Контрольная работа : Аналіз імпеллерної флотаційної установки 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Экология


Аналіз імпеллерної флотаційної установки
Розрахункова робота №2

Тема роботи: Аналіз імпеллерної флотаційної установки

Загальні відомості

Застосування імпеллерних установок доцільно при очищенні стічних вод з великою (до 2…3г/л) концентрацією нерозчинених забруднень і густиною приблизно 1000 кг/м3, які зустрічаються в потоках нафто-, жировмісних і ряду інших вод.

В імпеллерних установках утворення бульбашок повітря у водному середовищі здійснюється турбіною (імпеллером) діаметром di . Імпеллер розміщується в статорі, який представляє собою циліндр з верхньою і нижньою кришками. Вода підводиться по трубі до нижньої частини статора (рис.2), де всмоктується в нього через отвори із загальною площею So.

Рис.2. Схема імпеллерної однокамерної флотаційної установки: 1 – подача забрудненої води; 2 – піна; 3 – подача повітря; 4 – привід імпллера; 5 – пінозбірник; 6 – відвід очищеної води 7 – відвід піни; 8 – решітка; 9 – статор; 10 – приймальна кишеня

Повітря подається через верхню кришку. Після перемішування цих двох фаз імпеллером водоповітряна суміш виходить через отвори в стінках та верхній кришці і за допомогою направляючих решіток розподіляється по всій площі флотаційної камери. Напір, з яким вода входить в отвори статора, дорівнює висоті стовпчика водоповітряної суміші, що знаходиться у флотаційній камері.

Зона обслуговування одним імпеллером не повинна перевищувати розміри квадрата із стороною 6di . Глибина води у флотаційній камері hст , тривалість флотації τ, витрати стічної води, що надходять на очищення Q.

Вихідні дані для розрахунку установки:

Q=1,2 тис м3/год

hст=2,2 м

di=55 см

τ=14 хв

γвп=730 кг/м3

So=0,07 м2

Розв’язок

1. Розрахункова глибина флотаційної камери дорівнює

Нф=1,1 hстНф=1,1 2,2=2,42 (м)

2. Кількість води, що засмоктується турбіною, становить

, м3/с,

де μ – коефіцієнт витрати води (0,65);

So – загальна площа отворів, крізь які вода надходить до турбінки, м2;

g – прискорення вільного падіння, м2/с; (g=9,8)

Н - напір, під яким вода надходить у турбіну, м, який в свою чергу визначається за формулою:

Н=γвп·Нф·103,м,

де γвп- густина водно-повітряної суміші, кг/м3.

H=730·2.42·10-3=1.77 (м)

=0,268

3. Об'єм флотокамери становить

Vф=q·τ , м3,

де τ – час перебування води в камері, с

Vф=0,268·14 60=225,12 (м3)

4. Площа поверхні камери дорівнює

=93,02 (м2)

5. Площу поверхні, що обслуговується однією турбіною, визначають за формулою:

S1=36d2S1=36·0,552=10,89

6. Тоді число турбін становитиме

n=S/S1n==8,54=9

7. Об'єм повітря, що засмоктується турбіною за 1 секунду становить

W=Qn·S, м3/год,

W=40·93,02=3720,8 (м3/год)

де Qn – витрата повітря на одиницю площі S, яка зазвичай дорівнює 40...50 м3/м2год.

8. Необхідну кількість флотаційних камер знаходять за формулою:

Отриману розрахункову кількість камер округлюють до цілого числа.

Похожие работы:

 • Аналіз діяльності комерційних банків

  Дипломная работа >> Экономика
  ... іональним банком; провести аналіз прибутковості діяльності банку. Аналіз структури активних і ... яка доступна особі, що проводить аналіз. При аналізі достатності капіталу і ... доступна особі, що проводить аналіз. При аналізі прибутковості окремих операцій банку ...
 • Анемія у поросят

  Дипломная работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... уявлення про механізм розвитку анемії Анемія - відноситься до хвороб ... ну [8]. 1.3 Методи діагностики анемії Тим часом анемію варто діагностувати якомога ран ... аліментарній анемії [8]. 1.4 Профілактика і терапія анемії у поросят Анемія супроводжується ...
 • Анна Ахматова

  Дипломная работа >> Религия и мифология
  ... ). Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее ... создавшего стихотворение "Исповедь"" (Недоброво Н.В. Анна Ахматова. – Анна Ахматова . Pro et contra. ... , а не угнетенную" (Недоброво Н.В. Анна Ахматова. – Анна Ахматова. Pro et contra. Т. ...
 • Аналітична хімія

  Реферат >> Химия
  ... ікація методів аналізу. Напрями розвитку аналітичної хімії Поняття "аналіз" у філософському ... хімічного складу речовини називають методами аналізу. Аналітична хімія (АХ) - ... льш високої кваліфікації аналітика. Мистецтво аналітика полягає в швидкому вибор ...
 • Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... основних методів аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, аналіз відносних показник ...
 • Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... методи (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонентів) [20, ... з яких є простий динамічний аналіз і аналіз за допомогою авторегресійних залежностей. Друга ...
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... банк" (ЗАТ "ПУМБ") 1 Аналіз пасивів банку 1.1 Аналіз динаміки та структури ... банком України. 2.4 Аналіз кредитного портфелю Аналіз кредитної діяльності банку ... заборгованості банки повинні проводити оперативний аналіз поточної (непростроченої) заборгованості. ...
 • Анна Австрийская

  Реферат >> Биографии
  ... гвардейцев. Что касается Анны, которую заговорщики планировали ... и, чтобы избежать обвинений в нелояльности, Анна много лет не общалась с соотечественниками ... Мазарини — хитер и пронырлив. Королеву Анну Австрийскую писатель изобразил женщиной, которую ...
 • Анна Ахматова. Северная звезда

  Реферат >> Биографии
  ... русской литературе появилось имя Анны Ахматовой. Сама Аня отнеслась к своей первой ... экзотические пристрастия Гумилева. Познакомившись с Анной, поняли – необыкновенная... Сколь ни ... к себе мать Николая, Анна Ивановна, – и Аня не слишком сопротивлялась. В ...
 • Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... Методи отримання і обробки інформації. Проведення аналізу і прогнозування попиту неможливе без наявності ... і корекції, дискримінантний аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз і інші. 3. Методи прогнозування попиту. 3.1 ...