Работы в категории Промышленность, производство, страница 254, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Курсовая работа

  Технологія монтажу, ремонту та правила технічного обслуговування синхронних двигунів

  Для будь-якого виду енергії можна назвати її носія Наприклад, механічною енергією володіє вода, що падає на лопаті гідротурбіни, заведена пружина; тепловою – нагрітий газ, пара, гаряча вода Носієм електричної енергії є електромагнітне поле, яке виявляється за силовою дією на електрично заряджені частини
 • Тип: Дипломная работа

  Технологія плоттерного різання

  Сучасна людина щодня зустрічається з результатами застосування плоттерного різання Область застосування ріжучого плоттера досить широка: покажчики, вітрини, вивіски, рекламні шиті, офісні таблички, макети В області впакування застосування ріжучого плоттера дає можливість виробникові виготовити сигнальний зразок - пробну одиницю впакування в натуральну величину Це дозволяє детально відробити конструкцію впакування й у стислий термін надати макет на розгляд замовника За допомогою плоттера здійснюється креслення присмакового аркуша на каліброваній синтетичній кальці для комплектації штанцформ На
 • Тип: Курсовая работа

  Технологія пошиву напівпальто

  Всім відомо, що дев’ять місяців на рік у нас буває прохолодно, а інколи і зовсім холодно Тому в кожній новій колекції уже біль ніж років, приділяють особливу увагу розробці різних по силуету і об’єму пальто
 • Тип: Курсовая работа

  Технологія пошиття "Сукні-коктейль"

  Перед легкою промисловістю стоять задачі більш повного задоволення попиту населення на промислові товари, насичення ринку потрібною продукцією, поліпшення якості і розширення асортименту міжсезонного одягу з приміненням легких утеплюючих прокладок, модних і практичних виробів і комплектів А одним із найпоширених завдань в роботі по розширенню асортименту швейних виробів являється : розвиток і зміцнення співробітництва між будинками моделей і підприємствами суміжних галузей промисловості, які виготовляють тканини, фурнітуру, види оздоблення, прикладні матеріали
 • Тип: Лабораторная работа

  Технологія різки монокристалічних злитків

  У способі різання монокристалів кремнію пропонується подавати в зону різання МОР симетрично відносно точки дотику монокристала кромкою відрізного круга в напрямку під кутом, рівним 70 -80 °, до дотичної в точці дотику струменя МОР з кромкою кола з джерел МОР з діаметром вихідного отвору d = 1 , 5 - 3 мм, розташованих на відстані (2,5 - 4) d від точки дотику струменя з крайкою і на відстані (1,1 - 1,4) D від осі джерел МОР до точки дотику монокристалів кромкою кола на початку різання, де D - діаметр монокристала Витрати МОР приймають рівною кількості рідини, що транспортується в одиницю часу в
 • Тип: Дипломная работа

  Технологія та структура лінії пакування гипсокартоних аркушів

  Концепція комплексної автоматизації TIA дозволяє створювати системи автоматизованого керування будь-якого призначення й будь-якого ступеня складності на основі стандартних компонентів департаменту A&D Весь виробничий ланцюжок, починаючи з надходження сировини на склад і закінчуючи виходом готової продукції, а також всі управлінські процеси можуть бути автоматизовані в рамках цієї концепції TIA характеризується прозорою уніфікованою архітектурою зі стандартними відкритими інтерфейсами Усе компоненти відрізняються високою продуктивністю й прекрасною сумісністю Концепція TIA - це якісно новий ре
 • Тип: Реферат

  Технологія термічної обробки сталі

  Відпалом називається процес термічної обробки, що полягає в нагріві стали до визначеної температури, витримці і подальшому, як правило, повільному охолоджуванні (у печі) з метою отримання більш рівноважної структури
 • Тип: Реферат

  Технологія хімічного виробництва вінілацетату

  Хімія високомолекулярних сполук за останні роки розвивається винятково швидкими темпами Величезне число досліджень у цій області привело до нагромадження багатого експериментального матеріалу, на основі якого був зроблений ряд теоретичних узагальнень Хімія високомолекулярних сполук перетворилася в самостійний великий розділ хімічної науки Промисловість синтетичних високомолекулярних сполук, що охоплює виробництво пластичних мас, плівок, синтетичного каучуку й синтетичного волокна, що зародилася на початку XX століття, розвивалася в значному відриві від хімічної науки, тому технічні досягнення
 • Тип: Реферат

  Технологии в производстве и обществе

  Для обеспечения своего существования обществу необходимо удовлетворять свои потребности в товарах и услугах Так как большинство товаров и практически все услуги не появляются естественным природным путем, их необходимо производить искусственно Поэтому, нужные обществу товары и услуги получают посредством создаваемых людьми производственных систем
 • Тип: Отчет по практике

  Технологии в химической промышленности

  Одним из важных видов деятельности человека является переработка сырьевых материалов и получение продуктов, которые сопровождаются изменением химического состава веществ Именно этим и занимается химическая промышленность Для проведения данных химических реакций необходимо соответствующее оборудование и программное обеспечение Об этом и пойдет речь в этом документе
 • Тип: Курсовая работа

  Технологии заготовки, сборки и сварки гнезда для отливки шпал на Могилевском автозаводе

  Такое положение сварочного производства обусловлено универсальностью этого технологического процесса получения неразъемных соединений, возможностью экономии до 20% металла, повышением прочности и непроницаемости соединений, возможностью создания уникальных конструкций, которые при других способах создать невозможно
 • Тип: Курсовая работа

  Технологии извлечения вольфрама

  В настоящее время для извлечения металлов из лома карбидов металлов, полученных путем спекания и содержащих, например WC и Со, карбиды подвергают обжигу при температуре> 1700 С (что значительно превышает обычную температуру спекания, составляющую 1400—1450 °С), а затем охлаждают После этого обрабатываемый продукт, который становится хрупким, измельчают в порошок При использовании этого метода для отделения карбида вольфрама от кобальта требуется очень сложная дополнительная обработка, которая сопровождается загрязнением окружающей среды В работе рассмотрены способы извлечения вольфрама из отх
 • Тип: Реферат

  Технологии изготовления стальных труб

  Труба, основная идея конструкции которой заимствована у природы, представляет собой, несомненно, один из старейших конструктивных элементов; время первого ее использования человеком теперь установить невозможно, поскольку первые трубы изготавливали из непрочных материалов типа тростника, бамбука, дерева Наиболее древняя металлическая труба, сохранившаяся до наших дней, изготовлена из меди Весьма точные данные дошли до нас об изготовлении и использовании труб в древнем Риме В те времена применяли литые трубы из бронзы и трубы из металлического листа с паяным швом
 • Тип: Реферат

  Технологии конструкционных материалов

  Технология конструкционных материалов это наука о строении и свойствах металлов и сплавов, об улучшении этих свойств путем изменения химического состава посредством термического и других видов воздействия на эти материалы Также изучения поведения металлов и сплавов в процессе обработки и при эксплуатации изделий изготовленных из них Основой технологии конструкционных материалов является соответствующие разделы физики и химии
 • Тип: Учебное пособие

  Технологии машиностроения

  Пособие составлено для студентов, приступающих к изучению начальной части курса “Технология машиностроения” ― “Основы технологии машиностроения” Содержание пособия и последовательность изложения материала рассчитаны на создание максимума удобств для использования его во время практических и индивидуальных занятий, а также при выполнении курсовых работ и проектов по дисциплине
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... 298