Лабораторная работа : Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Лабораторная работа >> Безопасность жизнедеятельности


Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
Міністерство освіти і науки України

Українська Академія Друкарства

Лабораторна робота №1

Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

Роботу виконав:

ст.групи Б-41

Червінчак Наталія

Перевірила:

Львів – 2008

Мета роботи

Визначення і критична оцінка параметрів мікрокліматичних умов у виробничих приміщеннях (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, барометричний (атмосферний) тиск, теплові випромінювання).

Необхідні прилади: термометри, парні термометри, термометри, термографи, гігрометри, психрометри, гігрографи, кататермометри, анемометри, термоанемометри, барометри, барографи, актинометри, секундоміри.

Хід роботи

Вимірювання температури повітря у виробничих приміщеннях проводиться за допомогою звичайних ртутних термометрів або термоанемометрів. При вимірюванні температури повітря необхідно термометри захистити екраном від холодних або гарячих поверхонь які можуть впливати на його показники.

Для реєстрації коливання температури протягом доби (тижня) використовуються термографи.

Термограф складається з:

 1. біметалевої пластини;

 2. важеля з пером;

 3. циліндра з міліметровим пером і годинниковим механізмом.

Записування температури повітря проводиться на міліметровій стрічці, яка оперізує циліндр, що приводиться в дію годинниковим механізмом.

Вимірювання відносної вологості повітря проводять за допомогою звичайного психрометра (Августа), аспіраційного психрометра (Асмана) і гігрометрів, які використовуються для безпосереднього вимірювання відносної вологості повітря.

Найпростішим є волосяний гігрометр, в якому чутливим до вологості елементом є знежирене людське волося. Зміна довжини волося під дією вологості повітря передається стрілці гігрометра, яка переміщується вздовж шкали і безпосередньо показує відносну вологість повітря у %. Для реєстрації коливань відносної вологості протягом певного часу (доби, тижня) використовують гігрографи, приймальною частиною яких є пучок волося.

Психрометри для вимірювання відносної вологості повітря складається з 2-ох однакових спиртових або ртутних термометрів. Резервуар одного з них обгортається гігроскопічними матеріалами (батист, марля) і змочується дистильованою водою, резервуар другого – сухий. Сухий термометр показує температуру навколишнього повітря, вологий (завдяки випаровуванню вологи) завжди показує нижчу температуру.

Знаючи показники сухого та вологого термометрів із спеціальної таблиці або номограм знаходять величину відносної вологості, температури повітря.

Результати вимірювання відносної вологості і температури повітря

Час і місце вимірювання, тип психрометра

Фактична температ. повітря 0С

Показники психрометра

Фактична відносна вологість повітря, %

Ввідн, % за нормами

Тем-ра повітря згідно норм, 0С

Сухий термометр

Вологий термометр

1

2

Вимірювання швидкості руху повітря

Проводиться за допомогою кататермометрів (V <0,5 м/с), аномометрів: крильчастого (V=0,1....10 м/с) та чашкового (V=1...20 м/с), а також термоанемометрів (V=0....5 м/с).

Кататермометр являє собою спиртовий термометр, капіляр якого має окрім нижнього резервуара, ще і розширення у верхній частині. Шкала його складає всього декілька градусів, як правило, від 34 до 380С у приладі циліндричного типу та від 33 до 400С у приладі кульового типу. Застосування кататермометра для визначення швидкості руху повітря базується на залежності швидкості охолодження його резервуару від швидкості руху повітря.

Вимірювання швидкості руху повітря

Час і місце вимірюваня, тип анемометра

Відлік за анемометром

Тривалість вимірюваня, с

К-сть поділок

за 1 с

Швидкість руху повітрям/с

початковий

кінцевий

різниця

1

2

3

Для вимірювання температури повітря (від 100 до 600), швидкості його руху (від о до 5 м/с) і напряму повітряних потоків використовується напівпровідниковий термоанемометр типу ЭА – 2М.


Вимірювання теплових випромінювань проводять актинометром типу ЛІОП, розрахованим на енергію випромінювання від 0,2 до 20 кал/см2 за хвилину.

Принцип дії актинометра базуються на неоднаковій поглинаючій здатності почорнених і блискучих смужок алюмінієвої пластини.

Вимірювання атмосферного тиску проводять за допомогою барометрів та барографів. Найбільш точним вважаються ртутні барометри, але вони, як правило, достатньо чутливі до теплової дії.

Висновок

На цій лабораторній роботі ми визначали і оцінювали параметри мікрокліматичних умов в виробничих приміщеннях і в результаті чого зробили висновок, що у нашому приміщені температура повітря нижча за оптимальну, а відносна вологість повітря вища за норму. Також ми розглянули прилади для вимірювання швидкості руху повітря, тобто анемометри, які бувають двох видів: чашковий та крильчастий, і визначили кількість поділок шкали анемометра за 1 с.

Похожие работы:

 • Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

  Дипломная работа >> Промышленность, производство
  ... досліджень 57 Розробка методики проведення досліджень ... кроклімату приміщення лабораторії. З погляду комфортних виробничих умов, атмосфера виробничого середовища повинна мати ... ітря і заданих метеорологічних умов у виробничих приміщеннях. Вентиляція досягає ...
 • Охорона праці

  Учебное пособие >> Безопасность жизнедеятельности
  ... виробничих приміщень. Види вентиляції. Задачею вентиляції є забезпечення чистоти повітря і заданих метеорологічних умов у виробничих приміщеннях ... виконання лабораторної роботи з дослідження мікроклімату у виробничих приміщеннях/ Укл.С.А.Гавриш, А.Т. Орленко ...
 • Охорона праці

  Учебное пособие >> Безопасность жизнедеятельности
  ... мат тощо. 2.1 Мікроклімат виробничих приміщень його параметри. Їх вплив на організм людини Під мікрокліматом виробничих приміщень ... і заданих метеорологічних умов у виробничих приміщеннях. Вентиляцією називають ... реакції. Медичними дослідженнями встановлено, що ...
 • Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... системи. Методи дослідження. Здійснення дослідження роботи спирається ... за результатами маркетингових досліджень відповідними органами ... кроклімат виробничих приміщень характеризується значною динамічністю і залежить від коливань зовнішніх метеорологічних умов ...
 • Охорона праці на підприємстві

  Шпаргалка >> Безопасность жизнедеятельности
  ... ічних причин, а через неправильну організацію праці та дію людського чинника. Дослідженням причин виробничого ... винятком барометричного тиску) характеризують метеорологічні умови середовища (мікроклімат) виробничого приміщення. Якщо робота викону ...
 • Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... дослідження іміджу марок і фірм, дослідження мотивації Дослідження не ... різні методи економічних досліджень. Проведемо аналіз діяльност ... кроклімат виробничих приміщень характеризується значної динамічністю і залежить від коливань зовнішній метеорологічних умов ...
 • Викладання теми "Історія інформатики" в школі

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... дослідження були обрані: - якість засвоєння знань, умі ... та безпечних технічних і санітарно-гігієнічних умов для всіх ... 80 кд /кв. м. Мікроклімат виробничих приміщень та робочого місця У каб ... його здоров'я й самопочуття. Метеорологічні умови роботи в комп ...
 • Розробка технології нових видів загартованого морозива

  Дипломная работа >> Кулинария
  ... ДОСЛІДЖЕНЬ 2.2.1 Об’єкти та матеріали досліджень При проведенні ... а також створенню сприятливих метеорологічних умов в приміщеннях, де знаходяться люди (працівники ... «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» [21]; - СанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієні ...
 • Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... робіт. Таблиця 4.1 – Оптимальні значення параметрів метеорологічних умов на робочому місці Категорія Пер ... ів мікроклімату, згідно СНиП 2.04.05-91 [9] необхідно передбачити в основних виробничих приміщеннях ...
 • Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців

  Дипломная работа >> Иностранный язык
  ... і. Дослідження умов праці показали, що чинниками виробничого середовища ... кроклімат приміщення. Мікроклімат виробничих приміщень – це клімат внутрішнього середовища цих приміщень ... ій і обслуговуваній зонах приміщень метеорологічних умов, відповідних гігієнічним ...