Реферат : Содержание, особенности и задание украинской политологии 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Политология


Содержание, особенности и задание украинской политологии
Тема №10: ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ.

ПЛАН.

 1. Зміст Української політології.

 2. Особливості розвитку і становлення української політології.

 3. Основні завдання та проблеми української політології.

 4. Висновок.

Список використаної літератури:

 1. Гаєвський Б.А. Українська політологія. - К.: МАУП, 1994р.

 2. Кирилюк Ф.М. Українська політологія; рівень розвитку, проблеми. - Політологічний вісник, 1993р. - №4.

 3. Кирилюк Ф.М. Основи політології. - К.: 1995р.

 4. Потульницький В. Історія української політології. - К.: 1992р.

Творення нової України викликає нагальну необхідність в теоретичному осмисленні і наданні будівничим силам наукового інструментарію, що зробить досить ефективним сам процес цього творення. Без науки, яка безпосередньо служить конкретній українській будівничій практиці, неможливе здійснення нинішнім поколінням історичної місії - побудови вільної, демократичної, правової, громадської держави як спільності, що зветься “народ України”.

Основне навантаження лягає на науки, покликані осмислювати політичне життя, політичні відносини, політичну діяльність в Україні, оскільки саме з ними повязані основні реформаційні процеси, саме вони сьогодні є одним з найефективніших елементів української самоорганізації, за допомогою якої народ України виходить на сучасний рівень цівілізованості.

Питання про рівень політизації суспільного життя і суспільної свідомості в Україні сьогодні визначене досить виразно: вони набрали характеру основного соціального руху за радикальні перетворення, насамперед за допомогою політики, політичної організації, політичної діяльності, політичного менталітету. Факт загального підвищення політизації українського суспільства став незаперечним, а загальноукраїнська стратегія кардинальних реформ за допомогою нової правової органїзації суспільних, зокрема економічних, відносин принципово змінила роль політики у розбудові нової України.

Отже, зміст української політології неважко визначити: це політичне життя українського народу в його багатонаціональній структурності, українська політична історія в еволюційному звязку з сьогоденням як певний магістральний шлях нації, його національна і загальнолюдська сутність, творчій зміст боріння українства, народу України за можливість національного самоутвердження і набуття, таким чином, необхідних інтеграційних якостей щодо загальнолюдської цівілізації.

Нинішній стан політики і політології в Україні нетиповий для, так званого, цівілізованого світу, бо України лише створює своє політично - організзаційне обличча. Тому й судити про політичні процеси в Україні не можна с класичної точки зору західної політології, з її канонами історично поступового державотворення. Можна відразу зауважити: американці, анцлійці, французи будуючи свою державу, українську політичну думку не використовували. Вони розробляли політологічні проблеми відповідно до власних потреб, власного бачення. Отже, саме період початкового будівництва, як правило, в усіх країнах був перідом інтенсивного пошуку шляхів власного, зокрема національного самоутвердження. Протягом століть політичної залежності в Україні формувалась певна духовна структура, основні елементи якої були спрямовані на власне духовне розкріпачення. Українська державність зазнавала тяжких історичних випробувань, протистояла різним завойовникам з Візантії, Варшави, Москви, Відня, Прибалтії.

Політичні режими, які встановлювались завойовниками на українських землях, булиздебільшого неорганичними для українства. Народ шукав заходи самозбереження, виховувалось почуття національної гідності й непримиренності до загарбників, що в політичному вигляді найбільш опукло виявилось в житті українського козацтва та його державному оформленні - Запорізькій Січі, зародку нової українськоїдержавності, політичного устрою українства. Запорізька Січ та інститут гетьманів (від засновника Вишневецького до Сагайдачного, Хмельницького, Мазепи, Орлика, Дорошенка…) залишились в українському і світовому політичному світовому досвіді як форма політичного суверінитету нації, а в українському політичному уявлення - як власна політична традиція, варта не лише уваги, але й розвитку. Адже політична організація часів гетьманщини може живити й сучасне політичне життя України.

Політичне становище українства у труднювалося тим, що воно вело визвольну війну без підтримки. Хоча царська Росія була тюрмою народів, будь - яка визвольна акція чи рух не могли одержати світової підтримки, ьо це було б “втручання у внутрішні справи Російської імперії”, а після встановлення Радянської влади колоніальне становище України було прикрите славнозвісною “соціалістичною дружбою народів”. Обєктивне тяжіння народів до миру і злагоди, до співробітництва використовувалось для збереження і зміцнення більшовицької диктатури. Диктат більшовицької політичної системи перетворював українську національну ідею в антиімперську, антирадянську. Хоча і за більшовицького режиму багато національно свідомих українців робиле все можливе і неможливе, щоб зберегти власну націю. Для цього потрібна була принципово інакша методологія, що століттями визрівала в українстві й згодом набула рівня розвитку, який дав їй змогу стати українською національною ідеєю, що покладена в основу стратегії і тактики української національно визвольної революції, а в сучасних умовах - будівництва української державності.

Революційним за своїм місцем в історії українського народу єАкт проголешення незалежності України 1991 року, який став логічним результатом, великою політичною перемогою українського національно-визвольного руху, початком нової історії Українства. Як і будь - яке політичне рішення, Акт проголошення незалежності України покладає лише правовий початок повній незалежністі, яка можлива лише як нрезультат всебічного творення матеріальних і духовних основ існування і розвитку народу України.

Українська політологія може бути принципово саамодостатньою і досить ефективною, якщо охоплюватиме необхідне нині коло проблем та завдань

Політична думка Українства постійно спрямовувалась не на прогрес власної нації, а на боротьбу за існування, що позначилося на її конструктивному, будівничому рівні. Тому завдання політології - представити конструктивізм української політичної думки як класичну методологію українського політичного менталітету, служитиме сучасній політичній практиці в Україні.

Завдання української політології - простежити становлення і розвиток української національної ідеї, її основні форми в історії політичної думки в Україні, розмаїття поглядів і течій в українському суспільстві протягом століть боротьби “українського духу” за своє розкріпачення і утвердження в суспільній свідомості.

Завдання української політології - дати оцінку політологічним основам сучасного українського націоналізму. Доцільно розповідати про політичну еволюцію українського націоналізму, його різні течії, про потворну сутність “радянського патріотизму”.

Проблемою українськоїполітології, яка вимагає першочергового розвязання, є реальний стан політичних відносин в Україні. Їх треба корегувати, виправляти, оскільки саме політична сфера - один з найнебезпечніших каталізаторів порушення стабільного розвитку суспільства.

Потребує вивчення проблема сучасної української політичної системи і національних політичних традицій. Насамперед, виникає питання про природність парламентарізму для України, принаймні у його теперішньому вигляді. Система виборів, яка пропонується сьогодні недосконала. Якого типу парламент і президент нам потрібні і як домогтися обрання саме таких основних політичних інституцій.

Практично не розпочиналось ще вивчення проблеми національного лідерства. Сучасний розвиток цівілізації та демократизму, як її форми, характерний наявністю політичного лідерства. Економічні й соціальні підвалини лідерства ще тільки визрівають. Тому будівництво української демократії - це економічне і культурне явище, хоча будівництво нової, незалежної України і відбувається за допомогою ораганізаційних заходів, що з неминучістю підносить роль лідерства, зокрема політичного, у становленні української державності.

Висновок.

В цій контрольній роботі розглянуті деякі основні завдвння і проблеми української політології. Ця наука досить молода, але вже стала досить ефективним знанням, намагається забезпечити можливу безпомилковість політичних рішень, їхній оптимальний вплив на життя народу України. Українська політологія- це політична мудрість, яка в боротьбі політичних сил бачить її першоджерело, фактори, що полягають в основі тих чи інших політичних явищ, кроків, акцій.

Спрямування наукового пошуку саме на них і є вищим призначенням української політології, їїосновною проблематикою.

Похожие работы:

 • Предмет политологии

  Статья >> Политология
  ... а это важно для политологии. Особенное значение в изучении политической ... выделения отдельной науки - украинской политологии, ведь это сознательное ... нациями, где главное задание заключается в том, ... определение задач и содержания деятельности государства и есть ...
 • Формирование новой модели управления: содержание и специфика

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... С.А. и другие. Раздел 1. Содержание новой модели управления 1.1 Теоретические основы ... в сравнении с заданными нормативами. Важнейшее условие ... те самобытные особенности психологии украинского народа, которые ... 1933) – американский политолог, философ. 19 Дуглас ...
 • Система национальной безопасности Украины

  Курсовая работа >> Международные отношения
  ... нынешним экономическим состоянием. Особенность внешней политики Украины ... рамочного предложения конкретным содержанием, в частности в ... рамках выполнения заданий международными силами ... год. Сергеева А. Украинский политолог: европейская система безопасности ...
 • Политология как составная часть общественных наук, ее основные разделы

  Шпаргалка >> Политология
  ... особенности поведения человека в толпе. Виды толп 1. Политология ... стратегическая функция. Ее содержание заключается в разработке ... с осложнением российско-украинских отношений Киев долго ... революционным. Примером идеологически заданного терроризма служат — ...
 • Политология

  Реферат >> Политология
  ... . Политология занимается исследованием особенностей субъектов ... , определение целей, заданий, принципов, способов их ... ценностей. Национальное самосознание: содержание, характер и причины ... Конституция Украины о развитии украинской этнациональных групп Украины. ...
 • Запорожская Сечь - козацкое государство

  Курсовая работа >> История
  ... Ее заданием было ... короткие объяснения содержания артикулов. Свод ... распространились должностные преступления, особенно такие, как казнокрадство ... украинской интеллигенции. Украинский историк и политолог, представитель государственнической школы в украинской ...
 • Проблемы украинской политической власти

  Реферат >> Политология
  ... : Проблемы украинской политической власти по дисциплине: Политология Киев 2011 ... конфликтов может привести к вылущиванию заданных целей. А от способности найти ... , определяющий направление и содержание политических изменений. Это особенно серьёзно в условиях, ...
 • Языковое сознание и особенности его проявления у представителей русского и казахского ...

  Дипломная работа >> Иностранный язык
  ... Т.2 Философия и политология. (Москва-Луганск- ... коммуникативным заданием при ... белорусский, болгарский, украинский» Н.В.Уфимцевой, Г.А. ... , похороны и т.д. Содержание концептосфер и составляющих концептов ... характеризующие возрастные особенности человека с ...
 • Геополитическое положение России

  Контрольная работа >> Политология
  Содержание ... развития СНГ был задан в другую ... оценки исследователей-геополитиков, политологов, экономистов и т.д. ... политиков, деятелей культуры (особенно искусства, литературы, ... организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» ...