Реферат : Подбор сечения для балки 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Технология


Подбор сечения для балки
Задача 3.

Для заданої схеми балки (мал. а) підібрати переріз (двотавровий, коритний, прямокутний, квадратний, круглий), якщо допустиме нормальне напруження для матеріалу балки складає [σ]=160 МПа. Порівняти вагу рівноміцних балок, двотаврового та прямокутного перерізів.

Розрахунок.

  1. Визначаємо реакції опор балки

  1. Будуємо епюри поперечних сил Q (мал. б) і згинальних моментів М (мал. в).

  1. Знаходимо положення додаткового розрахункового перерізу

  1. Небезпечний переріз, в якому Мmах=96,5 кН м

  1. Із умови міцності за нормальними напруженнями знаходимо осьовий момент опору відносно нейтральної лінії Z

  1. Підбираємо перерізи балки:

а). двотавровий, для якого має бути WZ=603,12 (см3)

Епюра σ рр

|σ|max=[σ]

t

h C н.л.

d

b

|σ|max=[σ] .

За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є двотавр №36.


36: WZтабл=743 см3, h=360 мм, b=145 мм, d=7,5 мм, t=12,3 мм, P=486 Н/м.

б). коритний (2 швелери), для якого має бути WZ=603,12 (см3)

Епюра σ рр

|σ|max=[σ]

t

C н.л.

h

d

b

|σ|max=[σ] .

За таблицями сортаменту робимо висновок, що міцним є швелер № 27.


27: WZтабл=308 см3, h=270 мм, b=95 мм, d=6 мм, t=10,5 мм.

в). прямокутний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b/h=0,5)

Епюра σ рр

|σ|max=[σ]

C н.л.

h

b

|σ|max=[σ] .

в). квадратний для якого має бути WZ=603,12 (см3), (b=h=а)

Епюра σ рр

|σ|max=[σ]

C н.л.

h

b

|σ|max=[σ] .

Похожие работы: