Контрольная работа : VAR-аналіз валютних ризиків 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Банковское дело


VAR-аналіз валютних ризиків
Зміст

Завдання

Розв’язання

Висновки

Список використаної літератури

Завдання

Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:

,

де m- середньоденна зміна валютного курсу;

σ – середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного курсу;

kα – поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності α (наприклад, для α=0,99 kα = 2,33);

Т – часовий період.

Дані для виконання роботи взяти із сайту Національного банку України www.bank.gov.ua.

Розв’язання

Зкопіюємо з веб-сайту Національного банку України www.bank.gov.ua курси євро до гривні з 17.12.2009 по 29.04.2010.

Начало формы

Національний банк України з 17.12.2009 по 29.04.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти євро

Дата

Кількість одиниць

Офіційний курс

17.12.2009

100

1160

18.12.2009

100

1143

21.12.2009

100

1143

22.12.2009

100

1145

23.12.2009

100

1138

24.12.2009

100

1138

25.12.2009

100

1147

28.12.2009

100

1147

29.12.2009

100

1147

30.12.2009

100

1150

31.12.2009

100

1145

06.01.2010

100

1153

11.01.2010

100

1146

12.01.2010

100

1161

13.01.2010

100

1158

14.01.2010

100

1166

15.01.2010

100

1159

18.01.2010

100

1150

19.01.2010

100

1150

20.01.2010

100

1143

21.01.2010

100

1131

22.01.2010

100

1127

25.01.2010

100

1132

26.01.2010

100

1133

27.01.2010

100

1127

28.01.2010

100

1126

29.01.2010

100

1120

01.02.2010

100

1117

02.02.2010

100

1113

03.02.2010

100

1115

04.02.2010

100

1119

05.02.2010

100

1108

08.02.2010

100

1095

09.02.2010

100

1095

10.02.2010

100

1102

11.02.2010

100

1101

12.02.2010

100

1099

15.02.2010

100

1086

16.02.2010

100

1089

17.02.2010

100

1092

18.02.2010

100

1098

19.02.2010

100

1085

22.02.2010

100

1081

23.02.2010

100

1089

24.02.2010

100

1085

25.02.2010

100

1082

26.02.2010

100

1078

01.03.2010

100

1084

02.03.2010

100

1081

03.03.2010

100

1082

04.03.2010

100

1089

05.03.2010

100

1091

09.03.2010

100

1084

10.03.2010

100

1082

11.03.2010

100

1086

12.03.2010

100

1090

13.03.2010

100

1098

15.03.2010

100

1098

16.03.2010

100

1093

17.03.2010

100

1095

18.03.2010

100

1097

19.03.2010

100

1090

22.03.2010

100

1078

23.03.2010

100

1072

24.03.2010

100

1075

25.03.2010

100

1058

26.03.2010

100

1059

29.03.2010

100

1059

30.03.2010

100

1068

31.03.2010

100

1068

01.04.2010

100

1068

02.04.2010

100

1067

06.04.2010

100

1067

07.04.2010

100

1061

08.04.2010

100

1057

09.04.2010

100

1053

12.04.2010

100

1061

13.04.2010

100

1077

14.04.2010

100

1077

15.04.2010

100

1079

16.04.2010

100

1073

19.04.2010

100

1073

20.04.2010

100

1065

21.04.2010

100

1069

22.04.2010

100

1060

23.04.2010

100

1057

26.04.2010

100

1055

27.04.2010

100

1056

28.04.2010

100

1053

29.04.2010

100

1050

На аркуші MS Excel з розробленою моделлю введемо до комірки F3 формулу

у вигляді =ABS((E3-$E$2)*A3/(A3-1)+ 2,33*КВАДРОТКЛ (E2:E3)*КОРЕНЬ(A3)) за принципом ковзного середнього. Простягнемо її до комірки F91 – 90-й день спостередження.

Спрогнозуємо курс ЄВРО на 25 днів – по 24.05.2010 за допомогою функції РОСТ (=РОСТ(E2:E91;A2:A91;A92;). Знову простягнемо формулу VAR тепер до комірки F116 – 115-й день спостереження.

Можна перевірити правильність розрахунку. У першому наближенні VAR, якщо довірчий інтервал заданий на рівні 95% - 99%, може дорівнювати 1,65 – 1,9 стандартного відхилення портфеля.

Таким чином, розрахунок здійснений вірно.

Взагалі, VAR. (Value-at-Risk) або «вартість у зоні ризику» як методика була розроблена однією з найбільших інвестиційних компаній США – JP Morgan у рамках їх внутрішньо-корпоративної системи Riskmetrics™. Дані, отримані із застосуванням даної системи, дотепер є еталоном для оцінок VAR, а сама методологія опублікована на спеціалізованому сайті www.riskmetrics.com, де зібраний значний обсяг інформації про саму методику, практику її застосування, принади і недоліки.

Спочатку дана методика призначалася для оцінки ризиків роботи з похідними фінансовими інструментами, але надалі вона була адаптована для оцінки великого числа фінансових і ринкових ризиків.

Показник VAR визначається як спрогнозований найгірший можливий збиток для заданого довірчого інтервалу (наприклад, 95%) протягом певного періоду часу (наприклад, 1 день або 1 місяць).

Методології обчислення VAR присвячено багато досліджень. В основному дана методологія використовується при роботі з фінансовими активами, особливо в банківському секторі. Дана методологія також використовується не тільки трейдерами і портфельними менеджерами, але й регулювальними органами. Так у США регулювальні органи вимагають від банків резервувати трикратний 10-денний 99% VAR під ринкові ризики.

В цілях управління ризиками промислової компанії методологія VAR, a також її модифікація Cash Flow-at-Risk (C-FAR), може використовуватися для аналізу ряду фінансових і ринкових ризиків, таких як процентний ризик, валютний ризик, ризики, пов'язані зі зміною біржових цін на сировину або продукцію тощо. На відміну від фінансових інститутів, які також використовують методологію VAR для оцінки сукупного ризику компанії, на нашу думку, для промислових компаній даний показник не може бути застосований для оцінки сукупного ризику компанії внаслідок більшої варіації активів і ризиків, у порівнянні з фінансовими інститутами.

Висновки

Оцінка валютного ризику за методом VAR-аналізу показує що за період 90 днів ризик зростає у середньому зі 29% (0,2924) – другий день оцінки до 110% (1,1) – 90-й день оцінки із-за постійних скачків курсу і зростання днів спостереження. У прогнозному 25-денному періоді ризик зростає повільніше зі 113% (1,1328) – 91-й (прогнозний) день оцінки до 135% (1,3512) – 115-й день оцінки, із-за того що прогнозні значення курсу вже згладжені рівномірно спадаючим трендом РОСТ.

Список використаної літератури

 1. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика./ Е. Н. Станиславчик // М.: Ось-89 – 2002

 2. Cormac Butler. Mastering Value at Risk : A Step-by-Step Guide to Understanding and Applying VaR // Financial Times Prentice Hall, 1999

 3. Струченкова Т. О достоверности оценок риска по методике VAR. Управление риском. -2000. -№3. – С. 11-15

 4. Лобанов А.А., Кайнова Е.И. Сравнительный анализ методов расчета VaR-лимитов с учетом модельного риска на примере российского рынка акций. Управление финансовыми рисками. -2005. -№1. – С. 77-99

 5. Овчинников І.О. Технологія оцінки ризиків в процесі управління ризиками на прикладі методу VAR. Стаття УДК 65.011.3 : 656.7 : 061.5 (045)

2


Дні Дата Кількість одиниць Офіційний курс Офіційний курс VAR


1 17.12.2009 100 1160 11,6 x


2 18.12.2009 100 1143 11,43 0,2923855507


3 21.12.2009 100 1143 11,43 0,255


4 22.12.2009 100 1145 11,45 0,199068


5 23.12.2009 100 1138 11,38 0,262235406


6 24.12.2009 100 1138 11,38 0,264


7 25.12.2009 100 1147 11,47 0,1267000344


8 28.12.2009 100 1147 11,47 0,1485714286


9 29.12.2009 100 1147 11,47 0,14625


10 30.12.2009 100 1150 11,5 0,107795463


11 31.12.2009 100 1145 11,45 0,1553403303


12 06.01.2010 100 1153 11,53 0,0505352947


13 11.01.2010 100 1146 11,46 0,1310843772


14 12.01.2010 100 1161 11,61 0,108847425


15 13.01.2010 100 1158 11,58 0,0173677484


16 14.01.2010 100 1166 11,66 0,093824


17 15.01.2010 100 1159 11,59 0,0129117485


18 18.01.2010 100 1150 11,5 0,0658466741


19 19.01.2010 100 1150 11,5 0,1055555556


20 20.01.2010 100 1143 11,43 0,1534181803


21 21.01.2010 100 1131 11,31 0,2276227101


22 22.01.2010 100 1127 11,27 0,3369713507


23 25.01.2010 100 1132 11,32 0,2787594134


24 26.01.2010 100 1133 11,33 0,2811683993


25 27.01.2010 100 1127 11,27 0,32278


26 28.01.2010 100 1126 11,26 0,3530059642


27 29.01.2010 100 1120 11,2 0,3935919521


28 01.02.2010 100 1117 11,17 0,4403777854


29 02.02.2010 100 1113 11,13 0,4767477671


30 03.02.2010 100 1115 11,15 0,4629648543


31 04.02.2010 100 1119 11,19 0,4132883539


32 05.02.2010 100 1108 11,08 0,4570323476


33 08.02.2010 100 1095 10,95 0,5572106783


34 09.02.2010 100 1095 10,95 0,6696969697


35 10.02.2010 100 1102 11,02 0,5632868821


36 11.02.2010 100 1101 11,01 0,6061581429


37 12.02.2010 100 1099 10,99 0,6241098771


38 15.02.2010 100 1086 10,86 0,6386319349


39 16.02.2010 100 1089 10,89 0,7221363301


40 17.02.2010 100 1092 10,92 0,6908046012


41 18.02.2010 100 1098 10,98 0,6086452969


42 19.02.2010 100 1085 10,85 0,6406966197


43 22.02.2010 100 1081 10,81 0,7965864584


44 23.02.2010 100 1089 10,89 0,677054119


45 24.02.2010 100 1085 10,85 0,7545413624


46 25.02.2010 100 1082 10,82 0,7902220603


47 26.02.2010 100 1078 10,78 0,8250471468


48 01.03.2010 100 1084 10,84 0,7471133284


49 02.03.2010 100 1081 10,81 0,7991188333


50 03.03.2010 100 1082 10,82 0,7950945879


51 04.03.2010 100 1089 10,89 0,6834331558


52 05.03.2010 100 1091 10,91 0,700169038


53 09.03.2010 100 1084 10,84 0,7330568773


54 10.03.2010 100 1082 10,82 0,7912925945


55 11.03.2010 100 1086 10,86 0,7398799097


56 12.03.2010 100 1090 10,9 0,698778374


57 13.03.2010 100 1098 10,98 0,574779863


58 15.03.2010 100 1098 10,98 0,630877193


59 16.03.2010 100 1093 10,93 0,6591803871


60 17.03.2010 100 1095 10,95 0,6574073287


61 18.03.2010 100 1097 10,97 0,6368604237


62 19.03.2010 100 1090 10,9 0,6665266359


63 22.03.2010 100 1078 10,78 0,7000704345


64 23.03.2010 100 1072 10,72 0,860416254


65 24.03.2010 100 1075 10,75 0,8548279728


66 25.03.2010 100 1058 10,58 0,7621681207


67 26.03.2010 100 1059 10,59 1,0243494367


68 29.03.2010 100 1059 10,59 1,0250746269


69 30.03.2010 100 1068 10,68 0,8551439557


70 31.03.2010 100 1068 10,68 0,9333333333


71 01.04.2010 100 1068 10,68 0,9331428571


72 02.04.2010 100 1067 10,67 0,9421100563


73 06.04.2010 100 1067 10,67 0,9429166667


74 07.04.2010 100 1061 10,61 0,9674834917


75 08.04.2010 100 1057 10,57 1,0277762054


76 09.04.2010 100 1053 10,53 1,0680166914


77 12.04.2010 100 1061 10,61 0,9376001813


78 13.04.2010 100 1077 10,77 0,5773807847


79 14.04.2010 100 1077 10,77 0,8406410256


80 15.04.2010 100 1079 10,79 0,8160851338


81 16.04.2010 100 1073 10,73 0,843129


82 19.04.2010 100 1073 10,73 0,8807407407


83 20.04.2010 100 1065 10,65 0,8936579731


84 21.04.2010 100 1069 10,69 0,9038800132


85 22.04.2010 100 1060 10,6 0,9249045306


86 23.04.2010 100 1057 10,57 1,0323942581


87 26.04.2010 100 1055 10,55 1,0578627437


88 27.04.2010 100 1056 10,56 1,0508611561


89 28.04.2010 100 1053 10,53 1,0722675617


90 29.04.2010 100 1050 10,5 1,1024126062


91 30.04.2010

36,29 7418,6697044572


92 01.05.2010

37,72 49,2046538433


93 02.05.2010

39,17 51,5952522092


94 03.05.2010

40,65 54,0500283194


95 04.05.2010

42,16 56,5773420494


96 05.05.2010

43,69 59,2049682047


97 06.05.2010

45,25 61,9103392388


98 07.05.2010

46,84 64,6809883055


99 08.05.2010

48,45 67,5781029936


100 09.05.2010

50,10 70,5859057701


101 10.05.2010

51,79 73,6965159293


102 11.05.2010

53,50 76,9792728441


103 12.05.2010

55,25 80,3183720466


104 13.05.2010

57,04 83,9067684079


105 14.05.2010

58,87 87,476204783


106 15.05.2010

60,73 91,3549368783


107 16.05.2010

62,64 95,3048982095


108 17.05.2010

64,59 99,6062660727


109 18.05.2010

66,59 104,1665314135


110 19.05.2010

68,64 108,8532196628


111 20.05.2010

70,74 113,8982561783


112 21.05.2010

72,90 119,3261082192


113 22.05.2010

75,12 124,9377842398


114 23.05.2010

77,39 130,6873534977


115 24.05.2010

79,73 136,8419335551
Перевірка
Середнэ 83,6408929848 Стандвідхил: 19,7033736957 4,2450036363

Похожие работы:

 • Валютні ризики: методи аналізу і управління

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... валютними ризиками. Поняття валютного ризику та характеристика чинників. Класифікація валютних ризиків. Основи управління валютними ризиками. Методи анал ... інка загального розміру валютного ризику (сукупного значення VaR) проводиться з врахуванням кореляції ...
 • Стратегія управління валютними ризиками банку

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ічний аналіз і економіко-математичне моделювання. Валютний ризик належить до категорії ринкового ризику. Під валютним ризиком розум ... , аналіз результатів переоцінки валютних коштів, оцінки вартості відкритих позицій під ризиком(VAR), розрахунок ...
 • Аналіз та класифікація кредитного портфелю комерційного банку

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... вимірювання кредитного ризику за допомогою моделей VaR включає аналіз імовірності дефолту ... італу за іншими ризиками, наприклад, окремо за валютним ризиком та ризиком потенційної ставки ...
 • Управління банківськими ризиками

  Отчет по практике >> Банковское дело
  ... ійснювати всеосяжний аналіз і прогнозування кон'юнктури ринку, у т.ч. у частині ризиків. Оцінка VAR методом ... ів ризику: - цінового ризику - ризику зміни вартості ціни фінансового активу на ринку; - валютного ризику - ризику, пов ...
 • ... ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на приклад ...

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ів (β = 1); індивідуальна акція (β = VAR ); 1.3 Основні методи нейтралізації ризиків операцій на фінансових ... .2006 року Рис.Д.5. Аналіз управління ризиками ліквідності та валютними ризиками з застосуванням нормативних ...
 • Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... Продавця ця форма розрахунків захищає від ризику неплатоспроможності покупця, тому що він одержу ... день та залишків цінностей – для валютної каси. 3. Напрямки вдосконалення стану ... метод Монте-Карло (Monte Carlo VaR), сценарний аналіз (What if), Stress Testing ...
 • Управління кредитним портфелем

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... визначення видів кредитних ризиків, джерел їх виникнення, аналізу впливу на ... розробка і підписання кредитної угоди; аналіз ризиків неповернення кредитів; кредитний моніторинг ... . Оцінка валютного ризику комерційного банку із застосуванням VAR технології зд ...
 • Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... таблиці 2.14. Таблиця 2.5 Аналіз кредитоспроможності позичальника ВАТ “Лакмус” ... валютного ризику на необхідну перспективу шляхом масштабування одноденної величини VAR.. VAR ... 3, 9 Литвин Н. Методика комплексного аналізу валютних операцій комерційного банку.// ...
 • Операційна система підприємства

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... аналізу відкритої валютної позиції банку. В частині оцінки валютного ризику здійснюється: анал ... VAR, їх аналіз та оцінка; аналіз динаміки нормативів ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютно ...
 • Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк"

  Отчет по практике >> Банковское дело
  ... таційні дослідження; визначення VAR портфеля активів та пасивів, чутливих ... серед яких: розрахунок валютного ризику за методикою традиційного VAR, методологія стрес- ... етап у визначенні степені валютного ризику заключається в його ретельному аналізі і оцінці ...