Работы в категории Промышленность, производство, страница 44, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Контрольная работа

  Единая система технологической документации (ЕСТД). Погрешности, классификация погрешностей

  Во всех отраслях промышленности технологическая документация является тем основанием, без которого невозможно квалифицированно и с минимальной затратой труда и средств производить изделия требуемого качества, осуществлять материально-техническую организацию производства и его управление Технологическая документация — основной источник информации для организации, управления и регулирования производственного процесса на каждом предприятии Она сопровождает изделие в течение всего жизненного цикла и заканчивает свое существование при списании изделия, пройдя предварительно этапы проектирования, п
 • Тип: Дипломная работа

  Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

  Робота виконана на основі матеріалів по дослідженню якості кисломолочного напою, а саме йогурту “Біфідо” з лактулозою, виготовленого з сировини, яку постачають з різних господарств Білоцерківського та Сквирського району на ВАТ “Віта”
 • Тип: Реферат

  Екологічні проблеми хімічної промисловості

  Дисципліна "Загальна хімічна технологія" відноситься до циклу загально професійних дисциплін Вивчення даної дисципліни базується на курсах: загальної неорганічної, органічної і фізичної хімії, фізики, математики, обчислювальної математики, процесів й апаратів хімічної технології і повинно передувати вивченню фахових дисциплін
 • Тип: Курсовая работа

  Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

  Реконструкція діючих підприємств означає здійснення по єдиному проекту повне або часткове його переобладнання і перебудова без введення нових і розширення діючих об’єктів допоміжного і обслуговуючого призначення при необхідності
 • Тип: Реферат

  Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

  Все чіткіше виявляється, що головний шлях для великого підвищення продуктивності робіт у майбутньому складається в широкому використанні і розширеному застосуванні ключових технологій на виробництві [1]
 • Тип: Реферат

  Експлуатаційні характеристики підшипників

  Підшипники кочення представляють собою готовий вузол, основними елементами якого є тіла кочення – кульки 3 (рис 1) чи ролики, які утримуються на визначеній відстані один від одного обоймою 4, яку називають сепаратором
 • Тип: Контрольная работа

  Експлуатація електроприводу крана

  У цей час відбуваються істотні зміни в розвитку автоматизованих систем керування електропривода Ці системи характеризуються використанням принципу підлеглого регулювання, розширенням практичного застосування адаптивного керування, розвитком робіт з векторного принципу управління електропривода із двигуном змінного струму, застосуванням цифрових систем керування на базі інтегральних мікросхем Широко використовуються обчислювальні машини різних рівнів, розвиваються роботи із прямого цифрового керування електроприводом
 • Тип: Реферат

  Експлуатація зварювальних трансформаторів

  Трансформатор — статичний електромагнітний пристрій із двома або більшим числом індуктивно зв'язаних обмоток, який служить для перетворення за допомогою електромагнітної індукції змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої напруги
 • Тип: Курсовая работа

  Експлуатація складних технічних об'єктів

  Сьогодні розвиток науки й техніки створив унікальну ситуацію - найчастіше застосування новітніх технологій і встаткування стає очевидною конкурентною перевагою Саме тому використання сучасних систем і механізмів стало звичайним у різних областях промисловості Однак складність і інтелектуальність агрегатів вимагає відповідного до них відносини - кваліфікованої експлуатації й обслуговування Значна частина провідних виробників сучасного встаткування при його продажі чітко домовляється про умови його роботи й необхідні регламенти При цьому способи реалізації такого сервісу можуть бути різними Як
 • Тип: Отчет по практике

  Екструзія видувної плівки

  Заснований у 1932 році як підприємство лісотехнічного і тарного профілю УКРПЛАСТИК проходячи складні шляхи реконструкції і відновлення технологій, займав лідируючі позиції в області виробництва гнучких пакувальних матеріалів Після реконструкції 1972-1973 років УКРПЛАСТИК освоїв масове виробництво поліетиленових плівок, обсяг випуску яких складав 25 тис тонн у рік У рамках виконання комплексної програми створення виробництва сучасних пакувальних матеріалів на протязі 1994-2002 років УКРПЛАСТИК упровадив сучасне високопродуктивне устаткування ведучих машинобудівних фірм Англії, Німеччини, Франц
 • Тип: Реферат

  Електричні випробування пластичних мас

  Дисципліна “Контроль якості полімерних матеріалів” дає знання про те, якими методами оцінюють якість матеріалів, з яких виготовляють полімерні вироби Властивості полімерних матеріалів визначають і якість виробів і терміни їх експлуатації Дисципліна знайомить студента з методами контролю якості пластмас і еластомерів, принципами і суттю цих методів, особливостями контролю того чи іншого матеріалу, а також з розрахунками кількісних показників якості Контроль якості проводять на всіх підприємствах, не тільки на виробництвах полімерних виробів Контрою піддають різні кількісні показники якості, від
 • Тип: Реферат

  Електромагнітний витратомір для трубопроводів великих діаметрів

  Науковий керівник:доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Большаков Володимир Борисович, Харківський державний науково-дослідний інститут метрології, керівник науково-дослідного відділу, заступник директора з наукової роботи та метрологічної служби
 • Тип: Курсовая работа

  Електромеханічний привід виконуючого механізму

  Ланцюговий транспортер це — машина неперервної дії для переміщення кускових або штучних вантажів, яка широко застосовується при механізації та автоматизації промислових процесів в різних галузях народного господарства
 • Тип: Курсовая работа

  Електропривід вантажопідйомної лебідки мостового крану

  Електричні підйомні крани – це пристрої, що служать для вертикального та горизонтального переміщення вантажів Пересувна металічна конструкція с розташованій на ній лебідкою є основним елементом підйомного крану Механізми пересування ферми крану і підйомна лебідка приводяться до дії електричними двигунами
 • Тип: Контрольная работа

  Електропривід доїльних установок машин для первинної обробки молока

  Рівень механізації доїння корів і первинної обробки молока досягає нині 90 - 95 % До первинної обробки молока відносять його охолодження, пастеризацію та очищення Механізація та електрифікація процесу доїння значно полегшує працю доярок, при цьому підвищується продуктивність праці у 2 - 4 рази порівняно з ручним доїнням
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 298