Работы в категории Таможенная система, страница 5, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Таможенная система • Тип: Реферат

  Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

  Серед великої сукупності платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на митні органи, суттєву роль відіграють непрямі податки при переміщенні товарів чи предметів через митний кордон Насамперед ці податки виконують фіскальну та регулятивну функцію, але з метою захисту національного ринку можуть бути використані як активні елементи протекціоністської системи відносно товарів іноземного виробника Найбільш поширеними непрямими податками, які застосовуються відносно імпортних товарів, — є акцизний збір та податок на додану вартість
 • Тип: Дипломная работа

  Мировая практика применения импортного и экспортного тарифов

  Внешнеэкономическая деятельность представляет совокупность производственно-хозяйственных, организационно-экономических и оперативно-коммерческих функций предприятий, ориентированных на экспорт, с учетом избранной внешнеэкономической
 • Тип: Контрольная работа

  Митні платежі

  Формування соціально-орієнтованої економіки ринкового типу передбачає багатогранний комплекс взаємообумовлених заходів як у сфері функціонування внутрішніх економічних відносин, так і зовнішніх І однією з найсуттєвіших проблем є вдосконалення системи фінансових важелів як засобів підвищення ефективності економіки
 • Тип: Контрольная работа

  Митна політика

  Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна тим самим започаткувала свою самостійну митну політику та своє митне законодавство Його значення при здійсненні зовнішньоекономічних відносин та міжнародного співробітництва в інших галузях важко недооцінити як і не треба переоцінювати Це пояснюється перерозподілом товарних ринків, необхідністю завоювати на них стійке становище, отримати вигоду від ринкових механізмів, наповнити споживацький ринок Розвиток економічної активності населення України, різке посилення міграційних п
 • Тип: Контрольная работа

  Митна політика України

  Митна справа в Україні розвивається у певній гармонізації та уніфікації із загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та стандартами Наша держава самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему, здійснює митне регулювання на своїй території Митне регулювання здійснюється відповідно до вимог Митного Кодексу України (МК), законів України та міжнародних договорів України Наша держава може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних договорів України Наша держава може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності м
 • Тип: Курсовая работа

  Митна політика України на сучасному етапі

  За останні роки в економіці і митній політиці України відбулися зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки На сучасному етапі розвитку економіки України проведення ефективної митної політики є одним з основних засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з огляду на важливість інтеграції у світовий торгівельний простір
 • Тип: Дипломная работа

  Митне оформлення товарів

  Зовнішньоекономічні зв'язки на сьогодні - це об'єктивно обумовлена необхідність, важливий фактор економічного зростання, невід'ємна складова національного процесу розширеного відтворення Вони все більшою мірою визначають не тільки темпи і пропорції процесу виробництва, але й обміну та розподілу
 • Тип: Контрольная работа

  Митний тариф як інструмент економічної політики держави

  І український, і індійський уряд бере участь у роботі сесій Україно - індійської міжурядової комісії Це дало значний імпульс розвитку відносин між Україною та Індією Після Росії, Україна є другим найбільшим торговим партнером Індії в СНД Україна не є новим членом в індійській промисловості в якості підприємства, які активно беруть участь і є основою індійської енергетики та важкої промисловості зокрема
 • Тип: Контрольная работа

  Митно-тарифне регулювання

  Митно-тарифне регулювання належить до економічно-фінансового блоку митної справи Правові основи регулювання визначено Законом України “Про Єдиний митний тариф”, прийнятим Верховною Радою України 5 лютого 1992 р , та підзаконними актами, що розробив Кабінет Міністрів України і які в цілому складають механізм застосування Закону, а саме:
 • Тип: Курсовая работа

  Митно-тарифне регулювання

  Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої держави
 • Тип: Курсовая работа

  Назначение таможенного дела в развитии экономики

  Важнейшим элементом системы государственного управления внешнеполитическими связями является таможенная структура, и в первую очередь – таможенно-тарифный механизм, без которого невозможно наладить здоровую экономическую политику в государстве
 • Тип: Курсовая работа

  Назначение таможенного перевозчика. Его права и обязанности

  Правовую основу деятельности таможенного перевозчика составляет таможенное законодательство (ст 36, 164 – 167,244, 287 и др ТК РФ), Положение о таможенном перевозчике, утвержденное приказом ГТК РФ от 18 января 1994г № 20, с изменениями, внесенными приказом ГТК РФ от 6 октября 1994г № 517
 • Тип: Реферат

  Налогообложение товаров в таможенном режиме "временный ввоз"

  Адаптация положений таможенного законодательства Украины к европейским нормам, а также приведение его в соответствие с международными соглашениями, подписанными Украиной, вызвали необходимость ввести больше вариантов таможенного оформления Национальное внешнеэкономическое законодательство находится на переходном этапе, когда теоретических возможностей у декларанта много, но из-за неурегулированности некоторые из них носят противоречивый или сугубо декларативный характер Пример — всем хорошо известный режим «временный ввоз (вывоз)» (ВВВ)
 • Тип: Реферат

  Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

  а) для авіаперевезень: при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в аеропорту, де відбувається навантаження; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення в першому аеропорту на території України, в якому відбувається розвантаження чи перевантаження товарів, якщо факт перевантаження підтверджений митним органом цього аеропорту;
 • Тип: Реферат

  Некоторые особенности уплаты таможенных платежей

  С 1 июля 2010 г вступит в силу Таможенный кодекс Таможенного союза (далее - ТмК ТС) Какие же новшества в связи с этим ожидают участников внешнеэкономической деятельности в области уплаты таможенных платежей? Произошедшие изменения условно можно разделить на группы: общие вопросы и особенности уплаты таможенных платежей в связи с помещением товаров под таможенные процедуры
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21