Контрольная работа : Контрольна зі стилістики 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Иностранный язык


Контрольна зі стилістики
Завдання 1. Що таке літературна мова?

Мова обслуговує усі сфери суспільного життя. В процесі історичного розвитку в мові виробилося багато різноманітних засобів висловлювання, які по-різному використовуються залежно від мети спілкування.

Так, наприклад, мовні засоби художнього твору де в чому відрізняються від наукового твору; мовні засоби ділових документів відрізняються від художніх і наукових творів і т.д.

Літературна мова становить систему стилів. Структура, кількість, характер і співвідношення їх змінюються з розвитком суспільства. Під стилями літературної мови розуміють її різновиди, які обслуговують різноманітні сфери суспільного життя. Усна форма літературної мови має лише один стиль - розмовний. У писемній мові виділяють: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній стилі.

З роками, від століття до століття, від епохи до епохи змінюються мовні стилі. Ряд термінів і слів виходять з ужитку і виникають нові, а ті, що лишаються, змінюють своє значення. Тому стиль ділової мови на сучасному етапі відрізняється від стилів попередніх років.

ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ

Стиль художньої літератури являє собою складний сплав, який увібрав у себе все багатство національної мови. Тут можливі поєднання елементів усіх стилів літературної мови, а також діалектизмів, жаргонізмів та інших складників, якщо це вмотивоване потребами мистецького зображення дійсності.

Використання мовних засобів у художньому стилі зумовлене його призначенням - образно відтворювати дійсність, тобто змальовувати життя в образах, втілених у слові.

Однією з найсуттєвіших категорій у структурі художнього твору є образ автора. Його творча індивідуальність, світосприймання та світовідчуття, ставлення до явищ навколишньої дійсності та їх оцінка - усе це позначається на доборі та організації мовних засобів.

Зразок стилю.

Козацький суд.

Коли, скажімо, трапиться, що двоє козаків між собою засперечаються чи поб'ються, або один одному по-сусідськи зробить шкоду і не можуть помиритися між собою, тоді обидва, купивши на базарі по калачеві, йдуть позиватися у паланку, до якої належать, і, поклавши калачі на стіл, стають біля порога, низенько вклоняються суддям і кажуть: "Кланяємося, панове, хлібом і сіллю". Судді починають питати: "Яке ваше діло, панове молодці? " Покривджений розповідає про образу. Судді звертаються до кривдника: "Ну, братику, говори, чи правда те, що товариш на тебе каже? " На що кривдник відповідає: "Та що ж, панове? Те все правда, що я шкоду зробив своєму сусіду, але не можу його вдовольствувати затим, що він лишнє од мене требує і шкоди не має стільки". Вислухавши їх, паланка посилає від себе козаків для засвідчення шкоди. Після їх повернення, якщо скарга виявляється слушною, судді казали кривднику: "Ну що ж ти, братику, чи згоден заплатити шкоду своєму сусіду чи ні? " Якщо обидві сторони згодні, паланка сама вирішує їхню справу й відпускає по домівках. Якщо ж кривдник огинається й не примирюється в паланці, то їх відсилають у Січ. Якщо не міг розсудити й помирити суддя військовий, не могли отамани, йшли позиватися до самого кошового. Якщо ж там винний не погоджувався із присудом, то частували його киями, змусивши тут же, на очах у всіх заплатити покривдженому, скільки той вимагає (За Д. Яворницьким).

РОЗМОВНИЙ СТИЛЬ

Розмовне мовлення є найдавнішим стилем будь-якої національної мови. Розмовним мовленням користуються люди різного віку в побуті, в неофіційному й офіційному спілкуванні, в навчальній, науковій, виробничій, суспільно-політичній та в інших сферах життя.

Інтонаційною особливістю розмовного стилю є розмаїття ритміко-мелодійних варіацій, неодноманітність, що відтворює природну безпосередність мовців. На лексично-фразеологічному рівні розмовного мовлення слід відзначити велику кількість експресивних та емоційно-оцінних слів і зворотів. Використовуються й просторічні елементи - несвідомо (при недостатньому опануванні норм літературної мови) або свідомо (як певний стилістичний засіб).

З синтаксичного погляду розмовне мовлення характеризується широким використанням неповних речень, наявністю стереотипних конструкцій. Розмовне мовлення здебільшого спонтанне, тобто безпосереднє, непідготовлене. Компонентами його є позамовні елементи - міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об'єкта мовлення.

Зразок стилю.

Того-таки дня Мотрин старший хлопець напився з Мелащиного кухля води, але якось не вдержав кухля в руках, упустив та й розбив. Кайдашиха вискочила з хати й наробила галасу.

- Бач, іродова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять, - крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. Недовго думавши, вона вихопила кухоль з Мотриної діжки та - хрьопним об землю.

- Старе, як мале! Зовсім баба з глузду з'їхала. Що вам дитина заподіяла? - крикнула Мотря.

- Твої діти такі зміюки, як і ти. Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки.

- То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина, - сказала Мотря.

- Овва! Розпустила своїх дітей, як зінських щенят. Не діждеш, - сказала Кайдашиха

- Ти - змія люта, а не свекруха! - кричала Мотря. - Буду я чортова дочка, коли не розіб'ю тобі кочергою голови.

(За І. Нечуєм-Левгщькіїм)

Завдання 2

Замініть наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменників із прикметниками.

Стіл директора – директорський стіл,

лист батька – батьківський лист,

виставка скульптора – скульпторська виставка,

дозвілля студентів – студентське дозвілля,

реклама на телебаченні - телереклама,

директор фірми – фірмовий директор,

розмова по телефону – телефонна розмова,

звуки музики – музичні звуки,

повідомлення в газеті – газетне повідомлення,

спів дівчат – дівочій спів.

Завдання 3

Поясніть словосполучення. Яке з них є нормою?

Оплати проїзду - платити за проїзд.

Нормою є словосполучення платити за проїзд, так як оплати проїзду використовується у більш загальному значенні.

Завдання 4

Запишіть п'ять професіоналізмів, характерних для вашого фаху, складіть з ними речення.

Заяви осіб і подання підприємств, установ та організацій завжди реєструються в журналі реєстрації.

Податкова накладна повинна постійно подаватися у податкову інспекцію у кінці місяця.

Товарно-транспортна накладна завжди виписується при перевезенні вантажів.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання.

Наказ повинен мати позначення про безпосереднього виконавця, а також візи посадових осіб, з якими погоджено проект наказу.

Завдання 5

Перекласти українською мовою на ведені конструкції російської мови.

Штатное расписание - штатний розклад,

Расторгнуть контракт - розірвати контракт,

Принять во внимание - узяти до уваги,

Подвергнуть рассмотрению - піддати розгляду,

Прийти к заключению - прийти до висновку,

При прочих равных условиях - за інших рівних умов,

Выйти в сделку - вийти в угоду,

К концу года - під кінець року,

К крайнему сожалению - на крайній жаль,

При исполнении служебных обязанностей - під час виконання службових обов'язків.

Завдання 6

Запишіть 20 прикладів абревіатур зі свого фаху і подайте їх повну назву.

ДСТУ – Державний стандарт України.

ТУ – Технічні умови.

ТБ інструкція – інструкція по техніці безпеки.

ПБ інструкція – інструкція по пожежній безпеці.

ПІБ – Прізвище ім’я по батькові.

МП – місце печатки.

АГВ – адміністративно-господарський відділок.

ОП – особистий підпис.

ВП – власне підприємство.

АТ – акціонерне товариство.

ВАТ – відкрите акціонерне товариство.

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю.

НБУ – національний банк України.

СП – спільне підприємство.

РКК – реєстраційно-контрольна картка.

ПДВ – податок на додатну вартість.

Завдання 7

Відредагуйте текст заяв, напишіть їх за всіма правилами.

А. Прошу надати мені академ-відпустку у зв'язку з потребою догляду за дитиною.

Б. Прошу дозволу на звільнення від занять у зв'язку з сімейними обставинами з 10 по 14 люте.

Декану економічного факультету

Іванову А.А.

Студентки гр. ДВз – 1/11

Сокової Ю.В.

Заява

Прошу надати мені академ-відпустку з 01.10. 2003 по 01.09. 2004 у зв'язку з потребою догляду за дитиною.

29.09. 2003

Декану економічного факультету

Іванову А.А.

Студентки гр. ДВз – 1/11

Сокової Ю.В.

Заява

Прошу дозволу на звільнення від занять з 10 по 14 люте у зв'язку з сімейними обставинами.

09.02. 2003

Похожие работы:

 • Стиль та імідж ділової людини

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... Література Вступ Тема контрольної роботи "Стиль та імідж ділово ... професійної діяльності. Якщо стиль організації передбачає традиц ... зацію. Коли ви у справах стикаєтесь з людьми "ззовні", ... людина, — визначення типу, стилю одягу, підходящого, прийнятого для ...
 • Літературна мова і територіальні діалекти

  Контрольная работа >> Иностранный язык
  Контрольна робота з предмету українська ... 1955.— № 1.) Стилі мови і стилі мовлення вивчає окремий розділ мовознавства -стилістика. Стилістика розподіля ... ється функціональну стилістику (досліджує систему стилів мови), стилістику ...
 • Стиль роботи керівника

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНІ: ПСІХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ Стиль роботи ... відчуттях, настрої. Задачі, з якими стикається господарський керівник, відносяться ... можна застосувати на практиці. КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» ...
 • Дискурсивный анализ

  Реферат >> Языковедение
  КОНТРОЛЬНА РОБОТА З КУРСУ "ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ ТА СТИЛІСТИКА" 1. Дати ... перелік та коротку характеристику основних стилів. В мові виділяють п'ять стил ... диними нормами слововживання. ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ Стиль художньої літератури являє собою ...
 • Формування позитивного іміджу

  Контрольная работа >> Маркетинг
  КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу: «Управл ... засоби - спеціально підібрана стилістика, орієнтований на нестатки споживача ... спонсоруємої акції. Фірмовий стиль Фірмовий стиль (ФС) - це сукупні ... : найменування, ціни, упаковки, стилю реклами та якості самого продукту ...
 • Українська мова у професійному спілкуванні

  Контрольная работа >> Иностранный язык
  КОНТРОЛЬНА РОБОТА Українська ... займенників у виробничо-професійному стилі Займенник – це самостійна ... і складіть речення зі стилістично-нейтральним забарвленням або речення ... 2003. – № 5-6. – с. 40 – 43. 4. Волкотруб Г.Н. Стилістика ділової мови: Навч. посібнк ...
 • Вивчення тексту в початковій школі

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... його побудова. Предметом розгляду стилістики є функціональні стилі мови, а також ... ів експериментального класу, ніж учнів контрольного впорались з цим завданням). 2. Розр ... проведеного педагогічного експерименту у контрольній і експериментальній підгрупі, можна ...
 • Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

  Курсовая работа >> Иностранный язык
  ... і видання майже до ХІХ століття. Контрольні запитання Специфіка формування давньогрецько ... ішників”; сірвента своєю полемічною стилістикою нагадує середньовічні політичн ... не менш 170 щотижневих газет. Контрольні запитання Передумови виникнення англійсько ...
 • Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... йких навичок писемного мовлення та контрольно-стимулюючих умінь. У ... Г.П. Взаємодія стилістики мови ї стилістики мовлення // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. – К., 1972. – ... джерел Додатки Додаток 4. Контрольна схема самоперевірки виконання ...
 • Редагування спецдокументації

  Учебное пособие >> Журналистика
  ... суспільства). 1Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник- ... при використанні контрольних розрядів. Використовуючи метод контрольних розрядів, місцезнаходження ... такі типи контрольних розрядів (самокоректуючі контрольні розряди), які ...