Работы в категории Промышленность, производство, страница 166, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Курсовая работа

  Проектування водонапірної башти

  Зварювання – один з ведучих технологічних процесів До 2/3 світового споживання стального прокату використовується для виробництва зварних конструкцій та споруд Зварюванню підлягають практично всі метали та неметали в будь-яких умовах – на землі, в морських глибинах та в космосі Товщина зварювальних деталей коливається від мікронів до метрів, маса зварювальних конструкцій – від долей грама до сотень тисяч тон Як правило, зварювання - це єдиний можливий або найбільш ефективним спосіб створення нероз’ємних з’єднань конструкційних матеріалів і отримання заготовок, максимально наближених до оптима
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування гідроциліндра

  За вибраним варіантом схеми гідропривода і вихідними даними, а також взятим значенням робочого тиску, визначити розміри гідроциліндра і підібрати розподільник, дросель, гідро клапан, фільтр Розрахувати втрати тиску в магістралях привода Вибрати насос Розрахувати потужність і ККД гідропривода Еквівалентну шорсткість гідроліній взяти =0,06 мм, а механічний ККД гідроциліндра -=0,90
 • Тип: Реферат

  Проектування геометрії косозубих торцевих фрез з ступінчастими схемами різання

  Корпуси механізмів, приладів, апаратів, а також опори, рами, станини складають більше 13% масиву продукції машинобудування і металообробки Матеріалом цих деталей є чавуни (близько 60%) і загартована сталь (до 20%) В технологічних процесах виготовлення деталей від 10 % до 50% деталей повинні мати шорсткість оброблених поверхонь не більше 1,6 мкм
 • Тип: Контрольная работа

  Проектування друкованих плат

  ширина друкованих провідників та мінімальна відстань між ними визначається класом друкованого монтажу У вітчизняній промисловості встановлено два класи друкованого монтажу: А — малої щільності, Б — великої щільності Для плат класу А вказані величини допускаються в межах 0,5 — 0,8 мм, для плат класу Б — у межах 0,2 — 0,4 мм;
 • Тип: Дипломная работа

  проектування ковбасного цеху потужністю 12 т готової продукції за зміну

  Цель – проектирование колбасного цеха мощностью 12 т готовой продукции за смену В процессе проектирования доказана целесообразность проектирования колбасного цеха в г Дергачи Разработаны инновационные предложения – обоснован выбор сырья для продуктов детского питания
 • Тип: Дипломная работа

  Проектування конструкції корпусу суховантажного судна для перевезення генерального грузу та контейнерів

  Корпус проектованого має пряму носову кінцеву частину і просту кормову кінцеву частину, із проміжним розташуванням машинного відділення Корпус набрано за змішаною схемою набору Днищове й палубне перекриття набрані за подовжньою схемою набору Палубне перекриття у районі люкових вирізів набрано за поперечною схемою набору Розташування балок набору зображено на схемах днищового, палубного схемі бортового перекриття середнього трюму, і схемі бортового перекриття МВ
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування машини для перемішування сухих будівельних сумішей

  “Країна, яка будується — розвивається,” — вислів Рузвельта стосувався післявоєнної Німеччини, але добре підходить і для сучасної України, економіка якої, на жаль, ніяк не може виборсатися з глибин економічної кризи Та попри усі негаразди, будівельна промисловість в нашій країні розвивається — це значить, що країна будується Існуючі заводи не в змозі забезпечити потреби населення у високоякісних та зручних у використанні будівельних сумішах
 • Тип: Дипломная работа

  Проектування механізму повороту торкретфурми

  Конвертерний метод виробництва сталі, як вже вказувалося, забезпечує високу про і гарні економічні показники сталеплавильних цехів Але розвиток конвертерного виробництва до недавнього часу обмежувався в основному з двох причин По перше в конвертерному процесі тепло, необхідне для отримання сталі, виділяється за рахунок вигорання елементів, які знаходяться в складі чавуну Тому для повітряно-конвертерного процесу був потрібен чавун з визначеним складом цих елементів По друге, при цьому виробництві через шар металу пропускається велика кількість повітря, в результаті чого в сталі залишається азо
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування механічної дільниці для обробки деталі

  Задана деталь (корпус) є типовим представником програми, на яку розробляється технологічний процес Деталь призначена для закріплення кулькової гвинтової пари поздовжнього переміщення супорту верстата 1В340Ф3 Креслення деталі-представника наведено в додатку
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування нової конструкції шнекової фрези

  Фрези належать до найпоширеніших видів багатолезових інструментів у металообробній промисловості За призначенням вони діляться на інструменти для оброблювання площин, фасонних поверхонь, пазів, виступів, для прорізування, відрізання, нарізання різі та зубців (рис 2 1) Жодний інструмент не має такої різноманітності типів, як фреза Незалежно від типу вона представляє собою тіло обертання, на зовнішній циліндричній чи конічній і торцевій поверхнях якого нарізані зубці Кожний зубець фрези за геометричними параметрами можна розглядати як різець
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

  Потокове виробництво – одна з найбільш ефективних та високоорганізованих форм організації та проведення виробничого процесу на підприємствах Воно являє собою послідовне виконання необхідних для виготовлення виробу операцій на потоковій лінії
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування привода конвеєра

  Значення машин для людського суспільства надзвичайно велике Машини максимально підвищують продуктивність праці, сприяють поліпшенню якості продукції, що виготовляється, і зниженню її собівартості У сучасній промисловості машинобудуванню належить провідна роль, оскільки на базі машинобудування розвивається решта всіх галузей промисловості, будівництва і сільського господарства Рівень виробництва машин, ступінь їх технічної досконалості - основні показники розвитку всіх галузей народного господарства, основа технічного прогресу держави і добробуту суспільства
 • Тип: Учебное пособие

  Проектування редуктора

  Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для виконання розрахункової і графічної частин курсового проекту, а також зміст завдань і порядок їх виконання Зазначені завдання складені за стоваріантною схемою, де вихідні дані вибираються за останньою і передостанньою цифрами шифру залікової книжки студента
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування спеціального верстатного пристрою для встановлення фланця

  На даному етапі постають досить відповідальні задачі: підвищення якості машин, зниження їх матеріалоємності, трудомісткості і собівартості виготовлення, нормалізація і уніфікація цих елементів, засвоєння потокових методів виробництва, його механізація і автоматизація, а також зменшення строків підготовки виробництва нових об’єктів Розв’язок вказаних задач забезпечується поліпшенням конструкції машин, удосконаленням технології їх виготовлення, застосуванням прогресивних засобів і методів виробництва Велике значення в удосконаленні виробництва машин мають різного роду пристосування
 • Тип: Курсовая работа

  Проектування стаціонарного приводного роликового конвеєра

  Приводні роликові конвеєри переміщують вантажі за рахунок зчеплення, який виникає між опорною поверхнею вантажу і роликами Переміщення вантажів виконується з заданою швидкістю, однак їх положення на робочому настилі може бути легко порушено, тому часто з'являється необхідність в установці направляючих та вирівнюючи пристроїв, особливо в випадку криволінійної траси конвеєра
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 298