Работы в категории Промышленность, производство, страница 123, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Реферат

  Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом

  Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, кафедра "Ремонт тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин", професор
 • Тип: Реферат

  Підвищення довговічності лап культиваторів композиційними покриттями перемінного складу

  Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, Козаченко Олексій Васильович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім Петра Василенка, завідувач кафедри технічної експлуатації машин та устаткування;
 • Тип: Реферат

  Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

  Розвиток машинобудування на порозі третього тисячоліття ставить нові складніші питання до технології механічної обробки і, у тому числі, до інструментів, від характеристик яких залежить надійність та економічність роботи інструмента за умов високих швидкостей, навантажень, температур, хімічної взаємодії з оброблюваним матеріалом, а також високих вимог до геометрії обробки та якості оброблених поверхонь
 • Тип: Реферат

  Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

  Захист відбудеться “16” травня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 20 052 04 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою: 76019, м Івано-Франківськ, вул Карпатська, 15
 • Тип: Реферат

  Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

  Захист відбудеться “27“ червня 2008 р о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41 052 02 при Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м  Одеса, просп Шевченка, 1
 • Тип: Реферат

  Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

  Важливим напрямком розвитку інструментального виробництва є створення та впровадження економічних інструментальних матеріалів, що характеризуються зниженим вмістом вольфраму або не містять його зовсім Серед цих матеріалів чільне місце посідають безвольфрамові тверді сплави (БВТС), основною сферою використання яких є чистове точіння сталей
 • Тип: Реферат

  Підвищення якості й експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання

  доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Киричок Петро Олексійович, директор Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ „Київський політехнічний інститут” (м Київ), завідувач кафедри технології поліграфічного виробництва
 • Тип: Учебное пособие

  Підготовка гірських порід до виймання

  При відкритій розробці міцних гірських порід, які не піддаються відділенню від масиву безпосередньо робочими органами машин, необхідно відділити породу від масиву і дробити її до необхідної крупності В даний час ці роботи виконують буропідривним способом
 • Тип: Лабораторная работа

  Підготовка керуючої програми і настроювання оперативної системи керування верстата 1В340Ф30

  ментарями наведено нижче Програма Задаємо режими різання 00 S9 – частота обертання шпинделя 710 об/хв 01 F50 – подача в дискретах, тобто S = 0 5 мм/об 02 T1 – контурний різець (підрізання торця і циліндричне точіння) 03 M4 – ліве обертання шпинделя 04 M8 – включення МОР 05 X8200* ﺳ швидкий підхід до
 • Тип: Контрольная работа

  Підшипники кочення

  До недоліків підшипників кочення варто віднести високу чутливість до ударних і вібраційних навантажень, низьку довговічність у високошвидкісних приводах (небезпека руйнування сепаратора від дії відцентрових сил), порівняно великі радіальні розміри, підвищену шумову характеристику при високих швидкостях
 • Тип: Реферат

  Пайка и сварка

  Под пайкой понимают соединение двух металлических деталей при помощи припоя, температура плавления которого лежит ниже температуры плавления более легкоплавкой детали; благодаря этому детали могут быть разъединены при нагревании Рабочий процесс пайки, кроме соединяемых металлических деталей, требует наличия припоя, мягкого или твердого, флюса и источника тепла для нагревания припоя и спаиваемых деталей Важно также придать спаиваемым деталям форму, благоприятную для получения после пайки хорошего шва
 • Тип: Курсовая работа

  Параметри роботи компресора

  ь стиску…………………………………… …… ε = 14  Pa/Ps = 0,85 Газова стала……………………………………………… R = 287 Кількість циліндрів……………………………………… …z = 4 Тактність двигуна…………………………………… …… i = 4 Витрата пального…………………………………… …… gе = 0,21 Ступінь підвищення тиску……………………… …… …πк = 1,5 φа = 1,16 ∆Рa = 0,002 Обороти: Тиск пові
 • Тип: Курсовая работа

  Параметризация компоновок чертежей многоступенчатых редукторов

  Требования, предъявляемые к современным системам автоматизированного проектирования, не ограничиваются удобством создания графических примитивов и оформления чертежей по ГОСТ — на повестке дня появляются возможности систем в области построения ассоциативных моделей и сборок, оценивается степень простоты создания собственных параметрических библиотек, позволяющих аккумулировать накопленный опыт и в полной мере использовать имеющиеся на предприятии наработки Сегодня проектирование на основе существующих заготовок (проектирование на основе баз знаний) дает возможность значительно сократить время
 • Тип: Курсовая работа

  Параметрическая идентификация динамических характеристик процесса формования изделий из композитов в автоклаве

  В соответствие с требования технического задания (ТЗ) выбор структуры АСУТП определяется необходимостью использовать АСУ ТП как типовой элемент автоматизации производства с объемом обрабатываемой информации, достаточной для обслуживания участка цеха с однородным технологическим оборудованием (ТО)
 • Тип: Реферат

  Параметры технологических процессов

  Трудоемкость Под трудоемкостью понимают количество времени, затрачиваемое на изготовление одного изделия определенным технологическим процессом Трудоемкость определяется на основе опытно-статистического или расчетно-аналитического методов
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... 298