Реферат : Sweden 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> География


Sweden
GEOGRAAFILINE ASEND

Rootsi Kuningriik asub Põhja-Euroopas, Skandinaavia poolsaarel, Balti mere ääres. Pindala on 450 tuhat ruutkilomeetrit. Pealinn - Stockholm. Balti meres talle kuuluvad saared Gotland ja Öland. Mandril Rootsi naabrid on Norra ja Soome, aga kaugel pole ka Taani, Saksamaa ja Balti riigid - nad asuvad üle Balti mere.

LOODUSLIKUD TINGIMUSED

Rootsi kesk- ja lõunaosa on killustatud tuhandete järvedega ja jõgedega ning lääneosas on pikk mäeahelik. Jõgede ja järvede pindala moodustab 9% ja mägede pindala 16% kogu pindalast. Kuna Rootsi on hästi "venitatud" põhjast lõuna, siis on ka kliima erinevates osades väga erinev. Põhjas on kogu aeg lumi, lõunas aga kliima on suhteliselt mõõdukas. Selle kliima põhimõjutajad on Põhja Atlandi voolus ning domineerivad läänetuuled, mis puhuvad suhteliselt soojast Atlandi ookeanist. Põhjas on märkavalt külmem kui lõunaosas, kuna seal on palju mäestikke ning soe mereõhk lihtsalt ei ulata sinna.

Keskmine õhutemperatuur veebruaris on natuke alla 0 C ning juulis 16 C. Suvel päev muutub pikemaks, öö lühemaks ja talvel vastupidi.

Keskmine sade on 535 millimeetrit aastas. Kõige rohkem sademeid on augustis edela osas.

Rootsi hoolitseb väga oma keskkonnast ja kavatseb sulgeda kõik oma aatomelektrijaamad aastaks 2010, kuigi just nemad annavad praegu rohkema osa elektrienergiast.

Naturaalsetest resurssidest võib nimetada tsinki, uraani, rauamaaki,

RAHVASTIK

Rootsi rahvaarv on 8,9 milljonit inimest ja tihedus on umbes 20 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Kuna põhjaosa on põhiliselt mägine ja suuremad linnad asuvad lõunas, siis ka rahvas paikneb peamiselt lõunaosas. Suurem linn on Stockholm - 700 tuhat elanikke. Keskmine meeste eluiga on 75 ning naiste - 81 aastat. Kohaliku rahva arv on umbes 83%. Rahvajuurdekasv on 0,5-0,6%. Kirjaoskamatuid on alla 1%. Välismaalastest on kõige rohkem soomlasi ( 2,3% ). Üle 65 aastaseid on 17,5%, üle 80 aastaseid 4,7% üldrahvaarvust.

Rootslaste õppimiskulud on maailma kõige kõrgemate seas. Samas on ka palju riigitoetusi hariduse saamiseks. Gümnaasiumi astuvad rohkem kui 90% õpilastest. Samuti riik hoolitseb ka kodanike tervisest. Ka siin saavad inimesed suured riigitoetused. Sellepärast suremus ongi üks madalamaid maailmas: kuus surnut tuhande sündinute kohta.

MAJANDUS

Majandusarengu järgi kuulub Rootsi Esimesse Maailma (e. Põhja Riikide hulka). Rootsi majandus on kõige suurem Skandinaavia riikides. 1994.

aastal näis riigieelarve järgmiselt:

SISSETULEK 47.9 miljardit USA dollarit

VÄLJAMINEK 70.9 miljardit USA dollarit

R
KP ühe elaniku kohta on üks suuremaid maailmas
: 22 000 USD.

RKP harude järgi võib näha diagrammil 1.

Sellest samast diagrammist võib näha, et teenindusharud hõivavad umbes kaks kolmandikku kogu RKP-st.

Keskmine kuupalk on 1100 USD ning tulumaks on sõltuvalt kuupalgast

31-46%.

KULUTUSED PEREKONNA EELARVES (keskmised, %-des kuupalgast)

Elamu, k.a elektrienergia ja kütus

32 %

Toitlustamine, k.a kodust väljas

17 %

Transport

15 %

Meelelahutused

9 %

Riietus ja jalatsid

6 %

Mööbel ja kodutehnika

6 %

Alkohoolsed joogid ja tubakas

5 %

Hoolitsemine laste ja vanurite eest, ravimine

3 %

Muu

7 %

Töötute arv on meeste hulgas 7,7% ja naiste hulgas 7%.

Põhilised tööstusharud on mootorsõidukite tootmine ( Rootsis on sõiduautosid 3 619 000 tk. Ja see on kuueteistkümnes näitaja maailmas), mets ja puidutooted, täppismehaanikatooted (elektroonika, kuullaagrid jt), ümbertöödeldud toiduained.

Kõikide metallide ammutamine toimub Rootsi põhjaosas, mägedes, ülejäänute harudega tegeldatakse lõuna- ja edelaosas, kuna kõik linnad (k.a ka tööstuslinnad) asuvad just seal.

Põllumajanduses on domineeriv loomade kasvatamine koos piimatootmisega - need toovad 37% kogu põllumajanduse tuludest. Põllumajandusega tegeldatakse põhiliselt kagu osas, kuna seal on madalik, mis võimaldab sellega tegeleda.

VÄLISMAJANDUSLIKUD SIDEMED

1995. aastal astus Rootsi Euroopa Liitu (EL) ja sellepärast praegused põhilised äripartnerid on EL liikmed.

Eksportimispõhiliigid on: masinatooted, mootorsõidukid, paberitooted, mets ja puidutooted, tooted rauast ja terasest, kemikaalid, nafta ning naftatooted.

Ekspordi partnerid on EL riigid, eriti Saksamaa, Suurbritannia, Taani, Prantsusmaa, Soome ning mõned teised riigid nagu USA ja Norra.

Importeerimise põhiartiklid on: masinaehitustooted, nafta ning naftatooted, kemikaalid, mootorsõidukid, raud ja teras, riietusesemed ning toiduained.

Impordi partnerid on põhiliselt samad mis ka ekspordi omad.

KASUTATUD ALLIKAD

 • Svenska Institutet (Rootsi Instituut)

 • RKP andmed: World Bank World Tables (Maailma Panga maailma tabelid)

 • Pindala andmed: 1994 Food and Agriculture Organization Production Yearbook

 • Microsoft Encarta World Atlas 1998 Edition

1


Похожие работы:

 • Sydney burning

  Реферат >> Иностранный язык
  ... back from San Francisco to Sydney. Meanwhile, the police ... telegrams did pass between Sydney and Melbourne.” And Davis ... written, I learned from Messrs W. Sutton and J. Harris of the Queensland ... living in Brisbane. Messrs Sutton and Harris recorded Bill ...
 • The Palermo Stone an Related Fragments

  Топик >> Иностранный язык
  ... incised signs on a black stone- is reminiscent of an artistic ... , suggesting that the Palermo Stone and related fragments may perhaps ... creation date of the Palermo Stone, the composers of this ... Turin Kinglist? Or was the stone originally located in a temple, ...
 • Brownsville station

  Доклад >> Музыка
  ... голову идея о создании "Brownsville station". Надо сказать, что такие мысли ... попытку вернуть утраченные позиции "Brownsville station" предприняли в 1979 году, ... известным музыкальным критиком. О "Brownsville station" давно все позабыли, вспомнив о группе ...
 • Tradde Station

  Реферат >> Банковское дело
  Trade Station By Omega Research Содержание Технический ...
 • Международные организации

  Реферат >> География
  ... Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, Tanzania, Thailand ... Norway, Pakistan, Philippines, Somalia, Sudan, Sweden, Switzerland, Tanzania, Thailand, Tunisia, ... Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, Tanzania, Thailand ...
 • Организация баз данных

  Учебное пособие >> Информатика, программирование
  ... SR {StNo}{GrNo} {StNo}{StName} {StNo}{CityNo} {StNo}{RgNo} {StNo}{GrNo, StName} {StNo}{GrNo, StName, CityNo, RgNo} {StNo, GrNo} {StName} и другие ... SC StNo GrNo StName StNo CityNo 1 1 Иванов 1 1 2 1 Петров 2 3 2. SGN GC StNo GrNo StName GrNo CityNo ...
 • Africa

  Реферат >> География
  ... Fula (West Sudan) Tibbu (Central Sudan) HAMITES (East Sudan and Horn of ... -Kuafi NEGROID TRIBES West Sudan Central Sudan Eastern Tukulor Songhai Fur ... ,'' &c., Peterm. Mitt., 1905; G. Fraunberger, ``Studien uber die jahrlichen Niederschlagsmengen des ...
 • The history of railways (История железных дорог)

  Топик >> Иностранный язык
  ... transmit motive power. Steam locomotives The steam locomotive is а robust ... last phase of steam locomotive performance. Steam from the boiler ... air supplied by а steam pump. Steam heat was piped ... controlоffiсе, Sheffield Midland Station and the local steelworks ...
 • Affixation in modern english

  Дипломная работа >> Иностранный язык
  ... , what remains is a stem (or a stem base). The stem expresses the lexical and ... v, sleep n – asleep (stative). Preceding a verb stem, some prefixes express the difference ... on the pattern un-adjective stem: uncertain, unconscious, uneasy, unfortunate, ...