Работы в категории Промышленность, производство, страница 252, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Курсовая работа

  Техническое проектирование АТП

  Качество реконструкции, расширения, технического перевооружения и нового строительства во многом определяется качеством соответствующих проектов, которые должны отвечать всем современным требованиям, предъявляемым к капитальному строительству.
 • Тип: Дипломная работа

  Техническое проектирование технологического процесса экспериментального производства

  Главная задача легкой промышленности, в ближайшие годы - это увеличить объемы производства, чтобы не зависеть от импорта товаров из других стран Доля отечественной продукции должна вырасти до 70% к 2010году В настоящее время спрос на продукцию этой отрасли составляет 300 миллиардов долларов, но, к сожалению, на 70-80% удовлетворяется импортом из Китая, Европы, Турции и других стран
 • Тип: Реферат

  Технологiя пiдготовки питноi води з пiдземних джерел

  Добова потреба однiєi людини у питній воді становить10 л Це близько 5 % загального об’єму використовуваної води мешканцем міста за централiзованого водопостачання Така кiлькiсть якiсної питної води може бути забезпечена за рахунок підземних вод із глибоких, надійно захищених горизонтiв Нині переважна бiльшість сільського населення, а також мешканцiв селищ мiського типу та деяка частина городян користуються джерелами підземних вод У населення міст усе більшим попитом користується високоякiсна питна вода, розлита у місткості на 5 i 10 лiтрiв
 • Тип: Реферат

  Технології галузей легкої промисловості

  Мета реферату – розкрити основні питання галузей легкої промисловості, а саме, технологій текстильної та швейної промисловостей, з технологією одержання тканин і виробництвом швейних виробів з тканин та ін
 • Тип: Реферат

  Технології хімічної промисловості

  Хіміко-технологічним називають будь-який процес, що включає стадію хімічного перетворення, тобто в основі якого лежить конкретна хімічна реакція (або ряд реакцій) Хіміко-технологічний процес включає три основні стадії: підведення реагуючих речовин (сировини) в зону реакції; хімічні реакції; виведення одержаних продуктів із зони реакції Схематичне зображення хіміко-технологічного процесу показано на рис 1
 • Тип: Контрольная работа

  Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин

  Пiд технологічністю конструкції виробу розуміють сукупність його властивостей, які визначають відповідність даної конструкції оптимальним витратам для його виготовлення, експлуатацію та ремонт для заданих показників якості, обсягу випуску та умов виконання робіт
 • Тип: Реферат

  Технологічні процеси виготовлення заготовок

  Галузь машинобудування, що займається виготовленням заготовок литтям, називається ливарним виробництвом Близько 40% заготовок для машин (за масою) виготовляють цим способом Для окремих машин цей показник значно вищий (для тракторів - 60%, текстильних машин - 78%, металорізальних верстатів - 80-85%)
 • Тип: Дипломная работа

  Технологічна обробка дверних полотен

  З давніх-давен люди будували з дерева будинки, човни, меблі та багато іншого Діди кажуть: „Якщо вистругаєш рубанком та сокирою одвірки, то ти справжній столяр” Але не тільки це Людина весь вік буде жити і весь вік буде вчитися чомусь новому у своєму ремеслі Тому що з кожним роком з’являються якісь нові методи з обробки деревини, виготовлення виробів, створюються інструменти, за допомогою яких можна швидко та якісно зробити той чи інший виріб
 • Тип: Курсовая работа

  Технологічна схема виготовлення хліба

  Серед харчових виробництв хлібозаводи та пекарні є найбільш масовими Досить сказати, що в Україні немає такого міст, де б не було кількох хлібозаводів або пекарень, а у великих містах працюють більше ніж по десять хлібозаводів Хліб – основний продукт харчування Асортимент хлібобулочних виробів в Україні перевищує 300 найменувань, основна частина з них виробляється по класичній технології, яка базується на процесі бродіння: зброджування борошняного субстрату з допомогою дріжджів Процес тісто приготування досить тривалий (від 2 до 5 год ) Як правило, основні технологічні процеси хлібопекарськог
 • Тип: Курсовая работа

  Технологічна схема змішування молочної продукції

  Формування соціально орієнтованої економіки вимагає вирішення стратегічного завдання створення в Україні потужної харчової індустрії для забезпечення нормальної життєдіяльності її населення, відновлення і збереження його здоров'я, розвитку експорту вітчизняної продукції З огляду на це, розвиток харчової промисловості повинний стати одним з пріоритетних напрямів економічної політики Української держави
 • Тип: Курсовая работа

  Технологічний процес виготовлення деталі "Втулка перехідна"

  Технологія машинобудування це прикладна наука, що вивчає, як людина за допомогою різних прийомів впливає на різні матеріали, створюючи нові й більше точні деталі, які застосовують при складанні прогресивного встаткування
 • Тип: Курсовая работа

  Технологічний процес виготовлення деталі "Палець шнека"

  Машинобудування – це найважливіша галузь промисловості Її продукція це машини різного призначення, які доставляються усім галузям народного господарства Розвиток машинобудування – це основа техніко-економічної незалежності країни Провідне місце в рості економіки країни належить тим галузям машинобудування, що забезпечують матеріальну основу технічного прогресу всіх галузей народного господарства Зараз машинобудування має могутню виробничу базу і випускає більше 4-ї частини всієї промислової продукції країни
 • Тип: Реферат

  Технологічний процес товстолистового цеху

  розробка та будування комплектних електроприводів, з використанням сучасних перетворювачів мікропроцесорного керування, для покращення технологічних операцій, простота керування та обслуговування, монтажу та ремонту;
 • Тип: Реферат

  Технологічний розвиток і його закономірності

  Статистика встановила, що впровадження у виробництво 1 продуктивної науково-технічної ідеї викликає до життя в середньому біля 7 нових продуктивних ідей Тобто, в сучасних умовах швидкість, темпи розвитку НТП невпинно прискорюються
 • Тип: Реферат

  Технологія і устаткування для переробки бензолу

  Сирий бензол являє собою багатокомпонентну систему, основними складовими яке є одноядерні ароматичні з'єднання — бензольні вуглеводні і різні домішки Основна маса сирого бензолу википає до 18 (ВУС, Вище цієї температури киплять легкокипящие погони поглинальної олії, що містяться в сирому, бензолі, а також неграничні з'єднання
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 298