Лабораторная работа : Визначення теплоти розчинення і гідратації солі 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Лабораторная работа >> Химия


Визначення теплоти розчинення і гідратації солі
Лабораторна робота № 1. „Визначення теплоти розчинення і гідратації солі”

Мета роботи:

 1. Познайомитись з калориметричним методом вимірювання теплових ефектів.

 2. Визначити теплоти розчинення безводного купрум (II) сульфату і мідного купоросу.

 3. Визначити теплоту утворення кристалогідрату СuSО4•5Н2О з безводної солі.

На занятті необхідно:

 1. Виконати роботу у відповідності до вимог даної методичної розробки.

 2. Навчитись користуватись калориметром та визначати його теплоємність.

 3. Розрахувати теплоту розчинення солі та теплоту гідратації.

 4. Оформити звіт про виконану роботу і здати його викладачу.

Перелік обладнання та реактивів:

 1. Калориметр;

 2. термометр;

 3. технохімічні ваги;

 4. пробірки (3 шт.);

 5. секундомір;

 6. порцелянова ступка;

 7. KNO3

 8. СuSО4, СuSО4•5Н2О

Порядок виконання роботи:

Дослід 1. Визначення сталої калориметра

 1. Суху пробірку попередньо зважити на технохімічних терезах.

 2. Ретельно розтерти калій нітрат в порцеляновій ступці і засипати його у зважену пробірку приблизно на ¼ її висоти.

 3. Зважити на технохімічних терезах пробірку з сіллю (з точністю до 0,01г). За різницею зважувань знайти масу солі, що повинна знаходитись в межах 4 -7 г. Отримані дані занести в таблицю 1.

 4. У стакан калориметра налити 250 мл води, закрити калориметр кришкою і встановити в менший її отвір термометр, а в більший– пробірку з сіллю. (Для того щоб пробірка не провалювалась в калориметр на неї потрібно надіти гумове кільце!).

 5. Вимірювання провести в три етапи (періоди): попередній, головний і заключний.

 6. Ввімкнути калориметр в мережу змінного струму, потім ввімкнути тумблером мішалку, а через 1-2 хвилини– секундомір.

 7. Попередній етап: вимірювання температури провести з точністю до 0,5°С через кожні 30 сек. протягом 5 хв.

 8. Головний етап: не виключаючи секундоміра роз бити пробірку з сіллю так, щоб вся сіль висипалась у воду. Якщо температура змінюється дуже швидко, реєструвати її з меншою точністю.

 9. Заключний етап: іще провести вимірювання температури через кожні 30 сек. протягом 5 хв. до встановлення рівномірного ходу температури (теж з точністю до 0,5°С).

 10. Дані всіх вимірювань занести в таблицю 2.

 11. Для розрахунку точної зміни температури на міліметровому папері побудувати графік, відкладаючи по вісі абсцис час, а по вісі ординат– зміну температури (масштаб на абсцисі- 1хв: 1см, а на ординаті– 1°К: 5см). З’єднані точки дадуть дві нахилені прямі для попереднього та заключного періодів. Їх продовжити вправо та вліво відповідно і через середину головного періоду провести пряму, паралельну до вісі ординат, до перетину її з продовженнями попередніх прямих. Відстань між точками перетину відповідає зміні температури при розчиненні солі.

 12. Визначивши з графіка Δt1, розрахувати сталу калориметра (К):

де Qроз- теплота розчинення солі ( -35,62 кДж/моль для KNO3);

m - маса нітрату калію;

М - молярна маса KNO3 (101,1 г/моль );

Δt1- зміна температури при розчиненні солі.

Дослід 2. Визначення теплоти розчинення кристалогідрату (СuSО4•5Н2О)

 1. Аналогічно до попереднього досліду зважують близько 5-7 г подрібненого мідного купоросу та вміщують його в пробірку, дані зважування заносять до таблиці 1.

 2. Проводять вимірювання у відповідності до п.п. 6-10 попереднього досліду. Результати заносять в таблицю 2; будують графік, за яким визначають зміну температури при розчиненні солі (Δt2)

 3. Визначають теплоту розчинення (Q1) солі за формулою:

,

де n - кількість речовини СuSО4•5Н2О.

Дослід 3. Визначення теплоти розчинення безводної солі (СuSО4)

 1. Беруть наважку безводного сульфату міді масою 4-5г і проводять дослід аналогічно до попереднього. Дані заносять в таблицю 2. Будують відповідний графік і знаходять зміну температури при розчиненні безводної солі (Δt3).

 2. Визначають теплоту розчинення (Q2) солі за формулою:

,

де n - кількість речовини СuSО4.

 1. Визначають теплоту утворення кристалогідрату (Q3) з безводної солі:

Q3 = Q2Q1

 1. Розрахувати відносну похибку експерименту, якщо інтегральна теплота розчинення безводної солі +39,04кДж/моль, а кристалогідрату - рівна -11,72кДж/моль.

 2. Результати всіх дослідів занести в таблиці 1 та 2.

 3. Зробити відповідні висновки.

Результати роботи:

Дослід 1. Визначення сталої калориметра

 1. Розрахунок маси наважки солі KNO3:

Таблиця 1.1

Пробірка з сіллю, г

22,33

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

4,83

 1. Температурні показники для розчину солі KNO3:

Таблиця 1.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

24,10

після розчинення

22,25

22,25

22,25

22,25

22,26

22,26

22,26

22,28

22,28

22,29

 1. Розрахунок сталої калориметра:

Дослід 2. Визначення теплоти розчинення кристалогідрату (СuSО4•5Н2О)

 1. Розрахунок маси наважки солі СuSО4•5Н2О:

Таблиця 2.1

Пробірка з сіллю, г

23,50

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

6,00

 1. Температурні показники для розчину солі СuSО4•5Н2О:

Таблиця 2.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

23,90

після розчинення

23,73

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

 1. Розрахунок теплоти гідратації солі СuSО4•5Н2О:

;

Дослід 3. Визначення теплоти розчинення безводної солі (СuSО4)

 1. Розрахунок маси наважки солі СuSО4:

Таблиця 3.1

Пробірка з сіллю, г

22,00

Пуста пробірка, г

17,50

Сіль, г

4,50

 1. Температурні показники для розчину солі СuSО4:

Таблиця 3.2

Температура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до розчинення

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

23,98

після розчинення

24,68

24,70

24,70

24,70

24,70

24,70

24,65

24,65

24,65

24,65

 1. Розрахунок теплоти гідратації солі СuSО4:

;

 1. Визначення теплоти утворення кристалогідрату з безводної солі:

 1. Розрахунок відносної похибки досліду:

Висновок:

В процесі виконання роботи ми познайомились з калориметричним методом вимірювання теплових ефектів, визначили теплоти розчинення безводного купрум (II) сульфату і мідного купоросу, визначили теплоту утворення кристалогідрату СuSО4•5Н2О з безводної солі.

Похожие работы: