Учебное пособие : Класификація мінералів 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Учебное пособие >> Геология


Класификація мінералів
Назва, формула,

фото

Сингонія

Габітус

Колір

Риска

Блиск

Твердість

Густина

Спайність

Діагностичні ознаки

Генезис

Родовища

Практичне застосування

САМОРОДНІ МЕТАЛИ

1

Самородна мідь Cu

Кубічна

Кубічний

Мідно-червоний

Блискуча

Металічний

4

8,5-9

Відсутня

Ковка. Легко плавиться і чорніє. Легко розчинюється у кислотах, при додаванні аміаку розчин забарвлюється в глибокий синій колір

Зона окиснення, мідні сульфіди

Чилі,США, Індонезія, Перу

Провідник, приладобудування, валютний метал

2

Самородне срібло Ag

Кубічна

Кубічний, октаедричний, додекаедричний

Сріблясто-білий

Блискуча

Металічний

2,5

10-11,1

Недосконала

Ковке, плавке. Розчиняється в азотній кислоті, при додаванні HCl дає білий осад хлориду срібла, від сірководню чорніє

Гідро-термальний, зона окиснення, розсипи

Німеччина, Іспанія, Чилі, Середня Азія

Валютний метал, ювелірні вироби, хімічна прмисловість

3

Самородне золото Au

Кубічна

Октаедричний, ромбододекае-дричний

Золотисто-жовтий

Блискуча

Металічний

2,5

15,5-19,3

Недосконала

Ковке, плавке. Розчиняється в царській горілці, розчині ціаністого калію або ціаністого натрію

Гідро-термальний, зона окиснення, розсипи

Витватерсранд (ПАР), Австралія, США, Перу

Валютний метал, ювелірні вироби, медицина

4

Самородна платина Pt

Кубічна

Кубічний, ромбододекае-дричний

Сталево-сірий

Блискуча

Металічний

3,5-5

14-19

Недосконала

Розчиняється лише у царській горілці, тобто в суміші, що складається з однієї частини конц HNO3 i 4-6 частин конц HCl

Магматичні розсипи

Мексика, Перу, США

Валютний метал, ювелірні вироби, хімічна прмисловість

Назва, формула,

фото

Сингонія

Габітус

Колір

Риска

Блиск

Твердість

Густина

Спайність

Діагностичні ознаки

Генезис

Родовища

Практичне застосування

5

Самородне залізо Fe

Кубічна

Зерна неправильної форми

Сталево-сірий, білий на полірованій поверхні

Сіро-чорна

Металічний

4-5

7,3-7,87

Недосконала

Ковке. Точка плвлення чистого заліза 1528со. Розчиняється в HNO3

Вкраплення і суцільні маси в основних і ультраосн. породах

(телуричне),

космічний (метеоритне)

Хибинское (Мурманская обл.), Западно-Европейская провинция

Металургія, машинобудування, приладо будування і т.д.

САМОРОДНІ НЕМЕТАЛИ

6

Сірка S

Ромбічна

Біпірамідаль, тетраедропо-дібний

Лимонно-жовтий, сіро-бурий, жовто-помаренчевий

Жовта

Жирний

2

2-2,1

Недосконала

Крихкий. Плавиться при 119со і горить синім полум`ям, перетворюючись в SO3. Не розчиняється у воді, але розчиняється в CS2

Осадовий, зона окиснення пневматолітів

Середня Азія, Техас, Луізіана, Крим

Одержання H2SO4, гумова промисловість, сірники, вибухівка, фарби і папір

7

Графіт C

Гексагональна

Шестикутні пластинки

Залізо-чорний, темний сталево-сірий

Чорна

Металічний

1-2

2,1-2,3

Досконала

Не плавиться. Згорає при 3500со. Не розчиняється в кислотах

Магматичний, скарний, метаморфічний

УКЩ, Урал, Корелія, Чехія, Техас, Пенсільванія, Мадагаскар

Атомні реактори, електропровідники, мастила, фарби, грифель

8

Алмаз C

Кубічна

Октаедричний, ромбододекае-дричний, куб

Білий, сірий, жовтий, синій, чорний

Відсутня

Алмазний

10

3,5-3,52

Досконала

В порошку згорає на платиновому дротику з утворенням CО2; при зупинці подачі повітря і 1500со перетворюється на графіт. В кислотах не розчиняється

Магматичний, розсипи

Австралія (Наміб), північ Канади, Якутія

Ювелірні вироби, абразивний матеріал

Назва, формула,

фото

Сингонія

Габітус

Колір

Риска

Блиск

Твердість

Густина

Спайність

Діагностичні ознаки

Генезис

Родовища

Практичне застосування

СУЛЬФІДИ

9

Галеніт PbS

Кубічна

Кубічний, кубооктаед-ричний

Синювато-сірий

Сіро-чорна

Металічний

2,5-3

7,4-7,6

Досконала

Легко плавиться. Із содою утворює кульку свинцю. Розчиняється в азотній кислоті

Гідро-термальний, скарний, осадовий

Приморський край, долина Місісіпі, ЮАР, Канада (Лін-Лейк)

Руда на свинець

10

Халькозин Cu2S

Ромбічна

Біпіраміда, призма, пінакоїд

Свинцево-сірий

Блискуча

Металічний

2,5-3

5,7-5,8

Досконала

Горить синім полум’ям. На вугіллі із содою дає корольок міді. Розчиняється в HNO3

Окиснення мінералів, до вмісту яких входить мідь

Німеччина, Іспанія, Югославія, Англія

Мідна руда

11

Сфалерит ZnS

Кубічна

Тетраедр, додекаедр

Сірувато-бурий, коричневий (жовтий, червоний, зелений)

До бурої

Алмазний

3,5-4

3,9-4,2

Досконала

Розчиняється в соляній кислоті з виділенням сірководню і в азотній з виділенням сірки. Розтріскується, але майже не плавиться.

Гідро-термальний, скарний, осадовий

Якутія, Кавказ, Урал, Испания, Казахстан

Руда на цинк

12

Пентландит (Fe, Ni)9S8

Кубічна

Тетраедр, октаедр

Світлий бронзово-жовтий

Блискуча

Металічний

3,5-4

4,5-5

Досконала

Сплавлюється в чорну магнітну кульку. Розчиняється в HNO3

Магматичний

Канада, Африка

Основна нікелева руда

13

Піротин

Fe1-xSn

Гексагональна

Пінакоїд, призма, біпіраміда

Темний бронзово-жовтий

Чорна

Металічний

4

4,7

Недосконала

Магнітний. Розчиняється в HCl з виділенням Н2S

Магматичний, гідро-термальний, скарний, метаморфічний

Керч, Румунія, Африка, Норільськ

Виготовлення сірчаної кислоти

14

Халькопірит CuFeS2

Тетрагональна

Тетраедричний

Латунно-жовтий, часто з синьою побіжалістю

Зелено-чорна

Металічний

3,5-4

4,3

Недосконала

Розчиняється в азотній кислоті. На вугіллі сплавляється в магнітну кульку, з содою утворює кульку міді

Магматичний, гідро-термальний, скарний, екзогенний

Арменія, США, Чилі, Замбія

Руда на мідь

15

Пірит FeS2

Кубічна

Куб, пентагон-додекаедр, октаедр

Солом’яно-жовтий, іноді з побіжалістю

Зелено-чорна

Металічний

6-6,6

5-5,2

Відсутня

В HCl не розчиняється, в азотній розчиняється у тонкому порошку. Легко віддає частину сірки, яка горить блакитним полум’ям. Сплавляється в магнітну кульку

Магматичний, гідро-термальний, осадовий, метаморфічний

Вздовж Уральського хребта, Іспанія, Норвегія

Отримання сірчаної кислоти, залізної руди

16

Кіновар HgS

Тригональна

Ромбоедр, пінакоїд. призма

Червоний, багряний

Яскраво-червона

Алмазний

2-2,5

8,1-8,6

Досконала

Розчиняється в царській горілці і розчинах сульфідів лужних металів. П.п.т. вивітрюється без залишку

Низькотемпературний гідротермальний

Середня Азія, Західний Сибір, Донбас

Майже єдине джерело отримання ртуті

Назва, формула,

фото

Сингонія

Габітус

Колір

Риска

Блиск

Твердість

Густина

Спайність

Діагностичні ознаки

Генезис

Родовища

Практичне застосування

17

Борнит Cu2S(Fe,Cu)S

Тетрагональна

Куб або октаедр

Мідно-червоний,

Фіолетоваий з синьою побіжалістю

Сіро-чорна

Металічний

3,5-4

4,9-5,1

Недосконала

Сплавлюється в магнітну кульку. На вугіллі з содою утворює корольок міді. Розчиняється в HNO3

Екзогенний, гідро-термальний

США, Англія, Чилі, Казахстан

Мідна руда

18

Антимоніт Sb2S3

Ромбічна

Пінакоїд, призма, піраміда

Свинцево-сірий

Сіра

Металічний

2-2,5

4,6

Не і досконала

Анізотропний і плеохроїчний. Крихкий.

Голковидні кристали. Плавиться, виділяєсірчаний газ і Sb2О3

Низькотемпературний гідротермальний

Японія, Китай, Донбас, Закарпаття, Угорщина, Франція

Найголовніша руда сурми

19

Аурипігмент As2S3

Моноклінна

Призматичний

Лимонно-жовтий, золотисто-жовтий

Світло-жовта

Скляний

1,5-2

3,4-3,5

Досконала

Розчиняється в лугах і царській горілці. Легко плавиться, при кипінні переходить в арсеноліт As2О3

Низькотемпературний гідротермальний

Грузія, Якутія, Греція,США, Румунія, Турція, Іран

Миш’якова руда, фарби для живопису

20

Реальгар As4S4

Моноклінна

Пінакоїд, призма

Яскраво-червоний, помаранчевий

Світло-помаранчева

Жирний

1-1,5

3,4-3,6

Досконала

Зустрічається як возгін при влкн діяльності, кристали утв друзи. Легко плавиться і випаровується. Розчиняється в царській горілці із виділенням S

Низькотемпературний гідротермальний

Західна Грузія, Турція, Греція, Італія

Миш’якова руда

21

Ковелін CuS

Гексагональна

Пінакоїд, піраміда

Індигово-синій

Сіра до чорної

Напівметалічний

1,5-2

4.7

Досконала

Легко плавиться і горить блакитним полум’ям, виділяючи двуокис сірки

Екзогенний

США, Нова Зеландія, Югославія

Мідна руда

22

Молібденіт

Гексагональна

Пінакоїд

Свинцево-сірий

Сіра

Металічний

1-1.5

4,7-5

Досконала

Розтерта риска зеленого кольору. Не плавиться, із важкістю розчиняється у конц сірчаній кислоті при повільному кип’ятінні

Гідротермальний, скарний

Кавказ, Східний Сибір, Австралія, США

Єдина промислова руда на молібден

23

Марказит FeS2

Ромбічна

Пінакоїд

Латунно-жовтий

Чорна

Металічний

6

4,9

Недосконала

Списовидний і таблитчастий обрис кристалів. П.п.т. поводиться як пірит

Гідротермальний

Донецький басейн, Урал, Чехія

Виробництво сірчаної кислоти

24

Арсенопірит FeAsS

Ромбічна

Біпірамідаль, ромбоедр

Олов’яно-білий, світло-сірий, жовтий

Сіро-чорна

Металічний

6

5,9-6,2

Недосконала

Плавиться з часничним запахом. Розчиняється в HNO3 з випаданням сірки і окису миш’яку

Гідротермальний; трапляється контактово-метосоматичний

Східний Сибір, Закарпаття, Норвегія, Англія

Основна миш’якова руда

Назва, формула,

фото

Сингонія

Габітус

Колір

Риска

Блиск

Твердість

Густина

Спайність

Діагностичні ознаки

Генезис

Родовища

Практичне застосування

25

Кобальтин Co[AsS]

Кубічна

Октаедр, куб, додекаедр

Білий, темно-сірий, сірувато-чорний

Чорна

Металічний

5,5

6,3

Недосконала

Розчиняється в азотній кислоті з виділенням сірки та окису миш’яку. Сплавляється в слабо магнітну кульку, утворюючи на вугіллі наліт As2O3

Гідро-термальний, жили

Канада, Закавказзя, Швеція

Руда для отримання кобальта і його солей

ОКСИДИ І ГІДРОКСИДИ

26

Корунд Аl2O3

Тригональна

Гексабіпіраміда, гексапризма, пінакоїд, ромб

Сірий; червоний- рубін, синій, фіолетовий- сапфір

Біла

Скляний

9

4

Відсутня

Не плавиться. У кислотах не розчиняється

Пегматитовий, метаморфічний

Таїланд, Індія, Південна Африка

Коштовне каміння, абразивний матеріал

27

Гематит Fe2O3

Тригональна

Рмбоедр, пластинчастий, таблитчастий

Від чорного до червоного

Вишнево-червона

Металовидний

5-6

5,3

Відсутня

Розчиняється в конц соляній кислоті. Не плавиться. У відновному полум’ї стає магнітним

Пегматитовий, скарний, метаморфічний, осадовий, гідротермальний

Кривий Ріг, Курськ, США

Руда на залізо, фарба

28

Ільменіт

(Fe, Mg) TiO3

Тригональна

Пінакоїд, ромбоедр

Чорний

Чорна до бурої

Жирний

6

4,5-5

Відсутня

Магнітний. Повільно розчиняється в гарячій соляній кислоті. В окисному полум’ї не плавиться, а у відновному злегка сплавлюються краї

Магматичний, розсипи

Норвегія, Урал, Франція

Титанова руда

29

Піролюзит MnO2

Тетрагональна

Ізометричний

Чорний

Чорна

Напівметалічний

2-6

4,7-5

Досконала

Розчиняється в соляній кислоті із виділенням хлору. Не плавиться

Осадовий

Закавказзя, Нікополь, Індія, Західна Африка

Руда на марганець

30

Каситерит SnO2

Тетрагональна

Біпіррміда, піраміда, призма

Коричневий, чорний

Біла, до світло-жовтої

Алмазний

6-7

7

Недосконала

В кислотах не розчиняється, не плавиться

Гідро-термальний, пегматитовий, розсипи

Забайкалля, Чукотка, Якутія

Руда на олово

31

Кварц SiO2

Тригональна

Гексагональний, ромбоедр, призма

Різних кольорів (див. нижче)

Біла

Скляний

7

2,7

Не і досконала

Твердість, колір, оптичні властивості

Гідро-термальний, пегматитовий, осадовий, магматичний, скарний

Житомирська обл., Крим, Закарпаття

Скляна промисловість, радіотехніка, оптика, ювелірні вироби

Аметист SiO2

Цитрин SiO2

Авантюрин SiO2

Гірській кришталь SiO2

Тигрове око SiO2

Соколине око SiO2

Котяче око SiO2

Раухтопаз (димчатий кварц) SiO2

Моріон SiO2

32

Халцедон SiO2

Тригональна

Гексагональний, ромбоедр, призма

Різних кольорів (див. нижче)

Біла

Скляний

7

2,7

Не і досконала

Твердість, колір. Аморфний

Осадовий, гідро-термальний

Крим, Закарпаття, Урал

Коштовне каміння, абразивний матеріал

Агат

Онікс

Сердолік

Хризопраз

33

Опал SiO2nH2O

Тригональна

Гексагональний, ромбоедр, призма

Різних кольорів (див. нижче)

Біла

Скляний

5,5

1,9-2,3

Недосконала

Натічні склоподібні утворення з раковистим зломом

Гідро-термальний, осадовий

Австралія, Угорщина, Грузія

Коштовне каміння, термоізоляція, абразивний матеріал

34

Гідраргіліт Al(OH)3

Моноклінна

Пінакоїд, призма

Білий, сіруватий, зеленуватий, червонуватий, прозорий

Біла

Скляний

2,5-3,5

2,4

Досконала

Повільно розчиняється в Н2SО4 і легко в гарячих лугах. Не плавиться. Втрачаючи воду, стає непрозорим.

Гідро-термальний, вивітрювання алюмосилікатів

Ільменські, Шишимські, Норільські гори

Руда на алюміній

35

Діаспор AlО(OH)

Ромбічна

Тонко-пластинчастий, стовпчастий

Жовтуват-бурий, білий, світло-фіолетовий

Біла

Скляний

6-7

3,3-3,5

Досконала

У кислотах не розчиняється. Не плавиться. Дуже крихкий

Кори вивітрювання, осадовий, метаморфічний

США, Урал, Греція

Руда на алюміній

36

Беміт AlО(OH)2

Ромбічна

Прихованокристалічні утворення

Блідо-жовтий

Біла, сіра

Скляний

3,5-4

3,02

Досконала

У кислотах не розчиняється. Не плавиться

Гідро-термальний, екзогенний

Франція, Урал

Руда на алюміній

37

Рутил TiO2

Тетрагональна

Тетрагонально-призматичний

Темно-жовтий, червоний, чорний

До буровато-жовтої

Металічний

6

4,2-4,3

Досконала

Характерний габітус. П.п.т не плавиться і не змінюється

Постмагматичний, гідро-термальний, розсипи

Пн Кароліна, Швейцарія (Альпи), Бразилія, Урал

Руда на феротитан

38

Хроміт

(Mg,Fe)Cr2O4

Кубічна

Октаедричний

Чорний

Бура

Металовидний

5,5-7,5

4-4,8

Відсутня

У кислотах не розчиняється. Не плавиться. Реакція на хром. Постійний зв’язок з ультра основними породами

Магматичний

Замбія, Урал, о.Нова Каледонія

Основна хромова руда

39

Гетит FeO(OH)

Ромбічна

Натічні ниркоподібні форми. Октаедр

Жовто-бурий до чорного

Бура

Напівметалічний

4,5-5,5

4-4,4

Досконала

Повільно розчиняється в HCl. Плавиться. При тривалому нагріванні стає магнітним. При 180со-19со виділення води з утворенням гематиту

Екзогенний

Лотарингія, Люксембург, Куба, Урал, Керч

Залізна руда

40

Магнетит (Fe2+1-nFe3+2/3n)

Fe2O4

Кубічна

Октаедр, ромбододекаедр

Залізо-чорний

Чорна

Металічний

5,5-6

4,9-5,2

Відсутня

Магнітні властивості. В порошку розчиняється в HCl. В окисному полум’ї перетворюється в маггеміт, а потім у гематит, втрачаючи магнітність. Не плавиться

Гідро-термальний, пегматитовий, осадовий, магматичний, скарний

Курська магнітна аномалія, Кривий Ріг, оз.Верхнє (США), Пд Урал, Швеція

Важлива залізна руда

41

Куприт Cu2O

Кубічна

Октаедр, куб, додекаедр

Різні відтінки червоного кольору

Коричнево-чорний

Алмазний

3-4

6

Середня

Розчиняється в HCl, конц їдкому натрі, HNO3, Н2SО4. П.п.т на вугіллі чорніє, плавиться і у відновному полум’ї утворює кульку міді

Екзогенний: вивітрювання мідних сульфідів

Ліон (Франція), Бісбі (штат Арізона, США

Використовується з іншими мінералами як руда на мідь

42

Уранініт UO2

Кубічна

Куб+

ромбододекаедр, куб+октаедр

Смоляно-чорний

Чорна

Смоляний

5-6

10,3-10,6

Недосконала

Дуже радіоактивний. Розчиняється в азотній, плавиковій і сірчаній кислоті, гірше – в соляній. Не плавиться

Гідро-термальний, пегматитовий

Конго, Канада

Уранова і радієва руда

КАРБОНАТИ

43

Кальцит CaCO3

Тригональна

Ромбоедр, призма

Білий; прозорий – ісландський шпат

Біла

Скляний

3

2,8

Досконала

Утворює друзи. Реагує з шипінням HCl

Гідро-термальний, осадовий

Крим, Донбас, Закарпаття, Тернопільська область

Оптика, будматеріали, скло для очистки цукру. Мармур

44

Доломіт

CaMg[CO3]2

Тригональна

Ромбоедр

Жовтий, жовто-сірий

Світло-сіра

Скляний

3,5

2,9

Досконала

Реагує з HCl в порошку

Гідро-термальний, осадовий

Донбас, Підмосков’я, Середня Азія

Вогнетривкий матеріал, металургія, хімічна промисловість

45

Арагоніт Ca[CO3]

Ромбічна

Призматично-біпірамідальний

Білий, жовтувато-білий, сірий, фіолетовий, світло-зелений

Біла, світло-сіра

Скляний

3,5-4

2,9-3

Відсутня

Зовнішній вигляд кристалів: ікрянець – із зцементованих оолітів, залізні квіти – натічний, конхіт – у черепашках нижчих тварин. Розчиняється у кислотах

Гідро-термальний

Карлові Вари, Австрія, о.Сіцілія, Алтай, Донбас, Закарпаття

Паперова, харчова промисловість, медицина (таблетки), будівництво. Перлини

46

Магнезит MgCO3

Тригональна

Ромбоедр

Світло-сірий, білий

Біла

Скляний

4-4,5

3

Досконала

Повільно розчиняється холодній в HCl, в гарячій інтенсивно. П.п.т чорніє і важко сплавляється в магнітний корольок

Гідро-термальний, осадовий

Урал, Іркутська область

Вогнетривкий матеріал, для одержання магнію

47

Сидерит FeCO3

Тригональна

Дитригонально-скаленоедричний, ромбоедр

Жовтий, жовтувато-сірий, бурий, чорний

Безколірна, бура, чорна

Скляний

4-4,5

3,7-3,9

Досконала

Не плавиться, становиться тріщинуватим, буріє і чорнієнаслідок окиснення заліза). Інтенсивно розчиняється в підігрітій HCl

Гідро-термальний, осадовий

Крим, Керч, Закарпаття, Донбас

Виплавлення чугуну і сталі

48

Родохрозит MnCO3

Тригональна

Дитригонально-скаленоедричний, ромбоедр

Рожевий, малиновий

Біла

Скляний

3,5-4,5

3,6-3,7

Досконала

Розчиняється у підігрітих кислотах. Не плавиться

Гідро-термальний, осадовий

Закавказзя, Пн Урал, Нікополь, Карпати

Сировина для виплавки феромарганцю

49

Смітсоніт ZnCO3

Тригональна

Дитригонально-скаленоедричний, ромбоедр

Білий, зеленуватий, блакитнуватий

Біла

Скляний

5

4,1-4,5

Досконала

Розчиняється у кислотах легко з шипінням. Не плавиться

Зона окиснення цинкових родовищ

Пд. Казахстан, Сх Забайкалля, Колорадо, Прикарпаття

Важлива цинкова руда

50

Вітерит ВаСО3

Ромбічна

Ромбо-біпірамідальний

Безколірний, білий, сірий, жовтуватий

Біла

Скляний

3-3,5

4,2-4,3

Досконала

Легко сплавляється в прозоре скло, з полумям зеленого кольору. Розчиняється (з шипінням) у розбавлених кислотах.

Гідро-термальний

Англія, Турція

Для одержання Ва і сульфату Ва, що є гарною білою акварельною фарбою

51

Церусит РbСОз

Ромбічна

Робо-біпірамідальний

Білий, сірий, жовтий, чорний, бурий

Біла до світло-сірої

Жирний

3-3,5

6,4-6,6

Недосконала

Розчиняється в розбавленій HNO3, а також у розчині їдкого калі. Легко плавиться і набуває жовтого кольору. На вугіллі легко відновлюється до металічного свинцю

Екзогенний: зона окиснення свинцевих родовищ

США, Австралія, Сх Забайкалля, Казахстан, Закарпаття

Важлива свинцева руда

52

Малахіт СuСО3(ОН)2

Моноклінна

Призматичний

Зелений: темний, світлий, смарагдовий. Змінюється до білого

Світло-зелена

Скляний

3,5-4

3,9-4,1

Відсутня

Розчиняється в HCl. П.п.т сплавляється в кульку міді

Зона окиснення

Урал, Нижній Тагіл

Декоративний, ювелірний матеріал. Руда на мідь

53

Азурит Сu3[ОН/СО3], або 2СuСО3*Сu[ОН]2

Моноклінна

Призматичний

Синій, зеленувато-фіолетовий

Синя, блакитна

Скляний

4

3,5-4

Досконала

Розчиняється в кислотах із шипінням. П.п.т дає корольок міді

Зона окиснення

Алтай, Африка (Тсумеб)

Виготовлення синьої фарби

СУЛЬФАТИ

54

Тенардит Na2SO4

Ромбічна

Біпіраміда, пінакоїд

Прозорий, безбарвний

Біла

Скляний

2,5-3

2,66

Досконала

Габітус кристалів. Крихкий. Розчиняється у воді. Плавиться, забарвлюючи полум’я в інтенсивний жовтий колір

Осадовий, рідше гідро-термальний і пневматолітовий

Туркменія, Зх Сибір

Для виготовлення скла, соди

55

Ангідрит CaSO4

Ромбічна

Призма, пінакоїд

Сірий, білий, блідо- синій, червоний, фіолетовий

Біла

Скляний

3-4

2,9-3

Досконала

В порошку розчиняється в Н2SО4. У воді розчиняється погано. Приєднуючи воду, переходить у гіпс. Плавиться в білу емаль.

Гідро-термальний, осадовий

Німеччина, Приуралля, Донбас

Виробництво цементу, виробний камінь (тонкокрист.)

56

Целестин SrSO4

Ромбічна

Ромбо-біпірамідальний

Білий, блакитний, червонуватий

Біла

Скляний

3,5

4

Середня

Виявляє чітку реакцію на стронцій. Сплавляється в білу кульку, горить червоним полум’ям. В порошку розчиняється в конц Н2SО4

Гідро-термальний, осадовий

Закарпаття, Донбас

Руда на стронцій. Піротехніка

57

Англезит PbSO4

Ромбічна

Таблитчастий, біпіраміда, рідше призма

Білий, безбарвний

Біла

Жирний

2,5-3

6,1-6,4

Досконала

Розчиняється в конц Н2SО4 лише при нагріванні. Повністю розчиняється в КОН. Легко плавиться, розтріскується. Дає корольок свинцю

Екзогенний, рідко гідро-термальний

Сх Альпи, Сер Урал, Сх Забайкалля, Закарпаття

Для виплавки свинцю

58

Гіпс CaSO4*2H2O

Моноклінна

Призматичний

Білий, сірий, рожевий

Біла

Скляний

2

2,2-2,4

Досконала

Дряпається нігтем. Слабо розчинний в кислотах. Плавиться в білу емаль

Осадовий, зона окиснення

Донбас, Прикарпаття

Виробництво алебастру. Архітектура

59

Мірабіліт Na2SO4·l0H2O

Моноклінна

Призматичний

Білий, безбарвний

Біла

Матовий

1,5

1,49

Досконала

Добре розчиняється у воді. Плавиться при температурі більше 32со

Осадовий

Прикарпаття

Важлива сировина для отримання соди

БОРАТИ

60

Борацит Mg3[Cl/B7O13]

Ромбічна

Ромбо-пірамідальний

Безбарвний з відтінками

Біла, світло-сіра

Скляний

7

3,7-3,8

Відсутня

Поодинокі кристали. Розчиняється в HCl. П.п.т легко плавиться

Зневоднення боратів магнію в соляних родовищах

Німеччина

Руда на бор. Галузі народного господарства

61

Бура Na2(OH)4[B4O5]

*8 (H2O)

Моноклінна

Пінакоїд, призма

Білий, безбарвний

Біла

Скляний

2-3

1,7

Недосконала

На повітрі мутніє. Солодко-лужний смак. Водний розчин виявляє слабку лужну реакцію. П.п.т дуже спучується, потім сплавляється в прозору кульку

Висихаючі бороносні сольові озера; як вицвіти на ґрунтах у засушливих районах, відкладах гарячих джерел

Оз. Кашмір (Індія), Тібет (Китай), в озерах Каліфорнії (США)

Руда на бор. Для виготовлення емалі, у скляному, паперовому виробництві, при паянні як плавень

ФОСФАТИ

62

Апатит Сa5 [РO4]3 (F,С1, ОН)

Гексагональна

Призматичний

Зелений, білий, блакитний

Жирний

5

3,2

Недосконала

Цукроподібна форма кристалів. Крихкий

Магматичний, скарний, метаморфічний

Запоріжжя, Хібіни

Виробництво Н3РО4, міндобрив, одержання Р

63

Бірюза Cu(Al, Fe)6(OH)8[PO4]4

Триклінна

Призматичний

Блакитний, яблучно-зелений, зелено-сірий

Блакитно-біла

Восковий

5-6

2,6-3,2

Досконала

Важко розчиняється в HCl. П.п.т стає коричневою, але не плавиться

Екзогенний

Іран, Самарканд

Коштовний камінь

64

Вівіаніт Fe32+[PO4]2·8H2O

Моноклінна

Призма, пінакоїд

У свіжому вигляді прозорий, потім синій, зелений до чорного

Блакитно-біла, бура, синя

Скляний

2-3

2,65

Досконала

Легко розчиняється HNO3, HCl. Червоніє і сплавляється в сіру магнітну кульку

Екзогенний, вивітрювання піротину і піриту. У порожнинах черепашок і кісток тварин

Болівія, Японія, Білорусія, Московська область, Керч, Волинь

Синя фарба

65

Вавеліт Аl3[(ОН)3/ (РО4)2]·5Н2O

Ромбічна

Ниркоподібний

Білий, сірий, зеленуватий, синій

Біла, світло-сіра

Скляний

3,5-4

2,3-2,4

Виразна

Конкреції. Сталактити. Не плавиться. Розчиняється в HCl

Екзогенний

Чехія, Франція

Фосфатні добрива

Назва, формула,

фото

Сингонія

Габітус

Колір

Риска

Блиск

Твердість

Густина

Спайність

Діагностичні ознаки

Генезис

Родовища

Практичне застосування

ГАЛОЇДИ

66

Галіт NaCl

Кубічна

Гексаоктаедр

Білий, сірий, прозорий

Біла

Скляний

2

2

Досконала

Солоний. Розчиняється у воді. Плавиться, забарвлюючи полум’я в жовтий колір

Осадовий, вулканічний

Донбас, Індія, США

Харчова промисловість. Одержання HCl, соди, NaOH

67

Флюорит CaF2

Кубічна

Гексаоктаедр

Фіолетовий, зелений, білий, синій, блакитний

Біла, безбарвна

Скляний

4

3,18

Досконала

В катодних променях світиться, також від нагрівання

Гідро-термальний, пневматолітовий

Забайкалля, Сер Азія, США, Англія

Виробництво алюмінія, оптика, фтористі сполуки

68

Сильвін KCl

Кубічна

Гексаоктаедр

Сірий, білий, червоний, рожевий

Біла

Скляний

2

2

Досконала

Легко розчиняється у воді. Плавиться при 800со. Їдкий на смак

Осадовий

Поширений повсюдно. Донбас, Закарпаття

Штучні калійні добрива

69

Карналіт KMgCl3*6H2O

Ромбічна

Суцільні зернисті маси. Псевдогексагон.

Білий, безбарвний

Біла

Скляний

2-3

1,6

Відсутня

На повітрі тьмяніє і стає жирним. Пекучий, гірко-солоний смак. Легко плавиться. Велика гігроскопічність

Верхні горизонти соляних родовищ, осадовий

Приуралля, штати Техас, Оклахома, Нью-Мехіко. Прикарпаття

Важлива руда на K і Mg. Штучні калійні добрива

ВОЛЬФРАМАТИ

70

Вольфраміт (Mn, Fe) [WO4]

Моноклінна

Пінакоїд, призма

Чорний

Темно-бура

Алмазний

5

7,5

Досконала

Досконала спайність в одному напрямку. Розчиняється у гарячих конц Н2SО4 і HCl, а також у царській водці. Плавиться, утворюючи магнітну кульку

Гідро-термальний високо-температурний

Чита, Бурятія, Пд Китай

Руда на вольфрам

71

Шеєліт Са[W04]

Тетрагональна

Октаедроподібний,таблитчастий

Білий, сірий, жовтий

Біла

Жирний

4,5

6

Досконала

Люмінісценція, питома вага, раковистий злом

Скарний

Сер Азія, Пн Кавказ, США, Бразилія

Вольфрамова руда

МОЛІБДАТИ

72

Повеліт Са[MoO4]

Тетрагональна

Тригонально-біпірамід., тонко-таблит.

Білий, жовтий, жовто-зелений

Світло-жовта

Матовий

3,5

4,25-4,52

Відсутня

Агрегати пластинчасті, листуваті

Зона окиснення. Дуже рідко гідро-термальний

Самарканд

Використовується разом з молібденітом як молібденова руда для в-ва специф. сортів сталі

73

Вульфеніт Pb[MoO4]

Моноклінна

Таблитчастий, рідше біпіраміда

Восково- і медово-жовтий до оранжевого, сірий, безбарвний

Безбарвна

Алмазний

3

6,3-7

Досконала

Розчиняється в Н2SО4 і лугах. Розкладається в HNO3 (з виділ. окису Мо), HCl (з виділ. PbCl2). Плавиться

Зона окиснення свинцевих родовищ

Арізона (США), Австрія, Чехія

Свинцева і молібденова руда

НІТРАТИ

74

Натрієва (чилійська) селітра Na[NO3]

Тригональна

Білий, сірий, жовтий, червонуватий, коричневий

Біла

Перламутровий

1,5-2

2,25

Досконала

Корки, суцільні зернисті маси. Солоний

Чилі

Включає йод, міндобрива, вибухівка, отримання HNO3

СИЛІКАТИ І АЛЮМОСИЛІКАТИ ОСТРІВНОЇ СТРУКТУРИ

75

Гранат (альмандин)

Кубічна

Ромбододекаедричний

Червоний, жовтий, зелений; різні за винятком синього

Безколірна

Скляний

7-8

4,3

Недосконала

Габітус, колір. Сплавляється в магнітну кульку. Не розчиняється в кислотах

Метаморфічний

УКЩ, Закарпаття

Абразивний матеріал. Коштовний камінь

Андрадит

Скарний

Гросуляр

Скарний

Піроп

Магматичний

Спесартин

Пегматитовий

Уваровіт

Магматичний

76

Олівін (Mg, Fe)[SiO4], або 2MgO·SiO2

Ромбічна

Ромбо-біпірамідальний

Темно-зелений до чорного

Біла

Скляний

6-7

3,5

Досконала

В HCl майже не розчиняється навіть в порошку, зате в конц Н2SО4 швидко розкладається, причому SiO2 випадає в студенистий осад. Не плавиться

Магматичний

Урал, Кольський

п-ів

Породоутворюючий мінерал. Вогнетривкий. Прикраси

77

Циркон Zr[SiO4]

Тетрагональна

Дитетрагонально-дипіраміда

Золотисто-жовтий, бурий

Біла

Жирний

7,5-8

4,7

Недосконала

Колір і габітус. У кислотах не розчиняється. Не плавиться

Магматичний, пегматитовий, розсипи

Приазов’я, Кольський

п-ів, Мадагаскар, Бразилія, Флоріда

Одержання окису циркону (вогне- і кислотостійкий). Єдина руда на гафній. Гіацинт (ювелірна справа)

78

Топаз Al2SiO4

(F, ОН)

Ромбічна

Призма, біпіраміда, пінакоїд

Прозорий, безколірний забарвлений у бліді відтінки

Безколірна

Скляний

8

3,5

Досконала

Розкладається під дією фосфорної солі з виділенням скелета SiO2. Не плавиться

Пегматитові, пневматолітові, гідротермальні жили, грейзени, розсипи

Бразилія, Забайкалля, Урал, Волинь

Прозорі є коштовним камінням другого класу. Найдорожчі блакитні, рожеві і темно-жовті

79

Титаніт (сфен) CaTi[SiO4] (O,OH,F)

Моноклінна

Пінакоїд, призма

Жовтий, коричневий, зелений, інколи червоний, сірий

Безколірна

Алмазний

5-6,5

3,3-3,6

Недосконала

Клиновидні форми кристалів. Розчиняється в Н2SО4 з утворенням Са SО4 і частково в гарячій HCl. Сплавляється по краях у темне скло

Магматичний, метаморфічний, гідротермальний

Швейцарія, Італія, Урал

Добування двоокису титану

80

Епідот Са2(А1, Fe)3[Si2O7] [SiO4]O[OH]

Моноклінна

Пінакоїд+призма

Густо-зелений, фісташково-зелений, трав’яно-зелений

Сіра

Скляний

6,5

3,35-3,38

Відсутня

Розчиняється в HCl тільки після попереднього прожарювання. Легко спучується і плавиться в буре або чорне пухирчате скло

Метаморфічний

Альпи, Урал. Норвегія, Швеція, Закарпаття

Дешевий самоцвіт

81

Дистен (кіаніт) Al2O[SiO4]

Триклінна

Комбінації пінакоїдів

Блакитний, синій, іноді зелений, жовтий, рідко безбарвний

Біла

Скляний

4,5-7

3,5-3,7

Досконала

Анізотропія твердості, колір. У кислотах не розчиняється. П.п.т не плавиться

Матаморфогенний

УКЩ, Забайкалля

Високоглиноземисті вогнетриви в металургії і в керамічній промисловості, а також як руда для одержання кремнеалюмінієвого сплаву - силуміну

82

Андалузит АlАlO[SiO4]

Ромбічна

Стовпчасто-призматичний

Жовтий, бурий, рожевий, червоний

Біла

Скляний

7-7,5

3,1-3,2

Виразна

Майже прямокутні призматичні форми з призматичною спайністю. У кислотах не розчиняється. П.п.т не плавиться

Матаморфогенний, зрідка вивержений

Каліфорнія, Пн. Індія

83

Силімоніт Al[АlSiO5]

Ромбічна

Стовпчасто-призматичний

Сірий, світло-бурий, блідо-зелений

Біла

Скляний

6-7,5

3,23

Досконала

Голчасті, тичкуваті та колосовидні форми кристалів. У кислотах не розчиняється. П.п.т не плавиться

Матаморфогенний, зрідка вивержений

Пд. Австралія, Урал

84

Ставроліт Al4Fe

[Si2O10] (ОН)2

Ромбічна

Призматичний

Червонувато-бурий до бурувато-чорного

Біла

Скляний

7-7,5

3,65-3,77

Середня

Колір і габітус. У кислотах не розчиняється. П.п.т не плавиться

Метаморфічний

Сх Сибір, Пд Урал, Приазов’я

Немає

85

Берил Al2Be3[Si6O18]

Гексагональна

Стовпчастий, призма, пінакоїд

Часто прозорий, забарвлений у світлі кольори, рідше безбарвний

Біла

Скляний

7,5-8

2,63-2,91

Недосконала

Смарагд – зелений

Аквамарин -блакитний

Вороб’євіт – рожевий

Геліодор – жовтий

У кислотах не розчиняється. П.п.т не плавиться

Пневматолітовий, гідротермальний

США, Пд Африка, Мадагаскар

Основна руда на берилій. Смарагд і аквамарин – коштовне каміння першого класу

86

Кордієрит (Mg,Fe)2

Al3[AlSi5O18]

Ромбічна

Призма, пінакоїд

Відтінки синього, фіолетового, бурого

Біла

Скляний

7-7,5

2,6-2,66

Середня

Раковистий злом. У кислотах не розчиняється. П.п.т не плавиться

Метаморфічний

Цейлон, Фінляндія, Норвегія

Недорогий самоцвіт

87

Турмалін Na(Mg,Fe,Mn,Li,Al)2Al5(OH,F)4(BO3)3[Si6O18]

Тригональна

Стовпчастий, призматичний

Рожевий, червоний, жовтий, зелений, чорний, бурий, поліхромні

Біла

Скляний

7-7,5

2,9-3,25

Майже відсутня

Поперечний переріз – сферичний трикутник. У кислотах не розчиняється. П.п.т Mg плавляться у пухирчасте скло, Fe плавляться важко, Al не плавляться

Пневматолітовий, гідротермальний

Мадагаскар, Цейлон, Бразилія, Середня Азія

Термо- і п’єзоелектрична сировина. Самоцвіти

СИЛІКАТИ І АЛЮМОСИЛІКАТИ КАРКАСНОЇ СТРУКТУРИ

88

Ортоклаз K[AlSi3O8]

Моноклінна

Призма, таблитчастий

Різний, переважно бліді відтінки

Біла

Скляний

6

2,7

Досконала

У кислотах не розчиняється. П.п.т не плавиться

Магматичний, пегматитовий

УКЩ, Житомир, Волинь

Породоутворюючий, вогнетривкий. Кераміка

89

Мікроклін Na[AlSi3O8]

Триклінна

2,7

У кислотах не розчиняється. П.п.т не плавиться

р. Амазонка

Виробний камінь

90

Альбіт Na[AlSi3O8]

Триклінна

Таблитчастий, призма

Безколірний, білий, червоний

2,62

В к-тах слабо розчинний. Важко плавиться, дає жовте натрієве полум’я

Ендогенний, магматичний

Швеція, Кенія, Індія, Австралія, Японія

Кераміка

91

Олігоклаз

Триклінна

Пінакоїд, призма

Зеленуватий, червонувато-білий, безколірний

2,64

Важко плавиться. Важко розчиняється у кислотах

Ендогенний, магматичний

Кордільєри, Англія, Урал

Будматеріал

92

Андезин

Триклінна

Стовпчастий, товстотаблитчастий

Білий, безколірний, зеленуватий, з червонуватим відтінком

Біла

Скляний

6

2,66

Досконала

Синя, зелена, золотиста іризація. Важко плавиться. Важко розчиняється у кислотах

Ендогенний, магматичний

Урал, Єгипет

Виробний камінь

93

Лабрадор

Білий, сірий, бурий, синій

2,72

Синя іризація. Плавиться. Розчиняється в к-тах

Ендогенний, магматичний

Житомирська обл.

Виробний камінь, облицювальний матеріал

94

Анортит Ca[Al2Si2O8]або CaO·Al2O3·2SiO2

Короткоголчастий, товстостовпчастий

Безколірний, білий, сірий, червоний

2,76

Важко плавиться. Розчиняється у кислотах

Магматичний

Карелія, Урал, Україна

Породоутворюючий

95

Бітовніт

Стовпчастий

Білий, сірий, бурий, синій

2,75

Важко плавиться. Розчиняється у кислотах

Магматичний

Сілезія, Корсика, Норвегія

Кераміка, абразив

96

Нефілін Na3K[AlSiO4]4

Гексагональна

Короткостовпчастий, призма

Безбарвний, сірувато-білий, сірий

Біла

Скляний

5-6

2,6

Відсутня

На зломі блиск жирний. У к-тах розчиняється, виділяючи хмаро видний гель SiO2. Плавиться

Магматичний

Хібіни, Урал, УКЩ

Руда на алюміній, для одержання соди, у скляній промисловості. У фарфоровій замінює КПШ

97

Содаліт Na8Cl2[AlSiO4]6

Кубічна

Ромбододекаедр

Синій, сірий, зеленуватий

Біла

5,5-6

2,13-2,29

Виразна

Легко розчиняється в соляній кислоті з виділенням драглистого SiO2. плавиться, іноді спучуючись

Магматичний

УКЩ, Трансільванія (Румунія), лави Везувію

98

Лазурит Na6Ca2(SO4/S) [AlSiO4]6

Кбічна

Куб, ромбододекаедр

Лазурно-синій, блакитний, фіолетовий, зеленувато-синій

Блакитна

5,5

2,4

Недосконала

В HCl порошок лазуриту швидко знебарвлюється і розкладається з виділенням драглистого кремнезему сірководню. Легко плавиться у біле скло

На контактах вивержених порід і вапняків

Пд Прибайкалля, Бадахшанське родовище

Виробний камінь, синя фарба

99

Натроліт Na2[Al2Si3O10]

·2H2O

Ромбічна

Стовпчастий, призма, біпіраміда

Безбарвний, білий

Біла

5-5,5

2,2-2,5

Середня

Утворює друзи. Розкладається в соляній кислоті з виділенням драглистого SiO2

Гідротермальний

Крим, Закарпаття, Волинь

Водоочисник

СИЛІКАТИ І АЛЮМОСИЛІКАТИ ЛАНЦЮЖКОВОЇ СТРУКТУРИ (ПІРОКСЕНИ)

100

Діопсид Ca(Mg,Fe)[Si2O6]

М о н о к л і н н а

Короткостовпчастий, ізометричний

Зелений різних відтінків

(егірин іноді чорний)

Біла

Скляний

5,5-6

3,27-3,38

Виразна

Габітус, колір, нерівний злом

Магматичний

Пд. Урал, УКЩ, Забайкалля

Породоутворюючий

101

Егірин NaFe[Si2O6]

Стовпчастий, голчастий

Світло-зелена

5,5-6

3,43-3,6

Досконала

Видовжені кристали. Легко плавиться. Слабко розчиняється у к-тах

УКЩ, Урал, Кольський п-ів, Хібіни

102

Сподумен LiAl[Si2O6]

Призма, таблитчастий

Біла

6,5-7

3,13-3,2

Досконала

Спучується, фарбує полум’я в червоний колір. В к-тах не розчиняється

Пегматитовий

Забайкалля, США, Сер. Азія, Казахстан, Сх. Сибір

Руда на літій, медицина, фотографія

103

Авгіт Ca(Mg,Fe,Ti,Al) [(Si,Al)2O6]

Призма, пінакоїд, короткостовпчастий

Біла

5-6

3,2-3,6

Середня

Бочкоподібна форма кристалів, залягають у вигляді дайок

Магматичний, гідротермальний

Урал, Прибайкалля

Породоутворюючий

104

Геденбергіт CaFe2+[Si2O6]

Моноклінна

Призма

Зелений різних відтінків

Світло-сіра, -зелена

Скляний

5,5-6

3,5-3,6

Досконала

Сплавляється в чорне магнітне скло. Важко розчиняється у кислотах

Магматичний

УКЩ, Урал, Казахстан, Примор’я

Колекційний

105

Енстатит Mg2[Si2O6]

Ромбічна

Ізометричний

Білий, сірий, жовтий, оливково-зелений

Біла

5,5

3,1-3,3

При нагріванні до 1140со переходить у моноклінну модифікацію – кліноенстатит, а при 1557со розпадається на олівін і кристобаліт

США, Канада, Норвегія, Швеція, Гренландія, Африка, Бірма

Виробний камінь

106

Гіперстен

(Fe,Mn)2[Si2O6]

Короткопризматичний

Темно-коричневий, коричнево-зелений

Світло-зелена

5-6

3,3-3,6

Плавиться в зеленувато-чорне скло. Частково розчиняється в соляній к-ті

Пд. Індія, США

Виробний камінь

107

Родоніт CaMn4[Si5O15]

Триклінна

Зернисті і масивні скупчення

Рожево-червоний

Біла

6-6,5

3,7

У HCl розчиняється повільно з утворенням горошкуватого SiO2. В окисному полум’ї буріє

Метаморфічний

Урал, Іспанія, Карпати, Швеція

Напівкоштовний виробний камінь. Продукти вивітрювання використовуються як марганцеві руди

108

ТремолітСa2Mg5(OH)2[Si8O22]

Моноклінна

Довгопризматичний, голчастий

Білий, сірий, зеленуватий

Біла

Скляний

5,5-6

2,9-3

Досконала по призмі

Занозистий злом. В к-тах слабко розчинний. Важко плавиться в безколірне скло

Метаморфічний, скарний

Альпи, Урал, Казахстан

Породоутворюючий.

Азбест

(рогова обманка – полірування)

109

Актиноліт Ca2(Mg,Fe) (OH)2[Si8O22]

Призматичний

Зелений різних відтінків

3,1-3,3

Занозистий злом. В к-тах слабко розчинний. Важко плавиться

Метаморфічний, скарний

Китай

110

Рогова обманка Ca2Na(Mg, Fe2+)4 (Al, Fe3+) [(Si,Al)4O11]2 [OH]2

Призматичний, стовпчатий

Темно-зелений до чорного

Зеленувато-бура

Важко плавиться в темно-зелене скло. В к-тах не розчиняється

Метаморфічний, скарний, магматичний

Поширена у кристалічних породах

СИЛІКАТИ І АЛЮМОСИЛІКАТИ ШАРУВАТОЇ СТРУКТУРИ

111

Серпентин (змійовик) Mg6[Si4O10] [OH]8

Моноклінна

Листуватий, волокнистий

Зелений, темно-жовтий, плямистий

Біла

Матовий

2,5-3,5

2,5-2,7

Досконала

Плямистий малюнок. Розчиняється в соляній і сірчаній к-тах. Важко плавиться

Метаморфічний, дія гарячих джерел на ультраосновні породи

Закарпаття, Поволжя

Облицювальний матеріал

112

Тальк

Mg3[Si4O10] [ОН]2

М о н о к л і н н а

Таблитчастий

Білий, сірий, жовтуватий, зеленуватий

Біла, землиста

Жирний

1

2,7-2,8

Д о с к о н а л а

В к-тах не розчинний. Не плавиться. Жирний на дотик

Метаморфічний, дія гарячих джерел на ультраосновні породи

Урал, Саяни

Гумова, текстильна промисловість, парфуми

113

Мусковіт KAl2[AlSi3O10][OH]2

Пластинчастий

Сірий, білий, жовтий, світло-коричневий, безбарвний

Біла

Скляний

2-3

2,76-3,1

Суцільні, щільні лускуваті маси, скупчення сферолітів

Магматичний, метаморфічний, пегматитовий

Приазов’я, Волинь, Карелія

Породоутворюючий, радіо-, електро-техніка

114

Біотит K (Mg, Fe)3 [Si3A1О10] [OH, F]2

Чорний, бурий, темно-зелений

2,5-3

3,02-3,12

Розчиняється в конц сірчаній к-ті. Важко плавиться в сіре або чорне скло. Еластичний

Магматичний, пегматитовий, скарний

УКЩ

Породоутворюючий

115

Лепідоліт KLi1,5Al1,5 [Si3AlO10] [F, OH]2

Рожевий, бузковий

Перламутровий

2-3

2,8-2,9

Легко сплавляється з утворенням білої емалі, горить карміново-червоним полум’ям. В к-тах розчиняється важко і після плавлення

Пегматитовий

Урал, УКЩ, США, Канада

Руда на літій. Металургія, фармацевтика

116

Вермікуліт (Mg,Fe2+, Fe3+) [(Si А1)4,O10] [OH]2.4H2O

Моноклінна

Листуватий

Золотистий, бронзовий

Блискуча

Скляний

1-1,5

2,4-2,7

Досконала

Розчиняється в соляній к-ті. Сильно спучується, утворюються довгі червоподібні викривлені нитки або стовпчики

Гідротермальний

Монтана, Зх. Австралія

Термо- і звуко-ізоляційний та мастильний матеріал

117

Глауконіт K<1(Fe3+, Fe2+, Al, Mg)2-3[Si3(Si, Al)O10] [OH]2·nH2O

Листуватий

Оливково-зелений

Зеленувата

Матовий

2-3

2,2-2,8

Досконала

Важко плавиться з утворенням чорного скла. Розчиняється в соляній к-ті

Осадовий

Україна, Курськ, Кіров

Добриво, зелена фарба

118

Монтморілоніт m{Mg3[Si4O10] [OH]2p{(Al,Fe3+)2[Si4O10] [OH]2nH2O

Тонколистуватий

Білий, сірий, бліді відтінки рожевого, блакитного, зеленого

Біла

Восковий

1-2

1,2-2,7

Досконала

Рихлий, землистий. У воді набухає.

Вивітрювання вулканічних туфів в лужних умовах

Крим, Черкаси, Закарпаття

Очистка вин, соків, виробництво мила, буріння свердловин

119

Каолініт

Al4[Si4O10] [OH]8

Суцільні маси

Білий

Біла

Матовий

1

2,58-2,6

Хороша

Не плавиться. Жирний на дотик, з водою утворює пластинчаті маси

Екзогенний, вивітрювання КПШ

Донецька, Київська, Житомирська обл-ті

Кераміка, будівництво, лінолеум, фарби

Похожие работы: