Контрольная работа : Особливості страхових послуг, які пропонують компанії "Аліко-Україна", "ТАС", "Оранта-Життя" 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело


Особливості страхових послуг, які пропонують компанії "Аліко-Україна", "ТАС", "Оранта-Життя"
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський Національний Економічний Університет

Ім. Вадима Гетьмана

Індивідуальна робота №2 зі страхування

Аналітичний звіт

по вітчизняним страховим компаніям: «Аліко-Україна», «ТАС», «Оранта-Життя»

Виконала Студентка 3 курсу

Ф-ту МЕіМ, 18 групи

Коваленко О.І.

Перевірила: Ст. викладач

Лібіх К.О.

Київ 2010

Для аналітичного звіту було обрано 3 компанії, що є активними учасниками українського страхового ринку і спеціалізуються на страхуванні життя (Life Assurance) : «Аліко Україна», «ТАС», «Оранта-Життя».

 1. Загальна характеристика компаній

«Аліко Україна»

Приватне Акціонерне Товариство «Аліко Україна» - українська компанія із 100% іноземним капіталом, яка належить компанії American Life Insurance Company (ALICO) - світовому лідеру зі страхування життя. Компанію було зареєстровано в Україні 16 липня 2002 року.

Із самого початку діяльності «Аліко Україна» виборола бездоганну репутацію серед клієнтів та партнерів завдяки своїм високоякісним страховим програмам, зразковому обслуговуванню та надійним фінансовим гарантіям.

Ретельно продумана стратегія розвитку бізнесу, професійна робота кваліфікованих спеціалістів та використання найкращих світових практик дозволили компанії вже до середини 2006 року стати лідером українського ринку страхування життя за обсягом зібраних премій. З тих пір «Аліко Україна» незмінно продовжує очолювати рейтинг, займаючи наразі долю ринку в 26,5% (відповідно до звіту Держфінпослуг України за перше півріччя 2010 р). Власниками полісів компанії на сьогоднішній день є більше 83 тисяч громадян України.

«ТАС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Страхова компанія «ТАС» працює з 2001 року як правонаступник ЗАТ «Страхова компанія «ПриватПоліс», заснованої у 2000 році. СК «ТАС» стала першою вітчизняною компанією зі страхування життя. Сьогодні компанія є однією з провідних та найбільш авторитетних страхових компаній в Україні, яка пропонує своїм клієнтам широкий спектр сучасних програм індивідуального та корпоративного убезпечення життя разом з якісним професійним обслуговуванням. Страхова компанія «ТАС» входить до складу фінансово – інвестиційної групи, основним кінцевим акціонером якої є Сергій Тігіпко.

«Оранта-Життя»

Приватне АТ «Страхова компанія «Оранта-Життя»- одна з найбільших та найдинамічніших у своєму розвитку на українському ринку у сфері страхування життя.

Компанія була заснована 26 травня 1998 року і діє на підставі безстрокової Ліцензії Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (АВ № 469896 від 30.07.2009).

Компанія вже більше 10 років надає послуги страхування життя фізичним особам і обслуговує провідні підприємства та організації України.

страховий портфель накопичувальна

 1. Структура страхових портфелів та їх порівняльна характеристика

Поняття "страховий портфель" вживається для встановлення фактичної кількості застрахованих об'єктів або діючих договорив страхування на певній території. Для зручності порівняння структури страхових портфелів обраних компаній, скористаємось таблицею:

Назва компанії

Кількість громадян, застрахованих на 30.06.2010 р.

в т.ч. за 1 півріччя 2010 р.

12

Оранта-Життя

11 758

3 358

2

АЛІКО УКРАИНА

80 064

6 211

3

ТАС

64 893

11 147

Назва СК

К-ть договорів страхування, укладених за 1 півріччя 2010 р., тис. грн.

Всього в т.ч. від

громадян

підприємств

5

Аліко-Україна

6 101

99,53

0,47

3

ТАС

9 104

87,93

12,06

8

Оранта-Життя

2 847

90,91

8,89

Як бачимо з таблиць, найбільший страховий портфель у своєму розпорядженні має СК «Аліко-Україна» ( частка на ринку страхування лайф станом на 2010 рік становить 26%), далі слідує «ТАС», і найменшою за своїми масштабами є страхова компанія «Оранта-Життя».

Хоча всі три обрані компанії спеціалізуються на страхуванні життя, проте структура страхових портфелів у всіх різна.

«Аліко-Україна»

Накопичувальне страхування життя

Пенсійне страхування

Страхування життя виключно на випадок смерті

Інші види

К-ть застрахованих на 30.06.2010

54 514

-

1793

23757

Частка у страховому портфелі

0,68

-

0,022

0,297

ТАС

Накопичувальне страхування життя

Пенсійне страхування

Страхування життя виключно на випадок смерті

Інші види

К-ть застрахованих, на 30.06.2010

52 563

14

835

11481

Частка у страховому портфелі

0,809

0,0002

0,013

0,177

Оранта-Життя

Накопичувальне страхування життя

Пенсійне страхування

Страхування життя виключно на випадок смерті

Інші види

К-ть застрахованих, на 30.06.2010

4 578

10

-

7170

Частка у страховому пртфелі

0,389

0,0009

-

0,61

Наочне представлення структури страхових портфелів дає змогу проаналізувати на яких саме послугах по Life Assurance спеціалізується дана компанія. Як бачимо для «Оранта-Життя» 61% страхового портфелю становлять інші види страхування. Для «ТАСу» левову долю договорів складає накопичувальне страхування - майже 81%. Для «Аліко-Україна» теж накопичувальне страхування є переважаючим над іншими( 60%), а от пенсійне страхування у портфель не входить, на відміну від інших двох СК.

 1. Характеристика накопичувальних програм для дітей, на яких спеціалізуються обрані компанії

«Аліко Україна»

Юніор Капітал - це пакет програм страхування, розроблений для того, щоб дати змогу подбати про майбутнє своєї дитини вже в перші дні її життя.

«Юніор Капітал» допоможе накопичити кошти, які дитина зможе витратити за власним бажанням: на навчання, придбання житла, подорожі та ін. До того ж, пакет програм надає страховий захист на випадок втрати або непрацездатності Страхувальника.

Переваги

Надійне накопичення коштів для дитини шляхом безпечного інвестування;

• Страховий захист для дитини - покриття ризику постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку;

• Страховий захист для Страхувальника (одного з батьків або іншого родича, який є платником за Договором Страхування життя) - покриття ризиків смерті та постійної та повної непрацездатності;

• Покриття ризику смерті внаслідок нещасного випадку для Страхувальника.

• Можливість придбання додаткового страхового захисту – покриття ризиків госпіталізації, хірургічного втручання та непрацездатності під час одужання);

• Захист коштів від негативних наслідків інфляції (індексація);

• У разі смерті дитини протягом дії Договору Страхування – повернення Страхових Премій, сплачених за накопичувальною програмою страхування, збільшених на суму Додаткового Інвестиційного Доходу та суму фонду Індексації (за умови сплати індексованих премій), розрахованих на момент смерті;

• Надання автоматичного кредиту для сплати чергових Страхових Премій.

Характеристики пакету програм

Період страхування

на строк: 10, 15, 20, 25 років

до досягнення дитиною віку: 18, 21, 24, 25 років

Вступний вік

для дитини: від 0 до 17 років

для Страхувальника: від 18 до 55 років

Страхова премія

мінімальна: 2000 грн

максимальна: не обмежена

Страхова сума

мінімальна: 20 000 грн

максимальна: не обмежена

Участь у Негарантованому інвестиційному Доході

Валюта страхування

гривня України

«ТАС»

програма "ТАС-ЮНІОР" дозволяє:

 • поступово накопичити на користь дитини значний капітал, який можна витратити на навчання у престижному ВУЗі, купівлю квартири/будинку чи автомобіля, або навіть закласти фундамент власного бізнесу

 • забезпечити дитині гідну фінансову підтримку, яка не дозволить непередбачуваним подіям перекреслити Ваше уявлення про її майбутнє

Застрахувати дитину можна від дня її народження.

Страхові виплати відбуваються у випадках:

 • дожиття Застрахованої особи (дитини)

 • смерті Застрахованої особи

 • інвалідності Застрахованої особи І групи

 • смерті Страхувальника від нещасного випадку

 • смерті Страхувальника від захворювання

 • інвалідності Страхувальника І групи

 • повного сирітства дитини внаслідок нещасного випадку

«Оранта-Життя»

«Оранта-Юність». Після закінчення терміну дії договору Застрахованій особі (дитині) виплачується очікувана страхова сума, яка складається зі страхової суми, гарантованого доходу в розмірі 4% та додаткового інвестиційного доходу. 

У випадку смерті або в разі настання інвалідності Страхувальника (батька) І, II групи внаслідок хвороби чи нещасного випадку компанія «Оранта-Життя» зобов'язується самостійно вносити страхові платежі до закінчення дії Договору. 

Особливості програми: 

Програма забезпечує страховий захист батьків і надає гарантовану матеріальну підтримку дитині в майбутньому. 

Застрахованою особою може бути дитина у віці від 1 до 15 років. 

Вік Страхувальника може бути від 18 до 60 років. 

Термін дії договору від 3 до 17 років. 

За підсумками інвестиційної діяльності Клієнти компанії отримують бонус. 

Сума мінімального внеску 700 грн. 

Періодичність сплати внесків: 

щомісячно, щоквартально, раз на півроку, щорічно, одноразово. 

Територія та час дії страхового захисту: 

Поліс діє по всьому світу, 24 години на добу. 

Валюта страхування: 

гривня, долари США, євро. 

 1. Рейтинг обраних компаній у 2010 році за даними журналу Insurance Top

1) За показником «Страхові премії»

СК

Позиція у рейтингу

Премії за 1 півріччя 2010р.,тис. грн..

Премії за 1 півріччя 2009р., тис. грн..

Зміни 2010/2009,%

Аліко-Україна

1

88 903,0

80 790,2

10,04

ТАС

2

56 341,0

68 799,0

-18,11

Оранта-Життя

12

5 041,5

5 475,9

-7,93

Показник виплат страхових премій є важливим для СК, адже показує її платоспроможність і, відповідно, знаходиться у прямій залежності зі ступенем довіри до компанії та її надійності. За даним показником беззаперечним лідером є «Аліко-Україна», яка окрім найвищого показника в абсолютному вимірі демонструє позитивну динаміку страхових виплат, порівняно із попереднім роком, чим не можуть похвалитися «ТАС» і «Оранта-Життя».

2) За показником «Страхові виплати»

СК

Позиція у рейтингу

Страхові виплати, тис. грн..

Викупна сума, тис. грн..

К-ть страхових випадків, од.

Аліко-Україна

2

3 503,0

12 729,0

335

ТАС

2

1 948,0

1 948,0

197

Оранта-Життя

5

788,8

197,2

107

Даний показник характеризує розмір коштів, фактично виплачених страховиком по страхових випадках по договорах страхування та перестрахування. Знову абсолютним лідером серед обраних компаній є СК «Аліко-Україна», сума виплат якої удвічі перебільшує аналогічний показник «ТАС» і майже у 5 разів – «Оранта-Життя».

3) За показником «Страхові резерви»

СК

Позиція у рейтингу

Страхові резерви на 30.06.10, тис. грн..

Страхові резерви на 30.06.09, тис. грн..

Зміни 2010/2009, %

Аліко-Україна

1

425 325,0

320 481,6

32,71

ТАС

2

274 043,0

219 918,0

24,61

Оранта-Життя

16

9 297,5

9 586,0

-3,01

Даний показник характеризує страховика на предмет забезпечення майбутніх страхових виплат і складається з резерву неотриманих премій, які відповідають страховим ризикам, що не наступили на звітну дату. Очевидно, що чим більший резерв, тим більша вірогідність своєчасної та повної виплати страхової премії у разі настання страхової події для страхувальника. З цієї точки зору найпривабливішою є СК «Аліко-Україна» з найбільшим значенням даного показника та приростом його за один рік на третину. В «ТАС» ситуація з резервом теж непогана, і приріст має місце, проте у менших масштабах, ніж у лідера рейтингу. В «Оранта-Життя» даний показник порівняно з іншими двома компаніями зовсім незначний і відрізняється негативною зміною показника за рік – зменшенням на 3,01%.

4) За показником «Власний капітал»

СК

Позиція у рейтингу

Власний капітал на 30.06.10, тис. грн..

Власний капітал на 30.06.09, тис. грн..

Зміни 2010/2009, %

Аліко-Україна

2

115 095,0

115 095,0

2,00

ТАС

3

104 720,0

53 840,0

94,50

Оранта-Життя

6

72 274,9

59 624,0

21,22

Достатній обсяг власних засобів страховика, вільних від зобов'язань, є надійним чинником фінансової надійності страхової компанії. За даним показником не можна не відмітити СК «ТАС», яка не дивлячись на дещо менше абсолютне значення власного капіталу, порівняно з СК «Аліко-Україна», за рік збільшила свій показник практично вдвічі(!).

5) За показником «Інвестиційного доходу»

СК

Позиція у рейтингу

Інвестдохід за 1 півріччя 2010р., тис. грн..

Страхові резерви на 30.06.10, тис. грн..

Аліко-Україна

1

23 618,0

425 325,0

ТАС

2

12 338,0

274 043,0

Оранта-Життя

14

378,2

9 297,5

Цей показник характеризує розмір отриманого доходу на інвестиційні вкладення страховика. Відповідно до обов'язкової для страховиків бонусної системи розподілу інвестиційного доходу весь зароблений страховою компанією інвестиційний доход розподіляється між клієнтами і компанією пропорційно 85/15. При цьому прийняті страховою компанією додаткові зобов'язання не можуть в подальшому зменшуватися. Знову-таки, позиції по даному показнику розподілились аналогічно, як і по попередніх. Лідер –

СК «Аліко-Україна», що перевершує СК «ТАС» практично удвічі, а «Оранта-Життя» - у 7,5 разів як по інвестдоходам, так і по страховим резервам.

Висновок

Аналіз трьох страхових компаній «Аліко-Україна», «ТАС» та «Оранта-Життя», які є успішними гравцями українського ринку страхування життя

( входять до топ-20 рейтингів СК), дав змогу отримати загальне уявлення про кожну з компаній, оцінити передумови та причини їх успішності.

Аналіз страхових портфелів на основі складених таблиць дозволив оцінити масштаби досліджуваних компаній, їх спеціалізацію у наданні конкретних видів послуг по страхуванню життя( для «ТАС» і «Аліко-Україна» пріоритетним виявляється накопичувальне страхування, а для «Оранта-Життя» - інші види).

Аналіз 5 найважливіших показників ефективності діяльності СК дав підстави зробити висновок, що найуспішніше розвивається СК «Аліко-Україна», яка є беззаперечним лідером рейтингів компаній по страхування життя по більшості критеріїв. Ця компанія створила для себе сприятливий позитивний імідж надійності, що надалі буде гарантом її динамічного розвитку. ТАС показав високий приріст власного капіталу у 2010 році, що до 2011, можемо припустити, дасть поштовх до позитивних динамічних зрушень й інших показників і посилення позиції даної СК на ринку.

«Оранта-Життя» за поточний рік зменшила суму страхових премій і резервів, що дискредитує її на перший погляд, у порівнянні з «Аліко» і «ТАС». Проте по іншим показникам значення в цілому позитивні, і факт наявності даної СК у топ-20 практично усіх рейтингів робить її привабливою для клієнтів та створює належний діловий імідж.

Похожие работы:

 • Страховий ринок

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... ; з’ясування характерних рис та особливостей страхового ринку. 1. Сутність і ... ; людські ресурси страхової компанії; фінансове становище страхової компанії та довіру ... вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, які пропонують фізичним ...
 • Страхова послуга та її реалізація на ринку України

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... страхової компанії, слід звернути особливу увагу на роль реклами в реалізації страхових послуг. ... види страхування, які пропонуються посередниками. Сам процес продажу страхових полісів носить ... йний попит на таку страхову послугу, як страхування майна. За даними ...
 • Страховий ринок

  Реферат >> Банковское дело
  ... пропонуються в Західних країнах. Завдяки цьому в Україні почав зростати асортимент страхових послуг ... особливостей страхового профілю діяльності. Процес створення страхової компан ... агентства страхових компаній, які надають представницькі послуги, виконуючи ...
 • Страхова діяльність в Україні

  Реферат >> Банковское дело
  ... , способи надання страхових послуг, організаційні особливості страхових компаній тощо. Законом ... можливість надавати повний комплекс страхових послуг як юридичним, так і фізичним ... бажаннями (страховими інтересами) та гарантіями, що пропонуються страховиком. ...
 • Особливості кредитування населення на споживчі потреби

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... є багато специфічних особливостей, пов'язаних із особливостями особистого споживання громадян ... повернення грошових коштів буде страхова компанія, тобто ризик буде зведений ... доходів громадян. На жаль, ті послуги, які пропонуються банками України на придбання ...
 • Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

  Реферат >> Страхование
  ... утягуються нові суб'єкти як з боку осіб, які пропонують страхові послуги, так і з боку одержувач ... надання страхових послуг, організаційні особливості страхових компаній тощо. З точки зору суб’єктів страхового ринку ...
 • Аналіз перспектив розвитку медичного страхування на ринку страхових послуг України

  Реферат >> Банковское дело
  ... страхування на ринку страхових послуг України 2.1 Особливості нинішнього ... іс ДМС в Україні пропонують понад 100 страхових компаній, хоча насправді заці ... компанії (так працюють компанії "Інкомстрах", "Провідна"), або асистанські компанії, послугами яких ...
 • Розвиток ринку страхових послуг в Україні

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... страхових послуг дрібними страховиками, для її вирішення фахівці пропонують ... вітчизняного законодавства та інституційних особливостей страхового ринку, не в повній мірі ... компанії, робота якої повинна бути зосереджена на захисті прав споживачів страхових послуг ...
 • Маркетинг послуг

  Реферат >> Маркетинг
  ... ютерного обслуговування, готелями, страховими компаніями, юридичними фірмами, ... компаніях, що займаються виробництвом і продажем матеріальних продуктів, чим в тих, які пропонують ... для маркетингу крапок. Особливості маркетингу послуг, які випливають із наведених ...
 • Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... які можуть інвестуватися в цінні папери. До інституційних інвесторів відносяться, крім страхових компан ... що пропонуються Фондом ... Послуги депозитарію; Друк бланків сертифікатів; Послуги аудитора; Послуги компан ... що не представляють особливих складностей, а ...