Работы в категории Политология, страница 89, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Политология • Тип: Реферат

  Політичне маніпулювання та можливості його обмеження

  У політичному житті велику роль грають комунікативні процеси, які наповнюють сенсом політичний процес, пов'язують між собою політичних авторів, інститути, забезпечують логічну послідовність політичних подій
 • Тип: Реферат

  Політичне прогнозування

  Однією з важливих функцій політологи є нагромадження знань з метою передбачення тенденцій та шляхів розвитку політичних явищ і процесів Актуальність і необхідність прогностичної функції політичної науки зумовлюється різними факторами
 • Тип: Реферат

  Політичне управління та його соціотехніка

  Війна – породження політики та її метод для досягнення певної економічної, соціальної, воєнної та іншої мети Тому-то правомірна теза про війну як продовження політики іншими, а саме, насильницькими методами Політика, що допускає війну або приводить до війни, є політика війни Але така політика розкриває тільки верхній, стратегічний зріз, що характеризує загальне спрямування діяльності держави Існує спеціальна галузь, сфера політики, що безпосередньо займається вирішенням практичних питань підготовки і ведення війни – воєнна політика Ще в XIX ст один з видатних воєнних теоретиків Генрі Жоміні п
 • Тип: Курсовая работа

  Політичний PR

  Актуальність даної роботи полягає у необхідності вивчення політичного PR як невід’ємної складової сучасного розвинутого суспільства З одного боку політика (інститут держави) виникла із розвитком суспільного ринкових відносин, початок цього процесу сягає у давнину З іншого боку людство зіткнулось із проблемою донесення інформації Вперше серйозно замислились над цим у ХХ столітті В цей час виникло питання пропаганди та ідеологічної боротьби
 • Тип: Реферат

  Політичний діяч Алексис де Теквіль

  Перша половина XIX століття – надзвичайно насичений і складний період французької політичної і соціальної історії Впродовж лише перших п'яти десятиліть політичний устрій Франції мінявся сім разів (Консульство, Імперія, перша Реставрація, Сто днів, друга Реставрація, Липнева монархія, Друга республіка) На цю епоху падає дві революції і дві реставрації, одна імперія сходить з історичної сцени, а інша – лише з'являється перед здивованою Європою Протягом першої половини століття відбувається інтенсивне становлення політичних партій і об'єднань Процес самоорганізації охоплює всі основні соціальні
 • Тип: Реферат

  Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

  Процес організації й проведення виборчої кампанії політичного лідера надзвичайно складний Він потребує не лише значних матеріальних і фінансових ресурсів, відповідного політичного капіталу лідера та його інтелектуального потенціалу, а й добре зорганізованої, згуртованої команди професіоналів у галузі політичних технологій, політології, соціології, соціальної психології та менеджменту
 • Тип: Курсовая работа

  Політичний портрет Віктора Ющенка

  Зростав майбутній Президент України в сім’ї непартійних Більше того, його батько слухав Радіо Свобода, Німецьку хвилю, ВВС та активно обговорював передачі з сусідами, що в радянські часи погрожувало в’язницею А сам Ющенко, будучи студентом, читав Солженіцина, а також симпатизував консерватизму та лібералізму, ризикуючи бути відрахованим з інституту
 • Тип: Реферат

  Політичний портрет О.Г. Лукашенко

  У самому центрі Європи розташована держава, яка в європейській політиці практично не є предметом спеціальної уваги Вона не проводить економічних реформ, а обраний президент Лукашенко запровадив автократичний режим Білорусія на чолі з Олександром Лукашенком прагне інтегруватись в Росію, створюється навіть спільна держава
 • Тип: Реферат

  Політичний портрет Тоні Блера

  Він став одним з найвідоміших політиків кінця XX – початку XXI століття Це єдиний лейбористський прем'єр Великобританії, який привів свою партію до перемоги на виборах три рази поспіль Мене особисто він зацікавив як людина з надзвичайним обдаруванням політика, харизмою та особливою саме для нього вірою у те, що мірою рішень має бути їх «правильність» Щодо оцінки його діяльності точаться найпалкіші політологічні дискусії, в яких застосовуються діаметрально суперечні доводи Але яка б не була кінцева оцінка, Тоні Блер може по праву складати один з найвражаючих політичних портретів нашого часу
 • Тип: Реферат

  Політичний портрет: Уго Чавес

  Політика: лідерські якості, навички боротьби з командою, уміння набирати людей, створювати команду, ораторські та інтелектуальні здібності, здатність встановлення дружніх стосунків з людьми, вести переговори, пристосованість особистості
 • Тип: Реферат

  Політичний режим

  Сьогодні, коли Україна зазнає кризової трансформації, пропонують різноманітний асортимент рецептів подолання існуючого становища За таких обставин вкрай важливо знати відомі світовій громадськості теоретичні підходи, шо дозволить розібратися в найскладніших соціальних змінах
 • Тип: Реферат

  Політичний режим як сукупність засобів і методів здійснення влади в суспільстві

  Політичний режим Це поняття є об'єктом тривалих дискусій у політології Звернемося до визначення цієї категорії Політичний режим являє собою сукупність засобів і методів, за допомогою яких правлячий клас (або група класів) здійснює своє економічне й політичне панування, свою владу в суспільстві І ще: політичний режим є середовищем і умовами політичного життя суспільства, інакше кажучи, що відповідає політичним кліматом, що існує в суспільстві на даному етапі історичного розвитку
 • Тип: Реферат

  Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

  Захист відбудеться 6 червня 2008 року о 9 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08 051 08 Дніпропетровського національного університету за адресою: 49027, м Дніпропетровськ, пл Т Г Шевченка, 1 (парк ім Т Г Шевченка), Палац студентів ДНУ, к 30
 • Тип: Реферат

  Політичня система як механізм влади

  У науковій літературі побутують різні погляди, як на тлумачення поняття „ політична система” суспільства, так і на сутність цього феномена Прихильники соціологічної теорії обміну вважають політичну систему інститутом, який підтримує стабільність загальних правил щодо відносин обміну Згідно з конфліктологічними концепціями, політична система є інструментом легалізації та продуктивного розв’язання соціальних конфліктів
 • Тип: Учебное пособие

  Політологія

  Політологія Навчальний посібник / Кузь О М (теми: 1; 4; 20); Брунько П В (теми: 14; 16; 19); Вихрова В І (теми: 13; 17); Дзіндра Л Ф (теми: 7; 9); Дубровська І М (теми: 2; 3; 6); Жеребятнікова І В (теми: 5; 8; 11; 12); Зубрєва Н В (теми: 10; 18); Сахань О М (теми: 15; 21) – Харків: Вид ХНЕУ, 2004 – (Укр мов )
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 181