Дипломная работа : Анализ и прогнозы территориальных пропорций машиностроения РФ и Сибири 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Дипломная работа >> Экономика


Анализ и прогнозы территориальных пропорций машиностроения РФ и Сибири
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

Реферат вконав: студент гр.407 ФАО Коцюба Костянтин Григорович

Київський міжнародний університет цівільної авіації

Кафедра екології

Київ 1997

Економічна ефектівність нової технології, процесу, устаткування визначалася тим, наскільки сумарні витрати на додатково вироблену продукцію (ВД) менше витрат на таку продукцію, вироблену іншими засобами (ВІ). Чим більше різниця (ВІ - ВД) >0, тим ефективнішимивважалися обрані технології, процеси, засоби.

Яскравим прикладом зловживання економічним принципом природокористування може служити наша країна. В умовах планування в колишньому СРСР централізованої командно - адміністративної системи економіка України десятиріччами формувалась без урахування об`єктивних потреб та інтересів її народу, оцінки екологічних можливостей окремих регіонів. Панував принцип мінімум витрат, максімум прибутку. Фінансування природоохоронних заходів здійснювалось по залишковому принципу. В результаті склалась одна з екологічно «найбрудніших» економік - перенасичення хімічними, металургійними, гірнорудними виробництвами із застарілими технологіями. В процесі суспільного виробництва щорічно залучається приблизно 1,5 млрд. тон природніх речовин. В розрахунку на душу населення це складає 30 т. Такі великі обсяги первинного ресурсовикористання зумовлені екстенсивним характером експлуатації природноресурсного потенціалу. Обсяг накопичених відходів добувної, енергетичної, металургійної та інших галузей промисловості досягає 15 млрд. т. і продовжує щорічно збільшуватись більш як на міл`ярд тон. Виснажуються невідновлювані мінеральносировинні ресурси, інтенсивно забруднюються грунти і водойми, все більшою кількістю шкідливих хімічних речовин насичується повітряний басейн. Надмірне нарощування галузей з високою питомою вагою водоспоживання привело до того, що всі доступні водні ресурси опинилися на межі вичерпання.

Інтенсифікація землеробства, збільшення техногенного навантаження на земельні ресурси, безконтрольне застосування засобів хімізації в умовах низької технологічної культури призводить до прискореної деградації грунтів, їх родючості.

На території України практично не залишилось водоносних підземних горизонтів питного призначення, де б не були виявлені пестециди, нітрати.

Ведучим принципом природокористування стає еколого - економічний принцип, який передбачає отримання максимального прибутку при мінімальних витратах і мінімальних порушеннях природного середовища.

При еколого - економічному підході головною умовою розрахунків є включення показника збитку, заподіяного забруднення навколишнього середовища DW. Тепер нерівність прийме вигляд (ВІ + DW - ВД) > 0. В цьому випадку дуже дорога маловідкідна технологія може стати вигіднішою технології, що забруднює природу.

Висока якість навколишнього середовища визначає стан добробуту суспільства, як і матеріальні блага, отримані шляхом виробництва. По шкалі цінностей природні блага по відношенню до матеріальних виходять на перший план. Тому суспільство повинне миритися із закономірним підвищенням вартості промислової продукції, зумовленої високими платежами за природні ресурси. Компенсацією за це має стати підвищення якості повітря, води, грунту та інших компонентів соціоекосистеми.

В геоекосистемах із антропогеним навантаженням, близьким до граничного, вводять коефіціенти геоекологічної небезпеки, якими регулюються в залежності від показника антропогенні впливи на довкілля. Збільшення коефіцієнта захищає геоекосистему від остаточного руйнування. Вводять коефіціенти і для захисту геоекосистем, які мають рекреаційне значення чи цінні в науковому відношенні.

Похожие работы:

 • Методы регионального анализа

  Реферат >> География
  ... химия, машиностроение, отрасли ... территориальных пропорций ... прогноза могут предупреждать появление диспропорций. - структурные пропорции ... бюджетов субъектов РФ и ... Таблица 1. Типология регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока по уровню и ... Анализ территориальной ...
 • Анализ зарубежного и российского опыта социального обеспечения населения

  Научная работа >> Социология
  ... Введение Глава 1. Анализ состояния и регулирования ... по территориальному принципу ... 2009 прогноз 2010 прогноз ВВП, ... Госкомстата РФ, ... угольного машиностроения и ... более) и месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Постоянное ... мастерства в пропорции не менее ...
 • Анализ коммуникационной политики предприятия и разработка предложений по ее совершенствованию

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... деятельности предприятия 2.2 Анализ коммуникационной политики ... тракторного машиностроения на ... округ РФ - ООО «МТЗ-Сибирь» ... части в определенной пропорции (к примеру, ... проверки прогноза и ... с общественными и территориальными образованиями (объединениями, ...
 • Анализ финансового состояния предприятия

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... рациональных пропорций собственного ... ретроспективного анализа, т.е. разработки прогноза о ... и Восточной Сибири и в ... МНС РФ по ... законодательством. Территориально-производственная база ... и цветной металлургии, химии, машиностроении); - 194 в транспорте ...
 • Инновационные процессы в Белгородском регионе: их содержание, направления, инструменты совершенствования

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... РФ», анализ ... территориальными и отраслевыми прогнозами ... Сибири // Регион: экономика и социология. 2001. № 4. - С. 55, 62-64. 78. Добрынин А.И. Региональные пропорции ... 2 3 2 1 1 химическое и нефтяное машиностроение 2 3 2 2 1 станкостроительная и инструментальная ...
 • Экономическая география и регионалистика

  Учебное пособие >> География
  ... , системный анализ, экономико- ... моделирование территориальных пропорций развития экономики ... исследований становятся территориальные прогнозы (схемы) экономического ... прирастать Сибирью. В Сибири сосредоточено 85 ... комплекс РФ 1. Российский тип машиностроения стал ...
 • Основы общей экономической теории

  Реферат >> Экономическая теория
  ... Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) 1994 г., ... межотраслевые - пропорции между различными ... , текстильное машиностроение, выплавка ... территориального образования, используемый для расчетов и анализа ... Урала, Сибири и Дальнего ... разработку Комплексного прогноза развития ...
 • Экономическая география и экономика природопользования

  Учебное пособие >> География
  ... по анализу и прогнозу региональных ... наметить необходимые пропорции; выявить ... , по территории Сибири: 1)Средне°Сибирская 2) ... крупнейшее предприятие тяжелого машиностроения РФ: Варианты ответов ... РФ и других СНГ В РФ основными административно-территориальными ...
 • Экономика отрасли (транспорт)

  Реферат >> Транспорт
  ... систематический анализ территориальных пропорций для ... Сибири нефтехимии и производства синтетических материалов. Территориальные пропорции ... развития (прогнозы планы, ... Антимонопольного комитета РФ определены Законом ... же время в машиностроении и приборостроении, ...
 • Экзаменационные билеты

  Реферат >> История
  ... в Западной Сибири) вспыхивают антиправительственные ... производство стройматериалов, машиностроение, металлообработка, ... прогноза ... хозяйства по основным пропорциям (группам "А" ... из проведенного анализа, следует ... целостности РФ; территориальные претензии к РФ; ...