Реферат : Возможности текстового редактора MS Word'97 при решении задач по стереометрии 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Информатика


Возможности текстового редактора MS Word'97 при решении задач по стереометрии
ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ "КПІ"

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ

НА ТЕМУ:

"Можливості текстового редактора MS Word 97

на прикладі розв'язку задачі із стереометріі"

Ліцеїст 4-го курсу

групи ФМ - 43

Демиденко Г.В.

У
мова задачі:
в основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з кутом при основі і радіусом вписаного кола r. Діагональ бічної грані, що містить основу цого трикутника, утворює кут з площиною основи призми. Знайдіть об'єм призми.

Розв'язок: нехай у прямій призмі ABCA1B1C1 ABC - основа, AB = АС, АВС = АСВ = , О - точка перетину бісектрис ВМ і АК в АВС, ОК - радіус вписаного в нього кола, АКВС, ВК = КС,

О

A1

C1

К =
r. В1В(АВС), ВС - проекція похилої В1C до площини АВС, В1СВ = .

B1З

C

A

O

M

K


трикутників ОКВ, АКВ, ВВ1C (ВВ1C=90) знаходимо:

О

B


тже:

Відповідь:

Висновки: В цій лабораторній роботі були на практиці вивчені можливості текстового редактора MS Word 97.

В роботі використовувались такі прикладні пакети текстового редактора, як його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0 .

Похожие работы: