Контрольная работа : Аналіз електрофлотаторів 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Контрольная работа >> Экология


Аналіз електрофлотаторів
Розрахункова робота №3

Тема роботи: Аналіз електрофлотаторів

Загальні відомості

В процесі електролізу на електродах утворюються бульбашки повітря, а при застосуванні залізних або алюмінієвих електродів – пластівців коагуляції. Далі очищення іде в двох напрямках: бульбашки з прилиплими частинками забруднень спливають уверх, утворюючи на поверхні споруди піну; друга частина домішок разом із бульбашками приєднується до пластівців і потрапляють в осад на дно споруди.

Розрахунок установки зводиться до визначення загального об’єму електрофлотатора W, який складається з об’єму електродного відділення We і об’єму камери флотації Wф тобто

W=We+Wф

Рис.3. Горизонтальний електрофлотатор: 1 – подача стічної води;5 – піно збірник; 2 – решітка-заспокоювач;6 – відвід очищеної води; 3 – електродна система;7 – відвід пінного шламу; 4 – скребачка;8 – випуск осаду

Об’єм електродного відділення визначається з можливості розміщення в ньому електродної системи. Так, при розрахунках горизонтальної установки (рис.3) ширина секції А приймається в залежності від витрати стічної води Q. Якщо Q<90м3/год, то А=2 м, якщо Q=90…180м3/год, то А=2,5…3м.

Вихідні дані:

Q=130 м3/год

H2=1,6 м

tф=0,4 год

Розв'язок

1. Число пластин електродів, що розміщують в установці, знаходять за формулою:

,

де а1 =100 мм – величина зазору між крайніми пластинами і стінками камери;

а2 =15...20 мм – величина зазору між пластинами;

δ = 6... 10 мм - товщина пластин.

2. Площа, потрібна для розміщення пластин електродів fе становить

fe=,

fe=,

де fae - активна поверхня електродів , м2;

fae=

fae= (м2)

де E- питома кількість електрики, А·год/м2; E=500 А·год/м2

Q- витрата стічних вод , м3/год;

i - щільність струму на електродах, А/м2 . i=100 А/м2

При обробці стічних вод нафтозаводів, целюлозно-паперових комбінатів, шкіряних заводів, м'ясокомбінатів величина Е коливається в межах 100...600 А·год/м2, і=50...200 А/м2; напруга постійного струму 5...30 В.

3. Висота пластин hе приймається рівною 1... 1,5 м.

hе=1,5 м

4. Довжину пластини 1е визначають так

le=

le= (м)

5. Довжина електродної камери Lе становить

Le=le+2a1Le=5,63+2·0,1=5,83

6. Об'єм електродної камери становить

We=A·He·Le

де Не - робоча висота електродної камери, м:

Не=H2+H3+hз,

He=1,6+0,5+0,4=2,5 (м)

де H2 – висота просвітленого шару;

H3 – висота захисного шару, 0,3...0,5 м;

h3 – шар шламу , 0,4...0,5 м.

We=2,5·2,5·5,83=36,44 (м3)

7. Об'єм флотаційної камери становить

Wф=Q·tф

Wф=130·0,4=52

де tф – тривалість флотації.

8. Витрата металу електродів me знаходимо за формулою:

me=Kе·Є·Е, г,

me=0,8·0,7·500=280 (г)

де Ке – коефіцієнт виходу струму; (0,5…0,95)

Є – електрохімічний еквівалент, г/А·год (для Fe2+, Fe3+, Al3+ відповідно дорівнюють 1,040; 0,7 та 0,34).

9. Строк служби електродної системи Т визначають за формулою:

T=, доб.,

Т= (діб)

де М – кількість металу електродів, яка розпиляється при електролізі, кг:

M=γ·Kв·fe·δ·n

М=3000·0,8·8,78·0,01·74=15593,28

де γ — густина металу електродів, кг/м3; (для Fe=3000, Al=2000)

Кв=0,8...0,9 – коефіцієнт використання матеріалу електродів.

Похожие работы:

 • Аналіз діяльності комерційних банків

  Дипломная работа >> Экономика
  ... іональним банком; провести аналіз прибутковості діяльності банку. Аналіз структури активних і ... яка доступна особі, що проводить аналіз. При аналізі достатності капіталу і ... доступна особі, що проводить аналіз. При аналізі прибутковості окремих операцій банку ...
 • Анемія у поросят

  Дипломная работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... уявлення про механізм розвитку анемії Анемія - відноситься до хвороб ... ну [8]. 1.3 Методи діагностики анемії Тим часом анемію варто діагностувати якомога ран ... аліментарній анемії [8]. 1.4 Профілактика і терапія анемії у поросят Анемія супроводжується ...
 • Анна Ахматова

  Дипломная работа >> Религия и мифология
  ... ). Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее ... создавшего стихотворение "Исповедь"" (Недоброво Н.В. Анна Ахматова. – Анна Ахматова . Pro et contra. ... , а не угнетенную" (Недоброво Н.В. Анна Ахматова. – Анна Ахматова. Pro et contra. Т. ...
 • Аналітична хімія

  Реферат >> Химия
  ... ікація методів аналізу. Напрями розвитку аналітичної хімії Поняття "аналіз" у філософському ... хімічного складу речовини називають методами аналізу. Аналітична хімія (АХ) - ... льш високої кваліфікації аналітика. Мистецтво аналітика полягає в швидкому вибор ...
 • Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... основних методів аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, аналіз відносних показник ...
 • Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... методи (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонентів) [20, ... з яких є простий динамічний аналіз і аналіз за допомогою авторегресійних залежностей. Друга ...
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... банк" (ЗАТ "ПУМБ") 1 Аналіз пасивів банку 1.1 Аналіз динаміки та структури ... банком України. 2.4 Аналіз кредитного портфелю Аналіз кредитної діяльності банку ... заборгованості банки повинні проводити оперативний аналіз поточної (непростроченої) заборгованості. ...
 • Анна Австрийская

  Реферат >> Биографии
  ... гвардейцев. Что касается Анны, которую заговорщики планировали ... и, чтобы избежать обвинений в нелояльности, Анна много лет не общалась с соотечественниками ... Мазарини — хитер и пронырлив. Королеву Анну Австрийскую писатель изобразил женщиной, которую ...
 • Анна Ахматова. Северная звезда

  Реферат >> Биографии
  ... русской литературе появилось имя Анны Ахматовой. Сама Аня отнеслась к своей первой ... экзотические пристрастия Гумилева. Познакомившись с Анной, поняли – необыкновенная... Сколь ни ... к себе мать Николая, Анна Ивановна, – и Аня не слишком сопротивлялась. В ...
 • Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... Методи отримання і обробки інформації. Проведення аналізу і прогнозування попиту неможливе без наявності ... і корекції, дискримінантний аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз і інші. 3. Методи прогнозування попиту. 3.1 ...