Работы в категории Психология, страница 22, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Психология • Тип: Контрольная работа

  Вимоги до викладача вищої школи

  Розуміння того, що якісна освіта є одним з основних ресурсів розвитку суспільства, породжує потребу змін у відношенні до освіти Оскільки ключовою фігурою, що формує якість освіта, безумовно, є вчитель, оцінка якості професійної діяльності педагога в світлі нових уявлень і вимог висувається на перший план Сьогодні як ніколи зросла потреба у вчителеві, здатному удосконалювати зміст своєї діяльності за допомогою критичного, творчого осмислення і застосування передових педагогічних і інформаційних технологій
 • Тип: Курсовая работа

  Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

  Історики, етнографи, археологи зібрали значний емпіричний матеріал, що висвітлював вірування різних народів світу Мандрівники і місіонери також прагнули донести до широкого загалу свої враження та роздуми, отримані у процесі споглядання інших культур їх ідеї часто не відповідали загальноприйнятим, що спонукало до нових пошуків їх підтвердження, до удосконалення аргументації та осмислення Згодом вони перевірялись нагромадженим фактичним матеріалом, набули статусу загальноприйнятих і актуалізували найрізноманітніші наукові пошуки, зокрема релігієзнавчі та психологічні
 • Тип: Реферат

  Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

  Іудаїзм (з грецької означає «єврейська релігія»; від імені Іуди, сина біблейського патріарха Іакова ) — одна з стародавніх етнічних релігій, релігія давніх юдеїв, що проживали на території Палестини та віруючих сучасних євреїв, заснована, відповідно до Старого Заповіту, на заповітах Бога Аврааму близько 2000 до Народження Христового і поновлена заповітами Мойсея близько 1200 до Н Х
 • Тип: Реферат

  Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

  Народження соціальної психології відбулося в 1908 році, коли були опубліковані перші два підручника по цій дисципліні, написані Россом і МакДаугаллом Ці два підручники не тільки породили соціальну психологію як науку, але й визначили дві основні лінії її розвитку на довгі роки Підхід Росса був соціологічним, підхід Вільяма Мак-Даугалла – психобіологічним Перший розглядав «психічні плани й хід подій» соціальних співтовариств і мас; другого цікавили інстинкти й емоції індивіда, що спричиняють його соціальне залучення Численні нащадки цих авторів-прабатьків мають (як і всі нащадки) тенденцію пох
 • Тип: Реферат

  Виникнення та використання невербального спілкування

  Наприкінці ХХ ст ми стали свідками виникнення нової спеціальності — вчений-невербаліст Як спеціалісту, що вивчає птахів, цікаво стежити за їх поведінкою, невербалісту цікаво стежити за невербальними проявами людей Він спостерігає за людьми на різних прийомах, на пляжах, по телевізору, у будь-яких місцях, де вони спілкуються Він вивчає поведінку людей і хоче знати більше про те, як діють люди в тій чи іншій ситуації, для того щоб довідатися більше про себе й поліпшити відносини з іншими людьми
 • Тип: Реферат

  Виртуальная реальность и индивид

  Само понятие виртуальной реальности очень многообразно, и существуют различные подходу к пониманию самого термина Мы же рассматриваем Виртуальную Реальность как совокупность 3-х аспектов В философском аспекте это некое виртуальное пространство с представлением о которым взаимодействует субъект В техническом аспекте Виртуальная Реальность связана с компьютерными средствами и технологиями и то каким образом происходит это взаимодействие с пользователям В психологическом аспекте Виртуальная Реальность понимается как продукт искусственного изменения реальности и отношения к ней (наряду с такими и
 • Тип: Реферат

  Виртуальная реальность как психологическое явление

  Процесс виртуализации, возникший из-за внедрения новых виртуальных технологий, породил киберпространство, которое изменило саму реальность, раздвоив её на объективную реальность, ограниченную многими факторами и, виртуальную, неограниченную ничем, кроме несовершенства технологий или собственного воображения Многие специалисты утверждают, что киберпространство порождает множество различных феноменов На сегодняшний день широко изучаются киберзависимости Например, такие факты как вовлеченность в путешествие по Интернету с одного сайта на другой приводит к тому, что люди начинают воспринимать ком
 • Тип: Реферат

  Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

  Дана робота розкриває поняття “особистості дитини”, показує її складові частини, а також фактори, які обумовлюють її формування Особлива увага приділяється процесу та стилю виховання дитини – Особистості у родині Робота може бути цікавою для всіх, хто небайдуже ставиться до майбутнього нашого суспільства, хто готується стати батьками
 • Тип: Курсовая работа

  Виховання культури спілкування у старшокласників

  Актуальність теми курсової роботи “Логічним центром” загальної системи психологічної науки в останній час стає проблема спілкування На її основі можливий більш глибокий аналіз психологічних закономірностей і механізмів регуляції поведінки людини, формування її внутрішнього стану
 • Тип: Реферат

  Вклад А.В. Запорожца в развитие возрастной психологии

  Отечественную психологию невозможно представить без замечательного психолога-гуманиста Александра Владимировича Запорожца (1905-1981) В 30–е гг в рамках исследований, проводимых в Харьковской деятельностной психологической школе, занимался проблемой возникновения психики в филогенезе (вместе с А Н Леонтьевым) Было показано, что в основе любого познавательного процесса лежат практические действия, в частности, что восприятие и мышление являются системой свернутых „перцептивных действий“, в которых происходит уподобление основным свойствам предмета и, за счет этого, формирование перцептивного и
 • Тип: Реферат

  Вклад А.Р. Лурия в нейропсихологию

  Психология – сравнительно молодая наука От ее возникновения в Германии до сегодняшнего дня прошло немногим более 120 лет Значительная часть этого времени прошла в борьбе школ, спорах о смысле основных понятий и поисках надежных методов исследования Еще 20 – 30 лет назад для обычного образованного человека психология была чем-то средним между учением Фрейда о бессознательных сексуальных инстинктах и теорией условных рефлексов Если современная мировая психология превратилась в одну из самых динамично развивающихся научных дисциплин, уступая в этом отношении, быть может, только биологии и информ
 • Тип: Реферат

  Вклад Аристотеля в развитие психологии

  По словам Гегеля, «самое лучшее, что мы имеем в психологии вплоть до новейших времен, это то, что мы получили от Аристотеля» Аристотель является основоположником собственно научной философии, и на самом деле оказал самое сильное по сравнению со своими предшественниками влияние на развитие человеческой мысли
 • Тип: Реферат

  Вклад В.М. Бехтерева и Г.И. Челпанова в становление отечественной психологии

  В истории отечественной психологической науки с именем Владимира Михайловича Бехтерева связано окончательное утверждение новой парадигмы в исследовании психической деятельности, основывающейся на объективном подходе к объяснению природы психического и методов его изучения
 • Тип: Реферат

  Вклад Хьюго Мюнстерберга в розвиток індустріальної психології

  Індустріальна організаційна психологія (або психологія праці) зобов'язана своїм розвитком і ростом популярності першій світовій війні Деякі психологи добровільно викликалися допомогти Армії Сполучених Штатів і запропонували спеціальні оцінні шкали для відбору армійських офіцерів (засновані на його ж розробках по оцінці професійних якостей працівників комерційних підприємств) До кінця війни психолог Скот оцінив кваліфікацію трьох мільйонів солдат; його робота стала ще одним прикладом, що одержали широку популярність, практичної цінності психології Після війни послуги індустріальних психологів
 • Тип: Реферат

  Властивості і якості особистості

  По суті, потенціал включає декілька професійних і особових характеристик працівника, склад яких визначається вимогами участі в виробничому процесі Параметричне визначення потенціалу можна вважати за укрупнений професійний і особовий профіль працівника У цьому сенсі визначення потенціалу слід розглядати у ряді інших методів побудови профілів працівників Всі форми колективного господарства можуть бути ефективними тільки при високому рівні моральності працюючих, а особливо, керівників Інакше фірма стане жертвою шахрайства своїх же працівників
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 108