Работы в категории Транспорт, страница 33, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Транспорт • Тип: Реферат

  Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

  Актуальність теми Скорочення частки державної участі в управлінні процесами перевезення зовнішньоторговельних вантажів привело до значних змін у транспортній системі України Це виразилося в розукрупненні суб'єктів ринку транспортних послуг і появі великої кількості самостійних транспортних підприємств Подальший розвиток транспортної системи країни, розвиток зовнішніх економічних зв'язків у процесі переходу на ринкові відносини викликали інтенсивний пошук нових форм оперування флотом Розвиток промислового й сільськогосподарського виробництва забезпечив наявність вантажної бази масових вантажів
 • Тип: Курсовая работа

  Організація руху видів транспорту

  Метою даного курсового проекту є закріплення теоретичних знань з дисципліни «Організація руху видів транспорту», одержання практичних навиків визначення характеристик руху видів транспорту, розробка заходів з підвищення ефективності й безпеки функціонування руху на маршрутах міського пасажирського транспорту (МПТ)
 • Тип: Отчет по практике

  Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

  "Київське автотранспортне пiдприємство-13054" засноване у 1961 році Згідно наказу регіонального вiддiлення фонду держмайна в Українi по м Києву у 1998 роцi Київське автотранспортне пiдприємство - 13054 перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Київське автотранспортне пiдприємство-13054" Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 серпня 2002 р Товариство було перейменоване у ВАТ "Укпромiнвест-Транс", а згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 23 03 2004р воно носить назву ВАТ "Київське автотранспортне пiдприємство-13054" За звiтний перiод зн
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

  Під час експлуатації основні засоби виробництва втрачають свої корисні якості і для підтримання їх у робочому стані потрібно вкладати кошти на їх часткове відновлення шляхом технічного обслуговування і ремонту, на що затрачається коштів в 3–4 рази більше за вартість основних засобів
 • Тип: Дипломная работа

  Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

  Автомобільний транспорт має важливе значення в загальній транспортній системі нашої країни Автомобілі широко застосовуються в народному господарстві Вони використовуються для доставки різної сировини на промислові підприємства і вивозу з підприємств готових виробів і конструкцій, при будівництві будівель та інших споруд, для масових перевезень сільськогосподарської продукції Велику роль грає автомобільний транспорт при перевезенні пасажирів Без автомобілів зараз неможливо уявити роботу жодного підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

  0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100c7780000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000bc4100002e68000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000ca120000f71a0000cb00000024010000000000000000000000000000f8180300a0740400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000870f00009c180000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620
 • Тип: Курсовая работа

  Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

  Одна з головних галузей на якій тримається економіка України та й, взагалі, більшості країн є і залишиться - залізничний транспорт, тому його роль неможливо переоцінити Він являється основним видом транспорту Вагома частина перевезень припадає на залізницю
 • Тип: Курсовая работа

  Організація транспортних перевезень

  За останнє десятиріччя кардинально змінилося геополітичне положення України і економічна ситуація в країні Директивні методи управління поступаються ринковим відносинам Вантажний автомобільний транспорт став працювати в умовах конкуренції, що розвивається, і відсутності вказівок і допомоги Стрімко збільшується число автотранспортних зв'язків, підвищуються вимоги до термінів доставки вантажів Система управління вантажними автомобільними перевезеннями з багаторівневої перетворилася практично в однорівневу
 • Тип: Курсовая работа

  Организационно-технологическое проектирование сборочно-сварочного цеха

  Технико-экономическое обоснование (ТЭО) является предпроектным документом, на основании которого принимается peшение об экономической целесообразности строительства нового судостроительного сооружения в том или ином районе страны
 • Тип: Контрольная работа

  Организация автомобильных перевозок

  Прогресс человеческого общества неотделим от истории развития транспорта Если под словом "транспорт" понимать, прежде всего, процесс перемещения, то можно утверждать, что без перемещения орудий и предметов труда и самого человека невозможно ни добывание (производство) пищи, ни изготовление одежды и жилища, ни какая либо другая целесообразная деятельность
 • Тип: Курсовая работа

  Организация автотранспортного предприятия

  Из года в год все возрастающими темпами сельское хозяйство оснащается техникой и сложным оборудованием Наряду с увеличением технического ресурса машин и оборудования, поставляемых сельскому хозяйству, повышается их конструктивная сложность В устройство современных тракторов и комбайнов входят компрессоры, гидравлические трансмиссии, гидроусилители рулевого управления, увеличители крутящего момента, электронное и другое оборудование, что в известной степени вызывает возрастание неравнопрочности конструктивных единиц и обусловливает увеличение объемов работ по техническому обслуживанию, эксплуа
 • Тип: Реферат

  Организация грузовой работы

  Переход России на рыночную экономику требует повышения качества оказываемых услуг, структурных преобразований в отрасли и развития ее технического потенциала, что и определило необходимость создания программы развития отрасли до 2005 года.
 • Тип: Реферат

  Организация грузовых автомобильных перевозок

  Значительным резервом в деле повышения производительности автомобилей и снижении себестоимости перевозок являются улучшение организации обслуживания и ремонта подвижного состава автобусного парка В связи с этим при техническом обслуживании и ремонте автомобилей все более широкое применение находит диагностирование их технического состояния, позволяющее получать не только информации о неисправности механизмов и систем автомобилей, но и прогнозировать их работоспособность Основным источником повышения производительности труда при ТО и ремонте автомобилей и агрегатов является механизация и автом
 • Тип: Реферат

  Организация движения: технические средства светофор.урегулир-е.

  яD mq9 pdr 4яЛ+ ОГЛАВЛЕНИЕ1 Введение 22 Основные понятия об управлении дорожным движением 42 1 Основные термины и определения 42 2 Классификация технических средств 72 3 Показатели эффективности применения технических средств 93 Светофоры 113 1 Значение и чередование сигналов 113 2 Типы светофоров 123 3 Критерии ввода светофорной сигнализации 163 4 Конструкция светофоров 194 Дорожные контроллеры 224 1 Назначение и классификация 224 2 Структурная схема контроллера 245 Детекторы транспорта 275 1 Назначение и классификация 275 2 Размещение детекторов 286 Заключение Координированное управление 29
 • Тип: Реферат

  Организация движения: технические средства светофорное урегулирование

  Бурный процесс автомобилизации с каждым годом охватывает все большее число стран, постоянно увеличивается автомобильный парк, количество вовлекаемых в сферу дорожного движения людей Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению интенсивности движения, что в условиях городов с исторически сложившейся застройкой приводит к возникновению транспортной проблемы Особенно остро она проявляется в узловых пунктах улично-дорожной сети Здесь увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что вызывает снижение скорости сообщения, неоправданный перерасход топлива и пов
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 49