Работы в категории Промышленность, производство, страница 21, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Контрольная работа

  Виготовлення виробів литтям

  Ливарні форми можуть бути разовими та багаторазовими Разові форми використовують лише один раз; для звільнення відливка від форми останню руйнують Багаторазові форми використовують сотні й тисячі разів; відливки витягають з форми витрушуванням або виштовхуванням
 • Тип: Дипломная работа

  Виготовлення демісезонного пальто

  Сучасна мода, як і людське життя ,різноманітна Знайти свій неповторний стиль , форму не просто як і розробити сучасні моделі одягу А сучасний гарний одяг не можливо спроектувати без урахування принципів Художнього моделювання одягу
 • Тип: Дипломная работа

  Виготовлення деталі шестерня в машинобудуванні

  Задача керівників і організаторів машинобудівного виробництва полягає в тому щоб, створити сітку переважно середніх і мілких підприємств, що спеціалізуються на виробництві деталей, вузлів модулів сучасної техніки, така практика виправдала себе в машинобудуванні розвинених країн Заходу Ця сітка необхідна інфраструктура сучасного машинобудування разом зі спеціальним виробництвом заготовок, інструментів, оснащення Вона повинна складати ядро комплексу галузей загально машинобудівного використання
 • Тип: Курсовая работа

  Виготовлення деталей та їх класифікація

  Ми живемо у епоху науково-технічної революції Наука стала провідною силою у житті людства, бурхливо розвивається техніка Створюються нові машини, прилади, удосконалюються засоби обробки різноманітних матеріалів Важливіша роль у розвитку усіх галузей народного господарства належить машинобудуванню Космічні кораблі й сільськогосподарські машини, атомні електростанції й потяги, книжки й телевізори, одяг й взуття - усе це та багато іншого створюється за допомогою незчисленної кількості різноманітних верстатів Верстатобудування є фундаментом машинобудівної індустрії Зростання випуску продукції пром
 • Тип: Дипломная работа

  Виготовлення корпуса гідроциліндра Г 29-3

  У наш час питання розвитку виробництва в економіці серйозне й наукомістке завдання, але без розвитку виробництва й вкладення в нього засобів підприємства існувати не можуть У зв'язку із цим підприємства шукають можливості й засоби для успішної роботи й подальшого розвитку Зараз помітне прагнення заводів максимально знижувати собівартість своєї продукції, застосовувати більше високопродуктивне встаткування й оснащення, оснащувати верстати промисловими роботами
 • Тип: Дипломная работа

  Виготовлення штока бурового насосу УНБ-600

  Для енергозабезпечення народного господарства України потрібно не менше, як 300 млн тонн умовного палива Самостійно свої потреби ми забезпечуємо на сьогодні десь близько до третини Первинними джерелами енергії в Україні є вугілля, газ, нафта, уран і так звані відновлювальні джерела: енергія річок, вітру, сонця, гарячих джерел, відходів сільського господарства
 • Тип: Реферат

  Види фільтрів

  В атмосферному повітрі завжди є пилові частинки Кількість пилу в повітрі залежить від ряду факторів природного характеру та антропогенної дії на навколишнє середовище, а саме від ступеня благоустрою та розташування населених міст, від щільності зелених насаджень, від характеру технологічних процесів промислових підприємств, які розташовані в даному населеному пункті, від інтенсивності руху транспортних засобів, стану дорожнього покриття тощо
 • Тип: Контрольная работа

  Виды запорной арматуры, ее назначение и конструкция

  Запорная арматура - предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса (цикл «открыто-закрыто») Сюда относятся задвижки, краны, запорные клапаны, поворотные затворы Основное назначение запорно-регулирующей арматуры – перекрывать поток рабочей среды по трубопроводу и снова пускать среду, а также обеспечивать необходимую герметичность Завод трубопроводной арматуры следит за качеством выпускаемой продукции Устанавливается арматура на трубопроводах высокого и низкого давления, агрегатах и сосудах Предназначе
 • Тип: Контрольная работа

  Виды и назначение действующих стандартов

  Стандарт – это нормативный документ, разработанный на основе соглашения, утвержденного признанным органом, и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области В стандарте устанавливаются для всеобщего и многократного использования общие принципы, правила, характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов Стандарт должен быть основан на обобщенных результатах научных исследований, технических достижений и практического опыта, тогда его использование принесет оптимальную выгоду для общества
 • Тип: Реферат

  Виды испарений и распылений в технологии ЭОТ

  Принцип электронно-лучевого нагрева состоит в том, что кинетическая энергия потока ускоренных электронов при бомбардировке ими поверхности вещества превращается в тепловую энергию, в результате чего оно нагревается до температуры испарения
 • Тип: Реферат

  Виды кабелей и правила их применения

  Кабелем называют устройство, предназначенное для канализации электрической энергии и состоящее из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников заключенных в герметическую защитную оболочку из резины, пластмассы, алюминия или свинца
 • Тип: Контрольная работа

  Виды обробки металів

  За допомогою ливарного виробництва отримують відливки та зливки – первинний продукт ланки обробки металічних сплавів Його сутність полягає у формуванні фасонних відливок або зливків в процесі плавлення так званої шихти (чистих металів, металобрухту тощо) із додаванням вогнетривів або плавлення у спеціальних печах – тиглях (для тугоплавких металів)
 • Тип: Реферат

  Виды передач и их основные характеристики

  Вращательное движение в машинах передается при помощи фрикционной, зубчатой, ременной, цепной и червячной передач Будем условно называть пару, осуществляющую вращательное движение, колесами Колесо, от которого передается вращение, принято называть ведущим, а колесо, получающее движение, — ведомым
 • Тип: Реферат

  Виды печати

  Офсетная печать - это способ плоской печати На протяжении почти 30 лет его применение постоянно возрастает Офсет вытеснил преобладавшую в прежнее время высокую печать и в настоящее время занимает доминирующее положение на рынке печатной продукции
 • Тип: Лабораторная работа

  Виды резания древесины

  Определить диапазон изменения угла встречи (φ) и угла положения лезвия (φл) для каждого аила резания Представить в отчете работы главные и промежуточные виды резания с учетом определения простейшего резания
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 298