Курсовая работа : Планування міст 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Строительство


Планування міст
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Ю. КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ І МІСТОБУДУВАННЯ

Планування міст

Виконав студент групи 305-БП

Безрукавий В.В.

Перевірив Скляренко С.О.

Полтава 2010

ЗМІСТ

Завдання на проектування

Вступ

Розрахунок кварталу

Планувальне рішення території кварталу

Розрахунок площі території машинобудівного заводу

Планувальне рішення території машинобудівного заводу

Література

ВСТУП

Згідно із завданням на проектування місцем будівництва є місто Полтава, яке є обласним центром, крупним адміністративно-соціальним та промисловим містом.

Місто за чисельністю населення відноситься до групи великих., оскільки згідно перепису, населення Полтави на 1.1.2003 рік складає 315,268 осіб.

Зона вологості району

будівництва – Нормальна.

Температурна зона І.

Середньорічна температура зовнішнього повітря 7оС. Переважаючий напрямок вітру - західний.

Згідно із ситуаційною схемою визначаємо положення промислової та сельбищної зони.

РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОГО КВАРТАЛУ

Визначаємо площу кварталу за формулою

де Nкв – чисельність населення кварталу (згідно завдання)

Nкв=5000 чол.

- щільність жителів на 1 га території кварталу, люд/га, приймаємо

=300 люд/га


Схема кварталу

Визначаємо розміри ділянки під квартал.

128х2 = 216700 м2

де х – коефіцієнт пропорційності

Визначаємо, більшу сторону кварталу 15х

і меншу сторону кварталу 10х

Для оптимального розташування промислової та житлової зони по відношенню до переважаючого напрямку вітрів будуємо розу вітрів за для заданої зони будівництва.

Місяць року

Напрямок вітрів

Штиль

Пн

ПНС

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗх

Зх

ПнЗх

Січень

8

13

14

14

11

16

14

10

2

Липень

15

15

11

7

6

9

17

20

4

Визначаємо житловий фонд загальної площі у житлових будинках за формулою

де nнорма загальної площі у житлових будинках на одну людину, на розрахунковий період Ж = 18 м2

Визначаємо житловий фонд загальної площі, що припадає на будинки різної поверховості за формулами

 1. У 5-ти поверхових будинках – 60%

 1. У 9-ти поверхових будинках – 25%

 1. У 12-ти поверхових будинках – 15 %

,

де Квідсоток житлового фонду загальної площі, що припадає на будинки різної поверховості (згідно завдання).

Визначаємо кількість житлових будинків різної поверховості у кварталі, та підбираємо їх серію.

Також проводимо розрахунок установ громадського обслуговування.

2. Розрахунок установ громадського обслуговування

За даними розрахунку підбираємо типові проекти дитячих садків та шкіл.

1. Школа

По розрахунку було прийнято загальноосвітню школу за типовим проектом 224-1-221 на 964 місця.

Два дитячих садка на 280 місць. Типовий проект серії 212-2-44

Заклад громадського харчування – їдальня на 270 місць.

РОЗРАХУНОК ПЛОЩІ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ

Визначаємо площу забудови території машинобудівного заводу

Передзаводська зона.

№ п/п

Найменування будівлі

Розміри ахb, м

Площа, м2

1

Прохідна з бюро пропусків

12х18

216

2

Заводоуправління (5 пов.)

36х48

1728

3

Лабораторія (5 пов.)

18х48

864

4

Їдальня (2 пов.)

18х60

1080

5

Гуртожиток (2 пов.)

12х36

432

6

Поліклініка (2 пов.)

12х24

288

7

Навчальний корпус (3 пов.)

1848

864

8

Пожежне депо

1818

324

9

Гараж

36х18

648

10

Стоянка особистого транспорту

36х48

1728

8208

Промислова зона

№ п/п

Найменування будівлі

Розміри ахb, м

Площа,

м2

11

Механічний цех

72х144

10368

12

Механоскладський цех

144х144

20736

І3

Цех упаковки та здачі продукції

48х72

3456

14

Ливарний цех

72х72

5184

15

Ковальсько-пресовий цех

72х72

5184

16

Термічний цех

48х72

3456

17

Цех металоконструкції

48х72

3456

18

Копрове господарство

9х18

162

19

Інструментальний цех

48х72

3456

20

Ремонтно-механічний цех

48х72

3456

21

Експерементальний цех

48х48

2304

61218

Підсобна-допоміжна зона

№ п/п

Найменування будівлі

Розміри ахЬ,м

Площа, м2

22

Деревообробний цех

36х60

2160

23

Лісосушарня

18х36

648

24

Лісопильний цех

12х36

432

25

Склад лісоматеріалів (навіс)

18х48

864

26

Склад колод (біля лисопильного цеху)

250

250

27

Компресорна

12х24

288

28

Котельна

24х24

576

29

Газогенератор з газоочищенням

48х66

3168

8386

Складська зона

№ п/п

Найменування будівлі

Розміри ахб,м

Площа, м2

30

Головний магазин

18х48

864

З1

Склад заготовок та напівфабрикатів

18х72

1296

32

Склад металу

12х36

432

33

Склад шлаку

12х24

288

34

5

Склад твердого палива

30х120

3600

35

Градирня

D=30

707

36

Склад мастил

6х12

72

37

Депо мотовозів

12х12

144

6696

Загальна площа промислового кварталу

=20,24га

З урахуванням щільності забудови -50 %

Схема промислового кварталу

Визначаємо розміри території машинобудівного заводу. По схемі у завданні співвідношення сторін ділянки території 1:1,1 тому площа території буде дорівнювати

120 х2 = 202408 м2

де х – менша сторона ділянки території, м, 1,1х – довша сторона ділянки.

Визначаємо чому буде дорівнювати менша сторони ділянки за формулою

х = 41м

ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ

Будівлі на майданчику підприємства згруповані таким чином, щоб забезпечити найменшу відстань при пересуванні матеріалів, заготовок та кінцевої продукції, а також щоб теплові, енергетичні, комунікаційні та інші мережі були якомога коротшими.

На території заводу знаходяться наступні зони: передзаводська, виробнича, допоміжна та складська.

Виробнича, допоміжна та складська зони мають огорожу.

На території підприємства запроектовано 2 виїзди , основний та допоміжний для транспортування готової продукції.

При вирішені розташування будівель на території заводу враховувалися , розміщення будівель відбувалося в максимальні компактності.

Для найбільшої будівлі було проведено вертикальну та горизонтальну прив’язки споруди до місцевості.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Містобудування. Довідник проектувальника. За ред. проф. Т.Ф.Панченка. – Укрархбудінфом – К.:2001.

 2. В.К. Степанов, Л.В. Великовский, А.С. Тарунин. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы планировки населенных мест. М : ВШ. 1985.

 3. Тусунова М.И. Планировка городов и населенных мест. Учеб. Для строит. Техникумов по спец. № 1201 Архитектура”. – М.: Высш. Шк. 1986. – 207 с.

 4. Містобудування. Планування і забудова міських територій і сільських поселень. ДБН 360-92*. Київ: 1993.

 5. Містобудування. Планування і забудова міських територій і сільських поселень. ДБН Б. 2. 2 - 1 – 01. Київ: 2002

 6. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат. 1983. – 136 с.

 7. Методические указания к разделу “Планировка и благоустройство микрорайона” курсового проекта № 2 по архитектуре для студентов ІІІ курса специальности Промышленное и гражданское строительство” / Сост. И.Н. Скрыль, А.М. Сердюк – Полтава: ПолтИСИ, 1987. – 24 с.

 8. Методичні вказівки до розробки генерального плану території промислового підприємства в курсовому проекті № 2 з архітектури для студентів спеціальності 2903 “Промислове й цивільне будівництво” денної і заочної форм навчання / Укл. В.В. Чернявський. – Полтава: ПІБІ, 1992. – 20 с.

 9. Номенклатура жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-ясел.

 10. МСН 2.04-01-98 Строительная климатология./Госстрой России. 2000

Похожие работы: