Реферат : Шпаргалка по формулам Макроэкономика 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Экономическая теория


Шпаргалка по формулам Макроэкономика
30ТЕМА 2 Основні МЕ показники:

ВВ=РП+З12

РП-варт реаліз прод-і

З1-варт пр-іі у запаси

З2-варт пр-іі зі запасів

ВВ неринкових послуг

ВВ=МВ+ОП+А+(П-С)

МВ-матер витрат

П- податки

ВВ за посередн дія-тю банків

ВВ=В12 (хто залучив в банк і банківські фін ресурси

ВВ страхових компаній

ВВ=СП-СВ+В-ТСР

СП-страх прем

ТСР-приріст техн страх резервів

 • 2) ВВП

ВВП за виробн метод

ВВП=(ВВ-МВ)+ЧПП

ЧПП-чисті продукт податк=ПП-С

ВВП за метод доходів

ВВП=ЗП+ВКП+ЗД+ЧНП

ВКП=%на приб+Дивід+НрП+А

ЧНП-чист непрод подат=НП-С.

ВКП(ЗП)=ВВП-ОП-ЧНП

ВВП за метод витрат

ВВП=СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ

ВІ=А+ЧІ, ДЗ=ДВ-Т, ЧЕ=Е-І

 • 3) ЧВП

ЧВП=ВВП-А

 • 4) ВНД

ВНД=ВВП+ЧПДз

ЧПДз-чисті первинні доходи зовнішн

ВНДн=ВНД+ЧПТз\

ЧПТз-чист поточн трансфери зовн

=різн міжТ з\за кордон і за кордон

ЧНД=ВНД-А

ОД=(ЗП-ВСФ)+Р+ЧВ+Д+ЗД+СТВ+ЧСТЗ

ВСФ-відрах з\пл до страх фонд

СТВ+ЧСТЗ =Тр

ІД=ОД-ОП(особ податк)

Темп зростання

Тз= (ВВП р у пот р/ВВП рбазов р)100

Темп приросту

ТП=(ВВПР поточн р – ВВПр в попер р) \ ВВПр у попер р )* 100

Дефлятор Іц = ВВПн /ВВПр

ВВПР = (ВВПНЦ)100

ВВПн=Іц*ВВПр*100

Приріст ВВПн

Цаа –100

Ца=(ВВПН-ВВПР)/ВВПР *100

Тема3:МЕ нестабільність (безробіття, інфляція)

Акселератор – А=ЧІ\Д

РБ=ЧБ/ЧРС*100 –рівень безроб

ЧБ-чисельн б, ЧРС-чисельн роб сили

Закон Оуєна: В=(РБф-РБп)*2,5

В-відставан ВВПф від ВВПп у%%

ВВПф=(100-В)/100*ВВПп

ВВПф=ВВПр, ВВПп=ВВПн

ВВПп=ВВПф*100/(100-В)

ВВПв=ВВПп-ВВПф

ВВПв-втрати ВВП від циклічн безроб

ТІ=Іца-100 –темп інфл базовий період

ТІ= (Іца –Іц п)/Іцп )*100-попередн пер

РБф=РБпр ВВПп

Тема3: споживання, заощадження та інвестиції

З=БД-СВ,

БД=СВ+З

СВ=БД З-немає

СВ=(БД), З=(БД;ВС) СВ=(БД;ВС)

ССС-середн схильн до сподиван

ССС=СВ\БД*100%

ССЗ- середн схильн до заощадж

ССЗ=З\БД*100%

ССС+ССЗ=100% або 1,0, СССССЗ

ГСС-гран схильн споживан(додатк)

ГСС=СВ\БД*100%

ГСЗ=З\БД*100%

ГСС+ГСЗ=100% або 1,0

Ефект З: ССС1 ГСС1

ССЗ0 ГСЗ0

 • недоходн фактори

СВ=СВа+ГСС*БД (ВВП)

З=З+ГСЗа*БД (ВВП)

СВа, За-автономні,-не залежить від доходу, БД=ВВП

 • інвестиціі

ВІ=ЧІ+dКt, dK=A, ЧІ=Кt+1-K1

ВІ=Кt+1-(1-d)\Kt

d-коеф А

І=Іа-b*ВСр, b-коеф еластичн І від ВС

ЧП= ВВ-(ПВ+ПП) ЧП=ВП-%

ЧП=(ВП-ПП)-І*ВСр, ЧП ВП

ВП=І+НП(норма пр), ВП=ЧП+ПП

ОНЧП=ОЧП\ЧІ*100%

Очік норма чистого прибутку

ЧП=ВП-Тр, ВП- всі приб

 • відсоткова ставка ВС

ВСр=ВСн-ТІ ВІ=-f(ВСр)

ІПо-інвест попит ІПо=І\ВСр

ІПо=1\ВС-обернен залежність

Іа-автономн, не залежать від ВСр

І=Іа-b*ВСр b- коеф еласт І від ВСр

І вплив на ВВП мультиплікативно

ВВП Іа , Мі=ВВП/ВІп-початк зміна ВІз, Мі=1\ГСЗ, Мі=1\(1-ГСС)

ВВП=Мі*ВІп=1\ГСЗ*ВІп,Мі=Мв

ВВП=Мв*СуВп

ОНЧП,ВСВІ,СуВ

ОНЧП,ВСВІ,СуВ

ВВП від змін в сукупн видатк (Е)

Ціни стаб: ВВПр=Е\ ме= Е

Ціни при інфл: ВВПр=Е* ме

ВВПн а= ВВПб+Е* ме

ВВПр=(ВВПб+Е* ме)\Р-ВВПб

Сукупний попит СПо:

Цінов фактори: - ефект % ставки, - ефект багатства, - ефект чистого експорту

Нецінові: - очікування, - зміни в екон політики (ДЗ, приб подат, монет пол-ка), - зміни в світ екон

Сукупна пропозиція СПр

Класична: СПр=(Ц,Сев)

При СПо: Ц,попит на ринку прац, ЗПн, СеВ , але прибуток – const

CПр не , на рівні ВВПп

Кейсианськ теор: Ц, ЗП-const, СПо, СПр, прибуток СПр= (Ц)

Нецінов фактори: - зміна Ц на ресурси (ЗП, сировина), - зміна в продукт ресурсів , - змін в полатк

СеВ змін: СеВ, СПр-вправо,

СеВСПр- вліво

Тема 6: СуВ приватн економ та економ рівновага

витрати-випуск”

СуВ=ВІ+СВ, СуВ=ВВП, СуВф=ВВП

СуВВІн=ВВП, СуВВІн=СуВф

СуВВВП-неплтов запас-вир-во

СуВВВП-неплантов зап-вир-во

“вилучення-ін”єкціі” ВІз=З, ВІф=ВІзВІн, СуВф=ВВП:СуВВІн=ВВП

ЗВІз-непланВІ тов зап,недов-во,ВВПфВВПрівн-вир-во , З=ВІз-ВІн, СуВ-ВІ=ВВП, ЗВІз- неплан ВІ в тов запас, перев-во, ВВПфВВП рівн,вир-во, З=ВІз+ВІн,СуВ+ВІ=ВВП, З=ВІз, СуВ=ВВП, ВВПф= ВВП рівн

Похожие работы:

 • Шпаргалки по экономике

  Шпаргалка >> Экономика
  Шпаргалки по экономике Теория воспроизводства Дж. Кейнса. Джон Кейнс – создатель макроэкономики. 1936г. «Общая теория ... : равенство инвестиций и сбережения (I = S). Он использует 2 формулы: - статического равновесия: G * C = S, где G – темп роста ...
 • Шпаргалка по макроэкономике (2004г.)

  Реферат >> Экономическая теория
  ... Современные направления (школы) макроэкономики. Кейнс разработал свою теорию ... ( Е - Х ), т.е. Y=C+J+G+(E-X)- методика Д. Кейнса и по сумме доходов -методика Д. Кларка. б) с помощью ... Y). Коэффициент (вывести из формулы) характеризует угол наклона кривой IS ...
 • Шпаргалки

  Реферат >> Экономика
  ... две большие сферы по уровню изучаемых явлений: 1. Макроэкономика – изучает явление ... аукцион, биржа), где товары реализуются по формуле Т-Д-Т. Рынок - это механизм реализации ... спрос. эффект храповика Для макроэкономики используются две модели: Совокупный ...
 • Шпаргалки к госэкзаменам по Банковсому Делу

  Реферат >> Банковское дело
  ... связано со структурными сдвигами в макроэкономике или с изменениями денежно- ... величины r и x невелики, то можно пользоваться формулой: k = r + x (используется при ... с учетом риска может быть определен по формуле: k = r + x + p + m. Неправильная оценка ...
 • Экономическая теория, Макроэкономика (Шпаргалка)

  Реферат >> Экономическая теория
  1 31. Экономические цели общества. Макроэкономика и ее основные показатели. Макроэкономика изучает общенациональные экономические проблемы ... . 2.Средства обращения товаров, функция выполняется по формуле: Товар – Деньги – Товар. 3.Средства платежа ...
 • Шпаргалки

  Реферат >> Экономика
  ... соответствии с обозначенной "простейшей формулой" можно, по мнению ученого, полагать, ... в прямой пропорциональной зависимости. Формула мультипликатора исходит из известного ... издержек” и “новая классическая макроэкономика”. Лукас Наряду с возросшим вниманием ...
 • Шпаргалки к экзамену

  Реферат >> Экономика
  ... смеш. и гос. По видам произв. деят., по разм. и масшт. По правов. статусу в ... расчёт фирмы, его принципы. Формула бизнеса, кругооборот капитала, его ... стоимости, стоимостное строение производства. Макроэкономика и показатели её развития. Экономический ...
 • История экономических учений (шпаргалка)

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  ... экономике. ОСОБЕННОСТИ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПО СРАВНЕНИЮ С КЛАССИЧЕСКИМ. Методологии ... методологически правильной теорией, описывающей макроэкономику. Кенэ считал, что все ... роста занятости Кейнс называл мультипликатором. Формула мультипликатора: K=∆Yw/∆Iw, ...
 • История экономических учений (шпаргалка)

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  ... капитала. В своей триединой формуле Сэй закрепил за каждым ... финансирования экономики. Экономическая политика, по мнению монетаристов, должна переориентироваться ... Таким образом, повышение эффективной макроэкономики предполагает оптимальное сочетание рыночных ...
 • Философия (шпаргалки 2004г.)

  Шпаргалка >> Философия
  ... проблем, в особенности освоения природы”. Формула Бэкона “Знание - сила”. 1) ... . В социальной Орг. Материи – макроэкономика, этнос, тех. Системы,…2) Микро уровень ... отграниченное множество элементов (по Садовскому) взаимодействующих (по Аверьянову тоже). В ...