Реферат : Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Экология


Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів
Реферат:

Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

ПЛАН

Вступ 3

1. Виникнення права спеціального використання лісових ресурсів 5

2. Припинення права спеціального використання лісових ресурсів 6

Висновок 8

Література 9

Вступ

Підставою для виникнення права спеціального використання лісових ресурсів є дозвіл, який видається органами Держлісгоспу України після затвердження лімітів використання лісових ресурсів.

Ліміти використання лісових ресурсів державного значення (ліміт лісосічного фонду та ліміт заготівлі живиці) щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України за матеріалами, які надаються Мінекономіки. Держлісгоспом, узгодженими з Мінекоресурсів та обласними державними адміністраціями по областях і по міністерствах і відомствах.

Ліміт лісосічного фонду встановлюється відповідно до розміру затвердженої розрахункової лісосіки окремо по групах лісів, а ліміт заготівлі живиці - в розмірі, встановлюваному на підставі матеріалів лісовпорядкування і затвердженої розрахункової лісосіки.

Дозволом на спеціальне використання лісових ресурсів державного і місцевого значення є лісорубочний квиток (ордер) або лісовий квиток. Видача цих дозволів, регламентується Інструкцією про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 31 березня 1993 року. Відповідно до цієї Інструкції лісорубочний квиток (ордер) видається на такі види:

а) використання лісових ресурсів державного значення (заготівлю деревини при рубках головного користування і лісовідновних рубках і заготівлю живиці в лісах, які перебувають у державній власності);

б) використання лісових ресурсів місцевого значення (заготівлю деревини при рубках головного користування і лісовідновних рубках у лісах, що перебувають у колективній і приватній власності, і заготівлю другорядних лісових матеріалів - пеньків, лубу, кори, деревної зелені тощо). Лісорубний квиток видається також на проведення рубок догляду за лісом, санітарних та інших рубок, пов’язаних з проведенням лісогосподарських заходів, і у випадках розчищення лісових земель у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів і т.п.

1. Виникнення права спеціального використання лісових ресурсів

Лісовий квиток видається строком до одного року на: сінокосіння, випасання худоби, розміщення вуликів і пасік, заготівлю дикорослих плодів, ягід, грибів, горіхів, лікарських рослин і технічної сировини, очерету, лісової підстилки, використання лісових ділянок у науково-дослідних цілях (без права рубки дерев), тимчасове використання земель лісового фонду для сільськогосподарського виробництва, крім сільськогосподарських угідь, що входять до складу земель лісового фонду, а також на використання лісових ресурсів для потреб мисливського господарства, розміщення туристських таборів, баз відпочинку та інших подібних об’єктів із спорудженням будівель некапітального типу.

Лісорубний квиток (ордер) є первинним документом. На його підставі ведеться облік дозволеної до відпуску деревини з поділом її на ділову, дров’яну, хворост та іншу лісопродукцію; облік коштів, нарахованих лісокористувачам за відпущену їм лісову продукцію; здійснюється контроль за виконанням лісокористувачами обов’язків по очищенню лісосік, раціональній розробці деревини, додержанні встановлених у квитку (ордері) строків і операцій та вимог правил відпуску деревини на пні; вирішуються спори між державними лісогосподарськими органами і лісокористувачами про стягнення неустойки за порушення правил відпуску деревини на пні.

Передача прав на дозвіл від одного лісокористувача іншому може здійснюватися лише на підставі рішення органу, який затвердив poзподіл лімітів використання цього ресурсу між користувачами.

Оформлення дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється у встановленому порядку до початку робіт. У виняткових випадках оформлення лісорубного квитка (ордера) допускається протягом місяця з початку рубки.

Лісорубний квиток (ордер) на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування та заготівлю живиці видається при наявності: первинних матеріалів відводу насаджень в рубку (підсочку); відомостей матеріально-грошової оцінки лісосіки; відомостей чергової лісосіки та плану підсочки насаджень, затверджених керівником підприємства і погоджених районними органами охорони навколишнього природного середовища у тижневий строк після їх подання.

Ордер на дрібний відпуск деревини на пні видається на заготівлю деревини і другорядних лісових матеріалів, які по лісорубному квитку, виписаному органом лісового господарства, призначені для дрібного відпуску по ордерах.

Лісовий квиток видається на підставі обгрунтованої заявки та лімітів використання лісових ресурсів місцевого значення, затверджених у встановленому порядку місцевою радою за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища і органами лісового господарства.

Строк дії дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється органом, який його видає, за погодженням з відповідною місцевою радою.

2. Припинення права спеціального використання лісових ресурсів

Скасування дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється органами лісового господарства у таких випадках:

- закінчення строку лісокористування;

- ліквідації підприємства, установи, організації;

- вилучення земель у встановленому порядку;

- здійснення лісових користувань не відповідно до вимог, передбачених у дозволі;

- заміни лісосік або площ лісових користувань;

- добровільної відмови від лісокористування;

- надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного контролю.

Дозвіл скасовується також у разі видачі дозволу з порушенням правил відпуску лісових ресурсів.

Законодавством можуть бути передбачені також інші підстави скасування дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів.

Право спеціального користування лісовими ресурсами може бути припинено повністю або частково. При повному припиненні зникають всі суб’єктивні права та юридичні обов’язки по відношенню до використаної частини лісу. В тих же випадках, коли право припиняється частково, в документи, які його підтверджують, вносяться зміни, щодо тієї частини лісу, якою продовжує користуватися суб’єкт права спеціального лісокористування.

Підстави припинення права спеціального використання лісових ресурсів можна також поділити на безумовні та умовні.

Безумовні - це такі юридичні факти, з якими закон пов’язує обов’язкове припинення права лісокористування. Наприклад, закінчення строку лісокористування; ліквідація підприємства, установи та організації, якій було надано право спеціального лісокористування; добровільна відмова від лісокористування; вилучення земельних ділянок лісового фонду у встановленому законом порядку та деякі інші належать до безумовних підстав припинення.

Висновок

Умовні підстави дають можливість припинення лише конкретних видів лісових користувань. Відповідне рішення по цих підставах з вимогами всіх конкретних підстав приймає уповноважений державний орган управління у сфері екології. До таких підстав можна віднести: здійснення лісових користувань не відповідно до вимог, передбачених у дозволі; надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного контролю; використання земельних ділянок лісового фонду не за призначенням тощо.

Серед підстав припинення права лісокористування необхідно також розрізняти правомірні та противоправні юридичні факти.

До правомірних, наприклад, слід віднести: закінчення строку лісокористування; добровільну відмову від лісокористування; заміну лісосік або площ лісових користувань.

Протиправними юридичними фактами, як підставами для припинення права лісокористування, визнаються: здійснення лісових користувань не відповідно до вимог, передбачених у дозволі; систематичне невнесення у встановлені строки плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду та деякі інші.

Припинення права спеціального використання лісових ресурсів виконується у формі скасування виданого дозволу. Як зазначено в Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів, скасування виданого дозволу здійснюється органом лісового господарства.

Література

 1. Баб’як О. С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с.

 2. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с.

 3. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001

 4. Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, "Право". 2001

 5. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2005. - 848 с

 6. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991.

 7. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Похожие работы:

 • Правове регулювання охорони та використання рослинного світу

  Реферат >> Государство и право
  ... спеціальне використання лісових рослинних ресурсів згідно з Порядком справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового ... ктивного складу, підстав виникнення і припинення цього права тощо. Аналізуючи ...
 • Межі та обмеження права власності

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... льки право власності регулює відносини по його виникненню та припиненню, ... установлення дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого самоврядування, ... гражданских прав // Сов. юстиция. - 1962. - № 9. – С. 8 -15. Самойлова М.В. Право личной ...
 • Шпоры по Праву

  Реферат >> Право
  ... охо­рони природи та порядок використання природних ресурсів. Розділ ... іністративні стягнення накладаються спеціально уповноваженими органами виконавчої ... дстави виникнення та припинення права власності Право собственности возникает на основании норм права ...
 • Правове регулювання охорони та використання надр

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... використання надр, підстави і порядок виникнення та припинення права користування надрами, основні права та ... плата стягується за спеціальне використання природних ресурсів, а не за ... тваринному світу, водним і лісовим ресурсам, будівлям і спорудам, здоров ...
 • Госбюджет, дефицит бюджета

  Реферат >> Финансы
  ... з причинами виникнення і розростання ... спеціальне використання лісових ресурсів 21,2 4,3 20,3 9. Плата за спеціальне використання водних ресурс ... прав на використання ресурсів до нормативних компетенцій, тобто прав ... вищі податки та припинення державної ...
 • Еколого-біологічні дослідження місцевості

  Дипломная работа >> Экология
  ... підвищення кислотності є припинення вапнування кислих ґрунтів ... Таблиця 1.7. Динаміка спеціального використання лісових ресурсів Рік Затверджена розрахункова лісос ... з найбільшим ризиком виникнення надзвичайних ситуацій. „Перел ... та екологічних норм та правил. ...
 • Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

  Контрольная работа >> Экология
  ... Лісового ... спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів та Тимчасові нормативи плати за спеціальне використання рибних та ... право. Підставою виникнення суб'єктивного права власності на природні ресурси як і права ... ) чи припинення діяльності ...
 • Екологічні права громадян

  Реферат >> Экология
  ... совому, надровому, фауністичному, атмосфероохоронному та іншому законодавстві. Порушеннями права спеціального використання природних ресурс ... порушення права, припинення дій, які порушують право; ... право називають процесуальним. Підставою виникнення цього права ...
 • Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

  Реферат >> История
  ... і. Виникнення укра ... і та продовольчі ресурси нещадно ... Василь Лісовий, Ірина ... та КПРС на території України, а також Указ про припинення ... багаторазового використання. ... та Севасто­поль. Міста Київ та Севастополь мають спеціальний ... конституційних прав та свобод людини ...
 • Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... для виникнення, зміни або припинення банківських правовідносин є правові норми ... івського права; співвідношення норм загального та спеціального законодавства; ... в правових актах. Використання цих правил дозволяє у разі виникнення колізій між нормативно- ...