Работы в категории Промышленность, производство, страница 104, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Промышленность, производство • Тип: Курсовая работа

  Одноступенчатый редуктор

  Нам в нашей работе необходимо спроектировать редуктор для ленточного конвейера, а также рассчитать ременную передачу, двигатель Редуктор состоит из литого чугунного корпуса, в котором помещены элементы передачи - шестерня, колесо, подшипники, вал и пр
 • Тип: Реферат

  Оздоблювальні види обробки

  1 Чистове обточування Застосовують два види обточування: з малою подачею звичайними чистовими різцями і великою подачею широкими різцями Найбільше розповсюдження отримало обточування з малою подачею звичайними чистовими різцями При цьому не виникає великих зусиль різання і досягається висока точність обробки Недоліком першого методу є його низька продуктивність
 • Тип: Отчет по практике

  Ознакомление с оборудованием и технологией производства пива

  Пиво представляет собой игристый, освежающий напиток с характерным хмелевым ароматом и приятным горьковатым вкусом, насыщенный углекислым газом (диоксидом углерода), образовавшимся в процессе брожения.
 • Тип: Реферат

  Озонолиз как способ очистки и получения новых полезных нефтепродуктов

  В первой части обзора [1] были описаны изменения химической природы и свойств компонентов нефти при озонировании и последующем разрушении продуктов реакции Озонолиз нефтяного сырья может быть с успехом использован не только для увеличения объемов производства дистиллятных моторных топлив и эффективной переработки тяжелых нефтяных остатков, природных битумов, асфальтов и бурых углей Во второй части обзора описаны некоторые экспериментально подтвержденные возможности применения процесса озонолиза для других целей
 • Тип: Контрольная работа

  Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

  Виробництво високоякісних масел, що відповідають сучасним вимогам, неможливе без селективного очищення Це викликано рядом переваг селективного очищення в порівнянні з хімічними методами очищення: отримувані олії вищої якості (вище за в’язкісно-температурні властивості і термоокислюючою стабільністю), розчинник може використовуватися багато разів, відсутні відходи виробництва, що дозволяють більш повно використовувати нафтову сировину і порівняно легко вирішувати питання охорони навколишнього середовища Селективне очищення масел розчинниками в промисловості почало здійснюватись в тридцятих рок
 • Тип: Реферат

  Олово и его основные сплавы

  Олово - один из немногих металлов, известных человеку еще с доисторических времен Олово и медь были открыты раньше железа, а сплав их, бронза, - это, по-видимому, самый первый "искусственный" материал, первый материал, приготовленный человеком
 • Тип: Изложение

  Опір матеріалів: інженерні методи розрахунків

  Інженерам будь якої спеціальності необхідно створювати надійні споруди, машини і прилади Надійними прийнято вважати такі конструкції, які є достатньо міцними, достатньо жорсткими та достатньо стійкими Міцність – здатність чинити опір не руйнуючись Жорсткість – здатність деформуватися в заданих межах Стійкість – здатність зберігати початкову форму рівноваги Таким чином, опір матеріалів – наука про інженерні методи розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість ОМ – розділ механіки твердого тіла, який опирається на знання фізики, математики і теор мех і є основою для спец дисциплін Н-д теорії м
 • Тип: Реферат

  Опалювальні вентиляційні агрегати

  Під дією низки різних факторів повітря всередині приміщення може змінювати свій склад, температуру та вологість, що призводить до погіршення самопочуття людей або порушення нормального протікання технологічних процесів Для того, щоб запобігти надмірному погіршенню якості внутрішнього повітря слід здійснювати обмін повітря в приміщенні, при якому з кімнати видаляється забруднене повітря, а на його місце надходить чистіше, як правило, зовнішнє повітря Тому основна задача вентиляції полягає в забезпеченні обміну повітря для підтримання розрахункових параметрів внутрішнього повітря
 • Тип: Курсовая работа

  Опис конструкції автоматизації випалювальної печі

  Проектування автоматизованих систем керування технологічними процесами вимагає глибоких знань і практичного засвоєння методів синтезу автоматичних систем керування Завдання синтезу АСУ зважуються на підставі динамічних властивостей об'єктів керування й вимог, пропонованих до систем
 • Тип: Курсовая работа

  Опис принципу роботи схем цифрового годинника

  Цифрова техніка є областю, що швидко розвивається, імпульсній техніці Вона підняла на новий якісний ступінь засобу зв'язку, радіолокацію, викликала появу автоматизованих систем управління підприємствами і цілими галузями народного господарства, комплексів для обробки різних видів інформації
 • Тип: Дипломная работа

  Опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ "Відродженння"

  Моєю темою дипломного проекта є опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ «Відродженння» В моєму проекті буде описана характеристика об'єкту автоматизації, короткий опис технологічного процесу маршруту руху зерна, попадання його в зерносушарку ДСП-32, його сушка і охолоджування і подальший шлях на безтарне зберігання Опис типу технологічного устаткування використовуваний в технологічному маршруті моєї теми, його основні характеристики, опис вимоги технологій до автоматизації об'єкту, а також охорона праці на підприємстві
 • Тип: Лабораторная работа

  Описание и технико-экономическая характеристика технологического процесса производства мебели по индивидуальному заказу

  В этой работе описывается процесс изготовления мебели по индивидуальному заказу (на примере ООО ПКФ “ВиД”) Производство такой мебели пользуется большим спросом у потребителя (частные лица, аптеки, детские сады, магазины и т д ), так как клиент имеет возможность выбрать тип, размер, цвет и дизайн заказываемой мебели
 • Тип: Курсовая работа

  Описание конструкции и назначения детали, анализ ее технологичности

  Интенсификация производства в машиностроении неразрывно связана с техническим перевооружением и модернизацией средств производства на базе применения новейших достижений науки и техники Техническое перевооружение, подготовка производства неизбежно включают процессы проектирования средств технологического оснащения и их изготовления
 • Тип: Контрольная работа

  Описание станка модели 3В423

  Для современного производства характерно большое количество автоматизированных установок водоснабжения и орошения, высокопроизводительных поточных агрегатов по сушки и сортировки зерна, поточных линий цехов и заводов, специализирующихся на приготовлении кормов, крупных птицефабрик, комплексов промышленного типа по откорму скота сотни тысяч голов, агрофабрик закрытого грунта и других предприятий с комплексной механизации всех процессов производства
 • Тип: Дипломная работа

  Описание технологического процесса систем тепловодоснабжения

  Под термином «Автоматизация» понимается применение технологических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, в передаче и использовании энергии, материалов или информации
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 298