Работы в категории Транспорт, страница 6, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Транспорт • Тип: Реферат

  Бухгалтерский учет ГСМ и списание на затраты

  Еще несколько лет тому назад торговля горюче-смазочными материалами (ГСМ) была распространена в сфере довольно узкого круга предприятий и организаций.
 • Тип: Контрольная работа

  Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

  Задоволення зростаючих потреб народного господарства в автомобільних перевезеннях потребує розширеного відтворення основних фондів Розширене і просте відтворення основних фондів провадиться за рахунок капітальних вкладень Витрати, які пов'язані з розширеним і простим відтворенням основних фондів, називаються капітальними вкладеннями
 • Тип: Реферат

  Вагон

  Вагоны — самая многочисленная часть подвижного состава на железных дорогах Правила технической эксплуатации предъявляют определенные требования к этому подвижному составу, направленные на обеспечение его безотказной работы в эксплуатации
 • Тип: Курсовая работа

  Вагон вантажний рефрижераторної секції

  Холодильна техніка широко застосовується на залізничному транспорті Транспортні холодильні системи використовуються в рефрижераторних вагонах для перевезення швидкопсувних вантажів Так більшість сільськогосподарської харчової продукції і практично вся продукція рибної промисловості відносяться до групи швидкопсувних, які потребують спеціальних умов зберігання та перевезення Ці умови, оптимальні для кожного виду продукту, і забезпечують збереження вантажу під час зберігання і транспортування Дуже давно для зберігання та перевезення швидкопсувних продуктів використовувався холод Тай зараз основ
 • Тип: Курсовая работа

  Вагон пасажирський жорсткий

  Одна з умов комфорту — це поєднання в найсприятливіших межах температури, вологості і швидкості переміщення повітря в зоні знаходження людини Забезпечення цих умов у вагоні ускладнюється низькою теплостійкістю кузова, малим об'ємом приміщення, що приходиться на одного пасажира, а також швидкою зміною кліматичних зон і погодних умов протягом доби Донести повітря у вагоні до потрібної кондиції допомагає установка кондиціонування повітря, що складається з систем опалювання, охолоджування і вентиляції
 • Тип: Курсовая работа

  Вагонное хозяйство

  Вагонное хозяйство является одной из важнейших отраслей железнодорожного транспорта На долю вагонного хозяйства приходится 20% эксплуатационных расходов, почти одна шестая часть контингента работников железнодорожного транспорта Основные фонды вагонного хозяйства составляют одну пятую основных фондов железнодорожного транспорта
 • Тип: Дипломная работа

  ВАЗ 2110 - техническое обслуживание и ремонт

  Актуальность темы дипломной работы связана с тем, что в настоящее время все большее внимание отводится таким автомобилям отечественного производства, как автомобили семейства ВАЗ–2110, которые пользуются широким спросом у покупателей
 • Тип: Учебное пособие

  Вантажопідйомна транспортуюча техніка

  При розрахунку трасу розділяють на прямолінійні та криволінійні відрізки, визначають опір рухові та натяг тягового органу при сталому русі на кожному відрізку траси, а потім визначають загальний опір
 • Тип: Контрольная работа

  Введение в технологические процессы на автомобильном транспорте

  Двигатель – энергосиловая машина, преобразующая какой- либо вид энергии в механическую работу Для движения автомобиля необходим двигатель- источник механической энергии На абсолютном большинстве современных автомобилей установлены поршневые ( тепловые ) двигатели, называемые двигателями внутреннего сгорания, так как тепло, выделяющееся при сгорании топлива в цилиндрах, преобразуется в механическую работу
 • Тип: Реферат

  Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

  Актуальність теми Основним фактором підвищення ефективності експлуатації основного виробництва цивільної авіації (ЦА) є забезпечення справності й зниження простоїв повітряних суден (ПС) протягом усього життєвого циклу
 • Тип: Дипломная работа

  Ведучий міст "Газ-53"

  Балка ведучого моста складається з трьох основних елементів – двох напівосьових рукавів і середньої частини – картера, в якому розміщується головна передача з диференціалом У порожнисті рукава запресовані трубчасті кожухи напівосей, які служать для встановлення маточних коліс
 • Тип: Курсовая работа

  Взаємодія видів транспорту

  При цьому важливу роль в узгодженні роботи різних видів транспорту грає раціональне розподілення обсягів вантажів, що перевозяться, в тому числі й переключення частки обсягів вантажів з одного виду транспорту на іншій з метою кращого використання парка рухомого складу взаємодіючих видів транспорту та скорочення транспортних витрат
 • Тип: Реферат

  Взаимодействие видов транспорта

  Целью данной работы выбор экономически целесообразного варианта перевозок грузов между различными видами транспорта Она предназначена для теоретической и практической подготовки решения вопроса комплексного развития и взаимодействия различных видов транспорта, при выборе рационального варианта перевозки
 • Тип: Реферат

  Взаимодействие видов транспорта

  Железнодорожный транспорт (в России 86 тыс км нормальной колеи с шириной колеи 1520 мм; в Европе ширина колеи – 1435 мм) В США имеется проект по созданию супертяжелых грузовых магистралей Сейчас существует 86 тыс км магистральных дорог; 89 тыс км путей промышленных предприятий Имеются также пути узкой колеи
 • Тип: Реферат

  Взаимозаменяемость запчастей

  В настоящем справочнике собрана информация по вариантам взаимозаменяемости различных автомобильных деталей между различными марками автомобилей Учитывая тот факт, что данное издание является уникальным (поскольку подобного в свет еще не выходило) возможны определенные неточности, так как весь объем информации проверить, разумеется, не представляется возможным
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 49