Контрольная работа : Електромашини 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Транспорт


Електромашини
Задача №1. Визначити параметри і характеристики трифазного силового трансформатора

Трифазний три стрижневий двох обмотковий трансформатор з масляним охолодженням має наступні номінальні данні: нормальна потужність Sном, первинна напруга U,вторинна напруга U, втрати холостого ходу P, втрати короткого замикання Uк, струм холостого ходу I0 ; частота мережі живлення f=50 Гц.

Sном

U

U

P

Pк

ВН/НН

Uк

I0

63000

110

10.5

73000

245000

Y/∆-11

10.5

0.6

По прийнятим даним трансформатора потрібно розрахувати:

  1. Коефіцієнт трансформації трансформатора.

  2. Номінальні струми і струми обмоток трансформатора.

  3. Параметри заступної схеми трансформатора. Накреслити заступну схему трансформатора.

  4. Номінальне і максимальне значення ККД трансформатора при активному (cos2=1,0) і активно-індуктивному (cos2=0,8) навантаженнях.

  5. Побудувати криві залежності ККД трансформатора від коефіцієнта навантаження η =f(β) при cos2=1,0 і cos2=0,8.

  6. Побудувати зовнішні характеристики трансформатора, змінюючи струм I2 від нуля до 1,2I2 при cos2=1,0 і cos2=0,8.

  7. Побудувати векторну діаграму трансформатора, навантаженого до номінальної потужності активно-індуктивним навантаженням (cos2=0,8).

  8. Проаналізувати виконану задачу і зробити висновки.

До пункту 1. Номінальні фазні напруги обмоток визначаються в залежності від схеми з’єднання:

При з’єднанні обмоток трикутником(∆) фазна напруга дорівнює лінійній,

U=U=1.2

При з’єднанні обмоток зіркою (Y) фазна напруга:

U=U/=6/=3.46

Слід зазначити, що при умовній позначці схеми з’єднання обмоток трансформатора над рисою прийнято позначати схему з’єднання обмотки вищої напруги і під рискою – нижчої напруги.

Коефіцієнт трансформації трансформатора:

K= =2.88

До пункту 2. Якщо знехтувати струмом холостого ходу і втратами в трансформаторі, споживана S1 і що віддається S2 трансформатором у номінальному режимі повні потужності дорівнюють номінальній потужності Sн , тобто S1= S2= Sн. Для трифазної мережі:

Sн= × Ui ×Ii .

Тоді:

I= =144.3

I==

Фазні струми визначаються через лінійні струми для заданої схеми з’єднання обмоток. При з’єднанні зіркою Iф=Iл, а трикутником Iф=Iл/.

До пункту 3. Для трифазного трансформатора звичайно відображується заступна схема однієї фази. Повний опір короткого замикання трансформатора:

Zк==

Де: U1фк-напруга на первинній обмотці в досліді короткого замикання,

U1фк==

Активний опір короткого замикання трансформатора:

Rк==

Реактивний опір короткого замикання трансформатора:

Xк==42.12

Для визначення опорів R1 і R/2, X1 і X/2 Т-подібної заступної схеми необхідно загальний опір Rк= R1+R/2 і Xк= X1+ X/2 розподілити між їх складовими. Звичайно трансформатори проектуються так, щоб R1=R/2 і X1=X/2.

З урахуванням цього:

R1=R/2= =0.6 X1=X/2==21.06

Повний опір вітки намагнічування:

Zm==

Де: I- струм холостого ходу первинної обмотки,

I==0.83

Активний опір вітки намагнічування:

Rm==

Реактивний опір вітки намагнічування:

Xm==11840.8

До пункту 4.ККД трансформатора:

При =1

η= 1 – =1

де: β=I2/I2н – коефіцієнт навантаження трансформатора.

ККД трансформатора має максимальне значення при:

Β=0.43

При =0.8

η=0.99

При =1

β

0

0.1

0.25

0.5

0.75

1

1.75

η

0

0.98

0.991

0.991

0.998

0.99

0.997

при=0.8

β

0

0.1

0.25

0.5

0.75

1

1.25

η

0

0.98

0.99

0.99

0.997

0.996

0.993

До пункту 6. Зовнішня характеристика трансформатора U2=f(I2) дозволяє визначити, на скільки знижується напруга на виході трансформатора внаслідок спадання напруги ∆U на його внутрішньому опорі:

U2=U2н-∆U де

U=

Де:U(%)- відносна змінна напруги на затискачах вторинної обмотки навантаженого трансформатора,(%)

U(%) = β×(Uka×+Ukp)

Uka=1%

Ukp=3%

При cos =1

sin

β1=0 β2=1.2

U(%)=0

U(%)=1.2

U=4.8

U2=395.8

При cos =0.8 sin.6

Β1=0 β2=1.2

U(%)=0 ∆U(%)=26.2

U=0 ∆U=104.8

U2= U=40 U2= 295.2 В

Будується максимальне значення магнитного потоку

Фм1/4.44w1

Похожие работы: