Работы в категории Промышленность, производство, страница 220, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок авіаційного двигуна турбогвинтового типу

  Оптимізація технічних рішень і зменшення витрат при створенні перспективних літаків вимагають вже на початкових етапах їх проектування ретельної оцінки взаємозв'язку характеристик основних складових елементів авіаційного комплексу Вибір двигуна для літака з безлічі можливих варіантів ускладнюється необхідністю обліку параметрів і характеристик силової установки в цілому
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок багатокорпусної випарної установки

  Дана курсова робота націлена на закріплення та поглиблення знань, придбаних при вивченні дисципліни "Тепломасообмінні процеси та апарати", а також на розвиток навичок при розв’язанні конкретних інженерних задач та оформленні технічної документації
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок барабанної сушарки для сушіння сульфату амонію топочними газами

  Видалення вологи з твердих і пастоподібних матеріалів здешевлює їх транспортування і надає їм певні властивості, а також сприяє зменшенню корозії апаратури Вологу можна видаляти механічними способами віджимання, центрифугування, відстоювання Проте цими способами волога віддаляється частково, ретельніше видалення вологи здійснюється шляхом теплової сушки Найбільш ширше поширені в хімічній технології конвективний і контактний методи сушки При конвективній сушці тепло передається від теплоносія до поверхні висушуваного матеріалу Як теплоносії використовують повітря, інертні гази, димові гази При
 • Тип: Дипломная работа

  Розрахунок відцентрованого насосу

  Мета роботи – визначення умов роботи агрегату, вдосконалення методу ремонту, визначення його конструкції та деталей, що спрацьовуються найчастіше і запропонувати методи підвищення зносостійкості Побудова карти змащення, що складається з таблиці та схеми змащення Вдосконалення техніки безпеки при обслуговуванні даного механізму, протипожежної безпеки та заходів санітарії Виконати економічний розрахунок сірчаного скруберу та відцентрового насосу, що складається з визначення кількості ремонтів за ремонтний цикл та ремонтної документації, складання зведених таблиць річного фонду робочого часу та з
 • Тип: Контрольная работа

  Розрахунок вертикального ланцюгового елеватора

  Розрахувати вертикальний ковшовий ланцюговий елеватор для транспортування пшениці γв = 7,2 кН/мі, продуктивністю П = 176,6 кН/год Швидкість транспортування складає ν = 1,3 м/с, висота, на яку подається вантаж Н = 13 м, максимальний розмір рядового вантажу а₀ = 77,7 мм
 • Тип: Дипломная работа

  Розрахунок вугільної шихти для коксування

  Україна має великі запаси горючих корисних копалин, головним чином вугілля Це свідчить, що раціональне використання запасів земних надр в перспективі повинно стояти в максимальному наближенні витрат горючих копалин відповідно їх запасам, тобто збільшення добутку та використання вугілля
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок гідроприводу

  Принципова схема об’ємного гідропривода поступального руху наведена на рисунку 1 Робоча рідина з бака Б подається насосом Н через розподільник Р у робочу порожнину циліндра Ц Шток циліндра навантажений силою F
 • Тип: Контрольная работа

  Розрахунок гідроприводу з дроселюючим розподільником

  Робоча рідина в гідроприводах призначена для приведення в дію робочих органів вузлів і механізмів На стан робочої рідини впливає широкий діапазон робочих температур, а також наявність великих швидкостей потоку і високих тисків Робоча рідина виконує наступні функції:
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок гідросистеми верстата

  Б - бак; Н - гідронасос; Кл1 - запобіжний клапан; Кл2 - клапан послідовності; Р1, Р2, Р4, Р5 - гідророзподільники з електрокеруванням; Р1, Р2 - гідророзподільники; Гц1, Гц2 - гідроциліндри з параметрами: Fгц1 = 18 кН,
 • Тип: Реферат

  Розрахунок газоповітряного рекуператора

  тобто об'ємна витрата гарячого теплоносія на 15% більше, ніж холодного Якщо температура холодного теплоносія на вході і виході з рекуператора відповідно рівна t=15 oC, t= 400 oC, то можна підрахувати на скільки нагрівся холодний теплоносій t2 = t-t=400–15=385oC
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

  Двигун МТМ 380В, 50 Гц, 40% ПВ Тип МТМ-412–8, РН=16кВт, n=715 об/хв, МК/МН=2,8 Статор: cosφном=0,7, cosφхх=0,08, ІС Н=42,5А, Ісх=30А, rc=0,316Ом, хс=0,371Ом Ротор: Ерн=200В, Ірн=52А, rp=0,098Ом, хp=0,195Ом к=1,82, J=0,75 кг∙м2,
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок допусків і посадок гладких циліндричних з'єднань, підшипників кочення та ковзання, шліцьових та різьбових з'єднань, калібрів. Розрахунок розмірних ланцюгів

  В отвір чавунного корпусу встановлено стакан 1, в якому містяться роликові підшипники 2, а з лівої сторони корпуса - шариковий підшипник 6 На правому кінці вала 5 встановлена конічна шестерня 4, за допомогою якої передається обертання від вала 5 на вертикальний вал 7 Відстань між роликовими підшипниками витримується за рахунок дистанційного кільця 3 При призначенні посадки для з’єднання стакан - корпус ( D5 ), необхідно враховувати, що точність положення осі валу 5 залежить від точності співпадіння осей отвору корпуса під підшипник 6 і стакану 1 При призначенні посадок для кілець підшипників
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок електроприводу головного руху вертикального сверлійно-фрезерно-росточного напівавтомата 243ВМФ

  Створення оптимальної конструкції сучасного метало різального верстата, можливо тільки у разі автоматизації проектування, оскільки традиційний метод ручного проектування забезпечує лише створення працездатних конструкцій, але не оптимальних Як відомо, заручного методу розрахунку і конструювання деталей і вузлів верстатів, робиться низько спрощень і не враховуються усі фактори, не розглядаються усі важливі варіанти конструкції Застосування електронних обчислювальних машин (ЄОМ) дає змогу збільшити кількість факторів, які розглядаються і дає можливість досягти оптимальних рішень Але бажаний ефе
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок елементів азимутального привода радіолокаційної літакової антени

  Курсова робота з теми: «Розрахунок елементів азимутального привода радіолокаційної літакової антени» є формою самостійної роботи студентів Будучи одним з методів опанування ними теоретико-практичних знань з курсу «Механіка» та «Механічні пристрої ЕА», вона допомагає вирішити наступні задачі:
 • Тип: Контрольная работа

  Розрахунок зубчасто-пасового приводу

  Знаходимо небезпечний переріз при розрахунку на втомленність Він проходить через точку К, тому що тут маємо найбільшу кількість концентраторів напружень: шпонковий паз та посадка маточини колеса на вал
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 298