Реферат : Насичені одноатомні спирти 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Химия


Насичені одноатомні спирти
Опорний конспект

з хімії

на тему:

“Насичені одноатомні спирти”

Виконав:

учень 11-А класу

середеньої школи № 96

Коркуна Дмитро

Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.

СnH2n+1OH – загальна формула насичених одноатомних спиртів

Етанол

CH3OH – молекулярна формула

Н

|

H – C– O – H – структурна ф-ла

|

H СН3 – ОН – скорочена

структурна формула

Метанол

С2Н5ОН – молекулярна формула

Н Н

| |

H– C – С – O – H – структурна ф-ла

| |

H H СН3 –CH2 – ОН – скорочена

структурна формула

Електронна формула.

Етанол

Н δ- δ+

Н : С : О : Н

Н

Метанол

Н Н δ- δ+

Н : С : С: О : Н

Н Н

Ізомерія

Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:

4 3 2 1

СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОH

Бутанол –1

4 3 1 1

СН3 – СН2 – СН – СН3

|

OH

Бутанол - 2

CH3 – CH – CH2 – OH

|

CH3

2- Метилпропанол-1

CH3

1 2 | 3

СН3 – С – СН3

|

OH

2- Метилпропанол-2

Фізичні властивості метанолу і етанолу

Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип. Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780 С.

Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім. способом або за температурою кипіння.

Хімічні властивості метанолу й етанолу:
 1. Повне окиснення (горіння)

2СН3 – ОН + 3О2 → 2СO2 + 4 H2O ▲H=715 кДж/моль

 1. Неповне окиснення

O О

|| ||

С2Н5ОН СН3 – С СН3 – С

-Н2О | -Н2О

C

 1. Заміщення атома гідрогену

2CH3–CH2ОН+ 2 Na→2CH3–CH2–O Na + H2

 1. Заміщення гідроксильної групи на галоген

СН3 – СН2 + ОН + Н – Сl→CН3 –СН2 –Сl

 1. Дегідратація

С2Н5 ОН→(t 2700) CН2 =СН22O

6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислотіз спиртами при нагріванні і наявності каталізатора .

O O

|| ||

СН3 – С + HO – C2H5 ↔(t0,k,t) CH3 – C +H2O

| |

OH C2H5

7. Внутрішньо молекулярна дегідратація

2Н5 – ОН →(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O

Способи добування метанолу

 1. Суха перегонка деревини

 2. З синтез газу

СО +2Н2 →(t0,R,k,t)CH3OH

Способи добування етанолу

 1. Гідроліз галоген пхідних

СН3 – С2Н2Cl + H2O →CH3 CH2OH + HCl

 1. Відновлення альдинідів

O

||

СН3 – С + H2→CH5CH2OH

|

H

 1. Спиртове бродіння глюкози

С6Н12О6 →(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2

Гідратація етилену

 1. Гідратація етилену

Застосування етанолу й метанолу

 1. Основа алкогольних напоїв

 2. Розчинники

 3. Органічний синтез і лабораторна практика

 4. Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.

Похожие работы:

 • Альдегіди

  Реферат >> Химия
  ... Насичені одноатомні спирти” Виконав: учень 11-А класу середеньої школи № 96 Коркуна Дмитро Насичені одноатомні спирти ... – похідні насичених ... СnH2n+1OH – загальна формула насичених одноатомних спиртів Етанол CH3OH – молекулярна формула ...
 • Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язування розрахункових задач з хімії

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... ів. 224 мл (н.у.) газоподібного насиченого нециклічного вуглеводню спалили, і ... формулу сполуки. При взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 40,8 г з надлишком метал ... Знайдіть формулу спирту. При спалюванні 1 моля насиченого вуглеводню утворюється на ...
 • Принципи підбору основ для м'яких лікарських форм

  Курсовая работа >> Медицина, здоровье
  ... і ефіри цих кислот з високомолекулярними одноатомними спиртами, високомолекулярні вуглеводні і їх амі ... подачі водню. В результаті насичення воднем гліцеридів ненасичених жирних ... кислот останні перетворюються в насичені, утворюючи продукти будь-якої ...
 • Гриби

  Реферат >> Биология
  ... роль в активуванні поверхні цитоплазми й насиченні її акцепторами з'єднань, що поглинаються з ... засвоюють багато грибів багатоатомні спирти, що дають при окислюванні ... що забезпечує тургур плодових тел. Одноатомні спирти (етиловий, метиловий і ін.) мало ...
 • Сировина хлібопекарського виробництва

  Курсовая работа >> Кулинария
  ... жирні кислоти (пальмітинова, стеаринова), а також ненасичені: ... високомолекулярних спиртів. У борошно потрапляють з уламками зерна, які вони вкривають ... вуглеводнями, тому вони легко окислюються і переходять у безбарвні сполуки, ...