Работы в категории - Строительство • Тип: Курсовая работа

  Монтаж одноэтажного промышленного здания (4)

  Курсовой проект на тему "Монтаж одноэтажного промышленного здания" предусматривает разработку приемов и методов монтажа конструкций, выбор транспортных средств, грузозахватных приспособлений, монтажных комплексов Производится расчет затрат труда, на его основе производится сравнительный анализ монтажных комплексов, выбранных по техническим параметрам, по технико-экономическим показателям На выбранный комплекс составляются полное время работы крана на объекте, время работы на захватках Составляется матрица для параллельного и последовательного работ кранов
 • Тип: Курсовая работа

  Монтаж одноэтажного промышленного здания (5)

  Выполнение курсового проекта по монтажу строительных конструкций имеет целью закрепление полученных теоретических знаний в области строительного производства, расширение их путем самостоятельной работы с нормативно-справочной литературой, а также ознакомление с существующей методикой разработки проектов производства строительно-монтажных работ
 • Тип: Курсовая работа

  Монтаж сборного железобетонного каркаса промышленного здания

  Целью выполнения курсового проекта по дисциплине "Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строительства" является овладение основами проектирования комплексной механизации и технологии монтажа строительных конструкций полносборных зданий Кроме того, необходимо освоить методику разработки основных документов Проекта производства монтажных работ:
 • Тип: Курсовая работа

  Монтаж строительных конструкций (3)

  Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий с площадь полелей до 15м2 на постель из готового раствора с одновременной раскладкой маяков при необходимости и временным креплением подкосами или струбцинами
 • Тип: Реферат

  Монтаж у кам’яних будовах плит перекриття

  Будiвництво - одна з провiдних галузей народного господарства, без якої важко уявити науково-технiчний прогрес, розвиток новiтнiх технологiй, створення основних фондiв для промисловостi, сiльського господарства, транспорту, соціальної сфери
 • Тип: Курсовая работа

  Монтаж элементов каркаса производственного здания

  Проектируемое здание относится к группе производственных зданий Форма здания в плане прямоугольная Длина здания в осях – 72 м Ширина здания – 36 м Здание одноэтажное Высота этажа 14,4 м Здание бесподвальное Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается следующим образом: в поперечном направлении – рамами, образованными колоннами, которые жестко защемляют в фундамент, и уложенными сверху на колонны стропильными конструкциями, в продольном направлении рамы связывают плиты покрытия, которые образуют жесткий горизонтальный диск, также и стеновые панели увеличивают пространственную жест
 • Тип: Реферат

  Московская архитектура

  Рядом с петербургскими мастерами в то же самое время в Москве работали замечательные зодчие — Бове, Жилярди, Григорьев, выделявшиеся своими архитектурными идеями и мастерством среди других московских архитекторов Наиболее широкое строительство в древней столице развернулось в послевоенные годы После пожара Москва быстро отстраивалась, восстанавливая свой жилой фонд, все более украшалась В 1812 г город очень сильно пострадал Огнем было уничтожено 6496 домов — 71 % всего жилого фонда, 122 церкви из 329 и 8521 торговое помещение К 1817 г , т е через пять лет после изгнания французов, уже было во
 • Тип: Реферат

  Мурування зовнішніх стін з бетонних каменів з облицюванням цеглою

  Для поліпшення житлових умов населення країни потрібно не тільки розширювати індустрію житлового будівництва, але і рішуче розвивати будівництво садибних і індивідуальних малоповерхових будинків Природно, що при цьому зросте потреба в кваліфікованих робітниках-майстрах кам'яних робіт, причому таких, які уміють зводити будівлі і споруди з різних видів кам'яних матеріалів і з різних видів кладок Майстерність муляра, так прийнято з давніх пір називати робітника-фахівця по зведенню будівельних конструкцій з кам'яних матеріалів, його знання і уміння мають першорядне значення Без знання властивосте
 • Тип: Дипломная работа

  Мурування стін полегшеної конструкції; монтаж плит перекриття; зварювання сталі 15 гс товщиною 4 мм в нижньому положенні

  Модульна технологія навчання широко використовується в економічно розвинених країнах, а останні кілька років швидко поширюється в навчальних закладах України усіх рівнів акредитації і особливо професійно-технічних
 • Тип: Реферат

  Мурування стовпчиків під лаги

  Щоб дощата підлога не відсиріла, між нею і ґрунтом роблять підпілля Дошки підлоги настилають по лагах, які укладають на стовпчики з цегли перетином в одну цеглину Не слід застосовувати силікатну цеглу і штучний камінь, тому що вони втрачають міцність при зволоженні Стовпчики встановлюють на щільний грунт або на основу з бетону Не можна ставити їх на насипному ґрунті, тому що при осаді навіть 1-2 стовпчиків підлога може провиснути Зведені на ґрунті, вони повинні бути вище його рівня на 2 ряди кладки
 • Тип: Реферат

  Назначение и виды штукатурных работ

  Штукатурка — отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекры­тий, колонн), который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, вывет­ривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьша­ет воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих кон­струкций Различают штукатурку монолитную, получаемую путем нанесения штукатурных растворов на поверхность, и сухую (об­лицовка гипсокартонными листами заводского изготовления)
 • Тип: Реферат

  Назначение и свойства керамики и смазочных материалов

  Материаловедение – наука, изучающая в общей связи состав, строение, структуру и свойства материалов, а также закономерности их изменения под тепловым, химическим, механическим и другими воздействиями
 • Тип: Курсовая работа

  Населенные пункты

  Проект составляется на срок перспективного развития хозяйства, т е на 15-25 лет Однако жизнедеятельность поселка начинается сразу с первого года застройки Для этого в проекте планировки намечают первую очередь строительства, играющую впоследствии роль «хребта», к которому постепенно пристраиваются кварталы последующей застройки и производственные секторы
 • Тип: Курсовая работа

  Насосная станция

  Состав сооружений насосных станций, их взаимное расположение и конструктивное исполнение зависят от множества факторов: назначения, подачи и напоров, природных условий (рельеф местности, колебание уровней воды в верхнем и в нижнем бьефах, объем твердого стока, инженерно-геологические и гидрогеологические условия), наличия местных строительных материалов, технического оснащения строительной организации и др
 • Тип: Дипломная работа

  Настилання підлоги плиткою в розбіг в цехах хімічного заводу

  Незважаючи на величезний вибір облицювальних матеріалів, керамічна плитка залишається найбільш затребуваним лицювальним матеріалом вже протягом декількох століть Адже практично жоден інший матеріал не об'єднує у собі стільки переваг