Работы в категории Религия и мифология, страница 110, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Религия и мифология • Тип: Реферат

  Релігія і наука – конфронтація чи синергія

  Досить часто можна почути тезу про те, що людство пройшло відповідні етапи в своєму розвитку від нижчого до вищого Першою сходинкою була міфологія, як сама примітивна форма пізнання, її змінила релігія зі своєю «сліпою вірою»1, яку, в свою чергу змінила філософія, з якої почала відколюватись наука – вершина пізнання світу та людини І вже зараз краще відмовитись від примітивних міфу, релігії, філософії (іноді їй дозволяють залишитись), а задовільнитись наукою, яка в цьому світі все може пояснити Наука невпинно веде запеклу боротьбу з такими пережитками минулого як релігія (віра), які доживають
 • Тип: Контрольная работа

  Релігія ісламу

  Іслам (араб -покірність, відання себе Богові) є наймолодшою із світових релігій Його сповідують майже 860 млн людей понад 120 країн світу У 28 країнах іслам є державною релігією Мусульманські общини розкидані по всьому світу, більшість віруючих проживає в країнах Азії та Північної Америки
 • Тип: Реферат

  Релігія в глобалізованому світі

  Bідoмий і нaйбільш цитoвaний пoлітoлoг cyчacнocті Caмюєль Гaнтінгтoн ввaжaв, щo цe пoвepнeння пoв’язaнe з pyйнyвaнням двoпoлюcнoї cиcтeми, з зaнeпaдoм cвітoвoгo кoмyнізмy і з пepeкoнфігypaцією cвітoвиx віднocин, які вжe відбyвaютьcя нe пo лінії пpoтиcтoяння між двoмa cиcтeмaми, a пo лінії poзpізнeння між цивілізaціями, ядpo якиx cтaнoвлять peлігії Bін пиcaв дyжe бaгaтo cпpaвeдливиx peчeй пpo тe, щo peлігія є oдним із, a мoжливo, і нaйбільш пoтyжним pyшієм глoбaльнoї пoлітики в cyчacнoмy cвіті; пpo тe, щo мoжнa бyти нaпівфpaнцyзoм і нaпівaлжиpцeм, aлe нeмoжливo бyти нaпівмycyльмaнинoм і нaпівк
 • Тип: Реферат

  Релігія в житті українського народу

  Релігія, яка пристосовувалася і пристосовується до всього, в тому числі і до вільнодумства і атеїзму, завжди грала і продовжує грати значну роль у житті суспільства Ця роль дуже багатопланова і неоднозначна
 • Тип: Контрольная работа

  Релігія в сучасному житті

  Лінгвістичне релігієзнавство – перший розділ лінгвістичного культурознавства Кожна з лінгво-культурологічних дисциплін знаходиться на стику між лінгвістикою і культурознавством Лінгвістичне релігієзнавство, зокрема, займає проміжне положення між мовознавством і релігієзнавством Воно досліджує проблеми, пов'язані з міфологічними уявленнями про походження мови і його магічної функції
 • Тип: Реферат

  Релігія та віра як феномен в історії суспільства

  Релігієзнавство - молода й водночас одна з найдавніших галузей гуманітарної науки Молода, бо ж її складові стали конституюватися в систему знання лише в XVIІІ-ХІХ століттях, найдавніша, бо ж окремі знання про релігію виникають вже в стародавньому світі
 • Тип: Реферат

  Релігія та мистецтво

  Висвітлення даного питання доцільно розпочати з визначення поняття "релігія" Слово походить від латинського "religio" і означає "зв'язок" У тлумаченні богословів релігія — це все те, що зв'язує, з'єднує людину з бо­жественністю ("Святе Письмо", культ тощо) Отже, богословське визначення релігії виходить з віри в іс­нування Бога Але воно, так би мовити, конфесійне, однобічне
 • Тип: Реферат

  Релігія як духовний феномен і суспільне явище

  Ідею єдності людини з божественною субстанцією можна знайти вже у ранньофі-лософських вченнях Так, про божественну частку в людині говорив давньогрецький філософ Платон (427—347 до н е ) Щоправда, ця частка в його розумінні має «демоністичний характер» Притаманна людині надприродна субстанція з часом абсолютизується, а тому гностичні вчення, наприклад, не задовольняючись традиційним поділом на душу і тіло, виділяли третій центр — «внутрішнього Бога» Цей духовний центр набуває властивостей іскри, яка то ледь тліє, то розгоряється, перевтілюючи все людське єство у світло Влада цієї іскри абсолю
 • Тип: Контрольная работа

  Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

  Один з Будд, якого прозвали в його земному житті Шакьямуні (відшельник з роду шакьєв) після безлічі попередніх перероджень вирішив на радість богів спуститися на землю і проголосити людям шлях до порятунку
 • Тип: Реферат

  Релігія як предмет філософського осмислення

  Оскільки основним предметом релігієзнавства є релігія, то цілком закономірно постає питання про зміст цього поняття Відповідь на нього складна й неоднозначна, адже існує не лише різне змістове наповнення, а й кілька варіантів етимологічного тлумачення латинського слова religio
 • Тип: Контрольная работа

  Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

  Слово релігія перекладається з латинського як благочестя, святиня, предмет культу З цього випливає, що це явище, яке відноситься до чогось вищого, святого, надлюдського у людському житті Це явище, абсолютне, має загальну назву Бога або Божества, – хоча кожна окрема релігія має свої власні імена цієї вищої сили Можна сказати, що не існує релігії без Бога, тобто якого-небудь уявлення про Бога, Бог є початок і сенс будь-якої релігії
 • Тип: Реферат

  Религии в Америке

  До начала европейской колонизации коренное население Америки (разные группы индейцев, а также эскимосы) придерживалось различных местных культов Среди многих индейских народов сохранялись тотемистические верования Заметную роль играли магические представления Существовала также вера в некую безличную силу, напоминающую меланезийскую мана Однако наиболее характерной для до-колумбовой Америки была вера в души и духов Немалое распространение получили у индейцев культ природы, различные культы, связанные с их хозяйственной деятельностью, а также культ предков
 • Тип: Реферат

  Религии Древнего Востока

  Комплекс неполноценности, вызванный в своё время, особенно в XIX веке, наглядным сравнением отсталой Азии с передовой Европой, ныне остался в далёком прошлом Традиционная структура Востока, опирающаяся на установившиеся веками нормы великих цивилизаций, в свою очередь санкционированные и освещённые религиями, снова выходит на передний план и даже укрепляется в новых условиях Заимствовав кое-что из западного стандарта, и отвергнув этот стандарт в целом, современный Восток вернулся “на круги своя” и именно с этих привычных традиционных позиций стремится к развитию Пусть не к такому, как на Запа
 • Тип: Реферат

  Религии Индии

  Трудно себе представить страну с более богатой мифологией, чем Индия, и вряд ли можно найти в иной мифологии сочетание глубоких философских абстракций и практических приложений мифа, таких, как йога, аскеза, наставления в практике повседневной жизни
 • Тип: Статья

  Религии Индии и христианство

  Когда говоришь об исходе к Востоку, о поворотах к Востоку, легко быть неверно понятым Может создаться впечатление призыва к усвоению одной из “восточных” культур, или по крайней мере части одной из этих культур А так как самое бросающееся в глаза отличие всякой “восточной” культуры от “западной” лежит в сфере религиозной, то часто призыв к повороту на Восток понимается в смысле влечения к одной из “восточных” религий В наше переходное время, время разочарований в казавшихся бесспорными ценностях европейской культуры, люди, сбитые с толку, чувствующие, что надо что-то изменить в корне, но не п
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 151