Реферат : Лекция по географии 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Реферат >> Педагогика


Лекция по географии
Тема : Тваринництво

 1. Визначеня

галузь господарства яка займається розведенням тварин

 1. Значення

З початку поточного тисячоліття значення сг і тваринництва дещо зменшилось, віддаючи свої позиції промисловості. Але зараз коли все більшу увагу приділяють екологічним питанням, питанням чистої сг продукції у вигращі опинилися країни які зробили одну із своїх спеціалізацій – сг. Сьогодні екологічно-чиста сг продукція коштує дуже великі гроші на світовому ринку і тому країни які мають відповідне інтенсивне сільське господарство займають дуже важливі позиції на світовій арені. В умовах розвитку великих міст ( мегаполісів ) дуже велика роль приділяється галузям тваринництва які безперебійно на протязі всього року можуть у великих обсягах постачати високоякісні породукти харчування цим гігінським містам ( йдеться на сам перед про птахівництво ) . Високоінтенсивне екологічно чисте тваринництво не тільки дозволяє зайняти зараз лідируючі положення як у рамках регіональних економічних угрупувінь і у всьому світі але й забезпечити здоровими продуктами харчування власне населення , що є осноою продовження нації.

 1. Структура

Скотарство

Налічується 1,3 – 1,5 млрд голів худоби

Скотарство дає 1/3 всього мяса та майже все молоко

Найбільші виробник яловичи ( США, Австралія ,ФР, Новазеландія )

Найбільше стадо в Індії приблизно 270 млн голів , але воно непродуктивне( релігійні забобони)

Направлення скотарства – молочне мясне і мясомолочне

Молочне – країни з сочними пасовищами Зх Европа, а також поблизу великих міст

Мясне - - в посушливих районах степів, напівпустель ( США , Австралія )

Молочно мясне – в лісостепових зонах при наявності соковитих кормів ,

Свинарство

Приблизно 0,8 млрд голів

Дає 2/5 мясної продукці

Свинарсво тяжіє до густозаселених регіонів, великих пром міст та раойнів вирощування картоплі та буряка

Значна частина поголівя свине розміщена в Китаї та країнах СНД ( приблизна ½)

Вівчарство

Налічується 1,2 млрд

Тяжіє до районів природніх пасовищ

Основний регіон – Австралія та Нова Зеландія

В найбільш посушливих районах розповсюджене товкоруне та напів тонкоруне вівічарство

В останній час переважає розведення овець мясо-вовняного напрямку

Розведення коней

За поголівям 1 місце країни Пн та Пд Америки

Основне виробництво розміщене в районах природніх пасовищ

Птахівництво

Розміщене навколо всіх великих міст а також в регіонах вирощування зернових культур

Рибальство

½ світового вилову риби приходиться на Японію , СНД, Китай ,США, Чілі , Перу

Виділяють 3 Зони вилову ( Північна , Тропічна та Південна ) Основна зона – північна

По Океанах :

Тихий – 56 %

Атлантичний – 38 %

Індійський – 6 %

Вузькоспеціалізовані підггалузі :

Оленярство ( ПН Евразії , північ Пн Америки )

Розведення верблюдів ( в великих пустелях та напів пустелях )

Хутрове господарство ( Пн Росії та Канади )

Бджільництво ( країни степу лісостепу , передгірські райони )

 1. Звязки

 1. Особливості

 • Головна галузь сг в розвинених країнал і другорядна в раїнах що розвиваються

 • Менша залежність від кліматичних умов

 • Земля не являється основним засобом виробництва , а лише впливає на характер виробництва

 • Мень ніж в рослинництві виражена сезонність

 • Основою розвитку є сировинна(кормова) база

 1. Інтенсифікація

Інтенсивно тваринництво розвивається в більшості кап країн , воно засноване на польовому кормовиробництві та культурних пасовищах. Виділяють 3 регіони інтенсивного тваринництва :

 1. Кріїни центральної частини Зх Европи ( спеціалізація на молочномясному та молочному скотарстві, розведені свинь та птахівництві)

 2. Країни Пн Америки

 3. Австралія та Нова Зеландія ( спеціалізація пасовищне вовняне та мясововняне вівчарство , роведення КРХ мясного направлення .

В країнах , що розвиваються тваринництво в більшості випадків є екстенсивним ( зростання виробництва – за рахунок збільшення поголівя та пасовищ)

Похожие работы:

 • Лекция по общим вопросам историографии

  Статья >> История
  ... уже отмечалось, включаются в конкретные темы лекции по историческим дисциплинам. Термин «историография» употребляется ... , несколько фрагментарный характер. По этой же причине придется ограничить «географию» лекций в основном Европой ...
 • Лекции по культурологии

  Реферат >> Культурология
  ... Греции и Рима. М., 1988. Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного ... в области художественной литературы, философии, истории, географии, математики, астрономии, медицины, орнаментального искусства ...
 • Курс лекций по международному праву

  Реферат >> Международное публичное право
  ... .- С.66. 4 Капустин М.Н. Международное право. Конспект лекций.- Ярославль,1873.- С.1. 5 Мартенс Ф.Ф. Современное международное ... для международного мира, по гео­графии распространения (локальные, региональные, глобальные), по числу субъ­ектов (двусторонние ...
 • Лекции по пассажирским перевозкам

  Реферат >> Транспорт
  ... предмету учебным планом предусматривается: чтение лекций по дисциплине, проведение практических работ, а также ... , характер которых зависит от экономики и географии пригородных районов. При организации пригородных ...
 • Внеклассная работа по географии

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... с профессиями осуществляется в ходе лекций, бесед, выступлений специалистов, ... приемам конспектирования лекций. Это хорошая подготовка к докладам ... конференций по географии Во внеклассной работе по географии уделяется внимание проведению конференций ...
 • Шпаргалки по географии мирового хозяйства

  Шпаргалка >> География
  Шпаргалки по географии мирового хозяйства 1. Территория в общественной географии и общественно-географической реальности. Понятие территории ... наукоемких отраслей и производств мира. География электроники мира. (лекция Н.В.Алисова 23.12.97 ...
 • Курс лекций по культурологии

  Реферат >> Культурология
  ... Высшая школа, 1998. - 511 с. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. - М.: Гардарика, 1997. - 344 с. ... XVIIв. Европа благодаря успехам географии получила широкую и яркую картину ... наук, прежде всего астрономии, географии, математики. Для человека, узнавшего ...
 • Краткий конспект лекций по социологии

  Курсовая работа >> Философия
  Краткий конспект лекций по социологии Лекция 1. Предмет социологии Социология ... производстве изучает социология труда. География связана с социологией, когда ... аттестации, подбора и обучения кадров. Лекция 9. Социология общественного мнения Общественное мнение ...
 • Методика создания учебного фильма по географии силами учителя

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... Русское техническое общество в С. -Петербурге организовало лекции о кинематографе как средстве наглядного обучения ... формированию у учащихся более качественных знаний по географии. ВЫВОДЫ В соответствии с поставленными целью и задачами ...