Работы в категории Промышленность, производство, страница 23, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Курсовая работа

  Використання генетичних алгоритмів в САПР ТП

  Інформаційні системи на базі сучасних комп’ютерів, оснащених відповідним програмним забезпеченням, відіграють важливу роль в організації, керуванні та плануванні виробництва, і технологічних процесів в ньому
 • Тип: Реферат

  Використання промислових технологій в м. Рівне

  Об’єктами практики будуть підприємства м Рівного, що дають можливість ознайомлення з технологіями промислового виробництва машинобудування, легкої та харчової промисловостей, виробництва будівельних матеріалів та технологій комунального господарства
 • Тип: Реферат

  Використання сучасних матеріалів при виготовленні моделей

  Підвищення творчої активності трудящих багато в чому залежить від їх підготовки до винахідницької і раціоналізаторської діяльності Новаторам виробництва, що творчо відносяться до своєї праці, потрібні не тільки глибокі знання науково-технічних і економічних основ виробництва, але і спеціальні знання і уміння по раціоналізації і винахідництву Основи їх повинні бути закладені ще в школі
 • Тип: Курсовая работа

  Вимірювання вологості газу в трубопроводі

  Вологість газу є одним з основних параметрів при добуванні, транспортуванню і переробці природного газу Надійне і точне вимірювання цього параметра потрібний на всіх етапах - від свердловини до газопереробного заводу, істотно впливає на економічність і ефективність процесів Завдання вимірювання вологості можна розділити на три великі групи по різних процесах газової промисловості, а саме:
 • Тип: Курсовая работа

  Вимірювання електричних струмів і напруг

  Енергетика — одна з найпотужніших галузей народного господарства України За розвитком енергетики визначають стан розвитку країни в цілому Електроенергія сьогодні виробляється на електростанціях різного типу В Україні працюють теплові, гідро, атомні, вітрові та іншого типу електростанції
 • Тип: Отчет по практике

  Вимірювання лінійних та кутових розмірів

  Провести інформаційний пошук та аналітичний огляд первинних вимірювальних перетворювачів для вимірювання фізичної величини відповідно до тематики, а саме вимірювання неелектричних величин – геометричних розмірів за темою: «Вимірювання лінійних та кутових розмірів»
 • Тип: Реферат

  Вимірювання на мережі SDH в цілому

  Всі функціональні тести поділяються на такі групи тестів: секційного рівня; маршрутів високого і низького рівнів; рівня навантаження; маршруту в цілому; зрештою, мережі в цілому як сукупності маршрутів
 • Тип: Отчет по практике

  Вимірювання рівнів

  Провести інформаційний пошук та аналітичний огляд первинних вимірювальних перетворювачів для вимірювання фізичної величини відповідно до тематики, а саме вимірювання неелектричних величин – геометричних розмірів за темою: “Вимірювання рівнів”
 • Тип: Реферат

  Вимірювання температури

  В енергетичних установках і системах теплотехнічні вимірювання служать для безперервного виробничого контролю за роботою устаткування При проведенні робіт з енергетичного аудиту різних систем, у яких основним об'єктивним показником відповідності їхніх експлуатаційних характеристик з нормативними вимогами або вимогами технологічних умов є температура, точність її вимірювання буде обумовлювати прийнятність подальших заходів щодо впровадження енергозберігаючих заходів Як правило, величина температури найбільш значима в системах з потужними енергетичними потоками, в яких головним чином проводятьс
 • Тип: Реферат

  Вимірювання тиску: класифікація приладів

  Тиском називають відношення сили, що діє перпендикулярно поверхні, до площі цієї поверхні Тиск - одна з основних величин, що визначає термодинамічний стан речовин Тиском багато в чому визначається хід технологічного процесу, стан технологічних апаратів і режими їхнього функціонування Із завданням вимірювання тиску доводиться зіштовхуватися при вимірюваннях деяких технологічних параметрів, наприклад витрати газу або пари, при термодинамічних параметрах, що змінюються, рівня рідини, і ін
 • Тип: Курсовая работа

  Вимірювання товщини стрічки

  В даному курсовому проекті розроблена автоматична система для вимірювання товщини стрічки Ця система дозволяє чітко контролювати задану товщину стрічки для того, щоб остання відповідала вимогам замовника чи виробництва, а також оптимально використовувати сировину, з якої вона виготовляється
 • Тип: Реферат

  Вимоги до води для водогрійних і парових котлів

  Прозорість води виражається в сантиметрах висоти стовпа води, налитої в скляний циліндр, через який можна ще читати друкарський шрифт або бачити хрестоподібні чорні смужки шириною 1 мм, розташовані на білому матовому кружку на дні циліндра
 • Тип: Курсовая работа

  Вина отечественного производства

  Я выбрала тему реферата «вина отечественного производства», потому что многие люди употребляют в своей жизни алкогольные напитки Я хочу знать, где и как производят вина, какие они бывают, какие болезни вина существуют
 • Тип: Реферат

  Виникнення фотографії

  Серед багатьох дивовижних винаходів, зроблених в XIX столітті, далеко не останнє місце займає фотографія - мистецтво, що дозволило робити миттэве зображення будь-якого предмета або ландшафту Фотографія зародилась на грані двох наук: оптики й хімії, адже для одержання відбитків потрібно було вирішити два складні завдання По-перше, необхідно було мати особливу світлочутливу пластинку, здатну сприймати й утримувати на собі зображення По-друге, потрібно було знайти спеціальний прилад, який би чітко проектував зображення б'єктів, що знімають, на цю пластинку І те й інше вдалося створити лише після
 • Тип: Курсовая работа

  Винтовентиляторный двигатель

  Произведены газодинамические расчеты узлов двигателя: компрессора низкого давления, компрессора высокого давления а именно осевой его части и центробежной ступени, турбины высокого давления, турбины низкого давления, турбины винтовентилятора В результате получены энергетические, кинематические и геометрические параметры узлов и двигателя в целом
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 298