Реферат : Суть, формы и причины инфляции 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Экономическая теория


Суть, формы и причины инфляции
Міністерство освіти України

Київський Державний Торговельно-Економічний Університет

Кафедра економічної теорії

Курсова робота

з макроекономіки та політекономії

на тему

Суть, форми і причини інфляції”

Студентa I курсу 7 групи

ФЕМП денного навчання

Хоми Олега

Науковий консультант Романишин В. О.

Київ 1997

Література:

 1. Амосов А. Інфляція і криза: шляхи виходу - М.: Преса, 1992.

 2. Балабанов І. Т. Валютні операції - М.: Фінанси і статистика, 1993.

 3. Воронiн Д. "Інфляція - гірший з податків" //Діло №2, економічний додаток до газети "Російські вісті".

 4. Давидов А. Ю. Інфляція в економіці: світовий досвід та наші проблеми - М.: Республіка, 1991.

 5. Долан Е. Макроекономіка - С.-Петербург: Індекс, 1994.

 6. Іларіонов А. "Фінансова стабілізація в республіках в республіках СНГ" //Питання економіки №2, 1996.

 7. Крилов В. "Проблеми регулювання грошової маси" //"Російський економічний журнал", №11, 1992.

 8. Кучукова Н. С. "Пошук стратегії забезпечення фінансової стабільності" //Гроші і кредит №5, 1993.

 9. Лушин С. І. "Звідкіля взялась інфляція?" //Фінанси №9, 1992.

 10. Макконнел Р., Брю С. Л.. Економікс: принципи, проблеми, політика - М.: Республіка, 1992.

 11. Маневич В. І., Перламутров В. Л. "Про iнфляційну політику" //Фінанси №8, 1993.

 12. Політична економія. Підручник для вищих навчальних закладів. За редакцією Мєдвєдєва В.А. - М.: Полiтiздат, 1988.

 13. Нурієв Р. М. Гроші, банки та грошово-кредитна політика - М.: Фінстатінформ, 1995.

 14. Пінзеник В. "Макроекономічна стабілізація в Україні: Підсумки та проблеми першого року" //Питання економіки №2, 1996.

 15. Самуельсон П., Нордгауз В. Економіка. - К.: Техніка, 1994.

 16. Сизов А. "Економіка Росії та іншіх стран СНГ на початку 90-х років" //Мировая экономика и международные отношения №7, 1993.

 17. Тимофієв В. "До питання антиінфляційного оподаткування й регулювання цін в умовах ринкових відносин" //Економіка України №1, 1993.

 18. Фішер С., Дорнбуш Р. Економіка - М.: Преса, 1993.

 19. Курс економічної теорії. Під редакцією Чепурiна М. Н. - М.: Політіздат, 1993.

 20. Чувілін Е. Д., Дмітрієва В.Г. Державне регулювання цін в капіталістичних странах - М.: Політіздат, 1991.

 1. Ясiн І. Із прірви кризи вибратися можна. //Діло №2, економічний додаток до газети "Російські вісті".

План:

 1. Вступ .......................................................................................... 1

 2. Сутність та форми інфляції: ................................................... 2

  1. Причини інфляції ............................................................. 4

  2. Типи інфляції ................................................................... 6

   1. Інфляція попиту .................................................... 6

   2. Інфляція пропозиції .............................................. 7

  3. Види інфляції ................................................................... 8

  4. Економічні і соціальні наслідки інфляції ...................... 13

 3. Стан України в період інфляції ............................................ 15

  1. Особливості кризи в Україні ......................................... 19

  2. Гіперінфляція в Україні ................................................. 21

 4. Антиінфляційна політика та основні засоби

  боротьби з інфляцією: ............................................................ 22

  1. Прямі засоби ................................................................... 22

  2. Непрямі засоби ............................................................... 23

  3. Першочергові антиiнфляційні засоби ............................ 24

 5. Висновок .................................................................................. 27

Список літератури

Рецензія

Похожие работы:

 • Сущность и причины инфляции

  Реферат >> Экономика
  ... (особенно в его «классической форме», характерной для ХIХ - начала ... концепций инфляция спроса и инфляция издержек. Эти концепции рассматривают различные причины инфляции. Инфляция спроса ... росте общего уровня цен. Суть инфляции спроса иногда объясняют одной ...
 • Инфляция, ее определение и измерение

  Реферат >> Экономика
  ... Причины инфляции. Теоретический аспект. 1.4.1. Инфляция спроса и издержек производства. Экономисты различают два типа инфляции. 1. Инфляция ... и вызывает инфляцию спроса. Суть инфляции спроса иногда ... Конечно, почти все формы сбережений приносят процент ...
 • Инфляция: сущность, виды и последствия

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Инфляция - как многофакторный процесс Причины инфляции Измерение инфляции Основные виды инфляции Инфляция спроса и предложения Экономические последствия инфляции ... формы собственности. Дело в том, что дефицитный механизм инфляции ... этом суть тактики ...
 • Инфляция

  Реферат >> Экономика
  ... на другие, гораздо менее эффективную форму расчета, например, - бартер. В отдельных случаях ... мер, учитывающих природу инфляции, ее причины, методы проявления. По сути дела, в наших условиях ...
 • Сущность, особенности и причины инфляции в РФ

  Реферат >> Экономическая теория
  ... количеству товаров, растут цены. Суть инфляции спроса иногда объясняют одной ... 2.2.Причины инфляции в России 2.2.1.Источники инфляции в РФ Чтобы лучше понять причины и специфику инфляции необходимо ... без тех или иных форм государственной поддержки. Иными ...
 • Инфляция. Сущность, причины, последствия, пути преодоления

  Реферат >> Экономическая теория
  ... объем продукции и вызывает инфляцию спроса. Суть инфляции спроса иногда объясняют одной ... что вызывало такую своеобразную форму проявления инфляции, как дефицит товаров. ... массы денег. Еще одной причиной инфляции является дотация государством нерентабельных ...
 • Инфляция

  Реферат >> Экономика
  ... массы. Причины инфляции Причины инфляции многообразны. Обычно в основе инфляции лежит несоответствие ... перманентным и окончательно принял форму конфронтации представительной и исполнительной властей ... с этим, по сути дела, макроэкономическим нормативом ...
 • Инфляция и кризис в России

  Реферат >> Экономика
  ... , лишенные инфляционных ожиданий. Причины инфляции. Причину инфляции нужно искать в трех видах ... продукции и вызывает инфляцию спроса. Суть инфляции спроса иногда объясняют ... поставок и явным источником инфляции в форме правительственной эмиссии для покрытия ...
 • Инфляция как неизбежный спутник современного экономического развития

  Курсовая работа >> Экономика
  ... диспропорциональности, вызывающей инфляцию, можно отнести и к форме диспропорциональности, вызывающей инфляцию, Что ... но тождественными по сути. Поэтому представленное определение ... связан с этой глубинной причиной инфляции также и сложившийся соответственно ...
 • Инфляция. Антиинфляционная политика государства

  Реферат >> Экономика
  ... которое запрещает спекуляцию в формах, наносящих ущерб производителям ... и виды инфляции §1 Сущность инфляции §2 Причины инфляции §3 Типы инфляции §4 Виды инфляции §5 Последствия инфляции II. ... продукции и вызывает инфляцию спроса. Суть инфляции спроса иногда ...