Работы в категории Промышленность, производство, страница 114, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Реферат

  Основи ремонту електричних машин побутового призначення

  В процесі експлуатації побутової техніки (як і інших технічних об’єктів) проходить зношування її вузлів та деталей А це, в свою чергу, стає причиною виникнення різного роду несправностей, внаслідок чого машини виходять з ладу Поламану техніку піддають утилізації або ремонту Доцільність проведення ремонтних робіт побутової техніки визначається, насамперед залишковою вартістю справних вузлів та деталей машини
 • Тип: Учебное пособие

  Основи стандартизації та сертифікації

  Стандартизація — це діяльність, направлена на розробку і встановлення вимог, норм, правив, характеристик як обов'язкових для виконання, так і таких, що рекомендуються, що забезпечує право споживача на придбання товарів належної якості за прийнятну ціну, а також право на безпеку і комфортність праці Мета стандартизації — досягнення оптимального ступеня впорядкування в тій або іншій області за допомогою широкого і багатократного використання встановлених положень, вимог, норм для вирішення реально існуючих, планованих або потенційних завдань Основними результатами діяльності по стандартизації п
 • Тип: Контрольная работа

  Основи технології обробки конструкційних матеріалів різанням і електрофізичними методами

  Суть процесу зміцнювального накатування полягає у зминанні виступів мікронерівностей і заповнення впадин за рахунок тиску і переміщень одного або кількох кульок чи роликів по оброблювальній поверхні В результаті накатування змінюється мікроструктура, фізико-механічні властивості верхнього прошарку металу, підвищуються його твердість і міцність, збільшується стійкість проти спрацювання, шорсткість поверхні Rа = 0,040 мкм, діаметр оброблювальної деталі зменшується на величину залишкових деформацій
 • Тип: Курсовая работа

  Основні види посадок і область їх використання

  Метою рішення завдань є більше глибоке засвоєння основних теоретичних положень і придбання навичок на вибір посадок для різного з'єднання деталей залежно від їхнього технічного призначення (різьбові, шпонкові й інші з'єднання), по складанню й рішенню розмірних ланцюгів, а також удосконалювання навичок пошуку й використання нормативних документів (ДЕРЖСТАНДАРТ, СТ СЕВ і т д ) і табличних даних
 • Тип: Курсовая работа

  Основні матеріали, особливості виробництва та класифікація ювелірних товарів

  Ювелірне мистецтво - один з найдавніших і широко розповсюджених видів декоративно-прикладного мистецтва У ньому знаходить втілення властивого людині прагнення до краси Ювелірні вироби – предмети прикраси і побуту зі шляхетних металів у сполученні з дорогоцінними, напівкоштовними каменями, а також художніх виробів з недорогоцінних матеріалів, виконаних з великою майстерністю
 • Тип: Доклад

  Основні напрямки покращення якості периклазовуглецевих вогнетривів для кисневих конверторів

  Конвертор – агрегат для виробництва сталі, дія якого полягає в продувці рідкого чавуну киснем Конвертор представляє собою велику стальну реторту, футеровану вогнетривкими виробами Форма корпуса грушоподібна, симетрична Корпус кисневого конвертера складається з днища, нижнього усіченого конуса, циліндричної частини і конічної горловини Біля основи верхньої конічної частини кожуха конвертора розташовано сталевипускний отвір Розрізняють конвертори з верхнім дуттям (LD), нижнім (OBM) і комбінованим (ТВМ, LBE) (рис 1 1) [1]
 • Тип: Реферат

  Основні робочі органи чесальної машини

  Чесальна машина моделі С 51 Чесальна машина призначена для чесання бавовняних, хімічних волокон та їх сумішей з довжиною волокон до 65 мм Чесальна машина моделі С 51 мас високі показники надійності та високий ККД
 • Тип: Реферат

  Основні характеристики твердих абразивно-полірувальних матеріалів

  Абразивні матеріали (абразиви), речовини підвищеної твердості, застосовувані в масивному або здрібненому стані для механічної обробки (шліфування,різання, стирання, заточення, полірування і т д ) інших матеріалів Природні абразивні матеріали — кремінь, наждак, пемза, корунд, гранат, алмаз і ін ; штучні — електрокорунд, моно корунд, карбід кремній, боразон, ельбор, синтетичний алмаз і ін
 • Тип: Реферат

  Основные виды выпускаемой продукции ведущими предприятиями Кузбасса

  Большинство металлургических и горнорудных предприятий Кузбасса - ровесники области Их становление приходится на суровые первые годы Великой Отечественной войны, когда Кузбасс стал настоящим рубежом нашей обороны
 • Тип: Реферат

  Основные виды и причины брака при нанесении слоя фоторезиста

  Неоднородность толщины слоя фоторезиста на подложках и разброс ее на разных подложках являются результатами перекоса столика, уменьшения частоты его вращения и увеличения времени разгона центрифуги Отклонение толщины слоя фоторезиста от заданной может быть также связано с изменением вязкости фоторезиста
 • Тип: Контрольная работа

  Основные виды термической обработки стали

  Термическая обработка стали – это совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твёрдых металлических сплавов с целью придания им определённых свойств за счёт изменения внутреннего строения и структуры Цель термообработки – это придание сплавам таких свойств, которые требуются в процессе эксплуатации этих изделий Есть упрочнение металла (например: коленчатый вал в двигателе автомобиля – к нему предъявляется повышенная прочность при эксплуатации) Но есть и такие технологические процессы, в которых термообработка не является конечной операцией, а промежуточной и её цель – снижение твёрдо
 • Тип: Реферат

  Основные вопросы, касающиеся автоматической системы управления

  1 Регулирование экономичности процесса горения в прямоточном паровом котле по схеме «нагрузка - воздух» с коррекцией по кислороду Укажите требования, предъявляемые к объекту регулирования, и его динамические свойства Приведите кривую разгона объекта регулирования и статическую характеристику АСР
 • Тип: Шпаргалка

  Основные вопросы, объясняющие материаловедение

  Металлы, описываемые пространственной кристаллической решеткой, под которой понимают наименший комплекс атомов, при многократной трансляции которых по всем направлениям воспроизводится пространственная кристаллическая решетка
 • Тип: Контрольная работа

  Основные вопросы, связанные с расчетом электродвигателя, привода и редуктора

  В приводах измерительных приборов, роботизированных измерительных модулей, измерительных устройств, встроенных в ГПС в зависимости от характера решаемых задач применяются как синхронные, так и асинхронные электродвигатели длительного действия В измерительных автоматах привод с помощью кулачковых, кулачково-рычажных, винтовых и других передаточных механизмов осуществляет установку деталей на измерительные позиции, арретирование измерительных наконечников, транспортирование деталей, их сортировку и ряд других операций В приводах измерительных автоматов наиболее часто используются асинхронные эл
 • Тип: Доклад

  Основные материалы, используемые при оформлении постановок. Натуральные и синтетические ткани

  Успешное воплощение замыслов режиссёра и художника, наиболее точное претворение образа, найденного в эскизах и макетах, невозможно без знания свойств и качеств тех материалов, из которых предстоит делать декорации С этой целью необходимо познакомиться с материалами, наиболее часто и широко применяемыми в театральном производстве
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 298