Работы в категории Промышленность, производство, страница 89, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Курсовая работа

  Моделирование процесса производства кефира

  Кисломолочные продукты – это группа молочных продуктов, которые вырабатываются из молока или его производных путем сквашивания различными заквасками Для их производства используются чистые культуры молочнокислых бактерий или дрожжей
 • Тип: Курсовая работа

  Моделирование пуска асинхронного двигателя

  Асинхронная машина – это машина, в которой при работе возбуждается вращающееся магнитное поле, но ротор вращается асинхронно, т е с угловой скоростью, отличной от угловой скорости поля Она была изобретена М О Доливо – Добровольским в 1888 г , но до настоящего времени сохранила ту простую форму, которую ей придал русский изобретатель
 • Тип: Контрольная работа

  Модель системы управления на базе приборов комплекса Контар (КМ800)

  Модель системы управления предназначена для обучения персонала, занимающегося проектированием и эксплуатацией систем автоматического регулирования и управления на базе приборов комплекса КОНТАР (КМ800)
 • Тип: Реферат

  Модель технического объекта

  Выбранная нами тема является чрезвычайно актуальной для рассмотрения Ее актуальность непосредственно связана с тем обстоятельством, что Россия выбрала инновационный путь развития экономики, в основе которого лежат развитая теория инноваций, понимание закономерностей цикличности смены поколений и направлений техники и технологий, технологических укладов и способов производства, соответствующих им институциональных форм, умелое использование рыночного хозяйственного механизма
 • Тип: Дипломная работа

  Моделювання жакету жіночого святкового призначення

  Легка промисловість – це галузь, до складу якої входить сукупність галузей виробництва і підприємств, які виготовляють головним чином речі народного вжитку: тканини, білизняний та верхній трикотаж, хутро, взуття, швейні та галантерейні вироби До її складу входять 17 підгалузей, вона забезпечує роботою майже 260 тис чоловік, більшість з них становлять жінки – трудівниці, а це дуже важливо для розв'язання проблеми зайнятості у суспільстві
 • Тип: Курсовая работа

  Модернізація головного привода токарно-гвинторізного верстата мод. КА280 (16К20) з метою підвищення продуктивності

  Токарні автоматизовані верстати з ЧПК призначені для зовнішньої і внутрішньої обробки будь-яких складних заготовок типу тіл обертання Вони складають найбільш значну групу за номенклатурою в парку верстатів з ЧПК, хоча токарні верстати почали оснащувати пристроями з ЧПК пізніше, ніж свердлувальні і фрезерні
 • Тип: Курсовая работа

  Модернізація коробки швидкостей станка 6А56 для обробки жароміцної сталі

  Машинобудування є основою науково-технічного прогресу, у різних галузях народного господарства Безперервне удосконалювання і розвиток машинобудування зв'язаний із прогресом верстатобудування, оскільки разом з металорізальними верстатами й інші види технологічних машин забезпечують будь-яких нових видів устаткування
 • Тип: Дипломная работа

  Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

  На даний час в Україні велике значення приділяється всебічному розвитку ринкової економіки Для успішного вирішення цього стратегічного завдання необхідні передумови для розвитку малого й середнього бізнесу в легкій промисловість, що як галузь швидко обертання коштів і високої рентабельності, посідає одне з провідних місце в економіці багатьох розвинутих держав
 • Тип: Курсовая работа

  Модернізація приводу головного руху зі ступеневим регулюванням свердлильного верстата

  де – найменша можлива кількість зубів в приводах головного руху верстатів, ; – сума чисельника та знаменника найменшого передаточного відношення і групі; – чисельник найменшого передаточного відношення в групі;
 • Тип: Дипломная работа

  Модернізація системи автоматизації станції ІІ фільтрації соку. Управління фільтрами

  Важливе значення науково-технічним проблемам розвитку харчової промисловості відводиться автоматизації виробничих процесів В даному курсовому проекті поставлені задачі підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва, збільшення якості виміру Для виконання поставлених задач необхідно використовувати автоматизацію Автоматизація виробничих процесів на даному етапі включає в себе: впровадження нових приладів та технічних засобів, створення розгалужених систем управління, в яких застосовуються такі технічні засоби як контролери, мікропроцесори, щитові комп’ютери та інші засоби автоматиз
 • Тип: Дипломная работа

  Модернізація системи кеування електроприводом стрічкового конвеєра

  Перетворювачі тиристорів займають важливе місце серед регульованих перетворювачів електричної енергії Сфера застосування перетворювачів досить широка Розвивається і удосконалюється техніка управління ними
 • Тип: Курсовая работа

  Модернизация дробилки однороторной крупного дробления

  Все применяемые машины для измельчания материалов разделяют на две группы: дробилки и мельницы Дробилки — это машины, которые применяются для дробления сравнительно крупных кусков материала (начальный размер 100—1200 мм), при этом степень измельчения находится в пределах 3—20
 • Тип: Реферат

  Модернизация и учет зданий

  У любой организации рано или поздно возникает необходимость в капитальном ремонте или реконструкции основных средств Налоговые последствия этих мероприятий зависят от тех изменений, которые претерпело основное средство Статья поможет разобраться, как надо квалифицировать в налоговом просчете любые виды работ по восстановлению или улучшению функционирования таких объектов
 • Тип: Курсовая работа

  Модернизация конструкции красочного аппарата офсетной листовой печатной машины с индивидуальными приводами всех его цилиндров и накатных валиков

  В данном курсовом проекте описывается способ модернизации красочного аппарата офсетной листовой печатной машины ОФСЕТ - 52 -1, в частности модернизация приводов осевого растира цилиндров Предлагается метод регулировки с изменением числа двойных ходов с целью получения требуемой толщины красочного слоя Также предлагается регулировка числа качания передаточного валика с целью получения требуемого количества краски на валиках, в зависимости от сложности изображения на форме
 • Тип: Курсовая работа

  Модернизация коробки скоростей станка

  Современный этап социального и экономического развития общества характеризуется постепенным повышением развития многих отраслей производства, требующих создания новых машин, механизмов и оборудования для комплексной механизации и автоматизации технологических процессов Однако в современной промышленности остается не востребованным большое количество морально устаревших станков, заменить которые на современное, экономичное и высокотехнологичное оборудование в короткое время и с наименьшими затратами не представляется возможным
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 298