Доклад : Хімічна промисловість України (работа 2) 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Доклад >> Иностранный язык


Хімічна промисловість України (работа 2)
Хімічна промисловість України

Хімічна промисловість України, її значення, галузева структура та принципи розміщення основних галузей.

Хімічний комплекс — один з провідних у структурі сучасної економіки. Від його розвитку, як і від розвитку машинобудування, значною мірою залежить науково-технічний прогрес. Комплекс хімічних виробництв виготовляє продукцію для всіх основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, побутового обслуговування та інших сфер діяльності. Він істотно впливає на рівень і темпи розвитку економіки в цілому.

Використання хімічної продукції в промисловості дає змогу виготовляти значну кількість високоякісних виробів, необхідних таким прогресивним галузям виробництва, як атомна енергетика, радіоелектроніка тощо. Продукція хімічної промисловості часто заміщує природну сировину, яка дорого коштує, сприяє зниженню вартості кінцевої продукції, підвищенню якості виробів.

Структура хімічного комплексу досить складна. До його складу входять ряд спеціалізованих галузей, що використовують різну сировину, виготовляють дуже широкий асортимент продукції і об'єднуються між собою загальною технологією. Як правило, виділяють основну (неорганічну) хімію, хімію органічного синтезу, гірничохімічну промисловість, фармацевтичну промисловість, мікробіологічну промисловість, побутову хімію. Провідне місце за обсягом виробництва, в тому числі за випуском кінцевої продукції, займають основна хімія і хімія органічного синтезу.

Розміщення хімічної промисловості має свої особливості у зв'язку з тим, що на нього впливає велика кількість чинників: сировинний, паливно-енергетичний, споживчий.

Хімічна промисловість споживає значну кількість води (набагато більше, ніж будь-яка інша галузь обробної промисловості). Вода входить до складу деяких хімічних продуктів, а також використовується для промивки тих продуктів, що виготовляються для охолодження агрегатів, а також для розбавлення стічних вод хімічних підприємств тощо. Все це сприяє тяжінню хімічних підприємств до районів, котрі достатньою мірою забезпечені водою. До числа особливо водомістких виробництв відносять виробництва полімерних матеріалів.

Крім того, хімічні виробництва потребують, як правило, багато теплової та електричної енергії. Це стосується, перш за все, виробництва полімерних матеріалів та їх переробки. Так, наприклад, при виробництві 1 т синтетичного волокна в середньому необхідно 15 тис. кВТ • год електроенергії і 7—8 т пари. Для розміщення таких виробництв особливо важливе значення має наближення їх до теплоелектростанцій.

При великих розмірах хімічних підприємств (перш за все комбінатів) та високому ступені автоматизації і механізації виробництв у цілому хімічна промисловість належить до галузей з невисокою трудомісткістю виробництва, її підприємства можна розмістити у слабо заселених районах. Винятком є виробництва хімічних волокон і фармацевтична промисловість.

Споживчий чинник впливає головним чином на виробництва основної хімії (виробництва мінеральних добрив, крім калійних, сірчаної кислоти тощо), а також на «верхні поверхи» деяких виробництв, що переробляють напівфабрикати хімії органічного синтезу (виробництво хімічних волокон, гумово-технічні вироби тощо).

При розміщенні хімічних підприємств істотне значення має врахування екологічного чинника. При недосконалій технології галузь має багато відходів, що негативно впливають на навколишнє середовище. Необхідно вдосконалювати технологію виробництв, впроваджувати безвідходні і маловідходні технології, уникати надмірної територіальної концентрації виробництва. Всі вищезазначені чинники по-різному проявляються при розміщенні окремих видів виробництв галузі.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.stydent.od.ua/

Похожие работы:

 • Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

  Реферат >> Предпринимательство
  ... мства" на тему: Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи ... ії' про видавничу діяльність України становить відсутність або несвоєчасне надходження ... чній сфері України, я дійшов висновку, що складність і суперечливість обставин вимагають рі ...
 • Хімічна промисловість України

  Курсовая работа >> География
  ... . Основні завдання роботи: охарактеризувати хімічну промисловість України; провести аналіз основних галузей хімічно ... хімія, хімія органічного синтезу та гірничо-хімічна промисловість. Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати ...
 • Легка промисловість України \укр\

  Реферат >> Иностранный язык
  Легка промисловість України До галузі легкої промисловості України належать двадцять пі ... для галузі. Хімічна промисловість України має можливість вже використовувати власні ... –повстяна підгалузі. Текстильна промисловість України почала розвиватись ще до ...
 • Лісова та лісопереробна промисловість України

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... . Лісова промисловість України сформувалась під впливом цілої низки факторів. Обмеженість лісових ресурсів України пом ... важливим підвищення якості сировини. Лісохімічна промисловість включає пірогенетичне (суха перегонка деревини ...
 • Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

  Курсовая работа >> Промышленность, производство
  ... розвитку текстильної промисловості 2.1 Текстильна промисловість України в сучасних умовах господарювання 2.2 Міжнародне ... (північна Чернігівщина) припадало 47,5% виробництва сукна України і 92% ... початку 90-х років середньорічна площа посівів льону складала ...
 • Нафтова промисловість України

  Курсовая работа >> География
  ... , шляхове покриття та нафтохімічна сировина. В 2005 році ... в Карпатському регіоні. Нафтопереробна промисловість України представлена Лисичанським, Кременчуцьким, Херсонським, ... Львів: Українські технології, 1998 Мішогло Г.О. "Економічна географія України з ...
 • Сільське господарство i харчова промисловість України

  Реферат >> Иностранный язык
  ... господарство i харчова промисловість України Сільське господарство України, його значення, ... зоні. Основна технічна культура України — цукровий буряк. Це ... України, передумови його розвитку, принципи і особливості розміщення. Основна технічна культура України ...
 • Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

  Контрольная работа >> География
  ... % (2010). 2. Вугільна промисловість України 2.1 Запаси вугілля в Україні За геологічними запасами ... ємств. 3. Соціально-економічна стабільність у вугільних регіонах ... і критерії: достатність запасів вугілля, економічна рентабельність видобутку. На початку ...
 • Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

  Контрольная работа >> География
  ... ї та нафтопереробної промисловості України Нафтова промисловість – характеризується низькими показниками ... для хімічної промисловості. Нафтова промисловість України характеризується низькими показниками, ... ширше розгортається геологічна розвідка шельфової зони ...
 • Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

  Реферат >> Экономика
  ... Китаю – 18 млн т). Багатогалузева хімічна промисловість України випускає продукцію більш як 120 ... натурального каучуку розвивається нафтохімічна промисловість. Україна – раніше ... препаратів на українських заводах. Фармацевтична промисловість України має у ...