Реферат : Контроль работы удаленной станции 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Информатика, программирование


Контроль работы удаленной станции
Кіровоградський державний технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Дисципліна Мережі ЕОМ

Спеціальність: програмне забезпечення

Курс IV Група ПЗ 96–2 Семестр VIII

Завдання

на курсовий проект (роботу) студента

_ .

( Прізвище, імя, по батькові)

  1. Тема проекту (роботи)____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)

_______________________________________________________________________________

  1. Вихідні дані до проекту (роботи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (з точним зазначенням обовязкових креслень)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Перелік графічного матеріалу ( з точним зазначеннням обовязкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Дата видачі завдання ____________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва етапів курсового поекту (роботи)

Строк виконання етапів проекту (роботи)

Примітки

Студент______________________________

(підпис)

______________________________________

(Прізвище, імя, по батькові)

Керівник______________________________

(підпис)

______________________________________

(Прізвище, імя, по батькові)

“______”_____________________2000 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

Факультет автоматики енергетики та програмування

Кафедра програмного забезпечення

КУРСОВА РОБОТА

З предмету: “Мережі ЕОМ”

Тема: “ ”

Виконали: ст.гр. ПЗ 96-2

Пиріг І.В.

Перевірив: Смірнов В.В.

м. Кіровоград 2000р

Рис. 1 Блок-схема алгоритму основної частини програми.

Рис. 2 Блок-схема алгоритму ініціалізації.

Рис. 3 Продовження блок-схеми алгоритму ініціалізації.

Рис. 4 Блок-схема алгоритму обробки відкриття нового сокету.

Рис. 5 Блок-схема алгоритму функції Game.

Рис. 6 Блок-схема алгоритму обробки приходу даних на сокет клієнта

Рис. 7 Блок-схема алгоритму обробки приходу даних на сокет серверу.

Рис. 8 Блок-схема алгоритму функції CheckFirstMove

Рис. 9 Блок-схема алгоритму обробки натиснення на карту

Рис. 10 Продовження блок-схеми алгоритму обробки натиснення на карту

Рис. 11 Блок-схема алгоритму функції ReadMsgServer

Рис. 12 Блок-схема алгоритму функції ReadMsgClient

Рис. 13 Блок-схема алгоритму запиту нової партії гри

Похожие работы: