Главная >> Курсовая работа >> Строительство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17

1.Характеристика обєкта і геологічних умов майданчика.

 • Розміри майданчика в плані - 350300 м.

 • Номер профілю майданчика №16.

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100c3bc0000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000c92d00006418000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000c0120000131a0000cb0000001b010000000000000000000000000000f818030078510400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000d30a0000c4050000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110040ae110010000000a4b1110024af110052516032a4b111009cae1100100000000cb0110088b1110024516032a4b111009cae11002000000049642f319cae1100a4b1110020000000ffffffffdc22d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff000000000008000000080000f0ba120001000000000000005802000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000000000000064af1100dee32e31e88d0832c4b21100d0ae11009c38273104000000010000000caf11000caf1100e87825310400000034af1100dc22d2006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f0000000100000055558740a0ab87400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000d10a0000c305000050000000200000003600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd40a0000c6050000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ee00c001040000002e0118001c000000fb020300010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e0000000100040000000000bf01ef0020180900040000002d010000040000002d010000030000000000

 • Віддаль між горизонталями -0,35 м.

 • Відвезення грунту при розробці котловану – 4 км.

 • Тривалість виконання робіт по плануванню майданчика – 13 днів.

 • Тривалість виконання робіт по розробці котловану – 8 днів.

 • Проектний ухил майданчика – 0,003.

 • Грунт і товщина шару :

  • суглинок – 3;

  • супісок - <3.

 • Розміри котловану - ,м.

2. Визначення чорних, червоних та робочих позначок.

2.1. Розбивка майданчика на квадрати.

Для визначення чорних позначок на майданчик з горизонталями наносимо сітку квадратів з стороною 10-50 м. в залежності від рельєфу місцевості. При спокійному рельєфі сторону квадрата приймаємо 50м. Розбиваємо майданчик на 42 квадрати.

Для забезпечення достатньої точності розрахунків, розмір квадратів приймаємо таким чином, щоб через нього проходило одна- дві горизонталі.

2.2.Визначення чорних позначок вершин.

Чорні позначки вершин квадратів знаходимо методом інтерполяції між суміжними горизонталями (мал.2).


H+h

l


H L Мал.2.

Користуючись формулою , (1). ( де

- чорна позначка вершини А;

Н- позначка меншої по величині горизонталей, м;

h - перевищення однієї горизонталі над другою ( крок горизонталей ), м;

l - відстань від горизонталі з меншою позначкою ( вихідної ) Н до вершини квадрата А, м;

L- сама коротка відстань по нормалі між двома горизонталями в плані в околиці вершини А, м.), та мал.2 визначаємо чорні позначки вершин квадратів. Для вершин 1 та 56 проводимо додаткові горизонталі з кроком основних у відповідності з рельєфом місцевості.

Аналогічно визначаємо позначки решти вершин квадратів. Результати розрахунків записуємо в таблицю 1.

2.3. Визначення середньо планувальної позначки.

Попередня середня позначка планування під горизонтальну поверхню ,при якій забезпечується нульовий баланс земляних мас, визначається по формулі:

(2).

попередня середня позначка планування;

сума чорних позначок вершин квадратів, у яких збігаються відповідно 1, 2 і 4 вершини;

n – кількість квадратів на які розбито майданчик.

Отож, користуючись формулою (2), знаходимо попередню середню позначку планування.

Враховуючи, що на майданчику передбачається розробка котловану, визначаємо поправку до попередньої середньої позначки планування за формулою (3).

(3)., де

- поправка до попередньої середньої позначки планування.

- об’єм грунту в щільному тілі котловану і інших виїмок, що розробляється нижче позначки ,

a- сторона квадрата, м;

n- кількість квадратів;

площа котловану на рівні позначки ,

При цьому для визначення обєму враховуємо величину закладання укоса котлована і користуємося формулою визначення обєму котлована:

(4). де

відповідно площа частини котлована з висотою і по дну;

відповідно площа частини котлована з висотою і по верху.

відповідно висоти 2-ї і 1-ї частин котлована (див. мал.. 3).

Мал..3 ;

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100c3bc0000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000c92d00006418000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000c0120000131a0000cb0000001b010000000000000000000000000000f818030078510400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000d30a0000c4050000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110040ae110010000000a4b1110024af110052516032a4b111009cae1100100000000cb0110088b1110024516032a4b111009cae11002000000049642f319cae1100a4b1110020000000ffffffffdc22d200d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff000000000008000000080000f0ba120001000000000000005802000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000000000000064af1100dee32e31e88d0832c4b21100d0ae11009c38273104000000010000000caf11000caf1100e87825310400000034af1100dc22d2006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f0000000100000055558740a0ab87400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000d10a0000c305000050000000200000003600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffd40a0000c6050000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ee00c001040000002e0118001c000000fb020300010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e0000000100040000000000bf01ef0020180900040000002d010000040000002d010000030000000000

Тоді,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17

Похожие работы: