Работы в категории Безопасность жизнедеятельности, страница 69, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Безопасность жизнедеятельности • Тип: Реферат

  Отравления и их виды

  Современный этап развития человеческого общества характеризуется бурным развитием техники, промышленности, огромными достижениями науки, что создает новые блага для общества, улучшая условия трудовой деятельности и отдыха людей Однако развитие техники в ряде случаев увеличивает опасность неблагоприятных воздействий на человека
 • Тип: Доклад

  Отравляющие вещества

  Отравляющие вещества (ОВ), токсичные химические соединения, предназначенные для поражения живой силы противника во время военных действий ОВ могут проникнуть в организм через органы дыхания, кожные покровы, слизистые оболочки и пищеварительный тракт ОВ оказывают также поражающее действие при попадании в рану или на ожоговую поверхность Эти вещества обладают определённым комплексом физических и химических свойств, благодаря которым в боевой обстановке они находятся в парообразном, жидком или аэрозольном состоянии Производство ОВ базируется на простых методах получения из доступного и дешёвого
 • Тип: Курсовая работа

  Отруєння чадним газом

  Досить часто при недотримані правил пожежної безпеки виникають осередки виділення чадного газу Це спостерігається при загоранні легкозаймистих матеріалів та спробі їх загасити виділяються димові порції чадного газу
 • Тип: Реферат

  Отруйні речовини та їх класифікація

  В даний час у світі використовуються в промисловості, у сільському господарстві і для побутових цілей мільйони тонн токсичних речовин, у тому числі 500 речовин, що відносяться до групи СДОР — найбільш токсичних для людини Крім того, щорічно у світі спалюють до 10 млрд тонн палива (кам’яне вугілля, нафта, газ, сланці), внаслідок чого надходять в атмосферу, грунт, воду рік, а потім і в організм людини більш ніж 100 млн тонн оксидів азоту, а усього до 700 різноманітних речовин Внаслідок такого хімічного впливу на зовнішнє середовище створилася винятково несприятлива екологічна ситуація, у т ч і
 • Тип: Доклад

  Отто Вейнингер

  Отто Вейнингер (1880-1903) - австрийский философ В своей книге "Пол и характер" Вейнингер стремился обобщить значительный естественнонаучный, прежде всего биологический, психологический материал, особенно касающийся биологии пола, где Вейнингер предвосхитил некоторые выводы гормональной медицины и сексологии и привлек внимание к малоисследованным тогда промежуточным сексуальным формам В центре книги проблема мужского и женского начала, в абстрактном противопоставлении которых Вейнингер воспроизвел натурфилософский подход к проблеме на рубеже 18-19 в в (В фон Гумбольдт, И Геррес и др
 • Тип: Реферат

  Отчет по строительной практике

  Во главе НПП ”Апекс” стоит директор В его непосредственном подчинении находятся: заместитель, менеджер, бухгалтер Менеджер ищет, принимает и оформляет заказы Заместитель директора занимается организацией строительных работ В подчинении у заместителя директора находятся бригадиры Бригадиры руководят бригадой, насчитывающей от 2-3 до 8-10 рабочих в зависимости от объёма выполняемой работы
 • Тип: Учебное пособие

  Охорона праці

  Охорона праці (ОП) - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів і заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності
 • Тип: Реферат

  Охорона праці

  Охорона праці – це система правових у соціально-економічних, організаційно - технічних, санітарно — гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров я і працездатності людини в процесі праці.
 • Тип: Учебное пособие

  Охорона праці

  Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, абсолютної безпеки не існує, нерозумно було б вимагати від реального виробництва повного викорінення травматизму, виключення можливості будь-якого захворювання Але реальним і розумним є ставити питання про зведення до мінімуму впливу об'єктивно існуючих виробничих небезпек Цю задачу вирішує охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяль
 • Тип: Контрольная работа

  Охорона праці

  Вікна будівлі орієнтовані на захід; Середньозважений коефіцієнт відбиття внутрішніх поверхонь – 0 5; Найбільше віддалення робочого місця від вікна – 3 м; Значення коефіцієнта сонячності клімату при бічному природному освітленні =0 8; Значення коефіцієнта r1 = 1 7; Значення світлової характеристики ηо світлових прорізів при бічному освітленні = 9 5;
 • Тип: Учебное пособие

  Охорона праці

  Завдання на СРС: Основні положення Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”
 • Тип: Реферат

  Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

  За даними Міжнародного бюро праці, на земній кулі кожні три хвилини внаслідок нещасного випадку гине один робітник Щосекунди четверо дістають травму Травматизм - основна причина смерті людей до сорока одного року Це є прямим наслідком науково-технічної революції, в результаті якої, виявляється, небезпека від техніки зростає швидше, ніж способи захисту від неї
 • Тип: Реферат

  Охорона праці і навколишнього середовища

  Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних мір і засобів, спрямованих на збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці (закон України „Про охорону праці” від 2 листопада 1992 року) [1]
 • Тип: Реферат

  Охорона праці в будівництві

  Проектні рішення з техніки безпеки повинні бути конкретними і відповідати реальним умовам роботи В спеціальному розділі проекту проведення робіт (ППР) повинні бути відображені особливо важливі вимоги правил охорони праці і заходи щодо забезпечення їх виконання
 • Тип: Реферат

  Охорона праці в господарстві

  Аналіз технологічних процесів в сільськогосподарському виробництві показує, що воно є однією з найбільш травмонебезпечних галузей народного господарства України У 2008 році від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, загинуло 123 працівники Загалом за 2002 - 2008 роки та за 5 місяців поточного року - загинуло 879 працівників
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 130