Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Реферат

  Абразивные материалы

  АБРАЗИ́ВНЫЕ МАТЕРИА́ЛЫ (абразивы) (от лат abrasio — соскабливание), вещества повышенной твердости, применяемые в массивном или измельченном состоянии для механической обработки (шлифования, резания, истирания, заточки, полирования и т д ) других материалов Естественные абразивные материалы — кремень, наждак, пемза, корунд, гранат, алмаз и др ; искусственные — электрокорунд, монокорунд, карбид кремния, боразон, эльбор, синтетический алмаз и др
 • Тип: Курсовая работа

  Абсорбер тарельчатого типа

  В абсорбционных процессах (абсорбция, десорбция) участвуют две фазы —жидкая и газовая и происходит переход вещества из газовой фазы в жидкую при абсорбции) или, наоборот, из жидкой фазы в газовую (при десорбции) Таким образом, абсорбционные процессы являются одним из видов процессов массопередачи
 • Тип: Доклад

  Авиационные силовые установки

  Реактивные двигатели являются тепловыми машинами преобразующие химическую энергию топлива в кинетическую энергию вытекающего из двигателя газа или в механическую работу, которая используется для создания тяги по средствам воздушного винта
 • Тип: Дипломная работа

  Автоблокировка переезда

  В настоящее время на сети дорог находятся в эксплуатации две основные системы автоблокировки На участках с автоном­ной тягой применяется автоблокировка с импульсными рельсовыми цепями постоянного тока На линиях с электротягой применяется кодовая автоблокировка с рельсовыми цепями пере­менного тока частотой 50 Гц на участках с электротягой посто­янного тока и 25 или 75 Гц на линиях с электротягой перемен­ного тока
 • Тип: Реферат

  Автовышки

  Автовышки монтируются на шасси грузовых автомобилей, что обеспечивает им высокую маневренность и мобильность, и используются для обслуживания и устранения аварий осветительной сети, контактных линий городского электротранспорта
 • Тип: Курсовая работа

  Автогрейдер ДЗ-122 с дополнительным оборудованием для профилировки откосов

  Автогрейдеры представляют собой самоходные планировочно-профилировочные машины, основным рабочим органом которых является полноповоротный грейдерный отвал с ножами, установленными под углом к продольной оси автогрейдера Отвал размещён между передним и задним мостами пневмоколёсного ходового оборудования При движении автогрейдера ножи срезают грунт и отвал сдвигает его в сторону
 • Тип: Дипломная работа

  Автоматизація процессу сушки деревини

  Сушіння матеріалів є енергоємким процесом, зв'язаним зі значною витратою палива, пару, а також електроенергії, а отже використання високоточної автоматики дозволить значно скоротити термін сушіння та знизити енергетичні затрати Сушать деревину у виді пиломатеріалів (дошок, брусів, заготовок), шпону (тонколистового матеріалу), трісок, стружки і волокон Також поширеним є сушіння круглих лісоматеріалів (деталі опор ліній електропередачі, зв'язки, будівельні деталі)
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей

  Автоматичне управління технологічним процесом має забезпечувати автоматичний контроль за режимами роботи, агрегатів (мірою заповнення бункерів, зміною режимів роботи дозаторів та інше), контроль якості суміші і облік на виході продукції В сучасних умовах автоматизація заводів і установок по виготовленню бетонних сумішей виконується модульними комплектами апаратури, наприклад, комплект „АКА-бетон” Апаратура, яка входить до цього комплекту дозволяє автоматизувати роботу установок методом агрегатування, тобто введення відповідних підсистем і блоків до базових систем керування, за рахунок чого пі
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

  Організації існують для досягнення цілей, що стоять перед ними Ступінь реалізації цих цілей показує наскільки ефективно діє організація, тобто, наскільки ефективно використовуються організаційні ресурси
 • Тип: Отчет по практике

  Автоматизація технологічних процесів у металургії

  За останні десятиріччя автоматизація промислових процесів знайшла широке застосування в усіх галузях промисловості ставши необхідним та невід’ємним елементом нової техніки Автоматика сприяє підвищенню результатів праці і економії енергоносіїв Велику роль грає автоматизація виробничих процесів чорної металургії Застосування автоматизації приближує протікання теплових процесів до оптимальних умов, збільшує виробничу здатність печей, зменшує витрату палива Так в прокатному виробництві автоматизація нагрівальних пристроїв знижує витрату палива на 10-12% В результаті застосування автоматичного регу
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация вельц печи для переработки цинковых кеков

  Процессы управления совершаются над объектами управления (ОУ), под которыми понимаются части технологического процесса или агрегата, целиком технологические процессы, агрегаты, ма­шины, цехи, производственные предприятия, коллективы людей
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация дозирования из расходных бункеров цемента

  Автомат - устройство, которое по заданной программе без участия человека выполняет операции производственного цикла по получению, передаче, преобразованию и использовании энергии материала, информацию и нуждается лишь в контроле и наладке человеком
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация доменного процесса

  Непрерывный рост мощности доменных печей и внедрение новых методов интенсификации технологического процесса существенно повысили производительность доменного производства и увеличили потоки сырья, энергии и продуктов плавки, участвующих в производственном процессе Современный доменный цех ежесуточно потребляет свыше 50 тыс т различных материалов, 100 млн м3 воздуха, примерно 2 млн т воды и расходует более 20 тыс кВтч электроэнергии Значительно усложнилось управление доменным производством, возросло количество информации, которое необходимо освоить и использовать для управления процессом Увели
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация известково-обжиговой печи

  Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами требует глубоких знаний и практического усвоения методов синтеза автоматических систем управления Задачи синтеза АСУ решаются на основании динамических свойств объектов управления и требований, предъявляемых к системам
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизация изготовления детали

  Эффективность производства, технический процесс, качество выпускаемой продукции во многом определяется развитием производства, технологических процессов, нового оборудования, оснастки, инструмента, средств механизации и автоматизации