Работы в категории Промышленность, производство, страница 167, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Курсовая работа

  Проектування стріли крана

  Знайдемо розрахункові навантаження, для чого номінальну власну вагу стріли Gc, пересувного візка Gвіз і гакової обойми Gг о , помножимо на коефіцієнт перевантаження nG=1,1, а вагу вантажу Q на коефіцієнт перевантаження nQ=1,15:
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування та дослідження механізму привода конвеєра

  Під час роботи проведено синтез і аналіз кінематичних схем та реальних характеристик механізмів довбального верстату Розглянуті теоретичні питання та розрахунки Проведено структурний аналіз механізму, кінематичне дослідження механізму, побудовані плани механізму, плани швидкостей та прискорень, кутових швидкостей та кутових прискорень, проведений силовий розрахунок механізму, проведено проектування циліндричних прямозубих евольвентних передач та проектування планетарної передачі, та кулачкового механізму
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування та розрахунок редуктора для стрічкового транспортера

  Ціль курсового проектування - систематизувати, закріпити, розширити теоретичні знання, а також розвити розрахунково-графічні навички студентів Основні вимоги, пропоновані до створюваної машини: висока продуктивність, надійність, технологічність, мінімальні габарити й маса, зручність в експлуатації й економічність У проектованому редукторі використовуються зубчасті передачі
 • Тип: Лабораторная работа

  Проектування технологічної операції електроерозійної обробки на електроерозійному прошивочному верстаті моделі 183

  При проходженні в між електродному просторі імпульсів електричного струму електроди руйнуються, тобто виникає електроерозія Руйнування проходить шляхом утворення лунки на поверхні електроду під дією одиничного електричного розряду Причина утворення лунки - місцевий нагрів електроду до дуже високої температури (до 10000 С)
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування технологічної оснастки для виготовлення деталі "каретка верхня"

  4 5 Визначення фактичної сили затискання заготовки в пристрої Розробка кінематичної схеми затискного механізму та вибір його конструкції Розрахунок механізованого приводу пристрою (при необхідності) Перевірка умови надійного затискання заготовки в пристрої
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування технологічного маршруту механічного оброблення косозубого дискового довбача

  Довбач представляє собою зубчасте колесо з евольвентним профілем, забезпеченим різальними лезами; застосовують їх на зубодовбальних верстатах, моделей 5А12, 514; 516 та інших і працюють за методом обкочування
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування технологічного оснащення для оброблення деталі "Кронштейн 6464.4700.015"

  На сьогоднішній день машинобудування належить до найпотужніших галузей народного господарства, забезпечує високу якість і точність виробів взагалі та оброблюваних поверхонь деталей машин зокрема Його ефективність досягається збільшенням питомої ваги автоматизованого устаткування, роботизованих систем, споряджених мікропроцесорною чи обчислювальною технікою, гнучких автоматизованих комплексів і гнучких виробничих систем
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування технологічного оснащення та вимірювального інструменту

  3 1 Службове призначення пристрою: габарити заготовки; на який верстат ставиться пристрій; відомості про поверхні, які обробляються в даному пристрої (шорсткість, точність розмірів припуску на обробку); кількість заготовок, що встановлені в пристрої та зручність установки
 • Тип: Реферат

  Производственная структура предприятия, его цехов и их специализация

  Соответственно рассмотренному выше содержанию производственного процесса как совокупности основных, вспомогательных и обслуживающих процессов производственного назначения на любом машиностроительном (радиоэлектронного приборостроения) заводе необходимо различать основные, вспомогательные и побочные цехи и обслуживающие хозяйства Их состав, а также формы производственных связей между ними принято называть производственной структурой предприятия (рис 1)
 • Тип: Курсовая работа

  Производственно техническая инфраструктура производственных предприятий

  Так на мероприятия по техническому обслуживанию идет до 3040% от общепроизводственных затрат, а затраты на техническое обслуживание и ремонт за весь срок службы лесозаготовительных машин почти в 8 раз превышают затраты на приобретение техники
 • Тип: Отчет по практике

  Производственное обучение по профессии станочник широкого профиля

  Необходимо научиться читать чертежи различных деталей, производить обработку деталей сложностью 3, 4 разряда, научиться настраивать станок на выполнение определенных операций и в заключении получить максимальный разряд
 • Тип: Контрольная работа

  Производственные операции

  Производственный процесс — совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных процессов, в результате которых исходное сырье и материалы превращаются в готовую продукцию В зависимости от назначения продукции все производственные процессы подразделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие
 • Тип: Контрольная работа

  Производственные процессы

  Производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов труда и орудий труда в целях создания потребительских стоимостей - полезных предметов труда, необходимых для производственного или личного потребления В процессе производства рабочие воздействуют на предметы труда при помощи орудий труда и создают новые готовые продукты, например станки, ЭВМ, телевизоры, радиоэлектронные приборы и т д Предметы и орудия труда, будучи вещественными элементами производства, на предприятии находятся в определенной взаимосвязи друг с другом:
 • Тип: Контрольная работа

  Производственные технологии

  При работе деталей машин возможны динамические нагрузки, при которых многие металлы проявляют склонность к хрупкому разрушению Опасность разрушения усиливают надрезы - концентраторы напряжений Для оценки склонности металла к хрупкому разрушению под влиянием этих факторов проводят динамические испытания на ударный изгиб на маятниковых копрах (рис 1) Стандартный образец устанавливают на две опоры и посредине наносят удар, приводящий к разрушению образца По шкале маятникового копра определяют работу К, затраченную на разрушение, и рассчитывают основную характеристику, получаемую в результате эти
 • Тип: Контрольная работа

  Производственные технологии: технология и оборудование швейного производства

  1) игла, которая служит для прокалывания материала и проведения через него швейной нитки Ушко иглы располагается вблизи острия, вдоль стержня располагается короткий и длинный желобки, которые размещается нить при проколе материала, крепится игла в игловодителе на участке колбы Иглы выпускаются различных типов и вариантов, в зависимости от формы стержня, заточки, острия и длины колбы, а также разных номеров в зависимости от диаметра стержня (номер – это диаметр стержня в мм х на 100)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... 298