Курсовая работа : Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75% 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Промышленность, производство


Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
Введення

Капітальні вкладення являються сукупністю затрат на утримання нових, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання головних фондів.

Реконструкція діючих підприємств означає здійснення по єдиному проекту повне або часткове його переобладнання і перебудова без введення нових і розширення діючих об’єктів допоміжного і обслуговуючого призначення при необхідності.

Технічне переобладнання діючого підприємства здійснюється з планом технічного розвитку підприємства за допомогою упровадження комплексу заходів по підвищенню до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць виробництва, автоматизацій і механізації виробничих процесів, поліпшення організацій і структури виробництва і інших організаційних і технічних засобів.

Технічне переобладнання, реконструкція і розширення діючого підприємства здійснюється завдяки фонду розвитку виробництва, науки і техніки цих підприємств і кредитів банка.

 1. Робочий період

Робочий період – це час роботи технологічного обладнання.

Тривалість капітального ремонту залежить від:

 • Добової продуктивності підприємства;

 • Технічного стану обладнання;

 • Якості виконання усіх видів ремонту;

 • Фінансування ремонтних робіт.

Капітальний ремонт – діб за рік;

 • Газація – діб за рік;

 • Поточний ремонт – доби за місяць;

 • Інші зупинки – доби за рік.

Робочий період складається:

Рп = Кфм.-Пз (1.1.)

Де: Рп – робочий період (діб);

Кфм – календарний фонд часу (діб);

Пз – планові зупинки (діб).

Рп = 365 – 150 = 215 діб.

Коефіцієнт використання робочого часу:

Кв = Рп / Кфм (1.2.)

Де: Кв – коефіцієнт використання робочого часу.

Кв = 215/365 = 0.58.

На 2010 рік плануються свята:

Вихідні дні – два дня на тиждень:

I квартал – 26 діб;

II квартал – 26 діб;

III квартал – 26 діб;

IV квартал – 26 діб.

Таблиця 1.1. Робочий період

Показники

План на 2010 рік

У тому числі по кварталам

I

II

III

IV

1. Календарний фонд часу (діб)

365

90

91

92

92

2. Планові зупинки (діб)

94

34

23

17

20

 • Капітальний ремонт (діб)

12

12

-

-

-

 • Поточний ремонт (діб)

18

3

3

6

6

 • Газація (діб)

4

4

-

-

-

 • Інші зупинки за рік (діб)

-

-

-

1

1

 • Вихідні (діб)

104

26

26

26

26

 • Свята (діб)

10

3

5

2

-

 • Всього планових зупинок (діб)

150

48

34

35

33

3. Робочий період (діб)

215

42

57

57

59

4. Коефіцієнт використання робочого часу

0.58

0.46

0.62

0.61

0.64

 1. Виробнича програма

Виробнича програма – це перший розділ виробничо-фінансового плану підприємства. Це основний розділ для розрахунку усіх показників плану підприємства.

Річний випуск продукції:

Кт = СпРпНв/100% (2.1)

Де: Кт – товарна продукція у натуральному виразі (т);

Сп – добова продуктивність (т/добу);

Рп – робочий період (діб);

Нв – норма виходу (%).

Кп = Кт заг+К вис (2.2)

Де: Кп – калькуляційна продукція (т);

Кт заг – річний випуск борошна (т);

Квис – річний випуск висівок (т).

Розрахункові данні по таблиці 2.1.

Кт заг = 270*215*75/100% = 43537,5 (т);

Кт в/г = 270*215*35/100% = 20317,5 (т);

Кт 1/г = 270*215*35/100% = 20317,5 (т);

Кт 2/г = 270*215*5/100% = 2902,5 (т);

Кт вис = 270*215*21/100% = 12190,5 (т);

Кп =43537,5+12190,5 = 55728 (т).

Таблиця 2.1. Виробнича програма

Показники

Одиниці вимірювання

Величина

Добова продуктивність

т/добу

270

Робочий період

діб

215

Норма виходу

У тому числі:

 • Борошно в/г

 • Борошно 1/г

 • Борошно 2/г

%

75

35

35

5

Висівки

%

21

Річний випуск борошна

Утому числі:

 • Борошно в/г

 • Борошно 1/г

 • Борошно 2/г

Т

43537,5

20317,5

20317,5

2902,5

Висівки

Т

12190,5

Калькуляційна продукція

Т

55728

Розрахункові данні по табл. 2.2:

I квартал

Кт в/г = 270*42*35/100 = 3969 (т);

Кт 1/г = 270*42*35/100 = 3969 (т);

Кт 2/г = 270*42*5/100 = 567 (т);

Кт вис = 270*42*21/100 = 2381,4 (т).

II квартал

Кт в/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 1/г =270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 2/г =270*57*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис =270*57*21/100 = 3231,9 (т).

III квартал

Кт в/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 1/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 2/г = 270*57*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис = 270*57*21/100 = 3231,9 (т).

IV квартал

Кт в/г = 270*59*35/100 = 5575,5 (т);

Кт 1/г = 270*59*35/100 = 5575,5 (т);

Кт 2/г = 270*59*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис = 270*59*21/100 = 3345,3 (т).

Таблиця 2.2. Випуск продукції

Назва продукції

План на 2010 рік

У тому числі по кварталам

I

II

III

IV

Борошно в/г

20317,5

20317,5

2902,5

3969

3969

567

5386,5

5386,5

769,5

5386,5

5386,5

769,5

5575,5

5575,5

769,5

Борошно 1/г

Борошно 2/г

Висівки

12190,5

2381,4

3231,9

3231,9

3345,3

Калькуляційна продукція

55728

10886,4

14774,4

14774,4

15265,8

3. Амортизаційні витрати

Амортизація – це перенесення вартості основних фондів по частинам по мірі зносу на готову продукцію.

Амортизація розраховується за формулою:

А = БаНа/100% (3.1)

А = 205200*33/100 = 67716 (грн.).

Де: Ба – балансова вартість (грн.);

На – норма амортизації (%);

А – сума амортизації (грн.).

Ба = СпН0.95 (3.2)

Ба = 270*800*0,95 = 205200 (грн.).

Де: Н – норматив вартості основних фондів на одну тону добової продуктивності, Н=800 (тис. грн.).

Розрахункові дані по таблиці 3.1:

Загальна балансова вартість:

Ба заг = 270*33*0,95 = 8464,5 (грн.)

Балансова вартість груп основних фондів:

Ба буд. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба сп. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба п.з. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба тр. з. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Ба інст. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Ба інф.в. = 205200*0,2 = 41040 (грн.)

Ба м.обл. = 205200*0,25 = 51300 (грн.)

Амортизаційні витрати:

А буд.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А сп.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А п.з.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А тр. з.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

А інст.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

А інф.в.= 41040*15/100 = 6156 (грн.)

А м.обл.= 51300*6/100 = 3078 (грн.)

Таблиця 3.1. Амортизаційні витрати

Назва фондів

Група фондів

Структура, %

Вартість фондів, грн.

Норма амортизації

Сума амортизації, грн.

Побутові

I

48,0

98496

2.0

1969,92

Споруди

Передатні засоби

Транспортні засоби

II

7,0

14364

10.0

1436,4

Інструмент

Машини та обладнання

III

20,0

41040

6.0

6156

Інформаційні витрати

IV

25,0

51300

15.0

3078

Всього

100,0

205200

33,0

12640,32

4. Вартість сировини

Вартість сировини визначається за формулами:

Вс = РсЦз (4.1)

Рс = СпРп (4.2)

Вод = Вс1%/100 (4.3)

Ввід =%видходівКопт (4.4)

%від (%) = 100% – (Нв +%висівки) (4.5)

%від (т) = Рс%від (%)/100 (4.6)

Взаг = Вс + Вод – Ввід (4.7)

Де: Вс – вартість сировини (грн.);

Рс – витрати сировини за рік (т);

Цз – закупочна ціна (грн.);

Вод – витрати на одержання сировини (грн.);

Ввід – вартість відходів (грн.);

Взаг – загальна вартість сировини (грн.).

Розрахункова до таблиці 4.1.

Рс = 270*215 = 58050 т.

Вс = 58050*1200 = 69660000 грн.

Вод = 69660000*1%/100 = 696600 грн.

%від (%) = 100% – (75% + 21%) = 4%

%від (т) = 58050*4/100% = 2322

Ввід = 2322*350 = 812700 грн.

Взаг = 69660000 + 696600 – 812700 = 69543900 грн.

Таблиця 4.1. Вартість сировини

Показники

План на 2010 рік

Закупочна ціна, грн.

Вартість сировини, грн.

Пшениця м’яка

58050

1200

69660000

Витрати на одержання

сировина

-

-

696600

Відходи

2322

350

812700

Всього

60372

1550

69543900

5. Вартість електроенергії

Для визначення вартості електроенергії треба знайти заявлену потужність:

N = PePп24cos (5.1)

Cos= 0.95

Pe = KтW yд (5.2)

Ce = Pea + Nв (5.3)

Де: N – заявлена потужність, кВт;

Ре – витрати електроенергії на технологічні цілі кВтг;

W yд – норматив витрат електроенергії на одну тону борошна, кВтг;

Се – вартість електроенергії, грн.;

а – тариф за 1 кВтг, грн.;

в– тариф за 1 кВтг, грн.

Якщо заявлена потужність трансформаторів більш ніж 750 кВт, то вартість електроенергії визначається по двоставочному тарифу, в протилежному значені – по одноставочному тарифу:

а = 0,416 грн.

в = 25 грн.

Розрахункові дані по таблиці 5.1.

Ре = 43537,5*67,5 = 2938781,2 кВт*г;

N = 2938781,2/215*24*0,95 = 311647,47 кВт;

Ce = 2938781,2*0,416 = 1222533 грн.

Таблиця 5.1. Вартість електроенергії

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Борошно сортове

Кт

т

43537,5

Питомі витрати електроенергії

W yд

кВтг

67.5

Витрати електроенергії на технічні цілі

Ре

кВтг

2938781,2

Тариф за 1 кВтг

а

грн.

0,416

Вартість електроенергії на технічні цілі

Реа

грн.

1222533

Заявлена потужність

N

кВА

311647,47

Тариф за 1 кВА

в

грн.

25.0

Вартість заявленої потужності

Nв

грн.

7791186,7

Загальна вартість електроенергії

Се

грн.

1222533

6. Вартість палива

Вартість палива:

Тум = Кт*Нп/1000 (6.1)

Тп = Тум/К (6.2)

Вп = Тп*Ц (6.3)

Де: Тум – кількість умовного палива, у. т;

Кт – борошно сортове, т;

Нп – норма витрат умовного палива, кг;

Тп – кількість натурального палива, т;

К – коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне;

Вп – вартість палива, грн.;

Ц – ціна за одну тону палива, грн.

Розрахункові дані до таблиці 6.1

Тум = 43537.5*117/1000 = 5093.88 у. т.

Тп = 5093.88/1.39 = 3664.66 т.

Вп = 3664.7*800 = 2931760 грн.

Таблиця 6.1. Вартість палива

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Борошно сортове

Кт

т

43537.5

Норма витрат умовного палива

Нп

Кг

117

Кількість умовного палива

Тум

у. т.

5093.88

Коефіцієнт переведення

К

-

1.39

Кількість натурального палива

Тп

т

3664.66

Ціна за 1 тону палива

Ц

грн.

800

Вартість палива

Вп

грн.

2931760

7. Вартість води

Вартість води визначається за формулами:

Рв = КтН вод (7.1)

Св = Рвс (7.2)

Рг = КтНг (7.3)

Сг = Ргс (7.4)

Вк = (Рв + Рг)0.9 (7.5)

Ск = Вкd (7.6)

В заг = Св + Сг + Ск (7.7)

Де: Рв – витрати води на технічні цілі, м;

Кт – борошно сортове, т;

Н вод – норма витрат води, м;

Св – вартість води, вартість води витраченої на технологічні цілі, грн.;

с – тариф за 1 м, грн.;

Рг – витрати води на господарсько-побутові потреби, м;

Нг – норма витрат води на господарсько-побутові потреби, м;

Сг – вартість води витраченої на господарсько-побутові потреби, грн.;

Вк – відпуск у каналізацію, м;

Ск – вартість води за відпуск у каналізацію, грн.;

d – тариф за відпуск у каналізацію, грн.;

В заг – загальна вартість води, грн.

Розрахунки до таблиці 7.1.

Рв = 43537,5*0,025 = 1088 м;

Св = 1088*5,87 = 6386,5 грн.;

Рг = 43537,5*0,1 = 4353,75 м;

Сг = 4353,75*5,87 = 25556,5 грн.;

Вк = (1088 + 4353,75)*0,9 = 4897,5 м;

Ск = 4897,5*3,2 = 15672 грн.;

В заг = 6386,5 + 25556,5 + 15672 = 47615 грн.

Таблиця 7.1. Вартість води

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Борошно сортове

Кт

т

43537,5

Норма витрат

Н вод

м

0.025

Витрати води на технічні цілі

Рв

м

1088

Тариф за 1м3 води

с

грн.

5.87

Вартість води на технічні цілі

Св

грн.

6386,5

Норма витрат на господарсько-побутові потреби

Нг

м

0.1

Витрати на господарсько-побутові потреби

Рг

м

4353,75

Вартість на господарсько-побутові потреби

Сг

грн.

25556,5

Відпуск у каналізацію

Вк

м

4897,5

Тариф за відпуск у каналізацію

d

грн.

3.2

Вартість води за відпуск у каналізацію

Ск

грн.

15672

Загальна вартість

В заг

грн.

47615

8. Вартість допоміжних матеріалів

Вартість допоміжних матеріалів приймаємо 0.5% від загальної вартості сировини.

Вд.м. = 0.5Взаг100 (8.1)

Де: Вд.м. – вартість допоміжних матеріалів, грн.;

В заг – загальна вартість сировини, грн.

Вд.м. = 0,5*69543900/100 = 347719,5 грн.

9. Фонд заробітної плати

Таблиця 9.1. Чисельність персоналу підприємства

Професія

Чисельність, чол.

Відсотки від загальної чисельності

Спеціальність

16

24

Робочі технологічних цехів

24

36

Допоміжні робочі

14

20

Навантажники

7

10

Охорона

7

10

Всього

68

100

Чисельність персоналу підприємства визначається:

Ч ппп = СпНч (9.1)

Де: Чппп – чисельність персоналу підприємства, чол.;

Нч – норматив чисельності на 1 м добової продуктивності, чол.

Добова продуктивність менше 200 м/добу, значить Нч = 0.25

Чппп = 270*0.25 = 68 чол.

ФЗПо = ГТСТКр (9.2)

Де: ФЗПо – фонд заробітної плати, грн.;

ГТС – годинно-тарифна ставка, грн.;

Т – річний фонд робочого часу, год. Т = 2002;

Кр – кількість робочих даного розряду, чол.

ФЗПсп = Ставка12Ксп (9.3)

Де: Ксп – кількість спеціалістів, чол.;

Д =%дФЗП100 (9.4)

Пр =%прФЗП100 (9.5)

Де: Д – доплата, грн.;

Пр – премія, грн.;

%д – відсотки доплати, %;

%пр – відсотки премії, %.

Для робочих технологічних цехів та допоміжних робітників % д = 12.

Відсотки премії:

Для спеціалістів % пр = 50 грн.;

Для робітників % пр = 25 грн.;

Для допоміжних робітників% пр = 20 грн.;

Для навантажників % пр = 20 грн.;

Для охорони % пр = 10 грн.;

ФЗП заг = ФЗП о + Д + Пр (9.6)

Де: ФЗП заг – загальний фонд заробітної плати, грн.

Розрахуємо заробітну плату:

ФЗП дир. =2500*12 = 30000 грн.;

Пр дир. = 30000*50/100 = 15000 грн.;

ФЗП заг =30000+15000 = 45000 грн.;

ФЗП ап. роб = 3.38*2002*8 = 54134 грн.;

Д ап. роб =54134*12/100 = 6496 грн.;

Пр ап. роб =54134*25/100 = 13534 грн.;

ФЗП заг ап. роб =54134+6496+13534 = 74164 грн.;

ФЗП доп. роб =8.08*2002* = 113233 грн.;

Д доп. роб =113233*12/100 = 13588 грн.;

Пр дп. роб =113233*20/100 = 22647 грн.;

ФЗП заг ап. роб =113233+13588+22647 = 149468 грн.;

ФЗП нав. = 1500*12*7 = 126000 грн.;

Пр нав. = 126000*20/100 = 25200 грн.;

ФЗП заг. нав. =126000+25200= 151200 грн.;

ФЗП ох. = 800*12*7 = 67200 грн.;

Пр ох. = 67200*10/100 = 6720 грн.;

ФЗП заг. ох. =67200+6720 = 73920 грн.;

Таблиця 9.2. Фонд заробітної плати

Назва професії

Кількість, чол.

Розряд

ГТС, ставка, грн.

Річний фонд, грн.

Доплата, грн.

Премія, грн.

Загальна, грн.

Спеціалісти:

Директор

1

-

2500

30000

-

15000

45000

Бухгалтер

1

-

2300

27600

-

13800

41400

Головний механік

1

-

2400

28800

-

14400

43200

Головний електрик

1

-

2200

26400

-

13200

39600

Головний інженер

1

-

1900

22800

-

11400

34200

Інженер по охороні праці

2

-

2100

25200

-

12600

37800

Зам. директор по якості

1

-

1800

21600

-

10800

32400

Зам. директор по постачанню

3

-

2000

24000

-

12000

36000

Секретар

3

-

1600

19200

-

9600

28800

Касир

2

-

1700

20400

-

10200

30600

Всього:

16

-

246000

-

123000

396000

Апаратники борошномельних цехів

8

7

3

6

6

5

4

3

9.38

8.08

7.03

6.25

150230

113233

42222

75075

18028

13588

5067

9009

37558

28308

10556

18769

205816

155129

57845

102853

Всього:

24

380760

45692

95191

521643

Допоміжні робітники

4

6

4

6

5

4

9,85

8.48

7.38

78879

101862

59099

9465

12223

7092

15776

20372

11820

104120

134457

78011

Всього:

14

-

-

239840

28780

47968

316588

Навантажників

7

-

1500

12600

-

25200

37800

Охорона

7

-

800

67200

-

6720

73920

Всього:

68

-

-

946400

74472

298079

1345951

10. Калькуляція собівартості продукції

Собівартість продукції – це витрати грошової форми на виробництво та реалізацію продукції.

Витрати розподіляються:

 1. По економічним елементам;

 2. По калькуляційним статтям.

Формули для обчислень:

Пв = статеві витрати 100загальну собівартість (10.1)

Вт = повна собівартістьКп (10.2)

Де: Пв – питома вага статей собівартості, %;

Вт – витрати на одну тону продукції, грн.;

Кп – калькуляційна продукція, т.

Інші витрати:

 • Платежі по обов’язковому страхуванню майна (0.5 від балансової вартості основних фондів);

 • На реалізацію продукції (10% від перших чотирьох елементів витрат);

 • На управління підприємством (20.5 від загального фонду заробітної плати);

 • Аудиторська перевірка, відсотки за кредит, послуги комерційних банків, реклама, ярмарок, канцелярські витрати (умовно приймаємо 0.87% від загальної вартості сировини).

Пос = 0.5Ба100 (10.3)

Врп = 10100 (10.4)

Вуп = 20ФЗП заг100 (10.5)

Вап = 0.87Вс заг100 (10.6)

Ів = Пос + Врп + Вуп + Вап (10.7)

В на 1т = сума витратКп

Де: Пос – платежі по обов’язковому страхуванню майна, грн.;

Ба – балансова вартість основних фондів, грн.;

Врп – витрати на реалізацію продукції, грн.;

Вуп – витрати на управління підприємством, грн.;

ФЗП заг – загальний фонд заробітної плати, грн.;

Вап – витрати на аудиторську перевірку, грн.;

Вс заг – загальна вартість сировини, грн.;

В на 1т – витрати на одну тону продукції, грн.;

Кп – калькуляційна продукція, т.

Розрахункові дані до таблиці 10.1:

Пос =0.5*205200/100 = 1026 грн.

Врп =10*73745808/100 = 7374581 грн.

Вуп =20,5*1345951/100 = 275920 грн.

Вап =0.87*69543900/100 = 605032 грн.

Ів = 1026 +7374581 + 275920 + 605032 = 8256559 грн.

Пв сировини = 69543900*100/84262833 = 82,5%

Пв палива = 2931760*100/84262833= 3,47%

Пв ел. =1222533*100/84262833= 1,45%

Пв води = 47615*100/84262833=0,05%

Пв доп. мат.=347720*100/84262833 = 0,41%

Пв зар. пл.=1345951*100/84262833 = 1,59%

Пв начислень = 499079*100/84262833 = 0,59%

Пв амортизації =67716*100/84262833 = 0,08%

Пв інших витрат =8256559*100/84262833 = 9,79%

Вт сировини = 69543900/55728=1248

Вт палива = 2931760/55728=52,6

Вт ел. = 1222533/55728=22

Вт води = 47615/55728=0,85

Вт доп. мат. = 347720/55728=6,23

Вт зар. пл. = 1345951/55728=24,1

Вт начислень = 499079/55728=8,95

Вт амортизації = 67716/55728=1,21

Вт інших витрат = 8256559/55728=14,85

Вт пов. соб. = 84262833/55728 =1512

Таблиця 10.1. Калькуляція собівартості продукції

Елементи витрат

Статті витрат

Сума, грн.

Питома вага, %

Витрати на 1т продукції, грн.

Матеріальні витрати.

Витрати на розробку плану

Сировина

69543900

82,5

1248

Паливо

2931760

3,47

52,6

Електроенергія

1222533

1,45

22

Вода

47615

0,05

0,85

Допоміжні матеріали

347720

0,41

6,23

Заробітна плата

1345951

1,59

24,1

Начислення на соціальні потреби

Начислення на заробітну плату

499079

0,59

8,95

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів.

Амортизація

67716

0,08

1,21

Інші витрати

Інші витрати

8256559

9,79

14,85

Всього

Повна собівартість

84262833

100

1512

11. Собівартість однієї тони продукції

Таблиця 11.1. Собівартість однієї тони продукції

Продукція

Кількість продукції, т

Коефіцієнт переведення

Кількість продукції в у. т.

Вартість умовної продукції, грн.

Собівартість 1т, грн.

Борошно вищого ґатунку

20317,5

11

223492,5

84256672

4147

Борошно першого ґатунку

20317,5

8

162540

84195720

4144

Борошно другого ґатунку

2902,5

5

14512,5

84259575

29030

Висівки

12190,5

1

12190,5

84260736

6912

Всього

55728

-

412735,5

336972703

44233

Розрахункові дані до таблиці 11.1

Визначаємо кількість продукції в умовних тонах:

Кт у.т = КтКпер (11.1)

Де: Кт у.т – кількість продукції в умовних тонах, у.т;

Кпер – коефіцієнт переведення.

Кт у.т = 20317,5*11 = 223492,5 у. т.

Визначаємо вартість однієї умовної тони:

В1у.т = Спов.Кт у.т (11.2)

Де: Спов – повна собівартість, грн.;

В1у.т = 84262833/223492,5 = 377 грн.

Визначаємо вартість умовної продукції:

Ву.т = В1у.тКт у.т (11.3)

Де: В1у.т – вартість однієї умовної тони;

Кт у.т – кількість продукції в умовних тонах, у.т.

Ву.т =377*223492,5 = 84256672 грн.

Визначаємо собівартість однієї тони:

С1т = Ву.тКт (11.4)

Де: Ву.т – вартість умовної тони, грн.;

Кт – кількість продукції, т.

С1т =84256672/20317,5 = 4147 грн.

12. Розрахунок цін на продукцію

Знаходимо прибуток з однієї тони продукції:

П1т = С1тНп100 (12.1)

Де: П1т – прибуток з однієї тони, грн.;

С1т – собівартість однієї тони, грн.;

Нп – норма прибутку, %;

Для вищого сорту Нп = 15,0%;

Для інших Нп =10%.

П1т = 4147* 15%/100 = 622 грн.

П1т = 4144* 10%/100 = 414 грн.

П1т = 29030* 10%/100 = 2903 грн.

П1т = 6912* 10%/100 = 691 грн.

Знаходимо оптові ціни однієї тони продукції:

Ц опт. 1т = С1т + П (12.2)

Де: Ц опт. 1т – оптова ціна однієї тони, грн.

Ц опт. 1т = 4147+12637485 = 12641632 грн.

Ц опт. 1т = 4144+8411445 = 8415589 грн.

Ц опт. 1т = 29030+8425957,5 = 8454987,5 грн.

Ц опт. 1т = 6912+8423635,5 = 8430547,5 грн.

Знаходимо податок на добавлену вартість (ПДВ):

ПДВ = 20%Ц опт. 1т100 (12.3)

ПДВ = 20%*12641632 /100 = 2528326,4 грн.

ПДВ = 20%*8415589/100 = 1683118 грн.

ПДВ = 20%*8454987,5 /100 = 1690997,5 грн.

ПДВ = 20%*8430547,5 /100 = 1686109,5 грн.

Знаходимо відпускну ціну однієї тони продукції:

Цв 1т = Цопт + ПДВ (12.4)

Де: Цв 1т – відпускна ціна однієї тони продукції, грн.;

Цв 1т = 12641632+2528326,4 = 15169958 грн.

Цв 1т = 8415589+1683118 = 10098707 грн.

Цв 1т = 8454987,5 +1690997,5 = 10145985 грн.

Цв 1т = 8430547,5 +1686109,5 = 10116657 грн.

Таблиця 12.1. Ціни на продукцію

Продукція

Собівартість 1т, грн.

Прибуток 1т, грн.

Оптова ціна 1т, грн.

ПДВ, грн.

Відпускна ціна, грн.

Вищий ґатунок

4147

622

12641632

2528326,4

15169958

I ґатунок

4144

414

8415589

1683118

10098707

II ґатунок

29030

2903

8454987,5

1690997,5

10145985

Висівки

6912

691

8430547,5

1686109,5

10116657

Знаходимо суму прибутку:

П = П1тКт (12.5)

Де: П – сума прибутку, грн.;

П = 622* 20317,5 = 12637485 грн.

П = 414*20317,5 = 8411445 грн.

П = 2903*2902,5 = 8425957,5 грн.

П = 691*12190,5 = 8423635,5 грн.

Знаходимо вартість продукції в оптових цінах:

Вц опт. = Ц опт. Кт (12.6)

Де: Вц опт. – вартість продукції в оптових цінах, грн.;

Кт – кількість продукції, т;

В цопт = 12641632*20317,5 = 256846358160 грн.

В цопт = 8415589*20317,5 = 170983729507 грн.

В цопт = 8454987,5*2902,5 = 24540601219 грн.

В цопт = 8430547,5*12190,5 = 102772589299 грн.

Знайдемо вартість у відпускних цінах:

Вцв = Вцв 1т*Кт (12.7.)

Де: Вц – вартість у відпускних цінах, грн.

Вцв = 15169958*20317,5 = 308215621665 грн.

Вцв = 10098707*20317,5 = 205180479473 грн.

Вцв = 10145985*2902,5 = 29448721463 грн.

Вцв = 10116657*12190,5 = 123327107159 грн.

Знаходимо вартість продукції в оптових цінах, всього:

ΣВц. опт. = 555143278185 грн.

Знаходимо вартість продукції у відпускних цінах, всього:

ΣВцв = 666171929760 грн.

Знаходимо прибуток, всього:

ΣП = 37898523 грн.

Таблиця 12.2. Вартість продукції

Продукція

Кількість, т

Прибуток 1т, грн.

Сума, грн.

Вартість в опт. цінах, грн.

Відпускна ціна 1т, грн.

Вартість у відпускних цінах, грн.

Борошно сортове

Вищий ґатунок

20317,5

622

12637485

256846358160

15169958

308215621665

I ґатунок

20317,5

414

8411445

170983729507

10098707

205180479473

II ґатунок

2902,5

2903

8425957,5

24540601219

10145985

29448721463

Висівки

12190,5

691

8423635,5

102772589299

10116657

123327107159

Всього

55728

-

37898523

555143278185

-

666171929760

13. Основні показники виробничої діяльності

Таблиця 13.1. Показники діяльності підприємства

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Добова продуктивність

Сп

т/добу

270

Робочий період

Рп

Діб

215

Норма виходу

Нв

%

75

Річний випуск борошна

Кт

т

43537,5

Борошно вищого ґатунку

Кт в/г

т

20317,5

Борошно I ґатунку

Кт 1/г

т

20317,5

Борошно II ґатунку

Кт 2/г

т

2902,5

Висівки

Кт в

т

12190,5

Калькуляційна продукція

Кп

т

55728

Повна собівартість

С пов.

грн.

84262833

Сума прибутку

П

грн.

37898523

Рівень рентабельності

R

%

44,9

Фондовіддача

Фв

-

410,6

Фондомісткість

Е

-

0

Фондорентабельність

Фр

-

184,6

Продуктивність праці:

На 1-го працівника

ПП пр.

т/чол.

819,5

грн./чол

8163871738

Продуктивність праці:

На 1-го робочого

ПП роб.

т/чол.

3980,5

грн./чол

39653091299

Вартість продукції в оптових цінах

Вц опт.

грн.

555143278185

Вартість продукції у відпускних ціна

Вц в.

грн.

666171929760

R = П/С пов. 100% (13.1)

Де: R – рівень рентабельності, %;

П – повний прибуток, грн.;

С пов. – повна собівартість, грн.

Фо = С пов. / Ба (13.2)

Де: Фо – фондовіддача.

Е = 1 / Фо = Ба / С пов. (13.3)

Де: Е – фондомісткість.

Фр = П / Ба (13.4)

Де: Фр – Фондорентабельність.

ПП пр. = Кт / Чппп (13.5)

Де: ПП пр. – продуктивність праці працівників, т/чол.;

Ч ппп – чисельність всього персоналу, чол.

ПП пр. = Вц опт. / Чппп (13.6)

Де: ПП пр. – продуктивність праці працівників, грн./чол.

ПП роб. = Кт / Ч роб (13.7)

Де: ПП роб. – продуктивність праці робітників, т/чол.;

Ч роб. – чисельність робітників, чол.

ПП роб. = Вц опт. / Ч роб. (13.8)

Розрахункові дані до таблиці 13.1

R =37898523/84262833*100% = 44,9%

Фв = 84262833/205200 = 410,6

Е =1/410,6 = 0

ПП пр. = 55728/68 = 819,5 т/чол.

ПП пр. = 555143278185/68 = 8163871738 грн./чол.

ПП роб. = 55728/14 = 3980,5 т/чол.

ПП роб. = 555143278185/14 = 39653091299 грн./чол.

14. Коштовно-фінансовий розрахунок засобів автоматизації

Таблиця 14.1. Балансова вартість засобів автоматизації

Назва засобів автоматизації

Кількість, шт.

Вартість одиниці

Вартість всього

Транспортні витрати

Складські витрати

Балансова вартість

П

М

Н

П

М

Н

Пускачі:

ПМЕ

14

72

7,2

3,6

1008

100,8

50,4

5,76

1,44

230,4

Автоматичні вимикачі:

АП-50

14

48

4,8

2,4

672

67,2

33,6

3,84

0,96

153,6

ДУ:

РКС

18

120

12,0

6,0

2160

216

108

9,6

2,4

456

Всього:

46

240

24

12

3840

384

192

19,2

4,8

839,6

Де: Пр – придбання, грн.;

М – монтаж, грн.;

Н – налагодження, грн.

М = 10%Пр / 100% (14.1)

Тр = 8%Пр / 100% (14.2)

Ск = 2%Пр / 100% (14.3)

Н = 5%Пр / 100% (14.4)

База = Пр + Тр + Ск + М + Н (14.5)

Де: М – витрати на монтаж, грн.;

Тр – транспортні витрати, грн.;

Ск – складські витрати, грн.;

Н – витрати на налагодження, грн.;

База – балансова вартість, грн.;

Пр – вартість одиниці придбання, грн.

М пме = 10*72/100 = 7,2 грн.

Н пме = 5*72/100 = 3,6 грн.

Пр пме всього = 14*72 = 1008 грн.;

М пме всього = 10*1008/100 = 100,8 грн.;

Н пме всього = 5*1008/100 = 50,4 грн.;

Тр всього = 8*1008/100 = 5,76 грн.;

Ск всього = 2*1008/100 = 1,44 грн.;

Ба пме = 1008+5,76+1,44+7,2+3,6 = 230,4 грн.;

Визначаємо економію вартості електроенергії після автоматизації:

Се2 = Ре2а (14.6)

Ре2 = КтWудК (14.7)

Де: Се2 – вартість електроенергії, грн.;

Ре2 – витрати електроенергії, кВт;

а – тариф за 1 кВтг, грн., (а = 0,416);

К – коефіцієнт втрати електроенергії;

Після автоматизації К = 0.9.

Розрахунок:

Ре 2 = 43537,5*67,5*0,9 = 2644903,1кВт;

Се 2 = 2644903,1*0,416 = 1100279,6 грн.

Се = Се – Се 2 (14.8)

Де: Се – економія вартості електроенергії;

Се = 1222533 – 1100279,6 = 122253,4

В зв’язку з автоматизацією численність персоналу зменшується:

 • Апаратних робітників на 4 чол. (з 24 до 20 чол.);

 • Допоміжних робітників на 4 чол. (з 14 до 10 чол.).

Таблиця 14.2. Економія ФЗП за рахунок зменшення робітників у зв’язку з автоматизацією

Назва професії

Кількість, чол.

Розряд

ГТС, ставка, грн.

Річний фонд, грн.

Допоміжна плата, грн.

Премія, грн.

Економія ФЗП, грн.

Апаратники борошномельного виробництва

8

6

9,38

150230

18028

37557

205815

7

5

8,08

113233

13588

28308

155129

3

4

7,03

56296

6755

14074

77125

2

3

6,25

37537

4504

9384

51425

Всього

20

-

-

357296

42875

89323

489494

Допоміжні робітники

3

6

9,85

6036

724

1207

7967

4

5

8,48

67908

8149

13582

89639

3

4

7,38

59099

7092

11820

78011

Всього

10

-

-

133043

15965

26609

175617

Ітого

30

-

-

490339

58840

115932

665111

Начислення на заробітну плату:

Пс = 32%ФЗП100% (14.9)

Де: ФЗП – економія фонду заробітної плати, грн.;

Пс = 32%*665111/100 = 212836

Сц = 4ФЗП100% (14.10)

Сц = 4*665111/100 = 26604

Фб = 1.5%ФЗП100% (14.11)

Фб = 1,5%*665111/100 = 9977

НЗП = Пс + Сц + Фб (14.12)

Де: НЗП – економія начислень на заробітну плату, грн.

НЗП = 212836 + 26604 + 9977 = 249417 грн.

Визначимо показник економічної діяльності:

Т= Ба2 / Э (14.13)

Де: Т – час окупності, рік;

Ба з.а. – балансова вартість засобів автоматизації, грн.;

Э – економія коштів у зв’язку з автоматизацією, грн.

Т = 396360/1036781,4 = 0,3 рік.

Ба2 = Ба*1.8 (14.14)

Ба2 = 205200*1,8 = 396360 грн.

Э=Се+ФЗП+НЗП (14.15)

Э = 122253,4 + 665111 + 249417 = 1036781,4 грн.

Переведемо роки у дні:

Т = 0,3*300/28 = 3,2 ≈ 3

Т = 3 міс.

Коефіцієнт економічної ефективності

Е = 1 / Т (14.16)

Е = 1/3 = 0,3

Література

1. Г.А. Краснощекова, Т.В. Редькина. Экономика организация и планирование производства на предприятии хранения и переработки зерна – М.; Агропромиздат, 1991.

2. А.Х. Павлюченков. Экономика промышленности по хранению и переработки зерна – М.; Агропромиздат, 1989.

Похожие работы: