Главная >> Контрольная работа >> Таможенная система

1 2 3 4

План

1. Поняття і види митних режимів. Загальні положення їх застосування

2. Імпорт товарів

3. Реімпорт товарів

4. Експорт

5. Транзит товарів

6. Режим тимчасового ввезення або тимчасового вивезення

7. Режим митного ліцензійного складу

8. Висновки

9. Література

1. Поняття і види митних режимів. Загальні положення їх застосування

Переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон здійснюється відповідно до заявлених митних режимів. Поняття "митний режим” (англ. customs keqime) служить для визначення можливості переміщення товарів, порядку митного оформлення і митного контролю, розміру митних платежів, які підлягають сплаті по відношенню до товарів та транспортних засобів, що переміщуються, а також визначає коло дій, які можуть бути здійснені щодо останніх.

Митний режим є однією з основних категорій митного законодавства України і визначає:

 1. – конкретний порядок переміщення товарів через митний кордон України у залежності від їх призначення;

 2. – умови знаходження товарів та їх припустиме використання на (за межами) митної території;

 3. – межі прав фізичних та юридичних осіб по розпорядженню товарами, що знаходяться у їх володінні;

 4. – додаткові вимоги до даного товару, а також до правового статусу особи, яка переміщує його через митний кордон (у випадках, передбачених митним законодавством).

Визначення митних режимів здійснюється за такими ознаками:

– походження товарів (український чи іноземний);

– вибрана юридичними чи фізичними особами мета переміщення;

– напрямок переміщення;

– строк знаходження товарів під митним режимом;

– сплата митних платежів, а також надання митних пільг;

– статус товарів після завершення митного оформлення.

Вибір або зміна митного режиму стосовно товарів є прерогативою особи, яка переміщує товари. Митні органи при цьому приймають рішення про можливість розміщення конкретного товару під митний режим, обраний особою, яка здійснює декларування, тобто надають дозвіл на використання даного режиму або відмовляють у такому дозволі, виходячи з умов, визначених МК України.

Розміщення товарів під окремі митні режими може обмежуватися у випадках невиконання або неповного виконання умов розміщення товарів під даний митний режим залежно від статусу товарів, їх призначення, сфери застосування чи використання тощо. Наприклад, під режим реекспорту можуть розміщуватися тільки іноземні товари, під режим реімпорту – виключно українські товари, вивезені з України у режимі експорту. Знаходження товарів під деякими митними режимами обмежується визначеними термінами. Товари, що ввезені на митну територію України, можуть зберігатися у режимі митного складу протягом трьох років. Товари, що вивозяться за межі митної території України, можуть зберігатися у режимі митного складу протягом трьох місяців.

Перед розглядом окремих видів митних режимів підкреслимо такі моменти.

Митний кодекс України 1991 р. не містить визначення митних режимів і не встановлює їх перелік. У розд. ІV МК України "Переміщення та пропуск через митний кордон України товарів та інших предметів” визначається лише загальний порядок положення про пропуск через митний кордон товарів та інших предметів.

Норми гл. 1, 3 розд. ІV зводяться у частині переміщення (пропуску) товарів та інших предметів до регулювання пропуску з метою вільного використання на митній території України або за її межами (ст. ст. 53, 70 МК України); пропуску з метою тимчасового ввезення / вивезення (ст. 71 МК України) та транзиту через територію України (ст. ст. 54, 72 МК України). Цим самим різко звужується діапазон, обмежуються можливості фізичних та юридичних осіб у застосуванні засобів і методів, якими вони могли б користуватися, а також обмежується інструментарій самих митних органів. Вказані обставини по суті гальмують активну і ефективну їх діяльність.

Визначення митного режиму міститься у Положенні про вантажну митну декларацію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574[18]. Митний режим розглядається як сукупність положень, що визначають для митних цілей статус товарів та інших предметів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Що стосується видів митних режимів, то їх перелік наведено у класифікаторі процедур переміщення товарів через митний кордон України (розд. 1 "Митні режими” дод. № 2 до наказу Держмитслужби України від 9 липня 1997 р. № 307)[19]. У ньому було зазначено п'ятнадцять режимів.

Було вказано, що два з них (переробка під митним контролем та вільний митний склад) у зв'язку з відсутністю підстав для їх використання на території України не застосовуються при митному оформленні вантажів.

Зазначені у класифікаторі процедур переміщення товарів режими у повному обсязі не здійснювалися. Пред'являти митному органу товари у зв'язку з відсутністю законодавчого врегулювання і визначення механізму застосування стало можливим тільки стосовно п'яти режимів[20].

Принципово новий підхід до проблеми переміщення товарів та транспортних засобів і встановлення переліку митних режимів відбитий у проекті нового митного кодексу України, що містить достатньо розгорнутий перелік митних режимів, але є підстави вважати, що і цей перелік не є вичерпним, він може бути доповнений. У перехідний період, коли відбуваються економічні, політичні і соціальні зміни, пов'язані зі становленням ринкових відносин, завжди існує об'єктивна зумовленість введення нових видів митних режимів.

Розглянемо найбільш відомі митні режими залежно від цільового призначення.

1 2 3 4

Похожие работы:

 • Митно-тарифне регулювання

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... ів; законодавчо закріплюють види митних режимів; визначають особливості здійснення митних процедур при перем ... теоретичного вакууму, розбудови митної інфраструктури і активну участь у опрацюванні митних режимів, що мають забезпечувати ...
 • Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

  Реферат >> Таможенная система
  ... деталізовану класифікацію видів митних режимів. Слід зазначити, що кі ... загальній класифікації митних режимів існував режим "переробка під митним контролем", але так ... яльності щодо використання системи митних режимів. Режими, які використовуються при припиненн ...
 • Характеристика спеціальних митних режимів

  Реферат >> Таможенная система
  ... митних режимів" 2008 До спеціальних митних режимів відносяться: транзит, спеціальна митна ... режим поширюється і на зони порто-франко. Вони також виділяються із загальної митно ... час здійснення митного контролю. Спеціальна митна зона - це митний режим, відпові ...
 • Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

  Курсовая работа >> Международные отношения
  ... ів; законодавчо закріплюють види митних режимів; визначають особливості здійснення митних процедур при перем ... теоретичного вакууму, розбудови митної інфраструктури і активну участь у опрацюванні митних режимів, що мають забезпечувати ...
 • Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в ...

  Дипломная работа >> Международные отношения
  ... дтверджують заявлений режим. Митним кодексом України передбачено застосування таких митних режимів [1]: імпорту; експорту; ... ів діяльності, яка здійснюється з використанням цих товарів. 5) Митний склад Митний склад - митний режим, ...
 • Митна політика

  Контрольная работа >> Таможенная система
  ... ів; митні режими; митно-тарифне регулювання; митні платежі; митне оформлення; митний контроль; валютний контроль; надання митних пільг; ведення митно ... ів подвійного застосування відносяться окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного ...
 • Митне оформлення товарів

  Дипломная работа >> Таможенная система
  ... і щодо яких встановлено єдиний митний режим. Митний орган залишає собі два ... видів державного контролю. З початком митного оформлення на товари і транспортні засоби поширюється режим ... розміщені в інший митний режим, ніж митний режим реімпорту, то додатково ...
 • Митна політика України на сучасному етапі

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... новане, що поєднує обидва ці види митного обкладання; сезонне ввізне та ... автомобілів. Безперечно, такий м’який режим обкладання митом сприяв нарощенню імпорту ... зовнішньоторговельний режим. Водночас у 1999 році активно використовуються сезонні види мита на ...
 • Види адміністративних порушень митного законодавства

  Доклад >> Государство и право
  ... робота з Митного та податкового права Види адміністративних порушень митного законодавства ... У МК України передбачено такі види митних правопорушень: ст. 329 — порушення ... порушується встановлений законодавством режим зони митного контролю. Це порушення тягне ...
 • Правові засади митного права та страхової діяльності

  Контрольная работа >> Государство и право
  ... в аспекті забезпечення митних режимів і реалізації інших засобів митної політики. Місце ... і обґрунтовують можливість виділення митного права в самостійну комплексну ... митних режимів і реалізації інших засобів митної політики. Вагомою підставою виділення митного ...