Доклад : Час і причини появи козацтва 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Доклад >> Иностранный язык


Час і причини появи козацтва
Час і причини появи козацтва

Природно-географічні умови козацького краю

Одну з найславетніших сторінок в історію України вписало козацтво. Термін “козак” на письмі вперше взито в “теємній історії монголів” під 1240 р. для означення людини самітньої, не зв’язаної ні з домівкою, ні з сім’єю. У словнику половецької мови це слово під 1303 р трактувалося як “страж”, “конвоїр”.

З’явившись в пратюркські мові, слово “козак” поступово набуло в українського народу значення особисто вільної, мужньої й хороброї людини, незалежної від офіційних властей.

Поява козацтва мала під собою два основних взаємопов’язаних чинники: приролдне прагнення людей до особистої, політичної, господарської й духовної свободи та необхідність захисту краю від татар. Щоб дістати повну свободу дій і уникнути податкового ярма, найсміливіші селяни дедалі частіше тікали на прикордонні зі степом українські землі. Втікачі та відходники осідали й заводили господарство на благодатних землях Поділля й Південної Київщини, які вражали сучасників своїм багатством. По Україні ширилися чутки про величезні врожаї зернових, ріки, повні риби, ліси, переповнені бортними деревами з медом. Зрозуміло, що таке багатство не могло не приваблювати людей. І ніщо не могло втримати сміливців у їхній жадобі до багатства й волі.

Але життя в цьому благодатному краї проходило на грані смертельного ризику. Майже щорічні вторгнення татарських орд завдавали непоправної щкоди насамперед господарству й життю мешканців пограничної зі степом території.

У другій половині ХV ст збільшується кількість зимівників і слобід на Південному Бузі, Синюсі, Дніпрі, Трубежі, Сулі. З поодиноких жителів і втікачів утворюється соціальна група людей під назвою “козаки”, яка починає відігравати помітну роль на пограниччі України зі степом. Вперше на центральних українських землях козаки згадуються під 1489 р., коли вони допомагали війську сина польського короля Яна Ольбрехта наздогнати татарський загін на Брацлавщині. В 1492 р козаки захопили татарський корабель під Тягинею, а в 1499 р мали віддати київському воєводі десятину зі своєї здобичі, взятої під Черкасами. Тобто ареал поширення козацтва наприкінці ХVст сягав Середнього Подніпров’я. Хоча, можливо, козаки мешкали тут і раніше.

Слідом за козаками ішло і панство. Шляхта випрошувала в королів грамоти на освоєні козаками землі, захоплювала їх і намагалася встановити владу над людьми, які цього не хотіли. Одночасно пани ставали старостами королівських маєтностей або намісниками великих магнатів, починали будувати замки для наступу на козаків і захисту володінь від татарських вторгненоь. Деякі з них знайшли спільну мову з козаками й використовували їх у боротьбі зі степовиками. Тому офіційні власті й вважали їх ватажками свободолюбивого козацького роду.гучної слави своїми звитяжними подвигами разом з козаками набули намісник канівський Остафій Дашкевич, хмельницький староста Предслав Лянцкоронський. Вони двали про оборону краю, в окремі роки були гетьманами козацтва, неоднократно приймали татарські чамбули й визволяли ясир.

Незважаючи на виняткову роль козацтва в обороні краю, власті відмовлялися визнати особливе місце козаків в суспільстві, змушували їх працювати на державців і платити податки. Спочатку козаки відповідали на це повстаннями, як це трапилося в 1536 р. у Канівському та Черкаському староствах, а потім почали відходити на південь, куди не діставали панські руки. Обітованою землею для них стала місцевість нижче дніпровських порогів. Тут козаки й стали осідати, прилаштовуючись до нових умов існування.

Список литературы

Борисенко В.Й. Курс української історії.- К.: Либідь, 1998. – с.146-148.

Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків. Т1. – Л.: Світ, 1990. – с.14-15.

Похожие работы:

 • Час і причини появи козацтва. Природно-географічні умови козацького краю

  Реферат >> История
  Час і причини появи козацтва. Природно-географічні ... їни вписало козацтво. Вчені по-різному визначали час появи цього соці ... не одне століття. Поява козацтва Термін «козак» на письм ... ни, оборонця православної віри. Поява козацтва мала під собою два основних ...
 • Історія України

  Дипломная работа >> История
  ... Які ж причини виникнення козацтва в Україні? Основна причина появи козацтва корінилася в ... Україну. В 1563 р. під час невдалого походу в Молдавію Д. Вишневецький потрапив ... їм адміністративної влади. Під час переговорів з польською стороною І. Виговський ...
 • Українське козацтво

  Контрольная работа >> История
  ... ТЕМА: «УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО» План роботи: Виникнення козацтва: причини та сутність. ... у Придніпров’я, яке протягом довгого часу залишалося малозаселеним. Розгоряється давня ... його поява стала важливим прецендентом. Вперше польський уряд визнав козацтво як ...
 • Історія міжнародних відносин України

  Учебное пособие >> История
  ... щанам про воєводські прибутки. Причини утворення козацтва важкі феодальні повинності Польсько ... сть козацької старшини, висилаючи час від часу посольства, що мали засвідчити ... правонаступності було передано УСРР. Після появи у Берліні й активної діяльності ...
 • Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

  Курсовая работа >> История
  ... альних та інших чинників і викликало появу козацтва. Незаселені південні території ві ... в історії українського козацтва. У цей же час козацтво зростає чисельно, виникає ... іше, однією з головних причин зародження козацтва була турецько – татарська експансія. ...
 • Еволюція українського козацтва

  Курсовая работа >> История
  ... у Кримському ханстві, донського козацтва в Московії. Причини походження цих вільних громад ... ів татар, обумовлювали потребу до появи у козацтва військової організації [ ... Коломацьких). А утвердження абсолютизму з часів Петра І зумовило поступове перетворення ...
 • Герої козацької доби в народних думах та історичних піснях

  Курсовая работа >> Литература : зарубежная
  ... . на території Середнього Подніпров’я. Поява козацтва, як основного етносоціального елементу ... ї історії і культури. В історичній науці тривалий час побутувала думка, що в процесі наукового ... Дніпр широкий» (вступ до «Причинної»), «Думи мої, думи мої», «Нащо ...
 • Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

  Реферат >> Литература : зарубежная
  ... території Середнього Подніпров’я. Поява козацтва, як основного етносоціального ... надзвичайної мужності; Золотаренко гине під час повернення козацького війська з походу. ... ). У ній дві сюжетні лінії: перша - причини й розмах Хмельниччини, друга - кохання Богдана ...
 • История Украины

  Реферат >> История
  ... також на пізніші часи». 9. Виникнення українського козацтва. Політико-соці ... соціальне явище — козацтво. Серед причин, які зумовили появу козацтва, можна виділити: ... вська на чолі з С. Муравйовим-Апостолом. Час від часу відбувалися конспіративні наради член ...
 • Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

  Дипломная работа >> История
  ... пороху, і за тим добром вони час від часу виряджали товаришів байдаками по Дн ... і: «Таким чином, однією з двох головних причин утворення козацтва є визиск з боку феодалів та ... факторами, так і з географічними. На появу Січей на території області значний ...