Курсовая работа : Верифікація 3d зображень на основі фотографій 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Информатика, программирование


Верифікація 3d зображень на основі фотографій
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Верифікація 3d зображень на основі фотографій

(курсова робота)

2008

АНОТАЦІЯ

В даному програмному документі розглядається розроблений програмний продукт, як об’єкт випробувань. Розглянуті мета випробувань, вимоги до програми і програмної документації, а також засоби й методи та порядок випробувань.

ЗМІСТ

1. Об’єкт випробувань

2. Мета випробувань

3. Вимоги до програми

4. Вимоги до програмної документації

5. Засоби, методи та порядок випробувань

1. ОБ’ЄКТ ВИПРОБУВАНЬ

Розроблена програма згідно технічного завдання, затвердженого на Вченій Раді факультету комп’ютерних наук, протокол № 3 від 13 листопада 2007 року, маркується номером: 482.362.70915-28.

Дану програму планується використовувати для пришвидшення процесу перетворення двомірного зображення у об’ємне. Простота продукту дозволить використовувати його в різних сферах. Також програмний продукт може бути використаний для демонстрування процесів перетворення підчас проходження лабораторних практикумі з дисципліни „Комп’ютерна графіка”, яка ведеться для студентів 3-го курсу кафедри КСМ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2. МЕТА ВИПРОБУВАНЬ

Будь-який програмний продукт може мати в собі невиявлені помилки, оскільки дуже важко протестувати або передбачити реакцію чи поведінку його на будь-яких можливих комбінаціях вхідних даних, котрі програма опрацьовує. Попередньо, перед створенням завантажувального файлу, компілятор виправляє грубі помилки, але в програмі можуть бути присутні помилки, які мають логічний зміст та ін.

Виходячи із вище сказаного будь-який розроблений програмний продукт чи комплекс необхідно випробовувати для виявлення та усунення недоліків в роботі програми.

3. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ

До основних вимог випробування необхідно віднести перевірку основних функціональних можливостей програми, а саме:

 • інтерфейс користувача, побудований за допомогою форм та їх компонентів;

 • ведення зображення для перетворення;

 • ведення зображення різного розміру;

 • обертання зображення під різними кутами;

 • віддалення та наближення зображення;

 • збереження зображення під різними кутами.

4. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Програмна документація, згідно стандартів програмної документації, що визначені кафедрою КСМ, повинна складатися з наступних основних програмних документів:

 • Специфікація;

 • Технічне завдання;

 • Пояснювальна записка;

 • Опис мови;

 • Опис програми;

 • Текст програми;

 • Програма та методика випробувань.

До програмного документу також належать плакати з зображенням блок схем роботи та зображення з прикладами виконання роботи програми.

5. ЗАСОБИ, МЕТОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПРОБУВАНЬ

Програма повинна бути випробувана розробником для виявлення помилок у функціонуванні коду програми та виявлення недоліків.

Засоби випробування.

- Створена програма.

- Об’єктно-орієнтовна мова програмування Delphi.

- Тестові файли формату bmp.

- Операційна система типу Windows.

Методи випробування.

Основним методом перевірки роботи програми було задання деяких вхідних параметрів (зображення різного розміру та складності), та перегляд отриманих результатів.

Порядок випробовування.

1. Перевірка запуску програмного продукту. Програма запускається при подвійному кліку на файл M2v3.exe після чого відкривається головна форма програми (рис 5.1).

Рис. 5.1. Інтерфейс програми

2. Перевірка завантаження зображення. Завантаження здійснюється при натисканні на кнопку “Завантажити зображення” в результаті відкривається діалогове вікно в якому можливо вибрати потрібне зображення, яке нам потрібне для перетворень. Першим завантажується зображення з роздільною здатністю 432х341 (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Завантаження зображення №1

Завантаження файлу пройшло швидко, протягом 1-1.5 с.

В подальшому проводилися тести з завантаженням файлів з більш великим розміром. В результаті випробувань ми могли побачити, що завантаження відбувається достатньо швидко та без помилок Так при завантаженні зображення більшого розміру 1100х1101 ми можемо побачити, що швидкість обробки даного малюнку збільшується, але воно не являється суттєвим, і продовжується близько 4-8 сек. Результати завантаження можна побачити на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Завантаження зображення №2

3. Перевірка можливості яка дозволяє змінювати глибину кольорів зображення.

Це можливо здійснити з допомогою натискання на меню «Параметри», в якому з’явиться підменю «Глибина кольорів». При виборі даного пункту з’явиться діалогове вікно «Параметри глибини кольору». В діалоговому меню з допомогою повзунка можливо змінювати карту глибин(кількість розбиттів яскравості). Та при натисканні на кнопку «Встановити» зберігається інформація про зміни (рис. 5.4). Для присвоєні цих змін зображенню потрібно натиснути на кнопку «Перемалювати», що знаходиться на головному діалоговому вікні (рис. 5.5).

Рис. 5.4. Встановлення параметрів глибини кольору

Рис. 5.5. Запуск перемальовування зображення

4. Перевірка можливості зміни кут обзору зображення по осі Х та У, які можливо змінювати при переміщені повзунків «Поворот по Х» та «Поворот по У» що знаходяться на головному вікні (рис. 5.6) (рис. 5.7).

Рис. 5.6. Поворот ландшафту по осі Х

Рис. 5.7. Поворот малюнку по осі У

5. Перевірка наближення та віддалення зображення, яка здійснюється з допомогою переміщення повзунка «Дистанція».(рис. 5.8), (рис. 5.9).

Рис. 5.8. Віддалення зображення

Рис. 5.9. Наближення зображення

З допомогою наближення, у вікні №1, ми можемо побачити сітку згенерованого зображення. У вікні №2 ми можемо побачити об’ємне зображення нашої фотографії без тіней. Найбільш реалістичне зображення ми отримуємо у вікні №3, де на згренероване зображення накладається тінь. Чим більш гостріший кут огляду деякої поверхні, тим більша тінь на даній області відображення.

6. На останок перевіримо можливість збереження файлів. Збереження зображень здійснюється при натисканні на кнопку «Зберегти зображення» після якого з’являється діалогове вікно в якому можливо задати ім’я зображення та його тип.(рис. 5.10), (рис. 5.11).

Рис. 5.10. Збереження результату з форми №3

Рис. 5.11. Збереження результату з форми №1

Як бачимо, програма цілком правильно виконує свою задачу. Слід зауважити, що чим більше файл ти повільніше буде обробка зображень. Також швидкість роботи програми залежить від потужності комп’ютера на якому проводиться запуск програмного продукту.

Під час тестування помилок в роботі програмного продукту не було виявлено.

Похожие работы:

 • Факт та його функція в журналістському творі

  Курсовая работа >> Журналистика
  ... на їх основі висновки [1]. Дуже часто наукові факти стають предметом публікац ... можливо перевірити; в процесі верифікації деякі з них не ... на його очах. Не рідко для репортажу використовують фотограф ... способи подання, розкриття, зображення та тлумачення фактів. ...
 • Дисертація: вимоги до написання та захист

  Учебное пособие >> Педагогика
  ... і поради щодо техніки роботи на основі публікацій [2] і власного досвіду ... . Достовірність підтверджується верифікацією (від лат. уегив - істинний, Гасіо - ... і техніки фотографія – це не тільки ілюстрація, а й науковий документ (зображення ландшафту, виду ...
 • Технічне створення Web-додатків

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  ... та Завантаження а також Верифікація) інші 3 мають ... створений на основі технології Adobe Flash. На розглянутому ... дображенням тривимірних зображень на фоновому шарі. Щоб ... фотографія моєї дочки Меган). Потім він створює прямокутну форму і заповнює її зображенням ...
 • Редагування спецдокументації

  Учебное пособие >> Журналистика
  ... завдань редагування належать: верифікація повідомлень, ... ів текстові, підтекстовим фотографіям та малюнкам. ... ів, автоматизоване форматування документів на основі стилів, зручність ... чи її деталей на вказаний кут; перетворення прямого зображення в дзеркальне й ...
 • Международная реклама в интернете \укр\

  Курсовая работа >> Иностранный язык
  ... є гарним вибором для фотографічних зображень. Jpg добре стискується і на відміну ... сенс тільки якщо передбачається на регулярній основі підготовляти компетентну інформацію, що ... усі учасникам листа, воно проходить верифікацію. Модератор листа виключає пові ...
 • Стандарт DECT

  Научная работа >> Коммуникации и связь
  ... станцією службової інформації. На основі цієї інформації АРБ можуть ... сторін відбувається верифікація того, що використовує ... домашнього застосування. Даний телефон зображений на рисунку 4.3. Рисунок 4.3 – ... у виді рамки для фотографії. Оскільки зарядний пристрій ...
 • Особливості організації реклами в Internet

  Реферат >> Маркетинг
  ... потенційного споживача. На основі цих даних можна ... при невеликому розмірі файлу зображення. 6. Зображення. Випливає (якщо це ... учасникам листа, воно проходить верифікацію. Модератор листа виключає пов ... люди не можуть обмежитися фотографіями при виборі якого ...
 • Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... , є видатний учений Д. Узнадзе. На основі власних експериментів і узагальнення досягнень ... ле зображення. Ми звикли до того, що половина фотографії ... і, її максимальне наближення і специфікація у відповідності з потребами ... які можуть бути верифіковані кількісно ...
 • Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... оцінюються, верифікуються, любов ... та обдаровань, збагачення на цій основі інтелектуального потенц ... твори, розповіді дорослих, фотографії, екскурсії, малювання, і ... придумування загадок, аплікація, ліплення, малювання ... у кого символічно зображений зміст пісні, ...
 • Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... користувачів можуть провести верифікацію його підпису, ... громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних ... , шляхом використання фотографій, фільмів, ... на увазі будь-який спосіб підписання електронного документа, зокрема графічне зображення ...