Работы в категории Промышленность, производство, страница 22, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Реферат

  Виды топлива. Перспективы развития новых видов топлива

  В мире все больше говорят о необходимости замены нефти, угля и газа на биотоплива Отголоски уже доходят и до России, где, впрочем, пока немногие понимают, что же это такое на самом деле В прессе иногда можно встретить рассказы о чудесных веществах, совершенно не загрязняющих окружающую среду и более эффективных, чем бензин, керосин и дизельное топливо
 • Тип: Курсовая работа

  Виды упаковок из картона и бумаги

  Бумага - это материал, состоящий из мельчайших растительных волокон Пространство между волокнами заполнено минеральными веществами - наполнителями, цветообразователями, клеящими веществами, понижающими способность бумаги впитывать влагу и др
 • Тип: Учебное пособие

  Визначення дійсного значення частот обертання шпинделя

  Виконати розрахунки частот обертання шпинделя за вихідними даними; побудувати графік частот обертання шпинделя; ознайомитись із методикою визначення дійсного значення частот обертання шпинделя та експериментальним стендом; виконати порівняння теоретичних розрахунків та експериментальних даних та зробити висновки щодо похибок частот обертання шпинделя
 • Тип: Курсовая работа

  Визначення деформації балок при згині

  До проектуємих частин споруджень пред'являються вимоги не тільки до міцності, але і до твердості, тобто щоб їхні пружні деформації під дією навантаження були як можна меншими (у результаті великого прогину валів порушується правильність зачеплення зубчастих чи коліс виникають кромочні навантаження в підшипниках ковзання й ін ) Вивчення деформацій також необхідно при рішенні статично невизначених задач
 • Тип: Реферат

  Визначення морозостійкості гум. Склування і крихкість гум та їх визначення

  Дисципліна «Контроль якості полімерних матеріалів» дає знання про те, якими методами оцінюють якість матеріалів, з яких виготовляють полімерні вироби.
 • Тип: Курсовая работа

  Визначення параметрів електропривода верстата з ЧПК з підпорядкованим регулюванням координат

  Промислові роботи і маніпулятори – одна із головних частин комплексної програми автоматизації виробництва Вони вирішують задачу скорочення традиційно ручних операцій у виробництві шляхом автоматизації технологічного процесу
 • Тип: Контрольная работа

  Визначення параметрів пристроїв для очищення газу від пилу

  У розрахунках визначаються основні розміри окремих елементів циклона при заданих величинах витрат Q (м3/год) потоку газу, характеристиках вловленого пилу (питома вага пилу γП, фракційний склад), швидкості вхідного υвх і вихідного υвих потоків газу, а також питому вагу газу γГ і ступінь очищення η газу0
 • Тип: Реферат

  Визначення пластоеластичних властивостей еластомерів

  Дисципліна «Контроль якості полімерних матеріалів» дає знання про те, якими методами оцінюють якість матеріалів, з яких виготовляють полімерні вироби.
 • Тип: Контрольная работа

  Визначення продуктивності печі СШЦМ-6.12/10

  Діаметр вертикальних камерних печей дорівнює 0,5-3,5 м, а висота – 1-30 м Малі печі використовують для світлого відпалу, газової цементації, азотування (при введенні реторти), нагрівання під відпуск і загартування Більші печі застосовують для нагрівання під загартування й відпуск довгих деталей (валів, осей, спеціальних труб і т п )
 • Тип: Реферат

  Визначення релаксаційних характеристик гум. Визначення якості приготу-вання гумових сумішей. Порівняльна характеристика контролю пластичних мас та еластомерів

  Тема реферату з дисципліни «Контроль якості полімерних матеріалів» - «Визначення релаксаційних характеристик гум Визначення якості приготування гумових сумішей Порівняльна характеристика контролю пластичних мас та еластомерів»
 • Тип: Реферат

  Визначення текучості пластичних мас. Визначення стійкості пластичних мас до дії високих температур

  Дисципліна “Контроль якості полімерних матеріалів” дає знання про те, якими методами оцінюють якість матеріалів, з яких виготовляють полімерні вироби Властивості полімерних матеріалів визначають і якість виробів і терміни їх експлуатації Дисципліна знайомить з методами контролю якості пластмас і еластомерів, принципами і суттю цих методів, особливостями контролю того чи іншого матеріалу, а також з розрахунками кількісних показників якості
 • Тип: Реферат

  Визначення термостійкості пластичних мас

  Дисципліна “Контроль якості полімерних матеріалів” дає знання про те, якими методами оцінюють якість матеріалів, з яких виготовляють полімерні вироби Властивості полімерних матеріалів визначають і якість виробів і терміни їх експлуатації
 • Тип: Лабораторная работа

  Визначення точності позиціювання промислового робота

  Помилки позиціювання: помилки пристрою керування, помилки приводів, технологічні похибки виготовлення елементів та вузлів маніпулятора, пружні властивості кінематичних лапок маніпулятора робота, люфти та зазори в кінематичних парах, похибки позиціювання, що залежать від умов експлуатації промислового робота, теоретичні положення точності позиціювання промислових роботів
 • Тип: Курсовая работа

  Визначення характеристик вала з дисками

  Діагностування характеристик вала з дисками по спектрі частот його коливань є актуальною у зв'язку з необхідністю рішень завдань акустичної діагностики технічних конструкцій і віброзахисту механічних систем
 • Тип: Реферат

  Виконання робіт екскаваторами, обладнаними прямою лопатою

  Прискорення технічного прогресу і зростання продуктивності праці в будівництві значною мірою залежать від рівня механізації будівельного виробництва В даний час в Україні ведеться робота по наступних основних напрямах: розробка парку машин, що забезпечують підвищення потужності (за рахунок упровадження нових двигунів і гідрообладнання високого тиску); продуктивності (за рахунок використовування одного робочого органу в десятках необхідних операцій на будівельному майданчику); розвиток виробництва спеціальної техніки, що забезпечує швидкісне будівництво; підвищення технічного рівня і ефективно
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 298