Доклад : Березневі статті 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Доклад >> Иностранный язык


Березневі статті
Березневі статті

Реферат учня IV курса групи «А» ліцею №32 Родіонова Дмитра

1998

40 - кові роки XVII століття...

Більша частина України увіходить до складу Речі Посполітої. Українське козацтво розподілено на реєстрове та нереєстрове. Реєстр юридично означав звільнення від магнатського свавілля, яке в посилювалося в умовах кризи центральної королівської влади. Проблеми ж нереєстрових козаків ніяк не вирішувались, ії стан все погіршувався. Це й призвело до повстаннь начолі з Іваном Сулімою, Павлом Павлюком, Дмитром Гунею на іншими.

На цьому тлі польський уряд знов вдається до тактики «твердої руки». Суворими заходами примусу, терору польській владі вдалося на певний час встановити політичну рівновагу, яка в польскій історіографії називається «золотим спокоєм».

Але, як відомо, тиша та спокій частіше за все стають провісниками бурі. Саме таким буревієм стало наприкінці 40-их років Велике повстання під орудою Б. Хмельницького.

Отримавши гетьманську булаву та очоливши козацьке військо, Богдан Хмельницькій на першій стадії військових дій досягає значних успіхів. Але обставини змінювались і вносили свої корективи в тактику і стратегію гетьманській політики.

Збоівський мир, підписаний у серпні 1649 року, хоч і збільшував реєстр з 6 до 40 тисяч чоловік та надавав певних пильг козацькій старшині, все ж таки не вирішував усіх питань, зокрема і тих, що стосувалися селянства, яке знову було змушено повернутись у кріпацтво.

Другий єтап у ході Великого повстання був невдалим для козаків. Їх військо було розбито під Берестечком. Підсумки цього єтапу знайшли своє втілення в Білоцерковському мирі, який був підписаний у 1651 році. Реєстр скорочувався удвічі (до 20 тисяч чоловік). Влада гетьмана була обмежена Київським воєводством.

Розпочинався третій єтап. Війна ставала млявою, позиційною. За таких умов шукають або компромису, або ж надійних союзників. До компромісу, який передбачав визнання рівними собі колишніх підданних - козаків, шляхта була не готова. Кримське ханство як союзник було ненадійним. Це довели військові події (зрада кримського хана була причиною поразки армії Богдана Хмельницького під Берестечком).

За таких обставин найсприятливішим варіантом здавався московський цар. Чи не найголовнішим мотивом такого вибору було єдиновірство, православне віровизнання. Однак воно не квапило царя на рішучій крок, аж поки козаки не заявили про можливість переходу під протекцію Оттоманській Потри, що змусило монарха скликати Земський собор (1653 рок) і прийняти козаків «під свою високу руку».

Під час переговорів у Переяславлі відбувся лише попередній обмін думками про статус України. Російське посольство, очолюване В. В. Бутурліним, запевнило гетьманський уряд, що на Україні будут збережені порядки, яки існували до возз’єднання з Росією. 17 лютого 1654 року до Москви виїхало посольство начолі з С. Богдановічем-Зарудним і П. Тетерею. Переговори відбувалися з 13 до 27 березня. Крім листів Богдана Хмельницького, українське посольство передало російському урядові «Просительные статьи» з 23 пунктів (статей) - про підтварження всіх прав, привілей то маєтностей козацьких (статті 1, 7, 13). Зазначався в них 60-тисячний козацький реєстр (ст. 2), права козацької старшини (ст. 3) плата старшині та кошти на утримання війська (ст. 8-12, 21, 23), вільні вибори козаками гетьмана та передача Чигиринського староства на його утримання (ст. 5, 6). Йшлося про збереження місцезнаходження місцевої адміністрації та збір через неї податків на Україні царським урядом (ст. 4, 15), про невтручання царських воєвод та інших російських урядовців у внутрішні справи України (ст. 16). Говорилося про надання царським урядом грамот на вільність козацтву, але селянство (посполиті) залишалось феодально залежним: «кто козак, тот будет вольность козацкую иметь, а кто пашенный крестьянин, тот будет должность обыклую его величеству отдавать, как и прежде сего» (ст. 17), про збереження прав київського мітрополіта (ст. 18), про спільний з російським військом виступ проти Польші (ст. 19) і проти Кримського ханства (ст. 22), про право зносин гетьманського уряду з іншими державами з відому російського уряду (ст. 14). Остаточне затвердження всіх 23 статей про збереження прав і вільностей Війська Запорізького, козацької старшини, володіння гетьманом Чигиринським староством та іншими маєтностями було оформлене у царських грамотах 27 березня. Додаткові статті (з 11 пунктів) були затверджені 21 березня.

Згодом царський уряд, проводячи колонізаторську політику на Україні, поступово скасував статті і в другій половині XVIII століття ліквідував автономію України.

Список литературы

Крипякевіч І. П. Богдан Хмельницький.

Українська Радянська Єнциклопедія

С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр Нариси з історії українського державотворення.

Похожие работы:

 • Березневі статті Богдана Хмельницького

  Реферат >> История
  ... 1. Вступ. 2. Суперечність Переяславської Угоди. 3. "Березневі статті" - важливий правовий документ. Висновок. Література ... текст, власне "Березневі сатті" (інші назви - "Статті Богдана Хмельницького", "Березневі статті Богдана Хмельницького", "Статті війська ...
 • Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

  Дипломная работа >> Иностранный язык
  ... івський Народний рух» (УМ, 2001, 3 березня) – РіПка – партія та її фракція у ... підвищеній звукопроникності наших домівок. У березні – євроремонт в помешканні 30-го поверху ... я ще верну…» (ЛУ, 2002, 16 березня) – стаття про В. Стуса і у заголовку «звучать» слова ...
 • История Украины

  Реферат >> История
  ... і чотирьох пір року. Новий рік починався у березні - тоді, коли день починав переважати ... Андрусівське перемир'я, яке, порушуючи Березневі статті 1654 р., поділило Укра ... дипломатичними та консульськими представництвами. 4 березня 1944 р. шоста сесія Верховної ...
 • Переяславська рада. Входження України до складу Росії

  Курсовая работа >> История
  ... з Російською державою – "Березневі статті Богдана Хмельницького", розкривається його ... наслідки для України Березневі статті Богдана Хмельницького. Козацька старшина ... їнською державою і Росією в 1654 р. "Березневі статті" треба розглядати в тісному зв'язку ...
 • Найвизничніші пам'ятки правової культури України

  Реферат >> Государство и право
  ... березня 1654 р. подати новий текст (власне «Березневі статті», інші на­зви — «Статті Богдана Хмельницького» або «Статт ... у «Просительних статтях», але не ввійшли в «Березневі статті». Зокрема, було ... маєтків тощо. «Березневі статті» разом з царськими грамотами ...
 • Історія України

  Дипломная работа >> История
  ... гетьмана, а з 1654 р. — Березневі статті, що визначали авто­номний статус Укра ... були Переяславські статті, Московські статті, Глухівські статті, Коламацькі статті, «Рішительні ... що передбачено Конституцією 1996 р. У березні 1998 р. в Україні відбулися чергов ...
 • Улас Самчук. Жизнь и творчество

  Реферат >> Иностранный язык
  ... так буде!»//Волинь.-1942р.-22 березня). Статтю «так було – так буде!» ... ї причини усіх бід і нещасть. 4 березня. «Знайти дефініцію більшовицького голого терору ... їні» // Вільне життя. – 1995р. - №10, 9 березня, стор. 12. Бачинська К. «...Вірю у сплюгавлену ...
 • Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1676 рр. під проводом Б. Хмельницького

  Курсовая работа >> История
  ... Московською державою - "Просительні статті" з 23 пунктів. У березні 1654 р. українське ... деякі обмеження суверенітету, "Березневі статті" надавали Україні широку автономію ... Історики по-різному оцінюють "Березневі статті". Одні вважають їх персональною унією ...
 • Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... ією за договором 1654 р. (Березневі статті), яким вперше юридично визнані створення ... у грудні 1939 р.; б) у грудні 1940 р.; в) у березні 1941 р. 6. Нацистська Німеччина раптово напала ... // Голос України. - 1999. - 20 березня. - С. 8 - 9. 8. Руденко Ю. Концепц ...
 • Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... 8 (18) січня 1654 р., Березневі статті та інші акти, які ... діяльність” від 20 березня 1991 р. Довідки щодо ... захисту, коли вони надаються» (п. З статті 2 Міжнародного пакту про громадянські ... али науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року / За ред. ...